Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Blog

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

NEXT STEP - NÄKÖKULMIA PAREMPAAN TANSSINOPETUKSEEN

Rakkaat ystävät!

Kynät on nyt teroitettu pitkän hiljaiselon jälkeen! UrbanApan blogi palaa uudella kirjoitussarjalla, joka kulkee nimellä:

NEXT STEP – NÄKÖKULMIA PAREMPAAN TANSSINOPETUKSEEN

Elämme #metoon jälkeistä aikaa. Nyt hyvä hetki tarkastella kriittisesti myös tanssikouluissa tapahtuvaa vallankäyttöä. Julkaisusarja koostuu erilaisista näkökulmista, ehdotuksista ja työkaluista, joiden avulla voimme yhdessä ottaa seuraavan askeleen kohti moninaisempaa, turvallisempaa ja parempaa tanssinopetusta. Sarjan on kuratoinut ja toimittanut Anniina Jääskeläinen.

ENJOY!

 

urbanapa_logot05 copy

 

JOHDANTO: Lyhyt rakenteiden näkökulma tanssinopetukseen

Harrastustoiminta on iso ja tärkeä osa monen lapsen ja nuoren kehitystä. Mitä korkeammalle tähdätään, sitä enemmän aikaa lapset ja nuoret viettävät harrastuksen parissa. Täten suurempi vastuu nuorten kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemisesta siirtyy myös harrastustoiminnan järjestäjien harteille. Opettajan tai valmentajan merkitys lapsen ja nuoren elämässä korostuu yhdessä vietetyn ajan lisääntyessä. Parhaimmillaan kyseessä voi olla kasvavan yksilön kehitystä tukeva toiminta, joka tarjoaa rakkaan lajin ja ystäväpiirin loppuelämäksi. Pahimmillaan tilanne voi vaatia psyykkistä apua traumaattisten kokemusten vuoksi.

 

Merkittävä osa tanssialan harrastustoiminnasta on, tanssin lajista riippuen, yksityisten yritysten tai muiden pienten toimijoiden järjestämää. Tanssin alan pedagogista koulutusta on ollut Suomessa tarjolla vasta suhteellisen vähän aikaa, eikä kaikkiin tanssin lajeihin ole saatavilla lajin sosiokulttuuriset erityispiirteet huomioivaa pedagogista ja didaktista koulutusta. Suomessa tanssinopettajan ammattinimikkeellä koulutusta järjestävät osakeyhtiön muodossa ammattikorkeakoulut. Virallisen koulutuksen ulkopuolelle jäävissä lajeissa vastuu toiminnan kehittämisestä on perinteisesti ollut itseoppineilla ”guruilla”, joiden meriitit pohjautuvat usein menestykseen omalla taiteellisella tai kilpailullisella uralla. Karismaattinen henkilökuva ja kilpailumenestys ovatkin mahdollistaneet monelle toimeentulon alalla, jolla työllistyminen on haastavaa kovan kilpailun ja heikentyvän taloudellisen tuen aikana. Tanssikouluyrittäminen on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pienten- ja mikroyritysten toimintaa.

 

Kasvatus ja tanssikasvatus ovat pitkällä aikavälillä tapahtuvaa toimintaa, jotka nojaavat opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Vastuu tämän vuorovaikutussuhteen laadusta ja rajoista on aikuisella. Vastuuhenkilön ollessa itsekin nuori, tai pedagogiseen työhön kasvava nuori aikuinen, vastuu hänen toiminnastaan on myös järjestävällä taholla. Pyrkimys turvalliseen vuorovaikutukseen vaatii vastuuhenkilöltä kykyä itsereflektioon, valta-asetelman tunnistamista, ja toiminnan fokusoimista pois omasta taiteilijapersoonasta kohti opetettavaa/valmennettavaa. Taidealan myytit ”luovista persoonista” eivät ole poissa tanssinkaan parista, vaan poikkeava käytös, turvallisten rajojen ylittäminen, tunnesäätelyn haasteet, ja jäsentymätön toimintatapa voidaan nähdä jopa ansioina. ”Taiteellisuus”, ”luovuus”, tai ”boheemiuus” ihailtuina ominaisuuksina voivat hämätä ammattitaidon kasvatuksellisten osa-alueiden ilmeisiä puutteita.

 

Yksilötasolla tapahtuvaa tanssinopetustoimintaa säätelevät ja mahdollistavat toiminnan rakenteet. Vastuu toiminnan sisällöstä, laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta lepää toimintaa järjestävien organisaatioiden harteilla. Luovan alan organisaation tulee olla erityisen tietoinen kasvatuksellisesta vastuustaan toiminnan keskittyessä lapsiin ja nuoriin. Vastuuseen liittyvät myös organisaation arvopohja, toiminnan näkyvät- ja piilotavoitteet, sekä kyky ja rohkeus ennaltaehkäistä ja puuttua toiminnassa epäiltyihin ja ilmeneviin väärinkäytöksiin. Ongelmien vähättely ja piilottelu kuuluvat toivottavasti menneisyyteen. Työnantajien tehtävänä on vastata henkilökuntansa säännöllisestä koulutuksesta, tarjota tasa-arvoiset ja toiminnan kehittämiseen sitouttavat työehdot, sekä mahdollistaa toiminnalle rakenteet joissa minkäänlaiset väärinkäytökset eivät jää piiloon. Organisaation tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat toiminnan taustalla olevien arvojen tunnistaminen, kriittinen tarkastelu, ja tuominen läpäisemään kaikkea toimintaa. Tanssin harrastustoiminnan kehitys voisikin tulevaisuudessa keskittyä lajikehityksen ja kilpailumenestyksen lisäksi myös ammattimaiseen kasvatukseen, turvallisten rajapintojen luomiseen, ja kestävien työskentelyolosuhteiden tasavertaiseen mahdollistamiseen.

Anniina Jääskeläinen on tanssitaiteen maisteri, joka on toiminut vuodesta 2004 tanssinopettajana eri ikäisten ja tasoisten tanssijoiden kanssa aina aloittelijoista ammattiin opiskeleviin saakka. Tällä hetkellä Anniina opiskelee lääketiedettä Oulun Yliopistossa, tutkii rintasyöpää ja opettaa tanssia SM-tasolla kilpaileville lapsille ja nuorille.

 

 

Tuoreimmat tapahtumat:

27.06.2019 Festival

OPEN CALL / FALL 2019

UrbanApa tarvitsee sinua! UrbanApa palaa Ateneumiin lokakuussa 2019. Tulevan festivaalin temaattisena maisemana on “vibrations”. Asetumme kuuntelemaan värinöitä – kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa jonkun äärelle. Millaisia värinöitä on ilmassa? Mitä ne herättävät meissä? Miten ravisuttaa olemassa olevia rakenteita? Voiko resonanssi olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? …

Lue lisää ►
29.05.2019 Festival

Plantasia

Tanssitaiteilijat Sara Kauppila, Selma Kauppinen, Katri Miettinen, Elina Lindfors, Katriina Tavi, Tuuli Vahtola ja Anna Virkkunen ottavat haltuunsa Annantalon A-lavan kesäkuussa 2019. Plantasia on leikkisä tanssiteos, jossa ollaan kasvun ja muutoksen äärellä. Miltä näyttävät tulevaisuuden eliöt? Miten ne ääntelevät ja liikkuvat? Teos fantasioi nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisista ja mahdottomista elämänmuodoista. …

Lue lisää ►
27.05.2019 Exchange

TOOLBOX #14

UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Kevään 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa aistit työskennellään viiden perusaistin parissa.  Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, tutkimme, keskustelemme ja vietämme aikaa yhdessä. TOOLBOX on suunnattu …

Lue lisää ►
13.05.2019 Exchange

#StopHatredNow 2019

– Liittolaisuus ja solidaarisuus Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan 13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanasaari (For English see below) Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, …

Lue lisää ►