Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Exchange

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

TOOLBOX #15

18.11.2019 – 22.11.2019

TAITEILIJA TARVITSETKO INSPIRAATIOTA? IDEOITA? YSTÄVIÄ? RAKKAUTTA? APUA?

Ei hätää, sillä TOOLBOX on täällä taas. TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja alusta taiteen ammattilaisilla.

 

ON HOPE

Tämän syksyn UrbanApan konseptit keskittyvät elämään, taiteeseen, yhteisöön ja solidaarisuuteen , sekä siihen miten asiat vuotavat toisiinsa.

Syksyn ensimmäisen TOOLBOX teemaattisena maastona on “on hope” . Toolboxin on kuratoinut Suvi Kemppainen.

Menossa mukana: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä.

 

OLETKO KIINNOSTUNUT?!

HAKU ON LOPPUNUT, KIITOS KIINNOSTUKSESTA!

 

TOOLBOX #15

Scroll down for Eng_

UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille.

Syksyn 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään toivon parissa.

 

on hope

Mitä tarkoittaa toivo olosuhteena, kehona tai tilana? Millaisia kollektiivisen tukemisen muotoja ja emansipatorisia praktiikoita voimme yhdessä löytää epävarmojen aikojen ja tuntemattoman edessä? Hope on otsikko joka ehdottaa toivoa konkreettisena olosuhteena, sekä toimimisen ja tukemisen muotona.
“Hope locates itself in the premises that we don´t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act. When you recognize uncertainty, you recognize that you may be able to influence the outcomes – you alone or you in concert with a few dozen or several million others”
Rebecca Solnit Hope in the Dark

 

Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, tutkimme, keskustelemme ja vietämme aikaa yhdessä. TOOLBOX on suunnattu ammattilaisille MUTTA ei vaadi esiintymis- tai tanssitaustaa. Toki työskentelemme myös kehollisten, rytmisten tai tilallisten praktiikoiden parissa.

Työpajanvetäjinä / fasilitoijina toimivat: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

Päivät klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä.

 

ENG_

 

UrbanApa TOOLBOX is a workshop /lab that aims at bringing artists of different backgrounds together. TOOLBOX offers a low-fi and  easy access platform where artistic practices can be shared and questions asked collectively. The week consists of a series of sessions that have been curated under a frame.

The first TOOLBOX of this fall deals with questions around hope.

 

on hope

What does hope mean as a circumstance, a body or a space? What kind of collective support structures or emancipatory practices can we find when facing unknown futures?
“Hope locates itself in the premises that we don´t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act. When you recognize uncertainty, you recognize that you may be able to influence the outcomes – you alone or you in concert with a few dozen or several million others”
Rebecca Solnit Hope in the Dark

We will share practices for both art and life, research, discuss, play and spend time together. TOOLBOX is aimed at professional artists BUT does not require a background in dance or performance.  Some of the exercises might involve movement, speech, rhythmical or written practices.

Facilitators of the sessions: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

The workshop days are from 10:00 to 15:00 in dance studio DCA:s spaces in Mannerheimintie.

 

**

Ma 18.11 Mon /  KAISA NIEMINEN: RHYTHM IS A DANCER

Kurssilla työskentelemme kirjoittamisen ja liikkeen parissa. Kirjoitamme tekstejä, lyriikoita ja tarkastelemme räpin tapaa muodostaa tekstiä ja rytmiä. Teemme katutanssiin ja kurssilla tuotettuihin teksteihin pohjautuvia liikkeellisiä ja tilallisia, improvisaatioon pohjautuvia harjoituksia. Kurssilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta katutanssista tai räpin kirjoittamisesta.

Kurssin kieli: suomi/englanti

The workshop will consist of writing texts and lyrics inspired by compositional and rhythmical elements used in rap, and dancing through different scores. We will do movement explorations based on the written texts and different street dance exercises focusing on space, improvisation and rhythm.

The course does not require any previous experience in street dance or writing rap.

language: Finnish / English

 

 

Ti 19.11 Tue / TIIA KASURINEN: MASKEERAUS JA LIIKE 

Maskeeraus ja liike -työpajassa tutkitaan maskeerauksen ja visuaalisen muodonmuutoksen suhdetta liikkeeseen. Miten erilaiset maskeeraukset/muodonmuutokset vaikuttavat tekijän liikelaatuihin ja kehollisiin kokemuksiin? Mitä impulsseja ulkoiset muutokset saavat aikaan? Miten muodonmuutos vaikuttaa henkilön kokemukseen omasta identiteetistä, sukupuolesta tai vallasta?

Työpajassa osallistujat saavat mahdollisuuden luoda maskeerauksesta inspiroituneen kehollisuuden ja tutkia sitä. Kasurinen tuo ja esittelee teatterimeikkivälineet sekä avustaa tarvittaessa maskeerauksen aikana. Halutessaan osallistuja voi tuoda vaatetusta hahmolleen. Jos osallistuja omistaa meikkejä ja meikkisuteja/sieniä, niitä voi myös ottaa varmuuden vuoksi mukaan.

Työpaja on avoin kaikille sukupuolille ja kaikkien esittävän taiteiden tekijöille. Työpajaan osallistuakseen ei tarvitse osata meikata tai tanssia!

Tiia Kasurinen on taiteilija ja koreografi, jonka kiinnostus muodonmuutoksiin ja niiden aiheuttamiin kehokokemuksiin käynnistyi drag queen -tradition kautta.

kieli: suomi / englanti

 

MAKEUP AND MOVEMENT

In this workshop the participants are invited to explore the relationship between movement, make up and visual transformation. How do different tools of theatre make-up inform our bodily experiences and movement qualities? How does visual transformation impact ones experience on their identity, gender and power?

In the workshop participants will have the opportunity to explore and create and embodiment through makeup and costume. Kasurinen will bring theater make-up, brushes and sponges and guide through the process (if the participants want they can bring their own equipment as well!).

If desired, the participant may bring clothing to accompany their character.

The workshop is open to all genders and all  backgrounds. You don’t need to know how to use make up or how to dance to participate in the workshop!

Tiia Kasurinen is an artist and choreographer who´s interest in transformations and visual embodiments started through the drag queen tradition.

language: Finnish / English

 

 

Ke 20.11 Wed / SUVI KEMPPAINEN: hope in the dark

Defining safer working conditions means recognizing boundaries in relation to ones own wellbeing and the boundaries to other beings. In this workshop we try to define and explore what (structural) consent means in artistic work. Through talking, writing and facilitated bodily exercises we explore concrete ways to articulate and define places of consent, borders and anchors. During the past year, I woke up to the realization that in my seven year dance and choreography studies consent was never articulated, recognized or taught concept, but rather my body was a perfect example of a neoliberal economy which is saying yes to everything that is being offered. Setting boundaries and finding ways to say no, is a mechanism that easily is forgotten in the precarious art field. What kind of structures one needs to feel their working in a supportive environment?

language: Finnish / English

T0 21.11 Thu  / ANA TEO ALA-RUONA & VENLA HELENIUS: I will always love you

Kuinka rakkaudellisuutta ja tunnustuksellisuutta voi käyttää taiteellisena työkaluna?

Työpajassa kirjoitamme, lausumme ja kuuntelemme rakkauslauluja ystäville ja ystävyydelle. Harjoitamme tunnustuksellista ja pateettista kirjoittamista, sekä tutkimme, miltä rakkauslaulut tuntuvat ruumiissa.

Ystävyyttä voi lähestyä työpajassa eri tavoin: oman elämän ystävien, kumppanuussuhteiden, fiktiivisten ystävyyksien, toislajisten ystävien tms. näkökulmista.

Mukaan omat mieluisat kirjoitusvälineet, ja lista lemppareista love-biiseistä.

Terkuin Venla ja Teo

 

kieli: suomi ja englanti

 

How can love and confession be used as an artistic tool?

In this workshop we write, recite and listen love songs for friends and friendship. We practice confessional and melodramatic writing, and explore how love songs feel in the body.

In this workshop friendship can be approached in different ways: from the perspective of ones own friendships, partnerships, fictional friendships, non-human friends etc.

The participants are asked to bring their preferred writing equipment and a list of favorite love songs.

 

Venla and Teo

 

language: Finnish and English

 

 

Pe 22.11 Fri  / Reflection :) 

 

 

urbanapa_logot05 copy

 

OLETKO KIINNOSTUNUT!

Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? TOOLBOX hakee eri alojen taiteilijoita  jakamaan, inspiroimaan, oppimaan ja tutkimaan.

Lähetä LYHYT MAX PUOLIKAS A4 motivaatiokirjeesi (miksi haluat mukaan, millaisia työkaluja tarvitset) ja cv:si osoitteeseen sonya@urbanapa.fi  ke 13.11 mennessä!! 

HUOM! Labi maksaa 20€ ja osallistujien toivotaan sitoutuvan koko ajaksi. Yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuus ottaa.

 

ARE YOU INTERESTED? 

Would you like to inspire and be inspired? Try out new tools of working ? TOOLBOX is looking for artists from different practices and backgrounds to share, inspire, learn and to study.

Please send a SHORT MAX A HALF PAGE LONG letter of motivation ( why would you want to take part, what kind of tools would you need)  and your cv to sonya@urbanapa.fi by Wed 13.11.

NB! The whole lab costs 20€ and we wish that the participants would commit for the whole week. It is not possible to attend single workshops. 

 

Come come, come one come all!

#sharing #shaking #art #life  #utopias #possiblefutures #dreaming #dramaturgicaltools #emancipation #empowerment #joy #goodthingsingoodcompany

 

Tuoreimmat tapahtumat:

09.02.2021 Exchange

UrbanApa X HIFF: Valta, Toiseus ja representaatiot

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä sen myötä. Viimeaikainen keskustelu mm. rasismista, kulttuurisesta omimisesta, #MeToo:sta ja representaatiosta on herättänyt isoja kysymyksiä – uusia ja vanhoja. UrbanApa taideyhteisö ja HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota taidekentälle matalan kynnyksen alusta keskustelulle ja oppimiselle. Ensimmäinen vuonna 2021 toteutettava …

Lue lisää ►
18.01.2021 Exchange

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

Scroll down for Eng_ UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville – working with frictions and fictions Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii …

Lue lisää ►
16.11.2020 Exchange

TOOLBOX #17

  Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 toisessa TOOLBOXissa työskennellään teeman “leikki” parissa. TOOLBOXin on co-kuratoinut Minna Karttunen.   Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, …

Lue lisää ►
15.09.2020 Exchange

TOOLBOX #16

Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään teeman “leaks” eli valumien ja vaikutusten parissa.   TOOLBOXin co-kuraattori Suvi Kemppainen kirjoittaa teemasta seuraavaa:   …

Lue lisää ►