Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Exchange

 

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

Mikä on UrbanApa Exhange?

UrbanApa Exchange  on nimensä mukaisesti alusta tiedon ja taiteellisten työkalujen jakamiselle. Exchange tarjoaa työpajoja, luentoja, seminaareja ja laboratorioita sekä ammattilaisille että harrastajille.

Festivaalien ja muiden tapahtumien yhteydessä toimiva lapsi- ja nuorisotyöprojekti UrbanArtsExchange, toimii myös taidekasvatuksellisena projektina. Projektissa tärkeää on yläasteikäisten nuorten ja taiteilijoiden välinen yhteistyö. Työpajat ovat ilmaisia ja  suunnattu 12–17-vuotiaille.

 

What is UrbanApa Exhange?

UrbaApa exchange is a platform for sharing and exchanging knowledge, information, artistic practices and tools. Exchange offers workshops, seminars, lectures and labs to both professionals and amateurs.

UrbanArtsEchange is a project organized under the Exchange platform that is aimed at young audiences. It focus is to bridge the generation gap and offer a space for artistic creation for children and youth. All the workshops of the project are free of charge.

Vad är UrbanApa Exhange?

UrbanApa
Exchange

#StopHatredNow 2020

11.05.2020 – 15.05.2020

#STOPHATREDNOW 2020 

– Uudet standardit

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan

11.–11.5.2020 Helsingissä

#FEMINISM #EQUALITY  #NEWSTANDARDS  #INCLUSION #DIVERSITY #BETTERART #LOVEANDART #STRUCTURALCHANGE #EMPOWERMENT

 

#STOPHATREDNOW 2020

–  New standards!

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

11.–11.5.2020 in Helsinki

#StopHatredNow 2020

 #StopHatredNow 2020  – New Standards

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan.

11.–15.5.2020 

(For English see below)

Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Tästä tarpeesta on syntynyt #StopHatredNow.

#StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, inklusiivisuudesta, valtarakenteista, toiseudesta, sekä intersektionaalisista feministisistä strategioista. Tapahtuma on suunnattu taide- ja kulttuuri-instituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja toimijoille sekä kulttuurivaikuttajille, mutta kuka tahansa aiheista kiinnostunut on tervetullut mukaan keskustelemaan.

Inklusiivisuus, moninaisuus, syrjimättömyys, saavutettavuus ja sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat jokaisen taide- ja kulttuuri-instituution tulevaisuutta määrittäviä kysymyksiä. Vuoden 2020 teemana onkin New Standards eli uudet standardit.

Vuonna 2020 #StopHatredNow tapahtuman toteuttavat yhteistyössä:  UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Kiila, Taideyliopisto, Goethe-Institut Finnland, Interkult ry, Helsingin kaupunki, Kiila ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tapahtuman kielet ovat suomi ja englanti. Käytetty kieli on merkitty ohjelmaan jokaisen tilaisuuden kohdalle.

Tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton!

Lisätietoja tulossa pian!

https://www.facebook.com/stophatrednow/  www.urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

 

***Eng

#STOPHATREDNOW 2020 – New Standards

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

11.–15.5.2020 

The field of arts requires more tools to answer the needs of a changing world.

#StopHatredNow is an intercultural and anti-racist platform organised in collaboration with several art and intercultural organisations. The platform strives to create discourse and offers tools to create a more inclusive, diverse and feminist art field. Inclusivity, diversity, non-discrimination, accessibility and social as well as ecological sustainability are issues that determine the future of every art and cultural institution.

#StopHatredNow is aimed at individual artists, cultural influencers, and institutions of art and culture, but anyone interested in the topics is welcome.

The 2020 edition is organised under the theme “New Standards” by UrbanApa, Culture for All, Cultural Centre Caisa, Goethe-Institut Finnland, University of Arts Helsinki, Interkult ry, The City of Helsinki, Kiila ry, Globe Art Point, and Zodiak – Center for New Dance.

The events will be held in English or Finnish. The language of each event is written in the program.

All events are free of charge!

More information coming out soon!

https://www.facebook.com/stophatrednow/  www.urbanapa.fi

Exchange

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

05.12.2019 – 06.06.2020

We need intersectional feminist practices and we need them now!

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, actions must be taken at many  at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

The platform for feminist leadership  – working with frictions and fictions

In spring 2020, UrbanApa, in partnership with MAD HOUSE, will facilitate a platform for  feminist leadership. It is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

ARE YOU INTERESTED? 

scroll down for more information and apply before 5.12!

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

Scroll down for Eng_

UrbanApa & MAD HOUSE toteuttavat yhteistyössä

Feministisen johtamisen alusta – working with frictions and fictions

Suomalaisen esittäväntaiteen kenttä kärsii epätasa-arvosta ja syrjivistä rakenteistä. Rakenteellinen muutos on hidasta ja vaikeaa, muutosta pitää edistää monesta kohtaa samaan aikaan. Yksi tapa edistää taiteenkentän inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta on feministinen johtajuus.

Keväällä 2020 UrbanApa toteuttaa yhteistyössä MAD HOUSEn kanssa feministisen johtamisen alustan. Seitsemästä workshopista koostuva kevyt alusta on ensimmäinen yritys mahdollistaa laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Alustan tavoitteena on koota taiteilijoita yhteen, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministiseen ja inklusiiviseen työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista.

Jokainen workshop kestää neljä tuntia. Työskentely koostuu luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista.

 

Alustavia teemoja ovat: 

Mitä on feministinen johtaminen? Miten määritellä johtajuutta uudelleen? 

Hiertymät ja fiktiot? Miten työskennellä feministisesti hierarkisissa rakenteissa? 

Valta ja vastuu? 

Kuratoinnin politiikka – kohti feminististä kuratointia?

Solidaarisuus ja toivo? 

Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat? 

Konflikti ja epäonnistuminen? 

How to change things? Muutos ja toisintekeminen

Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä?

Oletko kiinnostunut? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella, ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Toivomme myös osallistujien sitoutuvat alustan eettisiin ohjeisiin, jotka löytyvät täältä: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max puolikas A4, jossa kerrot: 

 • Millaisten asioiden kanssa työskentelet?

 • Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista?

 • Millaisia työkaluja tarvitset?

 • Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset?  NB! Toivomme, että osallistuja pystyy sitoutumaan vähintään viidelle seitsemästä työpajakerrasta.

 • Laita sähköpostin otsikoksi FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL  ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi

 

Lähetä liitteet osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 5.12.2019 mennessä. 

Alusta maksaa kokonaisuudessaan 50€ HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

 

Vuoden 2019 puolella: 

ti 17.12 klo 16:30-19:00 / ensimmäinen kokoontuminen

Vuoden 2020 puolella:  

su 2.2 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 1.3 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 29.3 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 3.5 klo  11:00-16:00 /  Mad House

ma 11.5 klo 17:00- 21:00 /  Teak

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.  Lue alustan eettinen ohjeistus täältä: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

 

Lisätietoja:

sonya@urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

UrbanApa & MAD HOUSE in collaboration: 

The platform for feminist leadership  – working with frictions and fictions

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, actions must be taken at many  at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

In spring 2020, UrbanApa, in partnership with MAD HOUSE, will facilitate a platform for  feminist leadership. It is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

Each workshop lasts four hours (+lunch break). The work consists of a lecture, a presentation or an introduction to the topic, as well as following exercises and discussions.

 

Preliminary themes include:

What is Feminist Leadership? How to redefine leadership?

Frictions and Fictions? How to work in feminist ways in hierarchical structures?

Power and responsibility?

Politics of curating – Towards Feminist Curation?

Solidarity and hope?

Conflict and failure? 

Inclusion and diversity – safer spaces?

How to change things? 

Leadership and collective dreaming – the futures of art? 

Are you interested?

We are looking for a diverse group of artists who work with directing, facilitating, curating or leadership in one way or another and are interested in feminist working methods. We also hope that participants commit to the platform’s ethical guidelines, which can be found here: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

Please send your cv + short letter of motivation ( max half A4). We would like to know:

 

 • What kind of things do you work with?

 • Why / how are you interested in feminist working methods?

 • What kind of tools do you need?

 • Are workshop dates possible for you? NB! We hope that the participant is able to commit to at least five of the seven workshops.

 • Please add “FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL” as the title of email and check that all you attachments have your name and contact informations.

 

Send attachments to sonya@urbanapa.fi by December 5, 2019.

The full cost of the platform is 50 € NOTE! individual days have no chance to take!

(if the fee is not possible for you, please message us, let’s find out a way :)

 

In 2019:

Tue 17 Dec 16: 30-19: 00 / First gathering

In 2020:

Sun 2.2 11am – 4pm / Mad House

Sun 1.3 am 11am to 4pm / Mad House

Sun 29.3 from 11am to 4pm / Mad House

Sun 3.5 11am to 4pm / Mad House

Sun 11.5 5pm – 9pm / Teak

UrbanApa is an anti-racist and feminist art community that serves as a platform for new artistic discourses. Read the platform’s ethical guidelines here: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

 

For more information: sonya@urbanapa.fi

Exchange

TOOLBOX #15

18.11.2019 – 22.11.2019

TAITEILIJA TARVITSETKO INSPIRAATIOTA? IDEOITA? YSTÄVIÄ? RAKKAUTTA? APUA?

Ei hätää, sillä TOOLBOX on täällä taas. TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja alusta taiteen ammattilaisilla.

 

ON HOPE

Tämän syksyn UrbanApan konseptit keskittyvät elämään, taiteeseen, yhteisöön ja solidaarisuuteen , sekä siihen miten asiat vuotavat toisiinsa.

Syksyn ensimmäisen TOOLBOX teemaattisena maastona on “on hope” . Toolboxin on kuratoinut Suvi Kemppainen.

Menossa mukana: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä.

 

OLETKO KIINNOSTUNUT?!

HAKU ON LOPPUNUT, KIITOS KIINNOSTUKSESTA!

 

TOOLBOX #15

Scroll down for Eng_

UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille.

Syksyn 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään toivon parissa.

 

on hope

Mitä tarkoittaa toivo olosuhteena, kehona tai tilana? Millaisia kollektiivisen tukemisen muotoja ja emansipatorisia praktiikoita voimme yhdessä löytää epävarmojen aikojen ja tuntemattoman edessä? Hope on otsikko joka ehdottaa toivoa konkreettisena olosuhteena, sekä toimimisen ja tukemisen muotona.
“Hope locates itself in the premises that we don´t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act. When you recognize uncertainty, you recognize that you may be able to influence the outcomes – you alone or you in concert with a few dozen or several million others”
Rebecca Solnit Hope in the Dark

 

Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, tutkimme, keskustelemme ja vietämme aikaa yhdessä. TOOLBOX on suunnattu ammattilaisille MUTTA ei vaadi esiintymis- tai tanssitaustaa. Toki työskentelemme myös kehollisten, rytmisten tai tilallisten praktiikoiden parissa.

Työpajanvetäjinä / fasilitoijina toimivat: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

Päivät klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä.

 

ENG_

 

UrbanApa TOOLBOX is a workshop /lab that aims at bringing artists of different backgrounds together. TOOLBOX offers a low-fi and  easy access platform where artistic practices can be shared and questions asked collectively. The week consists of a series of sessions that have been curated under a frame.

The first TOOLBOX of this fall deals with questions around hope.

 

on hope

What does hope mean as a circumstance, a body or a space? What kind of collective support structures or emancipatory practices can we find when facing unknown futures?
“Hope locates itself in the premises that we don´t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act. When you recognize uncertainty, you recognize that you may be able to influence the outcomes – you alone or you in concert with a few dozen or several million others”
Rebecca Solnit Hope in the Dark

We will share practices for both art and life, research, discuss, play and spend time together. TOOLBOX is aimed at professional artists BUT does not require a background in dance or performance.  Some of the exercises might involve movement, speech, rhythmical or written practices.

Facilitators of the sessions: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

The workshop days are from 10:00 to 15:00 in dance studio DCA:s spaces in Mannerheimintie.

 

**

Ma 18.11 Mon /  KAISA NIEMINEN: RHYTHM IS A DANCER

Kurssilla työskentelemme kirjoittamisen ja liikkeen parissa. Kirjoitamme tekstejä, lyriikoita ja tarkastelemme räpin tapaa muodostaa tekstiä ja rytmiä. Teemme katutanssiin ja kurssilla tuotettuihin teksteihin pohjautuvia liikkeellisiä ja tilallisia, improvisaatioon pohjautuvia harjoituksia. Kurssilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta katutanssista tai räpin kirjoittamisesta.

Kurssin kieli: suomi/englanti

The workshop will consist of writing texts and lyrics inspired by compositional and rhythmical elements used in rap, and dancing through different scores. We will do movement explorations based on the written texts and different street dance exercises focusing on space, improvisation and rhythm.

The course does not require any previous experience in street dance or writing rap.

language: Finnish / English

 

 

Ti 19.11 Tue / TIIA KASURINEN: MASKEERAUS JA LIIKE 

Maskeeraus ja liike -työpajassa tutkitaan maskeerauksen ja visuaalisen muodonmuutoksen suhdetta liikkeeseen. Miten erilaiset maskeeraukset/muodonmuutokset vaikuttavat tekijän liikelaatuihin ja kehollisiin kokemuksiin? Mitä impulsseja ulkoiset muutokset saavat aikaan? Miten muodonmuutos vaikuttaa henkilön kokemukseen omasta identiteetistä, sukupuolesta tai vallasta?

Työpajassa osallistujat saavat mahdollisuuden luoda maskeerauksesta inspiroituneen kehollisuuden ja tutkia sitä. Kasurinen tuo ja esittelee teatterimeikkivälineet sekä avustaa tarvittaessa maskeerauksen aikana. Halutessaan osallistuja voi tuoda vaatetusta hahmolleen. Jos osallistuja omistaa meikkejä ja meikkisuteja/sieniä, niitä voi myös ottaa varmuuden vuoksi mukaan.

Työpaja on avoin kaikille sukupuolille ja kaikkien esittävän taiteiden tekijöille. Työpajaan osallistuakseen ei tarvitse osata meikata tai tanssia!

Tiia Kasurinen on taiteilija ja koreografi, jonka kiinnostus muodonmuutoksiin ja niiden aiheuttamiin kehokokemuksiin käynnistyi drag queen -tradition kautta.

kieli: suomi / englanti

 

MAKEUP AND MOVEMENT

In this workshop the participants are invited to explore the relationship between movement, make up and visual transformation. How do different tools of theatre make-up inform our bodily experiences and movement qualities? How does visual transformation impact ones experience on their identity, gender and power?

In the workshop participants will have the opportunity to explore and create and embodiment through makeup and costume. Kasurinen will bring theater make-up, brushes and sponges and guide through the process (if the participants want they can bring their own equipment as well!).

If desired, the participant may bring clothing to accompany their character.

The workshop is open to all genders and all  backgrounds. You don’t need to know how to use make up or how to dance to participate in the workshop!

Tiia Kasurinen is an artist and choreographer who´s interest in transformations and visual embodiments started through the drag queen tradition.

language: Finnish / English

 

 

Ke 20.11 Wed / SUVI KEMPPAINEN: hope in the dark

Defining safer working conditions means recognizing boundaries in relation to ones own wellbeing and the boundaries to other beings. In this workshop we try to define and explore what (structural) consent means in artistic work. Through talking, writing and facilitated bodily exercises we explore concrete ways to articulate and define places of consent, borders and anchors. During the past year, I woke up to the realization that in my seven year dance and choreography studies consent was never articulated, recognized or taught concept, but rather my body was a perfect example of a neoliberal economy which is saying yes to everything that is being offered. Setting boundaries and finding ways to say no, is a mechanism that easily is forgotten in the precarious art field. What kind of structures one needs to feel their working in a supportive environment?

language: Finnish / English

T0 21.11 Thu  / ANA TEO ALA-RUONA & VENLA HELENIUS: I will always love you

Kuinka rakkaudellisuutta ja tunnustuksellisuutta voi käyttää taiteellisena työkaluna?

Työpajassa kirjoitamme, lausumme ja kuuntelemme rakkauslauluja ystäville ja ystävyydelle. Harjoitamme tunnustuksellista ja pateettista kirjoittamista, sekä tutkimme, miltä rakkauslaulut tuntuvat ruumiissa.

Ystävyyttä voi lähestyä työpajassa eri tavoin: oman elämän ystävien, kumppanuussuhteiden, fiktiivisten ystävyyksien, toislajisten ystävien tms. näkökulmista.

Mukaan omat mieluisat kirjoitusvälineet, ja lista lemppareista love-biiseistä.

Terkuin Venla ja Teo

 

kieli: suomi ja englanti

 

How can love and confession be used as an artistic tool?

In this workshop we write, recite and listen love songs for friends and friendship. We practice confessional and melodramatic writing, and explore how love songs feel in the body.

In this workshop friendship can be approached in different ways: from the perspective of ones own friendships, partnerships, fictional friendships, non-human friends etc.

The participants are asked to bring their preferred writing equipment and a list of favorite love songs.

 

Venla and Teo

 

language: Finnish and English

 

 

Pe 22.11 Fri  / Reflection :) 

 

 

urbanapa_logot05 copy

 

OLETKO KIINNOSTUNUT!

Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? TOOLBOX hakee eri alojen taiteilijoita  jakamaan, inspiroimaan, oppimaan ja tutkimaan.

Lähetä LYHYT MAX PUOLIKAS A4 motivaatiokirjeesi (miksi haluat mukaan, millaisia työkaluja tarvitset) ja cv:si osoitteeseen sonya@urbanapa.fi  ke 13.11 mennessä!! 

HUOM! Labi maksaa 20€ ja osallistujien toivotaan sitoutuvan koko ajaksi. Yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuus ottaa.

 

ARE YOU INTERESTED? 

Would you like to inspire and be inspired? Try out new tools of working ? TOOLBOX is looking for artists from different practices and backgrounds to share, inspire, learn and to study.

Please send a SHORT MAX A HALF PAGE LONG letter of motivation ( why would you want to take part, what kind of tools would you need)  and your cv to sonya@urbanapa.fi by Wed 13.11.

NB! The whole lab costs 20€ and we wish that the participants would commit for the whole week. It is not possible to attend single workshops. 

 

Come come, come one come all!

#sharing #shaking #art #life  #utopias #possiblefutures #dreaming #dramaturgicaltools #emancipation #empowerment #joy #goodthingsingoodcompany

 

Exchange

TOOLBOX #14

27.05.2019 – 31.05.2019

TAITEILIJA TARVITSETKO INSPIRAATIOTA? IDEOITA? YSTÄVIÄ? RAKKAUTTA? APUA?

Ei hätää, sillä TOOLBOX on täällä taas. TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja alusta taiteen ammattilaisilla.

 

TRICKLES AND LEAKAGES 

Tänä keväänä UrbanApan konseptit keskittyvät elämään, taiteeseen, yhteisöön ja solidaarisuuteen , sekä siihen miten asiat vuotavat toisiinsa.

Kevään ensimmäisessä TOOLBOXissa ollaan viiden perusaistin äärellä. Toolboxin on kuratoinut Laura Jantunen

Menossa mukana: Laura Pietiläinen, Taru Miettinen, Pietari Kärki, Lauri Supponen ja Laura Jantunen

klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Itäkeskuksessa.

 

OLETKO KIINNOSTUNUT?!

HAE MUKAAN pe 24.5. mennessä ! Lue hakuohjeet alta.

Come come, come one come all!

 

TOOLBOX #14

UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille.

Kevään 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa aistit työskennellään viiden perusaistin parissa.  Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, tutkimme, keskustelemme ja vietämme aikaa yhdessä. TOOLBOX on suunnattu ammattilaisille MUTTA ei vaadi esiintymis- tai tanssitaustaa. Toki työskentelemme myös kehollisten, rytmisten tai tilallisten praktiikoiden parissa.

Työpajanvetäjinä / fasilitoijina toimivat: Laura Pietiläinen, Taru Miettinen, Pietari Kärki, Lauri Supponen ja Laura Jantunen

Päivät klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Itäkeskuksessa.

 

Maanantai 27.5  Laura Jantunen : Nähdyssä oleskelusta

Me katsotaan ja havaitaan mitä katsominen meissä synnyttää. Liikuskellaan ja oleillaan niissä katseen synnyttämissä aallokoissa. Kyllä me hieman muistellaankin.
Mukaan: Vaatteet joissa voi liikkua sisällä ja vaatteet joissa tarkenee ulkona.

 

 

Tiistai 28.5  Pietari Kärki: UNNUMB

Hei! Ihanaa, että saan jakaa jotain sun kanssa. Tervetuloa!
      Olen muutaman vuoden ajatellut aktiivisesti toisen kohtaamista, kontaktia, välittymistä, yleisön toimijuutta sekä ympäristön ja tilanteen (situaatio) toimijuuksia. Näitä miettiessäni käsitykseni ruumiista tai kehosta on muuttunut paljon.
      Kokoan päivän sisällön itselleni tällä hetkellä tärkeistä ja mieluisista harjoitteista. Harjoitteet ovat sikäli avoimia, että niitä voi lähteä toteuttamaan monenlaiset kehot. Kurssilla saa tehdä asioita, siellä ei ole pakko tehdä asioita. Päivässä yhdistyy ainakin paritanssiksi laajentuva chi gung (qigong) -harjoite, Passing Through -perusteita, pieleen menevää kontakti-improvisaatiota ja jotain mitä kutsun (sanattomaksi) sosiaaliseksi kontakti-improvisaatioksi.
      Päivässä tulee olemaan aikaa harjoitteille, yhteinen ruokatauko ja jamit. Aikaa on varmaan myös tilanteessa syntyville muutoksille ja toivonkin, että tilanne voi ohjautua myös muiden kuin minun toimesta.
Mukaan: Vaatteet, joissa on mukava liikkua. Eväät.

 

Keskiviikko 29.5  Lauri Supponen: Kuulo/ääni

Kuulon kautta ääni tulee meille asti, toki myös muutakin kautta. Olisi hauskaa tutustua yhdessä ääniin ja niiden havaitsemiseen. Hahmottaa ääniä tilassa ja tilaa äänen avulla, niin isoa kuin pientäkin tilaa. Kuunnella yhdessä ja itseksemme. Pohtia mikä äänessä on itsessään kiinnostavaa, mikä kiinnostaa äänten suhteissa toisiinsa. Kuuntelemme työpajan loppupuolella puolet Gérard Griseyn teoksesta “Éspaces acoustiques”. Jos ehdit, olisi hauska jos voisit kuunnella ennen työpajaa kyseisen teoksen ensimmäisen osan “Prologue” (https://www.youtube.com/watch?v=BzdNSsZN5_g). Mukaan rennot, helposti liikuteltavat vaatteet – äänekkäätkin vaatteet ovat kivoja! Ota toki myös mukaan lempikuunteluasentoosi mahdollisesti kuuluvat tyynyt ja viltit.

 

Torstai 30.5 Laura Pietiläinen: Haju

Tässä työ/leikkipajassa keskitytään tuoksujen kautta avautuviin erilaisiin sfääreihin ja löydetään niiden resonansseja kehollisuuteen ja henkilökohtaiseen ilmaisuun. Olen tehnyt monia tanssiesityksiä kuunnellen itsessäni erilaisia energialaatuja ja näihin laatuihin olen tilannut parfymeristi ja taiteilija Ayin de Selalta luonnonmukaisia ja parantavia tuoksua Ranskasta. Minulla on näitä tuoksuja yhteensä 12 ja niiden äärellä työskentelemme päivän ajan. Tuoksujen nimet ovat: Fucking Free From Everything, Sweet Sensuality, Destroyer of Darkness, Queen of Light, Endless Ether, Clarity, Essential, Blonde Bombshell, Spring, Autumn, Summer ja Winter.

Perjantai 31.5  Taru Miettinen : INTUITIO (soundtrack J. Karjalainen: Hitaasti)

 Perjantaina työskennellään sisäisen tietämisen ja luottamisen teemojen äärellä. (Räjähdys-)herkistytään omalle äänelle, kuuntelemiselle ja tarkastellaan maailman pieniä liikkeitä ja trajektioita: mitkä asiat ovat tulossa sinua kohti, ja toisaalta mitä kohti sinä haluat kulkea. Millainen on sinun taiteellinen universumisi?

Mun intuitio sanoo, että me aloitellaan päivä sillain hitaasti ja kuulostellen somaattisen tehtävän äärellä. Sitten me aktivoidaan tilaa ja kuunnellaan ja opetellaan olemaan äänessä. Sitten me vähän käännellään tarotkortteja ja kirjoitellaan. Sitten me mennään tauolle yhden pohdiskelutehtävän kanssa. Sitten me puretaan pohdiskelutehtävä. Sitten me tehdään itsellemme kokonaisen universumin kokoinen taiteellinen kartta.

Ota siis tietska/kynä ja paperia mukaan.

Jos ehdit, voit tutustua etukäteen introduction lukuun. Tää on tosi monipuolinen ja inspiroiva teksti, joka tulee olemaan jollain tavalla läsnä päivässämme :)  http://cinco.lote.site/wp-content/uploads/2018/04/Manning2C-Erin-The-Minor-Gesture.pdf?fbclid=IwAR28dt-oQ941mRoVqylkwtQnzrva2OLJD3PUcdhVzRzMqoC4EE4aeHhFFfw

 

 

kliinisestitodistettu021-copy.

 

 

OLETKO KIINNOSTUNUT!

Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? TOOLBOX hakee eri alojen taiteilijoita  jakamaan, inspiroimaan, oppimaan ja tutkimaan.

Lähetä LYHYT MAX PUOLIKAS A4 motivaatiokirjeesi (miksi haluat mukaan, millaisia työkaluja tarvitset) ja cv:si osoitteeseen sonya@urbanapa.fi  pe 24.5 mennessä!! 

HUOM! Labi maksaa 20€ ja osallistujien toivotaan sitoutuvan koko ajaksi. Yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuus ottaa.

Come come, come one come all!

#sharing #shaking #art #life  #utopias #possiblefutures #dreaming #dramaturgicaltools #emancipation #empowerment #joy #goodthingsingoodcompany

Exchange

#StopHatredNow 2019

13.05.2019 – 16.05.2019

#STOPHATREDNOW 2019  

– Liittolaisuus ja solidaarisuus

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan

13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanasaari

#FEMINISM #EQUALITY #ALLYSHIP #SOLIDARITY #INCLUSION #DIVERSITY #BETTERART #LOVEANDART #STRUCTURALCHANGE #EMPOWERMENT

 

#STOPHATREDNOW 2019

– Allyship and solidarity

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanaholmen

GIVE US FEEDBACK, AS MUCH AS YOU WANT!
WE STRIVE TO LEARN. WE ARE VERY VERY THANKFUL FOR ANY CONTRIBUTIONS <3

 

#StopHatredNow 2019

– Liittolaisuus ja solidaarisuus

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan

13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanasaari

(For English see below)

Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, valtarakenteista, toiseudesta, representaatioista sekä antirasistisista strategioista.

Vuoden 2019 #StopHatredNow -tapahtuma on suunnattu taide- ja kulttuuri-instituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja toimijoille sekä kulttuurivaikuttajille. Maksuttomat luennot, keskustelut ja työpajat tarjoavat konkreettisia työskentelyn välineitä sekä lisää tietoa liittolaisuuden ja solidaarisuuden teemoista.

Tapahtuman tuottavat yhteistyössä:  UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Goethe-instituutti, Aalto-yliopiston taiteen laitos,  ARMA Alliance, ArtsEqual, Interkult ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tapahtumapaikkoina toimivat Zodiak, Kulttuurikeskus Caisa sekä Hanaholmen.

Tapahtuman kielet ovat suomi ja englanti. Käytetty kieli on merkitty ohjelmaan jokaisen tilaisuuden kohdalle.

Tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton!

Lisätietoja ja tarkempi ohjelma ohessa. Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan!

ALUSTAN EETTISEN OHJEISTUKSEN LÖYDÄT TÄÄLTÄ. 

 

OHJELMA / Scroll down for English

 

Maanantai, 13.5.2019, klo 12.00-20.00

klo 12:00 – 16:00

Miten taide- ja kulttuurilaitos voi olla liittolainen?

Paikka: Zodiak – Uuden tanssin keskus

Osoite: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 B/154, 00180 Helsinki

Seminaarissa kuullaan kaksi keynote puheenvuoroa moninaisuustyöstä Ruotsissa ja Saksassa. Niiden jälkeen puhutaan konkreettisista keinoista edistää yhdenvertaisuutta suomalaisessa kontekstissa sekä pienen että ison taide- ja kulttuurilaitoksen näkökulmasta. Miten juuri sinun laitoksessa voidaan luoda oma ja omaan toimintaan sopiva yhdenvertaisuussuunnitelma ja miten siitä tulee konkreettinen työkalu, josta saa arjessa apua?

Ohjelma:

12:00  Avauspuhe Rita Paqvalén (Culture For All Service) and Kemê Pellicer (kuvataiteilija, runoilija, kulttuuriasiantuntija) / ENG

12: 15 Keynote puheenvuoro: Sandrine Micossé-Aikins, Diversity Arts Culture (Berliini)  / EN1

12:45 Keynote keskustelu, moderaattori Martina Marti (KKP) /ENG

13:15 Kahvitauko

13:30 Paneelikeskustelu, moderaattori Christine Langinauer (KKP) / ENG

 • Virpi Kanniainen, Aineen taidemuseo, Tornio

 • Hanna Fontana, Suomen Kansallisooppera ja -baletti

 • Nitin Sood, Helsingin kaupunki

14:30 Työpajaosuus pienryhmissä fasilitaattoreiden johdolla  / ENG ja FIN

15:30 Yhteenveto ja loppusanat

16:00 Loppu

Seminaarin kieli on englanti ja seminaari tekstitulkataan englanniksi. Työpajakeskusteluissa voi tarpeen mukaan puhua myös suomea. Tapahtumatilaan on asennettu induktiosilmukka.

Tapahtuma striimataan Kulttuuria kaikille -palvelun Facebook-sivuilla. Kahvia ja teetä on tarjolla. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus ostaa pientä syötävää omakustanteisesti.

TAPAHTUMA VAATII ILMOITTAUTUMISEN. ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ: https://forms.gle/Kq5UkLLSXd15wC8n9

DEADLINE: 09.05.2019

 

Klo 18.00-20.00

Paikka: Uuden tanssin keskus Zodiak, Stage

Sonya Lindfors ja Jasmina Amzil (Ruskeat Tytöt):

 Toiseus ja representaatio  - näyttämö liittolaisena

Session aikana tutkimme näyttämöä ja näyttämöllä tapahtuvia vallan mekanismeja intersektionaalisen feminismin näkökulmasta. Vaikka lähtökohtana on taidekenttä, luennon tarkoituksena on tarjota työkaluja ymmärtää, nähdä ja analysoida tämänhetkisiä kertomuksia toiseudesta, sekä konkreettisia työkaluja työskennellä muuttuvassa monimuotoisessa maailmassa.

Tiistai, 14.5.2019, klo 12.00-19.00

Back to basics -  Liittolaisuus, solidaarisuus ja intersektionaalisuus?

Paikka: Kulttuurikeskus Caisa

Osoite:  Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki

Ohjelma:

12:00 – 12:30 Alkusanat /  Monica Gathuo ja Sonya Lindfors  / FIN

12:30 – 14:30 Keynotes puheenvuorot

Camille Auer (taiteilija)   / FIN

Brigita Krasniqi / FIN

Natasha A. Kelly  akateeminen aktivisti ja elokuvantekijä, Saksa) / ENG

14:30 – 16:00 Yhdessä kohti muutosta – paneelikeskustelu  keynotes puhujien kesken/ ENG

Tauko

17:00 – 19:00 Taideinstituutio liittolaisena? paneelikeskustelu + workshop / ENG + FIN

 Maailma muuttuu ja taiteenkenttä sen myötä. Miten taideinstituutio voi toimia liittolaisena?

Keskustelijoina: Jussi Koitela (ohjelmapäällikkö, Frame / Contemporary art Finland), Erol Mintas (ohjaaja ja käsikirjoittaja, Academy of moving People and Images perustaja ja taiteellinen johtaja), Max Ryynänen (senior University Lecturer, Department of Art, Aalto Yliopisto) ja Satu Herrala (taiteellinen johtaja / Baltic Circle).

Keskiviikko 15.5.2019 klo 12.00-21.00

Uusien tarinoiden voima – taide muutoksen välineenä!

Paikka: Kulttuurikeskus Caisa
Osoite:  Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki

Ohjelma:

 12:00 – 13:00 Luento / Carmen Baltzar (dokumentaristi) / FIN
Peruttu sairastapauksen vuoksi.
Ohjelma alkaa klo 13.00.

13:00 – 14:00 Luento / Vidha Saumya / ENG

Poetry in solidarity with the seagull – a fellow outsider.

14:30 – 16:00 Luento ja työpaja /  “MY PAIN IS NOT A THEME FOR YOUR ART PIECE”  / FIN

 Kuka saa kertoa kenen tarinan? Miten “toisten tarinoita” voi lähestyä?

Vetäjinä koreografi  Sonya Lindfors ja kirjailija Maryan Abdulkarim

18:30 – 21:00 / Millie’s awakening  - screening + keskustelu

Natasha A. Kelly and Macire Bakayoko + moderaattori Carmen Baltzar

21:00  vapaata hengailua Caisassa

Torstai 16.5.2019 klo 12.00-16.00 

Pohjoismaisen taidekentän avauksia

Paikka: Hanaholmen, Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Osoite: Hanasaarenranta 5, Espoo

Ohjelma:

9:00  Kahvi ja ilmoittautuminen

9:30  Alkusanat, Gunvor Kronman, CEO, Hanasaari / ENG

9:35  Esittely ja taiteilijapuheenvuoroja, Globe Art Point / ENG

Daniel Malpica (kirjoittaja, graafinen suunnittelija, tuottaja) ja  Sepideh Rahaa (kuvataiteilija ja tutkija)/ ENG

I OSA, AVAUS/ Avaushanke / ENG

09:50   Martina Marti, Kulttuuria Kaikille, moninaisuuskouluttaja

Avaushanke: Mikä? Miksi?

10:20  Emmi Lahtinen, tutkija Cupore

10:45  “And now what?” Avaushankkeen ohjausryhmä

Pasi Saukkonen (poliittinen tutkija, erikoistutkijana Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä), Ceyda Berk-Söderblom (tuottaja, kuraattori MiklagardArts), Maija Lummepuro (Kulttuuriasiainneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto)

Moderator: Marjo Mäenpää (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön johtaja)

11:30  LOUNAS

12:30  Keynote: ARTS COUNCILS: “How could we include?” Simon Strömberg (projektipäälikkö ‘Creative Places’, Arts Council Sweden)

II OSA “Avaaminen” pohjoismaisella tasolla  / ENG

Projects tackling the situation of foreign-born artists and/or cultural diversity within the Nordic arts & culture institutions

12:45  Konsten att delta – projekti

Ola Öhlin (projektipäällikkö,  Konsten att delta, Artists’ Association of Sweden) SE

13:15 An inclusive cultural sector in the Nordics – projekti

The Norwegian Ministry of Culture & Critical Friends

Thomas Prestø (Head of Critical Friends and Artistic Director) NO

13:35  N.E.D.N.A.C. Nordic network

Nicol Savinetti (IMMART – International Migration Meets the Arts) DK, Fairooz Tamimi (Intercultural consultant, The Icebreaker) SE

14:00  Kysymyksiä ja avointa keskustelua

Moderaattori: David Kozma (näyttelijä-ohjaaja, European theatre collective)

14:30 Työpajat ja kahvia, ilmoittaudu yhteen workshoppiin  / ENG

 1. Inclusion without exclusion – Nicol Savinetti (DK)

 2. Not without us – Thomas Talawa Prestø (NO)

 3. Racialisation on stage – Julian Owusu (FI)

 4. The Museum of Movements (SE)

15:30  “Päätelmiä ja ideoita”   työpajoista, sekä ehdotuksia seuraaviksi askeleiksi  / ENG

15:50  Loppusanat : Kemê Pellicer (kuvataiteilija, runoilija ja kulttuuriagentti)

16:00  Vapaata hengailua sekä  Diana Agunbiade-Kolawole näyttely

TAPAHTUMA VAATII ILMOITTAUTUMISEN. ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄhttps://www.lyyti.fi/reg/Opening_2019_6071/en

DEADLINE: 06.05.2019

 

Perjantai 17.5.2019, klo 22.00-03.00

UrbanApa presents: PHOENIX RISING -klubi

The official afterparty! Dancing, partying and hanging out!

DJ Renaz  & DJ Yeboyah

22:00 – 03:00

Paikka: Putte’s Bar and Pizza

Osoite: Kalevankatu 6, 00100 Helsinki

 

 

urbanapa_logot05 copy

 

#STOPHATREDNOW 2019

– Allyship and solidarity

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanaholmen

 

The field of arts requires more tools in order to answer the needs of a changing world. #StopHatredNow is an intercultural and anti-racist platform organised in collaboration with several art and intercultural organisations. The platform strives to create discourse and offers tools to create a more inclusive, diverse and feminist art field.

“The theme of this year is allyship and solidarity. Art institutions and individual artists have power, authority and influence. We can open doors, act as thought leaders, tell multifaceted stories about the world and act as the vanguard. Allyship is not merely standing by, it’s an attempt to make a difference, to work towards a fairer, safer, more diverse and better field of arts.” – Artistic director Sonya Lindfors

 This year’s #StopHatredNow is aimed at individual artists, cultural influencers, and institutions of art and culture. Free seminars, discussions and workshops offer more information on allyship and solidarity as well as concrete ways to work. The events are held by numerous experts, such as Sandrine Micossé-Aikins (Diversity Arts Culture, Germany), Thomas T. Presto (Head of Critical Friends and Artistic Director, Norway), Natasha A. Kelly (academic activist and filmmaker, Germany) and artists Camille Auer, Carmen Baltzar and Sepideh Rahaa.

The event is organised by UrbanApa, Culture for All, Cultural Centre Caisa, Goethe-Institut, Aalto University’s Department of Art, ARMA, ArtsEqual, Interkult ry, Globe Art Point, and Zodiak – Center for New Dance.

The event takes place in Zodiak, Cultural Centre Caisa and Hanaholmen.

The events will be held in English or Finnish. The language of each event is written in the program.

All events are free of charge!

READ THE ETHICAL GUIDELINES OF THE PLATFORM HERE

 

PROGRAM  

 

Monday 13th May 2019, 12.00-20:00

12:00 – 16:00

How can an art and cultural institution be an ally?

Place: Zodiak – Center for New Dance

Address: Cable Factory Staircase B, 1 1/2 floor, Tallberginkatu 1 B/154, 00180 Helsinki

In the seminar, we will hear two keynote speeches about diversity work in Sweden and Germany. After that we will talk about concrete measures to promote equality in the Finnish context paying attention both to the point of view of small and large organizations. How can each institution make equality assessment and planning that suits its activities and how can this plan become a concrete tool in everyday work?

Program

12:00  Opening words Rita Paqvalén (Culture For All Service) and Kemê Pellicer (visual artist, poet, cultural agent) / ENG

12:15   Keynote speech: Sandrine Micossé-Aikins, Diversity Arts Culture (Berlin) / ENG

12:45  Keynote discussion, moderator Martina Marti (Culture For All Service) / ENG

13:15  Coffee break

13:30  Panel discussion, moderator Christine Langinauer (Culture For All Service) / ENG

 • Virpi Kanniainen (Aine Art Museum, Tornio)

 • Hanna Fontana (Finnish National Opera and Ballet)

 • Nitin Sood (advisor on non-discrimination, City of Helsinki)

14:30  Workshop discussions / ENG + FIN

15:30  Conclusion and ending words

16:00 End

The language of the seminar is English and there is English text interpretation. The workshop discussions can also be held in Finnish. A hearing induction loop is installed in the event venue.

The event will be streamed on the Culture For All service Facebook page. Coffee and tea will be served. Snacks at one’s own expense can be bought during the event.

The seminar venue is the stage of the Center for New Dance Zodiak. Passage to the stage is accessible through the elevator next to the staircase B. Note that the elevator door is heavy. The accessible toilet is located opposite to the elevator on the same floor as the stage.

Detailed information on accessibility can be found on the Zodiak website in Finnish language: https://www.zodiak.fi/saavutettavuus.

REGISTER HEREhttps://forms.gle/Kq5UkLLSXd15wC8n9

DEADLINE: 09.05.2019

 

 18.00-20.00

Otherness and representation – the stage as an ally

Place: Zodiak – Center for New Dance

Lecture + workshop / Sonya Lindfors  / FIN and Jasmina Amzil (Ruskeat Tytöt) / FIN

During this session, we will examine the stage and its mechanics of power through the viewpoints of intersectional feminism. While the art field is our starting point, the purpose of this seminar is to offer not only ways that will help you understand, see and analyse current stories about otherness, but also concrete tools with which to work in our changing, diverse world.

 

Tuesday 14th May 2019, 12.00-19.00

Back to basics –  allyship, solidarity and intersectionality?

Place: Cultural Centre Caisa

Address:  Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki

Program:

12:00 – 12:30 Opening words / Monica Gathuo and Sonya Lindfors / FIN + ENG

12:30 – 14:30 / Keynote speeches

Camille Auer (artist) / FIN

Brigita Krasniqi / FIN

Natasha A. Kelly (academic activist and filmmaker, Germany) / ENG

14:30 – 16:00 / with allyship towards structural change? // panel with the keynote speakers 

Break

17:00 – 19:00 The art institution as an ally panel + workshop / ENG + FIN

The world changes and the art field along with it. How can an art institution work as an ally?

Participants: Jussi Koitela (Head of Programme, Frame / Contemporary Art Finland), Erol Mintas (

Director&Scriptwriter /  Founder and Artistic Director of Academy of Moving People and Images), Max Ryynänen (senior University Lecturer, Department of Art, Aalto University) and Satu Herrala (artistic director / Baltic Circle).

 

Wednesday 15th May 2019

Art as a platform for change!

Place: Cultural Centre Caisa

Address: Kaikukatu 4B, 00530 Helsinki

Program:

12:00 – 13:00 lecture / Carmen Baltzar, documentarist / FIN
First session with Carmen Baltzar cancelled due to illness! WE START AT 1PM!

 13:00 – 14:00 Listening session / Vidha Saumya / ENG

 Poetry in solidarity with the seagull – a fellow outsider.

 14:30 – 16:00 Lecture + workshop  / Sonya Lindfors ja kirjailija Maryan Abdulkarim / FIN

“MY PAIN IS NOT A THEME FOR YOUR ART PIECE”

Who can tell who’s story? Or how can we tell each others stories?

18:30 – 21:00 / Millie’s awakening  - screening + reflection

Natasha A. Kelly and Maciré Bakayoko + moderator Carmen Baltzar

21:00 / hanging out

 

Thursday 16th of May 2019

Opening the Nordic art sector

Place: Hanaholmen

Address: Hanasaarenranta 5, Espoo

9:00  Coffee and registration

9:30  Welcome – Gunvor Kronman, CEO, Hanaholmen

9:35  Artists’ talk and presentation of Globe Art Point

Daniel Malpica (writer, graphic designer, producer) and Sepideh Rahaa (visual artist, Researcher and DA candidate University)

I PART Finland, AVAUS/Opening project

09:50  Martina Marti, Culture for All, Diversity Educator

Avaus project: What? Why?

Process and Results.

10:20 Emmi Lahtinen, Project Researcher, Cupore Center for Cultural Policy Research

Cupore´s results & process in the Avaus project

10:45  “And now what?” Avaus’ project steering group talk

Pasi Saukkonen (researcher, political scientist, City of Helsinki Executive Office, Urban Research and Statistics Unit), Ceyda Berk-Söderblom (cultural manager, producer, curator, MiklagardArts), Maija Lummepuro (counsellor for Cultural Affairs, Ministry of Education and Culture)

Moderator: Marjo Mäenpää (director, Cupore Center for Cultural Policy Research)

11:05  Open questions

11:30  LUNCH

12:30  Keynote: ARTS COUNCILS: “How could we include?” Simon Strömberg (project manager ‘Creative Places’, Arts Council Sweden)

II PART “Opening” on a Nordic level

Projects tackling the situation of foreign-born artists and/or cultural diversity within the Nordic arts & culture institutions

12:45  Konsten att delta programme

Ola Öhlin (Project Manager at Konsten att delta, Artists’ Association of Sweden) SE

13:15  An inclusive cultural sector in the Nordics project

The Norwegian Ministry of Culture & Critical Friends

Thomas Prestø (Head of Critical Friends and Artistic Director) NO

13:35  N.E.D.N.A.C. Nordic network

Nicol Savinetti (IMMART – International Migration Meets the Arts) DK, Fairooz Tamimi (Intercultural consultant, The Icebreaker) SE

14:00  Questions / Open discussion

Moderator: David Kozma (actor-director, European theatre collective)

14:30 Workshops and coffee (1 h), please pre-register for one workshop

 1. Inclusion without exclusion – Nicol Savinetti (DK)

 2. Not without us – Thomas Talawa Prestø (NO)

 3. Racialisation on stage – Julian Owusu (FI)

 4. The Museum of Movements (SE)

15:30  Presentation “results/ideas” from workshops & Suggestions for next steps

15:50   Final words: Kemê Pellicer (visual artist, poet, cultural agent)

16:00  Visit to the gallery: Exhibition of the artist Diana Agunbiade-Kolawole

Informal mingle, time to get to know each other!

The seminar is free of charge. Seats are limited and fill up fast, reserve yours now.

Please register no later than 6 May 2019. Register through the link below or here

WELCOME!

Friday 17.5.2019, 22.00-3.00

UrbanApa presents: PHOENIX RISING club

The official afterparty! Dancing, partying and hanging out!

DJ Renaz & DJ Yeboyah

22:00 – 03:00

Place:  Putte’s Bar and Pizza

Address: Kalevankatu 6, 00100 Helsinki

PALAUTELOMAKE OSALLISTUNEILLE TÄSTÄ 

FEEDBACK FORM TO PARTICIPANTS 

 

Tuoreimmat tapahtumat:

08.04.2020 Festival

OPEN CALL / FALL 2020

Me tarvitsemme toisiamme! (Scroll down for Eng) Elämme hurjia aikoja. Arki on keskeytynyt, huoli täyttänyt mielemme ja erilaiset rajoitukset tyhjentäneet kalenterimme. Sosiaalinen media ja digitaaliset alustat tuovat lohtua, mutta eivät voi korvata toisen ihmisen läheisyyttä. Me tarvitsemme toisiamme. Poikkeustila on paljastanut olemassa olevien rakenteiden epätasa-arvoisuuden. Taiteilijat, erityisesti epävarmoissa olosuhteissa työskentelevät freelancerit, …

Lue lisää ►
11.05.2020 Exchange

#StopHatredNow 2020

 #StopHatredNow 2020  – New Standards Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan. 11.–15.5.2020  (For English see below) Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Tästä tarpeesta on syntynyt #StopHatredNow. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä …

Lue lisää ►
05.12.2019 Exchange

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

Scroll down for Eng_ UrbanApa & MAD HOUSE toteuttavat yhteistyössä Feministisen johtamisen alusta – working with frictions and fictions Suomalaisen esittäväntaiteen kenttä kärsii epätasa-arvosta ja syrjivistä rakenteistä. Rakenteellinen muutos on hidasta ja vaikeaa, muutosta pitää edistää monesta kohtaa samaan aikaan. Yksi tapa edistää taiteenkentän inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta on feministinen …

Lue lisää ►
18.11.2019 Exchange

TOOLBOX #15

Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään toivon parissa.   on hope Mitä tarkoittaa toivo olosuhteena, kehona tai tilana? Millaisia kollektiivisen tukemisen …

Lue lisää ►