Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Exchange

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

05.12.2019 – 06.06.2020

We need intersectional feminist practices and we need them now!

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, actions must be taken at many  at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

The platform for feminist leadership  – working with frictions and fictions

In spring 2020, UrbanApa, in partnership with MAD HOUSE, will facilitate a platform for  feminist leadership. It is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

ARE YOU INTERESTED? 

scroll down for more information and apply before 5.12!

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

Scroll down for Eng_

UrbanApa & MAD HOUSE toteuttavat yhteistyössä

Feministisen johtamisen alusta – working with frictions and fictions

Suomalaisen esittäväntaiteen kenttä kärsii epätasa-arvosta ja syrjivistä rakenteistä. Rakenteellinen muutos on hidasta ja vaikeaa, muutosta pitää edistää monesta kohtaa samaan aikaan. Yksi tapa edistää taiteenkentän inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta on feministinen johtajuus.

Keväällä 2020 UrbanApa toteuttaa yhteistyössä MAD HOUSEn kanssa feministisen johtamisen alustan. Seitsemästä workshopista koostuva kevyt alusta on ensimmäinen yritys mahdollistaa laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Alustan tavoitteena on koota taiteilijoita yhteen, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministiseen ja inklusiiviseen työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista.

Jokainen workshop kestää neljä tuntia. Työskentely koostuu luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista.

 

Alustavia teemoja ovat: 

Mitä on feministinen johtaminen? Miten määritellä johtajuutta uudelleen? 

Hiertymät ja fiktiot? Miten työskennellä feministisesti hierarkisissa rakenteissa? 

Valta ja vastuu? 

Kuratoinnin politiikka – kohti feminististä kuratointia?

Solidaarisuus ja toivo? 

Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat? 

Konflikti ja epäonnistuminen? 

How to change things? Muutos ja toisintekeminen

Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä?

Oletko kiinnostunut? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella, ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Toivomme myös osallistujien sitoutuvat alustan eettisiin ohjeisiin, jotka löytyvät täältä: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max puolikas A4, jossa kerrot: 

  • Millaisten asioiden kanssa työskentelet?

  • Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista?

  • Millaisia työkaluja tarvitset?

  • Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset?  NB! Toivomme, että osallistuja pystyy sitoutumaan vähintään viidelle seitsemästä työpajakerrasta.

  • Laita sähköpostin otsikoksi FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL  ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi

 

Lähetä liitteet osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 5.12.2019 mennessä. 

Alusta maksaa kokonaisuudessaan 50€ HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

 

Vuoden 2019 puolella: 

ti 17.12 klo 16:30-19:00 / ensimmäinen kokoontuminen

Vuoden 2020 puolella:  

su 2.2 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 1.3 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 29.3 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 3.5 klo  11:00-16:00 /  Mad House

ma 11.5 klo 17:00- 21:00 /  Teak

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.  Lue alustan eettinen ohjeistus täältä: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

 

Lisätietoja:

sonya@urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

UrbanApa & MAD HOUSE in collaboration: 

The platform for feminist leadership  – working with frictions and fictions

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, actions must be taken at many  at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

In spring 2020, UrbanApa, in partnership with MAD HOUSE, will facilitate a platform for  feminist leadership. It is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

Each workshop lasts four hours (+lunch break). The work consists of a lecture, a presentation or an introduction to the topic, as well as following exercises and discussions.

 

Preliminary themes include:

What is Feminist Leadership? How to redefine leadership?

Frictions and Fictions? How to work in feminist ways in hierarchical structures?

Power and responsibility?

Politics of curating – Towards Feminist Curation?

Solidarity and hope?

Conflict and failure? 

Inclusion and diversity – safer spaces?

How to change things? 

Leadership and collective dreaming – the futures of art? 

Are you interested?

We are looking for a diverse group of artists who work with directing, facilitating, curating or leadership in one way or another and are interested in feminist working methods. We also hope that participants commit to the platform’s ethical guidelines, which can be found here: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

Please send your cv + short letter of motivation ( max half A4). We would like to know:

 

  • What kind of things do you work with?

  • Why / how are you interested in feminist working methods?

  • What kind of tools do you need?

  • Are workshop dates possible for you? NB! We hope that the participant is able to commit to at least five of the seven workshops.

  • Please add “FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL” as the title of email and check that all you attachments have your name and contact informations.

 

Send attachments to sonya@urbanapa.fi by December 5, 2019.

The full cost of the platform is 50 € NOTE! individual days have no chance to take!

(if the fee is not possible for you, please message us, let’s find out a way :)

 

In 2019:

Tue 17 Dec 16: 30-19: 00 / First gathering

In 2020:

Sun 2.2 11am – 4pm / Mad House

Sun 1.3 am 11am to 4pm / Mad House

Sun 29.3 from 11am to 4pm / Mad House

Sun 3.5 11am to 4pm / Mad House

Sun 11.5 5pm – 9pm / Teak

UrbanApa is an anti-racist and feminist art community that serves as a platform for new artistic discourses. Read the platform’s ethical guidelines here: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

 

For more information: sonya@urbanapa.fi

Tuoreimmat tapahtumat:

09.02.2021 Exchange

UrbanApa X HIFF: Valta, Toiseus ja representaatiot

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä sen myötä. Viimeaikainen keskustelu mm. rasismista, kulttuurisesta omimisesta, #MeToo:sta ja representaatiosta on herättänyt isoja kysymyksiä – uusia ja vanhoja. UrbanApa taideyhteisö ja HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota taidekentälle matalan kynnyksen alusta keskustelulle ja oppimiselle. Ensimmäinen vuonna 2021 toteutettava …

Lue lisää ►
18.01.2021 Exchange

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

Scroll down for Eng_ UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville – working with frictions and fictions Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii …

Lue lisää ►
16.11.2020 Exchange

TOOLBOX #17

  Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 toisessa TOOLBOXissa työskennellään teeman “leikki” parissa. TOOLBOXin on co-kuratoinut Minna Karttunen.   Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, …

Lue lisää ►
15.09.2020 Exchange

TOOLBOX #16

Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään teeman “leaks” eli valumien ja vaikutusten parissa.   TOOLBOXin co-kuraattori Suvi Kemppainen kirjoittaa teemasta seuraavaa:   …

Lue lisää ►