Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Exchange

 

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

Mikä on UrbanApa Exhange?

UrbanApa Exchange  on nimensä mukaisesti alusta tiedon ja taiteellisten työkalujen jakamiselle. Exchange tarjoaa työpajoja, luentoja, seminaareja ja laboratorioita sekä ammattilaisille että harrastajille.

Festivaalien ja muiden tapahtumien yhteydessä toimiva lapsi- ja nuorisotyöprojekti UrbanArtsExchange, toimii myös taidekasvatuksellisena projektina. Projektissa tärkeää on yläasteikäisten nuorten ja taiteilijoiden välinen yhteistyö. Työpajat ovat ilmaisia ja  suunnattu 12–17-vuotiaille.

 

What is UrbanApa Exhange?

UrbaApa exchange is a platform for sharing and exchanging knowledge, information, artistic practices and tools. Exchange offers workshops, seminars, lectures and labs to both professionals and amateurs.

UrbanArtsEchange is a project organized under the Exchange platform that is aimed at young audiences. It focus is to bridge the generation gap and offer a space for artistic creation for children and youth. All the workshops of the project are free of charge.

Vad är UrbanApa Exhange?

UrbanApa
Exchange

UrbanApa X HIFF: Valta, Toiseus ja representaatiot

09.02.2021 – 10.02.2021

UrbanApa X HIFF presents:

Valta, toiseus ja representaatiot – työkaluja muuttuvaan maailmaan

UrbanApa taideyhteisö ja HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota taidekentälle matalan kynnyksen alusta keskustelulle ja oppimiselle. Ensimmäinen vuonna 2021 toteutettava koulutussarja on avoin kaikille taiteen ja elokuvan kentällä toimiville. Kokonaisuus koostuu kolmesta luentotapahtumasta, joihin on mahdollista osallistua myös erikseen. Kokonaisuuden kuratoinnista vastaavat UrbanApan Sonya Lindfors ja Olga Palo. Avaamme keskustelua ja sen näkökulmia taiteentekijän kannalta. Kurssin tarkoituksena on tarjota tekijöille työkaluja uusien kysymyksenasettelujen ymmärtämiseksi sekä auttaa tunnistamaan ja analysoimaan elokuvan ja tv:n rakenteita sekä omaa rooliaan representaatioiden tuottajana.

UrbanApa X HIFF: Valta, Toiseus ja representaatiot

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä sen myötä.

Viimeaikainen keskustelu mm. rasismista, kulttuurisesta omimisesta, #MeToo:sta ja representaatiosta on herättänyt isoja kysymyksiä – uusia ja vanhoja. UrbanApa taideyhteisö ja HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota taidekentälle matalan kynnyksen alusta keskustelulle ja oppimiselle.

Ensimmäinen vuonna 2021 toteutettava koulutussarja on avoin kaikille taiteen ja elokuvan kentällä toimiville. Kokonaisuus koostuu kolmesta luentotapahtumasta, joihin on mahdollista osallistua myös erikseen. Kokonaisuuden kuratoinnista vastaavat UrbanApan Sonya Lindfors ja Olga Palo. Avaamme keskustelua ja sen näkökulmia taiteentekijän kannalta. Kurssin tarkoituksena on tarjota tekijöille työkaluja uusien kysymyksenasettelujen ymmärtämiseksi sekä auttaa tunnistamaan ja analysoimaan elokuvan ja tv:n rakenteita sekä omaa rooliaan representaatioiden tuottajana.

 

OSA 1: Back to basics! 9.-10.2.2021 klo 16:30-18:30 / Verkkotapahtuma Zoom-alustalla

Back to basics! -kurssilla lähdemme liikkeelle perusasioista ja tutkimme mm. representaation politiikkaa, valtaa ja diversiteettiä. Tarjoamme matalan kynnyksen alustan keskustelulle representaatioista, sekä taiteellisen vallan ja vapauden kysymyksistä. Kurssin pitäjinä toimivat Olga Palo ja Sonya Lindfors. Kurssi pidetään suomeksi. Liput (0/5 €) ja ilmoittautuminen tapahtumaan täältä. Paikkoja on rajallinen määrä. Osallistumislinkki toimitetaan tapahtumaan ilmoittautuneille erikseen sähköpostilla.

 

Olga Palo on helsinkiläinen teatterintekijä, käsikirjoittaja ja kirjailija, joka on kiinnostunut feministisestä taiteentekemisestä, seksuaalisuuden kysymyksistä ja esseistä.

Sonya Lindfors on helsinkiläinen koreografi ja taideyhteisö UrbanApan taiteellinen johtaja, joka työskentelee intersektionaalisen feminismin, spekulatiivisten fiktioiden ja dekoloniaalin unelmoinnin parissa. www.sonyalindfors.com 

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toteuttaa tapahtumia, julkaisuja ja festivaaleja.

Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry on elokuvakulttuurin edelläkävijä, jonka missio on juhlia elokuvataidetta ja parantaa maailmaa rakkaudella ja anarkialla. Ympäri vuoden toimivan yhdistyksen päätapahtuma on Suomen suurin ja merkittävin kansainvälinen elokuvafestivaali Rakkautta & Anarkiaa. www.hiff.fi 

Lisätietoja: Hilla Okkonen, tuottaja HIFF hilla@hiff.fi

Exchange

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

18.01.2021 – 07.02.2021

We need intersectional feminist practices and we need them now!

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, many actions must be at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

The platform for feminist leadership  – working with frictions and fictions

In spring 2021, UrbanApa will facilitate the second edition of the platform for feminist leadership. The platform is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

ARE YOU INTERESTED? 

scroll down for more information and apply before 7.2!

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

Scroll down for Eng_

UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa

Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville – working with frictions and fictions

Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii mahdollistamaan laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Sen tavoitteena on tuoda taiteilijoita yhteen jakamaan ja keskustelemaan, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministisempään ja inklusiivisempaan työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista. Meillä kaikilla on jonkinlaista osaamista. Kokoontumalla yhteen, ja tuomalla tietotaitomme mukanamme, luomme feministisen johtamisen alustan yhdessä.

Työpajoja on kerran kuukaudessa (helmi-toukokuu 2021, yksi viikonloppu syksyllä 2021). Jokainen työpaja kestää viisi tuntia (sis. lounastauon), ja ne koostuvat luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista. Osallistujien tulee myös varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn (artikkeleiden lukeminen ja reflektointi) työpajojen ulkopuolella, itsenäisesti tai muiden osallistujien kanssa. Toivomme, että osallistujat sitoutuvat alustaan.

Alustaa fasilitoivat Sonya Lindfors, Olga Palo ja Aliisa Talja. Lisäksi eri kerroilla on vieraileva asiantuntija, luennoitsija tai fasilitaattori.

 

Alustavia teemoja ovat:

Mitä on feministinen johtaminen? Kuinka määritellä johtajuutta uudelleen? 

Hiertymät ja fiktiot – Kuinka työskennellä feministisemmin hierarkisissa rakenteissa? 

Valta ja vastuu – vaikuttaminen ja jaksaminen

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen

Maku ja visio – kenen näkemys ohjaa yhdessä työskentelyä?

Fasilitointi – kuinka luoda olosuhteita oppimiselle ja yhteistyölle?

Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat

Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä

Viestintä osana johtamista – mitä voisi olla feministinen viestintäkulttuuri?

Oletko kiinnostunut? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella, ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Jos hakemuksia tulee valtavasti, pyrimme valinnoissamme painottamaan osallistujien moninaisuutta, moniäänisyyttä sekä priorisoimaan hakijoita, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä vastaaviin sisältöihin.

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max puolikas A4, jossa kerrot: 

 • Millaisten asioiden kanssa työskentelet?

 • Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista?

 • Millaisia työkaluja tarvitset ja kuinka toivoisit voivasi käyttää alustaa (esim. verkostoitumiseen, tueksi jossakin tietyssä prosessissa, uuden tiedon omaksumiseen…)?

 • Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset? NB! Toivomme, että osallistuja pystyy sitoutumaan viidelle kuudesta työpajakerrasta.

 • Laita sähköpostin otsikoksi PLATFORM FOR FEMINIST LEADERSHIP II / OPEN CALL  ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi

 

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 7.2.2021 mennessä. Ilmoitamme valituille 21.2.2021 mennessä.

Alusta maksaa kokonaisuudessaan 50€ HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

Missä ja koska?

Alusta aloitetaan etätapaamisilla Zoom -alustalla. Pyrimme kuitenkin kokoontumaan fyysisesti heti kun se on mahdollista. Paikka ilmoitetaan myöhemmin (Helsingissä).

Saavutettavuus?

Ensimmäiset kerrat pidetään etänä. Lisätietoa tilojen saavutettavuudesta tulossa heti kun tilat varmistuvat.

Vuoden 2021 kevät:

Su 28.2.2021 klo 11-16 (orientaatio) | zoom
La 20.3.2021 klo 11-16
Su 18.4.2021 klo 11-16
Ma 17.5.2021 (Stop Hatred Now) ilta, sovitaan erikseen
La 22.5.2021 klo 11-16

Vuoden 2021 syksy:
Yksi viikonloppu – ajankohta ilmoitetaan kevään aikana

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.

Meille on tärkeää ymmärtää feminismi moniäänisesti. On hyvä huomioida, että tämä voi tarkoittaa sitä, etteivät ihmiset ole aina kaikesta samaa mieltä. Johtamisen alusta on oppimisen tila, ja tämä voi toisinaan aiheuttaa hiertymiä. Keskinäinen kunnioitus on silti aina avainasemassa. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä:

https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

urbanapa_logosiluetti-01


ENG_

UrbanApa continues with the platform for feminist leadership

A platform for feminist leadership for professionals in arts and cultural field – working with frictions and fictions

In spring 2021 UrbanApa produces the second edition of the platform for feminist leadership. The platform is based on peer learning and it aims to support participants in their own work and attempts to practice feminist leadership. The frame for learning consists of six workshops that intend to allow broader contemplation on feminist tools, leadership and structures. The goal is to summon artists to share and discuss, to empower, to increase understanding of structures and their limitations, and to provide tools for more feminist and inclusive practices, as well as to collectively dream about potential futures. We all have know-how to share. By gathering, and bringing that know-how forth, we create the platform for feminist leadership together.

The workshops will be held once a month (Feb-May 2021, one weekend in Fall 2021). The duration of each session is five hours (incl. lunch break), which consists of a lecture, a primer or introduction of the topic, and the follow-up exercises and discussions. The participants shall also reserve some time for independent work outside the workshops (reading articles and reflecting); either individually, or together with other participants. We hope that the participants commit to attending the platform.

The platform is facilitated by Sonya Lindfors, Olga Palo and Aliisa Talja. In addition the sessions will have guest lecturers and facilitators.

 

Tentative topics include:

What is feminist leadership? How to redefine leadership?

Frictions and fictions – How to work in more feminist ways within hierarchical structures?

Power and responsibility – influence and wellbeing

Conflicts and solving them

Taste and vision – whose vision guides collective work?

Facilitation – how to create circumstances for learning and collaboration?

Inclusivity and diversity – safer spaces

Leadership and dreaming – what could the future art field be like?

Communication as leadership – what could feminist communication culture be like?

Are you interested?

We are searching for a diverse group of artists, who work with directing, facilitating, curating or leadership in one way or another, and are interested in feminist ways of working. In case we receive loads of applications, we aim to choose participants who form a diverse, multivoiced group and prioritise applicants who don’t have access to similar content at the moment.

Send a CV + a short motivation letter (max. half A4), where you tell:

 • What are you working with and how?

 • Why/how are you interested in feminist ways of working?

 • What kind of tools do you need and how do you hope to make use of the platform (for example for networking, as a support in a specific process, to internalise specific knowledge…)?

 • Do the workshop dates suit you? Note! We hope that the participants can attend at least five out of six sessions.

 • Title you email PLATFORM FOR FEMINIST LEADERSHIP II / OPEN CALL double check that all attachments have your name and content info on them.

Send your application to sonya(at)urbanapa.fi by 7.2.2021 You will hear from us by 21.2.2021.

Participation fee is 50€. Note! It is not possible to enrol to just one/few workshops.

(If the fee causes trouble, don’t hesitate to let us know! Let’s think of a solution together.)

Where and when?

The platform starts as an online-meeting in Zoom, but we will try to meet irl as soon as possible. Venue TBA (in Helsinki).

 

Accessibility?

The first meetings will be held remotely. There will be more information about the accessibility of the spaces once the venues have been confirmed.

Dates for spring 2021:
Sun 28.2.2021 11am-4pm (orientation) | Zoom
Sat 20.3.2021 11am-4pm
Sun 18.4.2021 11am-4pm
Mon 17.5.2021 (Stop Hatred Now) evening, TBA
Sat 22.5.2021 11am-4pm

 

Dates for autumn 2021:
One weekend, TBA during the spring meetings.

UrbanApa is an anti-racist and intersectionally feminist art platform whose purpose is

to create space for multivoiced feminist and communal art making. Multivoiced feminist

working means that we do not aim at a consensus. There must be space for new

viewpoints and experiences, but the atmosphere must also remain respectful, safe and

inclusive. Read the ethical guidelines of the platform here:

https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view

Exchange

TOOLBOX #17

16.11.2020 – 20.11.2020


TAITEILIJA TARVITSETKO INSPIRAATIOTA? IDEOITA? YSTÄVIÄ? TUKEA?

Ei hätää, sillä TOOLBOX on täällä taas. TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja alusta taiteen ammattilaisilla.

 

Tämän syksyn UrbanApan konseptit keskittyvät elämään, taiteeseen, yhteisöön ja solidaarisuuteen , sekä siihen miten asiat vuotavat toisiinsa.

Syksyn toisen TOOLBOX teemaattisena maastona on “leikki” . Toolboxin on co-kuratoinut Minna Karttunen.

Menossa mukana mm: Minna Karttunen, Heli Keskikallio, Kaino Wennerstrand, Caroline Suinner ja Noora Dadu

Labi pidetään klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä tai koronatilanteesta riippuen etänä Zoomissa.

 

OLETKO KIINNOSTUNUT?!

Haku on auki pe 13.11 saakka! 

TARKEMMAT LISÄTIEDOT ALHAALTA!

__SCROLL DOWN FOR ENGLISH__

TOOLBOX #17

 

Scroll down for Eng_

UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille.

Syksyn 2020 toisessa TOOLBOXissa työskennellään teeman “leikki parissa. TOOLBOXin on co-kuratoinut Minna Karttunen.

 

Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, tutkimme, keskustelemme ja vietämme aikaa yhdessä. TOOLBOX on suunnattu ammattilaisille MUTTA ei vaadi esiintymis- tai tanssitaustaa. Toki työskentelemme myös kehollisten, rytmisten tai tilallisten praktiikoiden parissa.

 

Työpajanvetäjinä / fasilitoijina toimivat mm:  Minna Karttunen, Heli Keskikallio, Kaino Wennerstrand, Caroline Suinner ja Noora Dadu

Lisätietoja työpajoista tulossa pian!

 

Päivät klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä tai koronatilanteesta riippuen etänä Zoomissa.

 

Alustan eettisen ohjeistuksen löydät TÄÄLTÄ.

 

Tilan saavutettavuus: DCA:n tiloihin on hissi (leveys 80cm) ja sukupuolineutraali WC. Treenisalien ovien leveys on 78 cm. Lähin saavutettava vessa löytyy 20 metrin päästä Hesburgerista tai kadun toiselta puolelta Svenska Teatternista.

 

Onko sinulla kysymyksiä tai tarpeita? Laita meille viestiä (sonya@urbanapa.fi ) niin selvitetään yhdessä :)

 

 

ENG_

 

UrbanApa TOOLBOX is a workshop /lab that aims at bringing artists of different backgrounds together. TOOLBOX offers a low-fi and  easy access platform where artistic practices can be shared and questions asked collectively. The week consists of a series of sessions that have been curated under a frame.

The second TOOLBOX of this fall has the theme play and is co.curated by Minna Karttunen.

 

We will share practices for both art and life, research, discuss, play and spend time together. TOOLBOX is aimed at professional artists BUT does not require a background in dance or performance.  Some of the exercises might involve movement, speech, rhythmical or written practices.

The workshop days are from 10:00 to 15:00 in dance studio DCA:s spaces in Mannerheimintie or if necessary because of corona online via Zoom.

Facilitators are among others:  Minna Karttunen, Heli Keskikallio, Kaino Wennerstrand, Caroline Suinner ja Noora Dadu

 

The platforms  ethical guidelines can be found HERE (scroll down for English).

 

Accessibility of the space: DCA’s premises have an elevator (width 80cm) and a gender-neutral toilet. The width of the rehearsal room’s door is 78 cm. The nearest accessible toilet is 20 meters from the Hesburger or across the street at the Swedish Theater.

 

Do you have questions or needs? Send us a message (sonya@urbanapa.fi) and let’s make it work :)

 

*****

Ma 16.11. Mon |  Heli Keskikallio: Spekulatiivisia vinoumia ja villejä asioita / Speculative leanings and wild things

Työpajapäivän aikana hahmottelemme leikkisää suhdetta ympäröivään arkisen maailman ja spekulatiivisen fantasioinnin risteytyksinä. Tutkailemme erilaisten materiaalien, voimien ja resonanssien toisiinsa sotkeutumista sekä suhteisuuksien vinouttamista ja villeyttämistä. Uppoudumme tuntu-aistisuuteen, harjoitamme kanssa-olemista ja kanssa-kompositiota, rakennamme mielikuvituksellisia miniatyyriveistos-maisemia sekä tanssimme villeydelle.
Sään salliessa jalkaudumme ulos kaupunkitilaan tekemään lempeän anarkistista laukkaharjoitetta. Ota siis mukaan säähän sopivat ulkovaatteet.
//
During the workshop day, we will delineate playful relations to our surroundings through the intertwinements of everyday world and speculative fantasies. We explore the entanglement of different materials, forces and resonances as well as the leanings and rewildings of relations. We will immerse ourselves into tactile/haptic sensings, practice being-with and co-composition, build imaginative sculpture landscapes and dance to wildness. If the weather allows, we go out into the city landscape to practice a gently anarchistic galloping-exercise. Bring with you weather-appropriate clothing.
***
***
Ti 17.11. Tue | Kaino Wennerstrand: Sound, voice, performance
Kaino Wennerstrandin seurassa tutustuaan ääneen esityksen elementtinä ja materiaalina, sekä oman äänen käyttöön. Kaino on työskennellyt yli 10 vuotta taiteliijana ja äänisuunnittelijana.
//
Kaino Wennerstrand gets us acquainted with sound and the use of our own voice as an element and material of performance. Kaino has worked as an artist and sound designer for over 10 years.
***
***
Ke 18.11. Wed | Caroline Suinner: Kohtaamisia / Encounters
Workshopissa kesikitytään toisten kohtaamiseen kuuntelemisen, keskustelun ja kuvittamisen keinoin. Päivä on jaettu kahteen eri osioon. Ensin harjoittelemme kommunikaation keskittämistä sekä sitten kuvitamme keskusteluista jäänyttä saldoa. Workshopille ei tarvitse valmistautua, mitään ei tarvitse osata ennalta. Mukaan tulee ottaa mahdollisimman mukavat vaatteet, valmius olla läsnä.
//
The focus of this workshop is on encountering one another through listening, conversation, and illustration. The workshop is divided into two sessions. In the first session we practice communication, which we then illustrate in the second session. Come as you are, comfortable clothes recommended.
***
***

To 19.11. Thu | Minna Karttunen: Home Findings

Tässä työpajassa leikimme kotoa löydetyillä materiaaleilla. Käytämme materiaaleja asun luomiseen sekä inspiraationa liikkeelle/tanssille.
Home Findings kutsuu esiin intuitiota, joka johdattelee leikkiä.
//
In this workshop we will play with materials that are found from our homes. The materials will be used as an inspiration for a costume and moving/dancing.
Home Findings is about using our intuition to guide our play.
***
***
Pe 20.11. Fri | Noora Dadu: Hahmo-työpaja / Character workshop
Tässä työpajassa kehitellään hahmoja, keskustellaan hahmoihin liittyvistä kysymyksistä ja erilaisista tavoista luoda hahmoja (ehkä laajemminkin muuntautumisesta).
//
In this workshop we conceive characters, talk about questions related to characters and different ways of creating one (and perhaps discuss conversion from a wider perspective).

 

urbanapa_logot05 copy

 

OLETKO KIINNOSTUNUT!

Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? TOOLBOX hakee eri alojen taiteilijoita  jakamaan, inspiroimaan, oppimaan ja tutkimaan.

Lähetä LYHYT MAX PUOLIKAS A4 motivaatiokirjeesi (miksi haluat mukaan, millaisia työkaluja tarvitset) ja cv:si osoitteeseen sonya@urbanapa.fi  pe 13.11 mennessä!! 

HUOM! Labi maksaa 20€ ja osallistujien toivotaan sitoutuvan koko ajaksi. Yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuus ottaa.

Onko 20€ liikaa? Ei hätää, kerro tämä meille, niin hoidetaan homma yhdessä :) 

 

ARE YOU INTERESTED? 

Would you like to inspire and be inspired? Try out new tools of working ? TOOLBOX is looking for artists from different practices and backgrounds to share, inspire, learn and to study.

Please send a SHORT MAX A HALF PAGE LONG letter of motivation ( why would you want to take part, what kind of tools would you need)  and your cv to sonya@urbanapa.fi by Fri 13.11.

NB! The whole lab costs 20€ and we wish that the participants would commit for the whole week. It is not possible to attend single workshops. 

Cant afford the 20€ cost? Let us know. Let’s figure it out  together :) 

 

Come come, come one come all!

#sharing #shaking #art #life  #utopias #possiblefutures #dreaming #dramaturgicaltools #emancipation #empowerment #joy #goodthingsingoodcompany

 

Exchange

TOOLBOX #16

15.09.2020 – 19.09.2020

TAITEILIJA TARVITSETKO INSPIRAATIOTA? IDEOITA? YSTÄVIÄ? RAKKAUTTA? APUA?

Ei hätää, sillä TOOLBOX on täällä taas. TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja alusta taiteen ammattilaisilla.

 

Tämän syksyn UrbanApan konseptit keskittyvät elämään, taiteeseen, yhteisöön ja solidaarisuuteen , sekä siihen miten asiat vuotavat toisiinsa.

Syksyn ensimmäisen TOOLBOX teemaattisena maastona on “leaks” . Toolboxin on co-kuratoinut Suvi Kemppainen.

Menossa mukana mm: Suvi Kemppainen, Elsa Heikkilä,  Anni Puuperä, Satu Rinnetmäki, Saara Hannus, Milka Luhtaniemi ja Sonya Lindfors

Labi pidetään klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä tai koronatilanteesta riippuen etänä Zoomissa.

 

OLETKO KIINNOSTUNUT?!

Haku on auki pe 11.9 saakka! 

TARKEMMAT LISÄTIEDOT ALHAALTA!

__SCROLL DOWN FOR ENGLISH__

 

TOOLBOX #16

Scroll down for Eng_

UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille.

Syksyn 2020 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään teeman “leakseli valumien ja vaikutusten parissa.

 

TOOLBOXin co-kuraattori Suvi Kemppainen kirjoittaa teemasta seuraavaa:

 

“leaks

in the moment of dizziness let’s turn to each other with finding joy and value in the collective. sharing and practicing strategies for support, grounding, resilience, non-linear and fantasy. could care be an act of belonging not limited to a certain aesthetic or volume, but a communal kinship towards solidarity and togetherness expanding from an idea of self to collective care? addressing the current conditions as a potent change: renaming, taking new directions and stirring the static.”

 

Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, tutkimme, keskustelemme ja vietämme aikaa yhdessä. TOOLBOX on suunnattu ammattilaisille MUTTA ei vaadi esiintymis- tai tanssitaustaa. Toki työskentelemme myös kehollisten, rytmisten tai tilallisten praktiikoiden parissa.

Työpajanvetäjinä / fasilitoijina toimivat mm: Suvi Kemppainen, Elsa Heikkilä,  Anni Puuperä, Satu Rinnetmäki, Saara Hannus, Milka Luhtaniemi ja Sonya Lindfors

Päivät klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä tai koronatilanteesta riippuen etänä Zoomissa.

 

Tilan saavutettavuus: DCA:n tiloihin on esteetön kulku ja sukupuolineutraali WC. Valitettavasti WC ei ole saavutettava. Onko sinulla kysymyksiä tai tarpeita? Laita meille viestiä (sonya@urbanapa.fi ) niin selvitetään yhdessä :)

Alustan eettisen ohjeistuksen löydät TÄÄLTÄ.

 

 

ENG_

 

UrbanApa TOOLBOX is a workshop /lab that aims at bringing artists of different backgrounds together. TOOLBOX offers a low-fi and  easy access platform where artistic practices can be shared and questions asked collectively. The week consists of a series of sessions that have been curated under a frame.

The first TOOLBOX of this fall deals with questions around leaks.

 

The co-curator of the fall TOOBOX Suvi Kemppainen writes the following on the thematic:

 

“leaks

in the moment of dizziness let’s turn to each other with finding joy and value in the collective. sharing and practicing strategies for support, grounding, resilience, non-linear and fantasy. could care be an act of belonging not limited to a certain aesthetic or volume, but a communal kinship towards solidarity and togetherness expanding from an idea of self to collective care? addressing the current conditions as a potent change: renaming, taking new directions and stirring the static.”

 

We will share practices for both art and life, research, discuss, play and spend time together. TOOLBOX is aimed at professional artists BUT does not require a background in dance or performance.  Some of the exercises might involve movement, speech, rhythmical or written practices.

The workshop days are from 10:00 to 15:00 in dance studio DCA:s spaces in Mannerheimintie or if necessary because of corona online via Zoom.

Facilitators are among others: Suvi Kemppainen, Elsa Heikkilä,  Anni Puuperä, Satu Rinnetmäki, Sonya Lindfors

 

The platforms  ethical guidelines can be found HERE (scroll down for English).

 

Accessibility of the space: DCA’s rehearsal spaces are accessible and there is gender-neutral toilet. Unfortunately the toilet is not accessible.

Do you have questions or needs? Send us a message (sonya@urbanapa.fi) and let’s make it work :)

 

*

Ti 15.9 Tue 10:000 – 15:00 | Suvi Kemppainen: facing the unknown (consent is care)

in this workshop day we could dance gestures of poetry, melt bones and shake with ghosts. shifting perspective from the center of the limelight to the peripheries we look for practices of anchoring in and with the unknown. what a consensual relationship to (art) institutions can look like? we will practice saying no and look for tools to feel more supported in the contexts we operate in. through movement, writing and talking facing the unknown proposes different gestures of holding space for accountability, dance and companionship. please bring your notebook or laptop with you.

 

Ke 16.9 Wed 10:00 – 15:00  | Soft Practice collective ( Satu Rinnetmäki, Elsa Heikkilä, Anni Puuperä): Sharing, caring, daring

The aim of the collective is to research and develop artistic work on the basis of the principles of softer practices and interactions, dialogic philosophy and safer spaces. The collective dreams of shaking, dismantling, and changing conventions related to the work of a dance artist. SOFT PRACTICE asks: Could the starting point of the artistic process be encouraging, respectful and well-being-supporting activities? What physical and artistic potential would be unlocked if the focus was on creating a safer work atmosphere? The collective dreams of emancipatory dance in a utopian work environment. These same principles and starting points are at the heart of the workshop.

 

To 17.9 Thu 10:00 – 15:00  | Saara Hannus: Tools for compersion and collegial love

What can ethical non monogamy teach us about shaping relationships? How could we use this information in collegial relationships and artistic practices?

Good and direct communication; openness; recognizing and articulating one’s desires, needs and boundaries; valuing the freedom of the other, etc. are central skills when practicing ethical nonmonogamy. In polyamory, one key concept is compersion: participating in the happiness or joy of others. How could one enjoy their partner’s sexual relationship or a colleague’s success? Recognizing jealousy and the complexity of relationships brings us closer to the practice of compersion.

In the workshop we drink tea and coffee and talk about relationships, we will have writing exercises and spend time mapping out values that guide our behavior in relationships.

 

Pe 18.9 Fri 10:00 – 15:00  | Milka Luhtaniemi: The poetics of slogan

This workshop is focusing on the poetic power and nuance of slogans and how to write them. We will examine how the poetics of arguments and oppositional sentences work and on the other hand  how affirmative and encouraging sentences make meaning. Some of the starting points are classic slogans such it gets better and this too will pass, but the workshop attendees are encouraged to develop their own. For me, slogan is related to poetic fragment and aphorism, and it includes the possibility for feminist resistance. I became interested in slogans after reading ”Poetics of protest” by British poet Verity Spott: ”Acts of protest can be carried out all the time. Mere passing of messages, acts of insurrection.” I’ve examined slogans and short sentences in my performances and assembled them into performative speech. Slogans have been an empowering and agency reinforcing medium for me, same way as poetry has.

 

We will read and write slogans, existing ones and our own, and compose them into formations and clusters. If participants wish, we can think about how to perform and apply them in to our specific contexts.

 

urbanapa_logot05 copy

 

OLETKO KIINNOSTUNUT!

Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? TOOLBOX hakee eri alojen taiteilijoita  jakamaan, inspiroimaan, oppimaan ja tutkimaan.

Lähetä LYHYT MAX PUOLIKAS A4 motivaatiokirjeesi (miksi haluat mukaan, millaisia työkaluja tarvitset) ja cv:si osoitteeseen sonya@urbanapa.fi  pe 11.9 mennessä!! 

HUOM! Labi maksaa 20€ ja osallistujien toivotaan sitoutuvan koko ajaksi. Yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuus ottaa.

Onko 20€ liikaa? Ei hätää, kerro tämä meille, niin hoidetaan homma yhdessä :) 

 

ARE YOU INTERESTED? 

Would you like to inspire and be inspired? Try out new tools of working ? TOOLBOX is looking for artists from different practices and backgrounds to share, inspire, learn and to study.

Please send a SHORT MAX A HALF PAGE LONG letter of motivation ( why would you want to take part, what kind of tools would you need)  and your cv to sonya@urbanapa.fi by Fri 11.9.

NB! The whole lab costs 20€ and we wish that the participants would commit for the whole week. It is not possible to attend single workshops. 

Cant afford the 20€ cost? Let us know. Let’s figure it out  together :) 

 

Come come, come one come all!

#sharing #shaking #art #life  #utopias #possiblefutures #dreaming #dramaturgicaltools #emancipation #empowerment #joy #goodthingsingoodcompany

 

Exchange

#StopHatredNow 2020

11.05.2020 – 15.05.2020

#STOPHATREDNOW 2020 

– Uudet standardit

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan

11.–11.5.2020 Online

#FEMINISM #EQUALITY  #NEWSTANDARDS  #INCLUSION #DIVERSITY #BETTERART #LOVEANDART #STRUCTURALCHANGE #EMPOWERMENT

 

#STOPHATREDNOW 2020

–  New standards!

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

11.–11.5.2020 Online

#StopHatredNow 2020

 #StopHatredNow 2020  – New Standards

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan.

11.–15.5.2020 

(For English see below)

Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Tästä tarpeesta on syntynyt #StopHatredNow.

#StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, inklusiivisuudesta, valtarakenteista, toiseudesta, sekä intersektionaalisista feministisistä strategioista. Tapahtuma on suunnattu taide- ja kulttuuri-instituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja toimijoille sekä kulttuurivaikuttajille, mutta kuka tahansa aiheista kiinnostunut on tervetullut mukaan keskustelemaan.

Inklusiivisuus, moninaisuus, syrjimättömyys, saavutettavuus ja sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat jokaisen taide- ja kulttuuri-instituution tulevaisuutta määrittäviä kysymyksiä. Vuoden 2020 teemana onkin New Standards eli uudet standardit.

Vuonna 2020 #StopHatredNow tapahtuman toteuttavat yhteistyössä:  UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Kiila, Taideyliopisto, Goethe-Institut Finnland, Interkult ry, Helsingin kaupunki, Kiila ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tapahtuman kielet ovat suomi ja englanti. Käytetty kieli on merkitty ohjelmaan jokaisen tilaisuuden kohdalle.

Tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton!

Tapahtuman eettisen ohjeistuksen löydät TÄÄLTÄ.

https://www.facebook.com/stophatrednow/  www.urbanapa.fi

Näyttökuva 2020-1-12 kello 17.27.38

***Eng

#STOPHATREDNOW 2020 – New Standards

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

11.–15.5.2020 

The field of arts requires more tools to answer the needs of a changing world.

#StopHatredNow is an intercultural and anti-racist platform organised in collaboration with several art and intercultural organisations. The platform strives to create discourse and offers tools to create a more inclusive, diverse and feminist art field. Inclusivity, diversity, non-discrimination, accessibility and social as well as ecological sustainability are issues that determine the future of every art and cultural institution.

#StopHatredNow is aimed at individual artists, cultural influencers, and institutions of art and culture, but anyone interested in the topics is welcome.

The 2020 edition is organised under the theme “New Standards” by UrbanApa, Culture for All, Cultural Centre Caisa, Goethe-Institut Finnland, University of Arts Helsinki, Interkult ry, The City of Helsinki, Kiila ry, Globe Art Point, and Zodiak – Center for New Dance.

The events will be held in English or Finnish. The language of each event is written in the program.

All events are free of charge!

You can read the platform’s ethical guidelines HERE (scroll down for English).

https://www.facebook.com/stophatrednow/  www.urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

 

SCHEDULE | AIKATAULU

Read or download the schedule as a PDF / Lue tai lataa aikataulu tästä

The event will be hosted on Zoom. To ensure that your Zoom application works as well as possible, we recommend that you download the application on your desktop/device in advance. The basic version is free of charge. If for some reason you are unable to join the webinar via Zoom, you can follow the stream also via our Facebook page: www.facebook.com/stophatrednow

All the information will be available on the website: www.stophatrednow.fi

Monday // Maanantai 11.5. // 11:30–15:00 & 17:00–19:00

Redefining standards – CALL FOR ACTIONS!

REQUIRES PRE-REGISTRATION!

NB. Apart from the roundtables, the first part of Monday’s program is also subtitled.

11:30–11:50 Poem and welcome words // Kemê Pellicer (G.A.P) & Sonya Lindfors (UrbanApa) // ENG

11:50–12:05 Keynote | Disabled artists, gatekeepers and new standards. Introducing Matkalla – On the go! kickstart project // Maija Karhunen (Culture for All) // ENG

In her keynote speech, Maija Karhunen will introduce Culture for All’s new Matkalla – On the go! kickstart project that is developing a) mentoring models to support career pathways of disabled artists and b) education to gatekeepers on disabled people’s issues and knowledge of diversity of abilities. She will talk about different questions you come across as a disabled artist when working in the art field and will suggest some new standards that we can work towards together.

Maija Karhunen works as a project coordinator in Culture for All’s kickstart project to develop mentorship models for disabled artists. She has a background as a freelance dancer and performer, and has worked in several dance, theatre and performance art works both in Finland and around Europe. Karhunen has studied dance and choreography in Finland, the Netherlands and Germany, and has also studied communication and art studies in the University of Helsinki and worked in the fields of art writing and journalism. She is involved in organisations by disabled people, with a special interest in disabled women’s issues.

///

Keynote-puheessaan Maija Karhunen esittelee Kulttuuria kaikille -palvelun uuden Matkalla-hankkeen, jossa valmistellaan a) mentorointimalleja vammaisten taiteentekijöiden työurien tukemiseksi sekä b) portinvartijoiden kouluttaminen vammaisiin liittyvistä kysymyksistä ja tiedon lisääminen kykyjen monipuolisuudesta. Karhunen puhuu erilaisista kysymyksistä, joihin vammainen taiteilija törmää työskennellessään taiteen kentällä, ja ehdottaa uusia standardeja, joiden eteen me voimme kaikki työskennellä yhdessä.

Maija Karhunen työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa vammaisten taiteilijoiden mentoroinnin ponnistushankkeen hankekoordinaattorina. Hän on taustaltaan freelancetanssija ja -esiintyjä, ja hän on työskennellyt lukuisissa tanssin, teatterin ja esitystaiteen teoksissa niin Suomessa kuin Euroopassakin. Karhunen on opiskellut tanssia ja koreografiaa Suomessa, Alankomaissa ja Saksassa. Lisäksi hän on opiskellut viestintää ja taiteen tutkimusta Helsingin yliopistossa ja työskennellyt taidekirjoittamisen ja journalismin parissa. Karhunen on myös mukana eri vammaisjärjestöjen toiminnassa, erityisenä kiinnostuksenaan vammaisia naisia koskevat kysymykset. Hän työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa maaliskuusta syyskuuhun 2020.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.kulttuuriakaikille.fi/matkalla_eng

12:05–12:25 Talk | Mustarinda: creating and sharing tools for the ecological transition // Alma Heikkilä // ENG & text interpretation

In her presentation, Alma Heikkilä will shortly tell about Mustarinda, their goals and activities, and present the experiences, experimentations and solutions they have developed during the past 10 years. Heikkilä will share Mustarinda’s thoughts about the ecological transition that needs to happen in the whole art scene and discuss the problems people are facing with these bigger-than-life topics and the problems that might occur when thinking and planning the ecological transition.

The Mustarinda Association is a group of artists and researchers. At the centre of their activity lie contemporary art, boundary-crossing research, practical experimentation, communication, teaching and events. Mustarinda reaches towards a post-fossil culture by combining scientific knowledge and experiential artistic activity.

Mustarinda house is located in the remote Kainuu region in Finland, next to old-growth spruce forests of Paljakka nature reserve. In 2020 Mustarinda celebrates its 10 year anniversary.

Alma Heikkilä (b. 1984) lives and works in Helsinki, Finland. Heikkilä’s painterly, sculptural and spatial works materialize merged agential aspects of humans, non-humans and infrastructures affected by the various dimensions of the global ecological crisis. She completed an MFA at the Finnish Academy of Fine Arts in 2009. Heikkilä is the co-founder of the Mustarinda Association.

///

Puheessaan Alma Heikkilä keskustelee Mustarinda-seurasta, heidän päämääristään ja toiminnastaan, ja esittelee seuran kokemukset, kokeilut ja ratkaisut, joita on viimeisten 10 vuoden aikana kehitelty. Tilaisuuden aikana Heikkilä jakaa myös Mustarindan ajatuksia siitä ekologisesta muutoksesta, jonka tulee tapahtua koko taidekentällä, sekä ongelmista, joita nämä elämää suuremmat aiheet tuovat tullakseen.

Mustarinda-seura on ryhmä taiteilijoita ja tutkijoita, ja sen toiminnan keskiössä ovat nykytaide, rajoja ylittävä tutkimus, käytännön kokeilu, kommunikaatio, opetus ja tapahtumat. Mustarindan tavoitteena on jälkifossiilinen kulttuuri yhdistämällä tieteellistä tietoa ja kokeellista taiteellista toimintaa.

Mustarinda-talo sijaitsee syrjäisessä Kainuussa, Paljakan luonnonpuiston vanhan kuusimetsän vieressä. Mustarinda juhlistaa 10-vuotisjuhlaansa vuonna 2020.

Alma Heikkilä (s. 1984) asuu ja työskentelee Helsingissä. Heikkilän maalaukset, veistokset ja spatiaaliset teokset aineellistavat ihmisten, ei-inhimillisten ja infrastruktuurien yhteen sulautuneet toimija-aspektit, joihin globaalin ekologisen kriisin moninaiset mittasuhteet vaikuttavat. Heikkilä valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2009, ja on yksi Mustarinda-seuran perustajista.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.mustarinda.fi & www.almaheikkila.net & https://www.hiap.fi/collaboration/post-fossil-transition-hiap-mustarinda/

12:25–12:35 Break / Tauko

12:40–12:55 Keynote | Municipalities’ role as contributors to art and culture // Johanna Selkee (Kuntaliitto) // ENG & text interpretation

In her keynote speech, Johanna Selkee will talk about municipalities’ role as contributors to art and culture in Finland, what basis municipalities act on and what positive things art and culture can bring to them.

Johanna Selkee is a specialist at the Association of Finnish Local and Regional Authorities, which represents all of the municipalities in Finland. Selkee’s work includes primary art education, art and cultural institutions, libraries and other cultural activities of the municipalities.

///

Keynote-puheessaan Johanna Selkee kertoo lyhyesti, mikä on kuntien rooli Suomessa taiteen ja kulttuurin edistäjänä, sekä miltä pohjalta kunnissa toimitaan ja mitä positiivisia asioita taide ja kulttuuri kunnille tuovat.

Johanna Selkee toimii erityisasiantuntijana Suomen Kuntaliitossa, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntataustaisia yhteisöjä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat taiteen perusopetus, taide- ja kulttuurilaitokset, kirjastot sekä kuntien muu kulttuuritoiminta.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.kuntaliitto.fi

13:00–13:15 Talk | Nudging organizations toward accessibility // Marika Räty, Julian Owusu & Esa Vienamo (all from Arts Promotion Center Finland) // ENG

The Equality was birthed out of a necessity for some of Taike’s employees to discuss topics of equality connected to multiple needs and perspectives. As an actor in the free field, one easily feels change in institutions will happen when the “right” people are hired to work there and can affect it from the inside. In reality most institutions and large organizations are very hierarchical and slow to realize change. The possibilities for a single worker to affect structural change are limited and oftentimes difficult to recognize. As artists who are now on the inside, this is hard to accept. In the Equality Club we are in the process of learning to recognize these possibilities together. Our presentation is a recap of some of the methods we have found successful. In the workshop we will be brainstorming together with you to find the best methods best applicable to your specific surroundings.

Marika Räty (Regional artist for Performance and Live Art, nationwide), Esa Vienamo (Regional Artist for Outsider art, Satakunta and Uusimaa) and Julian Owusu (Regional Artist for Youth Culture, North Ostrobothnia and Kainuu) are founding members of the Equality Club of the Arts Promotion Centre (Taike). The Equality Club is not an official entity within Taike but rather a freely formed, autonomously functioning, self-critical group of workers in Taike that dissect and observe the structures within which they work to develop practices enforcing equality and equity.

///

Yhdenvertaisuuskerho syntyi Taiken sisällä henkilökunnan tarpeesta pohtia yhdenvertaisuuden edistämistä omassa työssään useasta eri näkökulmista. Vapaalla kentällä toimivana sitä ajattelee, että muutos syntyy kun ”oikeat” ihmiset pääsevät töihin organisaatioihin vaikuttamaan rakenteeseen sisältäpäin. Todellisuudessa useat virastot ja isot organisaatiot ovat hallintorakenteeltaan hyvin hierarkkiset ja jähmeät muutoksille. Yksittäisen työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon sellaisissa organisaatioissa ovat rajalliset ja voivat olla jopa vaikeita tunnistaa. Tämä on haastavaa hyväksyä taiteilijana, joka on palkattu viraston työntekijäksi ja näin pääsyt rakenteen ns. sisäpiiriin. Yhdenvertaisuuskerhossa opettelemme yhdessä tunnistamaan muutoksen mahdollisuuksia ja vaikuttamisen reittejä. Esitelmämme on ote jatkuvassa prosessissa syntyneistä hyviksi todetuista käytänteistä. Työpajassa mietimme yhdessä osallistujien kanssa, mitkä keinot voisivat soveltua heille parhaiten.

Marika Räty (Esitystaiteen läänintaiteilija, Valtakunnallinen), Esa Vienamo (Outsider-taiteen läänintaiteilija, Satakunta ja Uusimaa) ja Julian Owusu (Nuortenkulttuurin läänintaiteilija, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) ovat Taiteen edistämiskeskuksen Yhdenvertaisuuskerhon perustajajäseniä. Yhdenvertaisuuskerho ei ole Taiken virallinen työryhmä vaan Yhdenvertaisuuskerho on vapaamuotoinen, omaehtoinen sekä itsekriittinen vapaaehtoisista henkilökunnan jäsenistä koostuva ryhmittymä, joka rennosti ja väljällä agendalla tarkastelee rakenteet, joiden sisällä toimimme ja pohdimme yhdessä keinoja vaikuttaa niiden yhdenvertaisuuteen.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.taike.fi

13:15–13:45 Q&A with Abid Hussain (Arts Council England) // ENG & text interpretation

Abid Hussain is Director, Diversity at Arts Council England, the national development agency for arts and culture leading the organisation’s work on Equality, Inclusion and the Creative Case for Diversity. He is an alumnus of both the U.S International Visitor Leadership Programme (IVLP) and the Salzburg Global Seminar responding to themes of art and social change, migration, displaced artists and conflict transformation.

Hussain has led on the development of the Arts Council’s strategic equality and diversity framework since 2014, and he has extensive experience of working with cultural institutions, academia, government and third sector agencies across North America, Europe, Asia, South Africa and Australasia and is a contributing author to a number of academic texts and journals on equality, diversity and inclusion.

///

Abid Hussain on Equality, Inclusion and the Creative Case for Diversity -hankkeen johtaja Arts Council England -virastossa, joka on valtakunnallinen taiteen ja kulttuurin kehitysvirasto. Hän on valmistunut yhdysvaltalaisesta International Visitor Leadership -ohjelmasta sekä Salzburg Global Seminar -ohjelmasta, jotka käsittelevät taidetta, sosiaalista muutosta, migraatiota, syrjäytettyjä taiteilijoita ja konfliktin muutosta.

Hussain on jo vuodesta 2014 johtanut Arts Council -viraston strategista tasa-arvon ja monipuolisuuden runkoa. Hän on myös työskennellyt eri kulttuuri-instituuteissa, akatemian maailmassa, hallituksessa ja kolmannen sektorin virastoissa ympäri Yhdysvaltoja, Eurooppaa, Aasiaa, Etelä-Afrikkaa ja Australaasiaa. Hussain on myös ollut mukana kirjoittamassa akateemisia tekstejä tasa-arvosta, monipuolisuudesta ja inkluusiosta.

Language / Kieli: English / englanti

13:45–14:00 Break / Tauko

14:00–14:45 Roundtable discussions in small groups // ENG & FIN

Roundtable 1. | On accessibility and new standards // Facilitated by Mira Haataja (Culture for All), Maija Karhunen (Culture for All) & Lisa Kalkowski (UrbanApa)

A starting point for this roundtable is Maija Karhunen’s keynote speech about her work in the field of promoting inclusion of disabled and deaf artists in the art field, because when talking about accessibility, there is still need for new standards. This roundtable is a place where people can gather together and discuss and dream about new standards in accessibility.

Mira Haataja is the Deputy Executive Director at Culture for All Service, and her work is to promote inclusion in the field of arts and culture and to improve accessibility and knowledge of diversity. She is interested in power and intersectionality, and tries to be an advocate for human rights.

Maija Karhunen works as a project coordinator in Culture for All’s kickstart project that aims to develop mentorship models for disabled artists. She has a background as a freelance dancer and performer, and has worked in several dance, theatre and performance art works both in Finland and around Europe. She is involved in organisations by disabled people, with a special interest in disabled women’s issues.

 ///

Tämän roundtablen lähtökohtana toimii Maija Karhusen keynote-puhe, joka käsittelee vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden mukaan ottamista taiteen kentällä – saavutettavuuden suhteen tarvitaan edelleen uusia standardeja. Tämä roundtable on paikka, jossa voidaan kokoontua yhteen keskustelemaan ja unelmoimaan saavutettavuuden uusista standardeista.

Mira Haataja on Kulttuuria kaikille -palvelun vs. toiminnanjohtaja, ja hänen työhönsä kuuluu mukaan ottamisen edistäminen taiteen ja kulttuurin kentällä sekä saavutettavuuden ja monipuolisen tiedon lisääminen. Hän on kiinnostunut vallasta ja intersektionaalisuudesta, ja hän yrittää olla ihmisoikeuksien puolustaja.

Maija Karhunen toimii hankekoordinaattorina Kulttuuria kaikille -palvelun kickstarter-projektissa, joka kehittää mentorointimalleja vammaisille taiteilijoille. Karhunen on toiminut freelance-tanssijana ja -esiintyjänä, ja on työskennellyt useissa tanssi-, teatteri- ja performanceteoksissa niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaa. Hän on osa vammaisille suunnattuja organisaatioita, ja on erityisen kiinnostunut vammaisiin naisiin liittyvistä kysymyksistä.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: http://www.kulttuuriakaikille.fi/en.php / http://www.kulttuuriakaikille.fi/

Roundtable 2. | Ecological and social sustainability // Facilitated by Jenni Nurmenniemi (AFE) & Sonya Lindfors (UrbanApa)

Jenni Nurmenniemi is a curator and writer with a background in the Arts as well as in Social Sciences. Their long-term research focus has been the intersections of ecological and social sustainability.

Sonya Lindfors is a Helsinki-based choreographer and artistic director who also works with facilitating, community organizing and education.

///

Jenni Nurmenniemi on taiteen ja yhteiskuntatieteiden aloilla toiminut kuraattori ja kirjoittaja, jonka pitkäjänteinen tutkimus keskittyy ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden leikkauspisteisiin.

Sonya Lindfors on Helsingissä asuva koreografi ja taiteellinen johtaja, joka myös työskentelee fasilitoinnin, yhteisöllisen organisoinnin ja koulutuksen parissa.

Language / Kieli: Englanti / english
Website / Nettisivut: http://www.artforequality.fi & www.jenninurmenniemi.net

Roundtable 3. | New standards – New loops? The dynamics of power and diverse recruitment // Facilitated by Kemê Pellicer (G.A.P) & Sepideh Rahaa (G.A.P)

In this roundtable Globe Art Point’s Kemê Pellicer and Sepideh Rahaa will discuss the role of the art and culture institutions’ standards within the politics of diversity and power in recruitment.

Kemê Pellicer (Kemê/Kemê’s she/her) is a visual artist and a poet based in Finland who works in an interdisciplinary way exploring the complexity of our individual construction and the constructions we inhabit. Her practice is currently focused on a project and research in the crossroad between identity, art, community, intersectional feminism and the quality of myths as an open-source. Pellicer also works with several Nordic cultural organisations and projects centred on diversity, accessibility, multiple identities, migration and norm-critical practices.

Sepideh Rahaa (she/her) is a multidisciplinary artist, researcher and educator based in Helsinki. Through her practice she actively investigates/questions prevailing power structures, social norms and conventions while focusing on womanhood and everyday resistances. Currently she is pursuing her doctoral studies in Contemporary Art at Aalto University. Her research interests are decolonisation, feminist politics and intersectionality, collaboration, global social justice, and critical race studies. Since 2015, Rahaa has actively participated in debates and actions regarding the art politics in Finland, at Third Space Collective, Globe Art Point (board) and Nordic Network for Norm-Critical Leadership.

Content warning: This roundtable may include content of personal experiences and provocation

///

Globe Art Pointin Kemê Pellicer ja Sepideh Rahaa keskustelevat kulttuuri- ja taideinstituutioiden standardien roolista rekrytoinnin monipuolisuuden ja vallan politiikassa.

Kemê Pellicer on Suomessa asuva visuaalinen taiteilija ja runoilija, joka monitieteellisesti tutkii yksilöllisten rakenteidemme monimutkaisuutta ja niitä konstruktioita, joissa asumme. Pellicerin nykyinen tutkimusprojekti liittyy risteyskohtiin, joissa vaikuttavat identiteetti, taide, yhteisö, intersektionaalinen feminismi ja myytit avoimena lähteenä. Hän toimii myös useiden pohjoismaisten kulttuuriorganisaatioiden ja -projektien parissa, jotka pohtivat monipuolisuutta, saavutettavuutta, moninkertaisia identiteettejä, migraatiota ja normikriittisiä käytäntöjä.

Sepideh Rahaa on Helsingissä asuva monitieteellinen taiteilija, tutkija ja kouluttaja, joka työnsä kautta aktiivisesti tutkii ja kyseenalaistaa olemassa olevia valtarakenteita, sosiaalisia normeja ja konventioita. Hän keskittyy myös naiseuteen ja jokapäiväiseen vastarintaan. Rahaa toimii myös Aalto-yliopistolla nykytaiteen parissa tohtoriopintojensa kautta. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut dekolonisaatiosta, feministisesta politiikasta ja intersektionaalisuudesta, yhteistyöstä, globaalista sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja kriittisestä rotuteoriasta. Rahaa on vuodesta 2015 osallistunut aktiivisesti taidepolitiikan väittelyihin ja toimintoihin Suomessa, Third Space Collective -kollektiivissa, Globe Art Pointissa sekä Nordic Network for Norm-Critical Leadership -ryhmässä.

Sisältövaroitus: Tämä roundtable saattaa sisältää keskustelua henkilökohtaisista tilanteista ja provokaatiosta

Language / Kieli: English (if needed we are able to communicate also in Spanish and Farsi) / englanti (myös espanja ja farsi käyvät)
Website / Nettisivut: http://www.globeartpoint.fi

Roundtable 4. | Artists nudging Taike from the inside. Let’s figure out ways to do the same in your organization // Facilitated by Marika Räty, Julian Owusu & Esa Vienamo (all from Arts Promotion Center Finland)

This roundtable’s starting point is Taike’s earlier talk on how to nudge organisations towards accessibility, and it is facilitated by Marika Räty, Julian Owusu and Esa Vienamo.

///

Tämän roundtablen lähtökohtana toimii Taiken aiempi tilaisuus, joka käsitteli sitä, kuinka organisaatioita voisi kannustaa kohti saavutettavampia käytäntöjä. Fasilitoijina toimivat Marika Räty, Julian Owusu ja Esa Vienamo.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.taike.fi

14:45–15:00 Ending the session

Registration link for the institutional day / Rekisteröintilomake instituutiopäivään : https://forms.gle/P4SC73gSQr8hUMy6A

NB. Deadline for registration 8.5.2020

Monday // Maanantai 11.5. 17:00–19:00

The future will be feminist! – On feminist leadership

What could or what should leadership be like in the times of a global pandemic, post #metoo, ecological crises and moving people? How should questions of power and responsibility be addressed?

This session is a collaboration between UrbanApa’s platform for feminist leadership and Theater Academy’s course for theater management. During this session we will discuss the potentiality of intersectional feminist practices in the leaderships of the future.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82517889741
Webinar ID: 825 1788 9741

17:00–17:30 Introduction | Olga Palo & Sonya Lindfors (UrbanApa) // ENG

17:30–18:15 Keynote | Tiina Rosenberg (Stockholm University) // ENG

Tiina Rosenberg is professor of Theatre Studies at Stockholm University, Sweden. She has previously been professor of Gender Studies at Stockholm University and Lund University, Sweden, and the rector of The University of the Arts Helsinki, Finland.

///

Tiina Rosenberg on teatteritieteen professori Tukholman yliopistossa. Hän on aiemmin toiminut sukupuolentutkimuksen professorina Tukholman ja Lundin yliopistoissa sekä Helsingin Taideyliopiston rehtorina.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: https://www.su.se/ike/

18:15–19:00 Talk | The future will be feminist! – On feminist leadership // Satu Herrala & Eva Neklyaeva // ENG

Curators Satu Herrala and Eva Neklyaeva talk about their experience of leadership as curators, leading projects and institutions. They talk about treating intuition as knowledge, the value of pleasure, fiction as institutional strategy, gut feeling and establishing trust relationships, among other things.

Satu Herrala is a curator, researcher and choreographer based in Helsinki. For the past five years she worked as the artistic director of Baltic Circle International Theatre Festival. Her curatorial works include Baltic Circle Festival programs 2015-2019, Make Arts Policy in collaboration with Eva Neklyaeva, Dana Yahalomi and Terike Haapoja, Sauna Lectures at various festivals and DO TANK programs in Munich and Helsinki.

Herrala has worked as a dancer and choreographer mainly in Finland, Austria and Germany, and graduated with an MA in choreography from the University of the Arts Helsinki. Currently she is a doctoral student at Aalto University – School of Arts, Design and Architecture, working on a question What is possible in art that is not possible otherwise? She is also a regular mentor at the Iceland Academy of the Arts.

Eva Neklyaeva is a curator based in Helsinki, and is concerned with the questions of freedom and focuses her practice on exploring these questions across performing arts, politics and sexuality. At the moment, she is working towards a performative program “With Pleasure” as a guest curator for Vooruit, Ghent.

In the summer of 2019, Neklyaeva finished her 3 years mandate as Artistic Director of Santarcangelo Festival. Founded in 1971, Santarcangelo is the oldest Italian festival dedicated to contemporary performing arts, presenting and producing an immersive, loud, radically anti-disciplinary program. Her previous positions included Director of a contemporary art organization, Checkpoint Helsinki, as well as Baltic Circle International Contemporary Theatre Festival. In 2014, Neklyaeva founded Wonderlust – a festival of diverse and creative sexuality in Helsinki.

For her work, Neklyaeva received two TINFO awards for innovation in the theatre field, Finnish PEN’s Freedom of Speech award as well as Finnish Sexologists Association’s award for promotion of sexual wellbeing.

///

Kuraattorit Satu Herrala ja Eva Neklyaeva puhuvat johtajuuden kokemuksistaan kuraattoreina sekä projektien ja instituutioiden johtajina. He keskustelevat muun muassa nautinnon arvosta, fiktiosta institutionaalisena strategiana, vaistoista, sekä siitä, kuinka kohdella intuitiota tietona ja kuinka luoda luottamussuhteita.

Satu Herrala on Helsingissä asuva kuraattori, tutkija ja koreografi, joka viimeisen viime vuoden ajan toimi kansainvälisen Baltic Circle -teatterifestivaalin taiteellisena johtajana. Hänen kuraattorin tehtäviinsä on kuulunut muun muassa Baltic Circle -festivaalin 2015-2019 ohjelmat, Make Arts Policy yhdessä Eva Neklyaevan, Dana Yahalomin ja Terike Haapojan kanssa, Sauna Lectures, sekä DO TANK ohjelmat Münchenissä ja Helsingissä.

Herrala on työskennellyt tanssijana ja koreografina Suomessa, Itävallassa ja Saksassa, ja hän on valmistunut Taideyliopiston koreografian maisteriohjelmasta. Nykyään Herrala työstää väitöskirjaansa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa aiheenaan kysymys What is possible in art that is not possible otherwise? Hän on myös Islannin taideakatemian vakituinen mentori.

Eva Neklyaeva on Helsingissä asuva kuraattori, joka työssään tutkii vapauden aiheita esittävien taiteiden, politiikan ja seksuaalisuuden kentillä. Hän työstää paraikaa vierailevana kuraattorina performatiivista ohjelmaa “With Pleasure” Vooruit-taidekeskukseen.

Vuoden 2019 kesänä Neklyaeva vei loppuun kolmevuotisen uransa Santarcangelo-festivaalin taiteellisena johtajana. Vuonna 1971 perustettu festivaali on Italian vanhin esittävän nykytaiteen festivaali, jonka ohjelmaan kuuluu immersiivisiä, äänekkäitä ja radikaalisti anti-disiplinäärisiä esityksiä. Neklyaeva on myös toiminut nykytaideorganisaatio Checkpoint Helsingin sekä Baltic Circle -nykyteatterifestivaalin johtajana. Hän perusti myös Helsingissä tapahtuvan Wonderlust-festivaalin vuonna 2014, joka juhlii monipuolista ja luovaa seksuaalisuutta.

Työnsä johdosta Neklyaeva on saanut kaksi TINFO-palkintoa, Suomen PENin sananvapauspalkinnon sekä Suomen seksologisen seuran palkinnon seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisestä.

Language / Kieli: English / englanti

Tuesday // Tiistai 12.5. // 12:30–17:45 

Back to basics – why do we need new standards?

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84138670805
Webinar ID: 841 3867 0805

12:30–13:00 Welcome words and introduction // Sonya Lindfors (UrbanApa) with Ali Akbar Mehta & Marianne Savallampi (both from Museum of Impossible Forms) // ENG

13:00–13:30 Talk | Working towards an intersectional standard // Delfin Idänpään-Heikkilä (Fem-R) // ENG

Thoughts on what it means to be intersectional and what an intersectional institution could look like.

Delfin Idänpään-Heikkilä (she/her) is a member of a antiracist and feminist organization Fem-r. She is also actively involved with Kickback Helsinki, a collective that provides easily accessible events for young people.

Content warnings: Mention of sexual harassment and racism

///

Ajatuksia intersektionaalisuudesta sekä siitä, miltä intersektionaalinen instituutio voisi näyttää.

Delfin Idänpään-Heikkilä on feministisen ja antirasistisen Fem-r järjestön hallituksen jäsen, sekä kickback Helsinki kollektiivin aktiivi toimija. Kickback Helsinki järjestää matalan kynnyksen tapahtumia nuorille.

Sisältövaroitus: Maininta seksuaalisesta häirinnästä sekä rasismista

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.fem-r.fi

13:30–14:00 Talk | Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias // Abdullah Qureshi // ENG

Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias is a three-year multidisciplinary project that contextualizes narratives and experiences of LGBTIQ+ Muslim immigrants in Finland in Islamic mythologies, history, and contemporary art. The talk focuses on the project’s artistic components, Chapter 1: The Nightclub, a one-night exhibit that investigates the nightclub as a site of methodology, focusing on artistic approaches investigating queerness and Islam in a migratory context, and Chapter 2: The Darkroom that addresses histories of brown and black bodies being fetishized from a racially white lens.

Abdullah Qureshi is a Pakistani born artist, educator, and cultural producer. Within his practice, he is interested in using methodologies of collaboration and organisation to address personal histories, traumatic pasts, and childhood memories. Through his on-going doctoral project, Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias, he examines formations of queer identity and resistance in Muslim migratory contexts.

///

Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias on kolme vuotta kestävä monitieteellinen projekti, joka kontekstualisoi LGBTIQ+ muslimimaahanmuuttajien narratiiveja ja kokemuksia Suomessa islamilaiseen mytologiaan, historiaan ja nykytaiteeseen. Tapahtuma keskittyy projektin taiteellisiin osatekijöihin: Chapter 1: The Nightclub, yhden yön kestävä näyttely, joka tutkii yökerhoa metodologian sijaintina keskittyen queeriyttä ja islamia muuttokontekstissa tutkiviin lähestymistapoihin, sekä Chapter 2: The Darkroom, joka käsittelee historioita ruskeista ja mustista kehoista, joita on fetisoitu rodullisesti valkoisen linssin kautta.

Abdullah Qureshi on Pakistanissa syntynyt taiteilija, kouluttaja ja kulttuurituottaja. Hän on työssään kiinnostunut henkilökohtaisten historioiden, traumaattisten menneisyyksien ja lapsuusmuistojen käsittelystä yhteistyön ja järjestäytymisen metodologioiden keinoin. Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias -tohtoritutkimuksensa kautta Qureshi tutkii queer-identiteetin ja -vastarinnan muodostumisia muslimien muuttokonteksteissa.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.abdullahqureshi.org

14:00–14:30 Break / Tauko

14:30–14:50 Talk | CC: all // Jessie Bullivant // ENG

Dear Sonya (CC: all),

I have dandruff.
It’s making itself known as it drifts from a region out of my sight, down onto my computer keyboard.
It’s a mac keyboard.
My hair is short and brown.
My hands are dry and I need to cut my fingernails.

I think the dandruff is my body trying to tell me something.
I can’t remember having it before. At least not in the last 10 years.
Something has changed.

OK, enough with the small talk, I am trying to focus.

Thank you for your invitation. As we discussed, I will try to reflect on the blurry edges between my artistic practice (which is often one of ‘institutional critique’), and the other things I do.

Softly,
Jessie

Jessie Bullivant (they/them) is a queer, Helsinki-based artist, originally from Australia. They recently completed their MFA at the Kuvataideakatemia. Their recent work examines the ways that institutional practices affect our bodies, from our mental health to emotional wellbeing. Alongside and intersecting with their artistic practice they have occupied the roles of curator, lecturer, student and arts administrator within numerous institutions internationally.

//

Rakas Sonya (CC: kaikki),

minulla on hilsettä.
Se paljastaa itsensä kun se leijailee katseeni näkymättömistä alas tietokoneeni näppäimistölle.
Se on Mac-näppäimistö.
Hiukseni ovat lyhyet ja ruskeat.
Käteni ovat kuivat. Minun pitää leikata kynteni.

Luulen, että hilse on keho tapa kertoa minulle jotain.
En muista, että minulla olisi ollut sitä ennen. Ei ainakaan kymmeneen vuoteen.
Jokin on muuttunut.

Okei, jutustelu riittää, yritän keskittyä.

Kiitos kutsusta. Kuten keskustelimme, aion yrittää pohtia taiteellisen toimintani (joka usein käsittelee institutionaalista kritiikkiä) ja toisten tekojeni välisiä sumeita reunoja.

Pehmeästi,
Jessie

Jessie Bullivant on queer, Helsingissä asuva australialainen taiteilija, joka vastikään valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta. Bullivantin tuoreimmat teokset tutkivat tapoja, joilla institutionaaliset käytännöt vaikuttavat ihmiskehoon, mielenterveydestä emotionaaliseen hyvinvointiin. Taiteellisten käytäntöjen ohella Bullivant on myös toiminut kuraattorina, luennoitsijana, opiskelijana sekä taidehallinnon parissa monessa kansainvälisessä instituutiossa.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.jessiebullivant.com

14:50–15:00  Break / Tauko

15:00–15:45 Reflections | Delfin Idänpään-Heikkilä (Fem-R), Abdullah Qureshi & Nitin Sood (Helsingin kaupunki) // ENG

Nitin Sood works as a non-discrimination advisor for the City of Helsinki, where his job is to develop a city that is more equal and based more on human rights, a city that genuinely belongs to everyone. Sood is guided by a desire to build a social, ecological and economic society where everyone’s stories are heard and seen.

Delfin Idänpään-Heikkilä is a member of the antiracist and feminist organization Fem-r. She is also actively involved with Kickback Helsinki, a collective that provides easily accessible events for young people.

Abdullah Qureshi is a Pakistani born artist, educator, and cultural producer. Within his practice, he is interested in using methodologies of collaboration and organisation to address personal histories, traumatic pasts, and childhood memories.

///

Nitin Sood on yhdenvertaisuussuunnittelija Helsingin kaupungilla, jossa hänen tehtävänään on kehittää yhdenvertaisempaa ja ihmisoikeusperustaisempaa kaupunkia, joka on aidosti kaikkien. Häntä ohjaa vahvasti halu rakentaa sosiaalista, ekologista ja taloudellista yhteiskuntaa, jossa kaikkien tarinat tulevat luetuksi ja nähdyksi.

Delfin Idänpään-Heikkilä on feministisen ja antirasistisen Fem-r järjestön hallituksen jäsen, sekä kickback Helsinki kollektiivin aktiivi toimija. Kickback Helsinki järjestää matalan kynnyksen tapahtumia nuorille.

Abdullah Qureshi on Pakistanissa syntynyt taiteilija, kouluttaja ja kulttuurituottaja. Hän on työssään kiinnostunut henkilökohtaisten historioiden, traumaattisten menneisyyksien ja lapsuusmuistojen käsittelystä yhteistyön ja järjestäytymisen metodologioiden keinoin.

 Language / Kieli: Englanti / english

16:15–17:45 Workshop | What do we need in order to work together? // Feminist Culture House // ENG

The workshop will focus on establishing methods and best practices that ensure better working conditions for all. We will concentrate on writing together some terms and conditions, with which participants can structure their practice and negotiate with collaborators. It is directed at artists and freelancers in the culture field.

Feminist Culture House (FCH) is an intersectional feminist organisation based in Helsinki, Finland. They work with and for underrepresented artists and arts workers, and currently focus on supporting those who are trans, non-binary, and gender non-conforming; Black and POC; disabled; and forced to encounter Migri. They want to see an art field that is more representative of—and accountable to—its constituents, and that functions in ways that are safer, fairer, and more comfortable for all kinds of bodies, identities, and agencies. FCH is run by a collective of four members: Katie Lenanton (she/her), Neicia Marsh (she/her), Orlan Ohtonen (they/them) & Selina Väliheikki (she/her).

///

Feminist Culture Housen työpajassa hahmotellaan käytäntöjä, jotka voisivat johtaa parempiin työolosuhteisiin taiteen kentällä. Työpajan aikana kirjoitetaan yhdessä käyttöehtoja (engl. terms & conditions), joiden avulla osallistujat voivat määrittää oman työskentelynsä ehtoja ja tarpeita, sekä neuvotella näistä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työpaja on suunnattu taiteilijoille ja muille kulttuurialan freelancereille.

Feminist Culture House (FCH) on helsinkiläinen, intersektionaalisen feminismin organisaatio, joka toimii aliedustettujen taiteilijoiden ja taiteen kentän työläisten kanssa ja heitä varten. Tällä hetkellä FCH:n ensisijaisia kohderyhmiä ovat trans- ja muunsukupuoliset taiteilijat; Mustat ja POC -taiteilijat; taiteilijat, jotka ovat vammaisia; sekä taiteilijat, jotka joutuvat asioimaan Suomen maahanmuuttoviraston kanssa. Organisaatio rakentaa osaltaan taiteen kenttää, joka nykyistä paremmin edustaa kaikkia jäseniään, ja joka toimii turvallisempana ja oikeudenmukaisempana työympäristönä kaikenlaisille kehoille, identiteeteille ja toimijoille. Feminist Culture Housen työryhmään kuuluvat: Katie Lenanton, Neicia Marsh, Orlan Ohtonen ja Selina Väliheikki.

Language / Kieli: English / englanti

Registration link to the workshop / Rekisteröintilomake työpajaan: https://forms.gle/DEZmJ9bBA8PPS5D47

Deadline for registration: 11.5

Wednesday // Keskiviikko 13.5. // 12:00–15:00 & 17:00–18:30

Moving on – collective actions and feminist pedagogies! 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84047579728
Webinar ID: 840 4757 9728

12:00–12:10 Welcome words // Sonya Lindfors (UrbanApa)

12:10–12:40 Discussion | Spotlight on the antiracism clause in German theater // Nora Auerbach, research associate at law firm Laaser & Banafshe Hourmazdi // ENG

In their event, Banafshe Hourmazdi and Nora Auerbach will discuss the development and the need for the Antiracism Clause, as well as their experiences in the work field with the clause and its different variations and obstacles.

Banafshe Hourmazdi (she/her) is a German-Iranian film and theatre actress and theatre artist. She has been educated in art schools in Germany and Switzerland and has been working in different theatres in Germany, Switzerland and Austria. Her theatre works in her collective with Golschan Ahmad Haschemi concern subjects like queer intersectional feminism and racism. Together with Golschan Ahmad Haschemi and lawyer Sonja Laaser she has worked on the Antiracism Clause for theatres.

Nora Auerbach (she/her) has studied political science and law. She has worked as an assistant director for different theatre groups, and as a research assistant she supports Sonja Laaser’s firm especially in the field of work around the antiracism clause.

Content warning: The talk deals with the subject of racism.

///

Banafshe Hourmazdi ja Nora Auerbach käsittelevät tapahtumassaan antirasistisen sopimusehdon kehittymistä ja sen tarvetta. He puhuvat myös sopimusehdon eri variaatioista ja esteistä sekä omista kokemuksistaan sen parissa.

Banafshe Hourmazdi on saksalais-iranilainen elokuva- ja teatterinäyttelijä ja teatteritaiteilija. Hän on opiskellut taidekouluissa Saksassa ja Sveitsissä, ja hän on työskennellyt eri teattereissa Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Hourmazdin teatterityö Golschan Ahmad Haschemin kanssa käsittelevät muun muassa intersektionaalista queer-feminismiä ja rasismia. Hän on yhdessä Golschan Ahmad Haschemin ja asianajaja Sonja Laaserin kanssa työstänyt teattereihin tarkoitettua antirasistista sopimusehtoa.

Nora Auerbach on opiskellut valtiotiedettä ja lakia. Hän on työskennellyt eri teatteriryhmissä apulaisohjaajana sekä Sonja Laaserin lakifirman tutkimusapulaisena, jossa hän työskentelee etenkin antirasistisen sopimusehdon parissa.

Sisältövaroitus: Tapahtuma käsittelee rasismia.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: https://www.antirassismusklausel.de

12:40–13:40 Panel discussion | New standards and collective actions! // Koko Hubara (RT Lit), Erol Mintas (AMPI) & Elina Tervonen (Zelda Zine) // ENG

Elina Tervonen is in the core team of Zelda, an intersectionally feminist webzine that publishes images and words from varying creators. Tervonen develops and plans Zelda’s functions, both editing and writing texts. Along with Zelda, Tervonen works as the producer of norm-critical performing arts duo Blaue Frau.

Erol Mintas is the founder of the Academy of Moving People and Images (AMPI) and Helsinki Open Waves (HOW). AMPI is a platform in Helsinki for mobile people – those who have arrived in Finland for different reasons, be they immigrants, asylum seekers, students, or employees. AMPI’s aim is to design a new learning model and a sustainable pedagogical platform where people who have arrived in Finland from different backgrounds get to contribute to the film industry, and initiate change.

Koko Hubara is an author, journalist, writing teacher and a founding member of the Brown Girls non-profit organization.

///

Elina Tervonen on yksi Zelda-verkkomedian kuusihenkisestä ydintekijätiimistä. Zelda on verkkomedia, jossa julkaistaan kuvaa ja sanaa vaihtuvilta tekijöiltä, ja sen toiminnan perusteena on feminismi intersektionaalisesti ymmärrettynä. Tervonen kehittää ja suunnittelee Zeldan toimintaa sekä editoi ja kirjoittaa itse tekstejä. Zeldan ohella hän työskentelee normikriittisen esitystaideryhmä Blaue Fraun tuottajana.

Erol Mintas on Academy of Moving People and Images (AMPI) ja Helsinki Open Waves (HOW) -alustojen perustaja. AMPI on Helsingissä sijaitseva alusta liikkuville ihmisille – heille, jotka ovat saapuneet Suomeen eri syistä, olivat he sitten maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, opiskelijoita tai työntekijöitä. AMPI pyrkii luomaan uuden oppimismallin ja kestävän pedagogisen alustan, jossa eri taustoista Suomeen saapuneet ihmiset voivat osallistua elokuva-alaan ja saada aikaan muutosta.

Koko Hubara on kirjailija, toimittaja, kirjoittamisen opettaja ja Ruskeat Tytöt ry:n perustajajäsen.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: http://www.zelda.fi

13:40–14:00 Break / Tauko

14:00–15:00 Lecture | Feminist Pedagogies: Discussing Intersectionality, Accessibility and Feminist Labour // Jemina Lindholm & Aapo Raudaskoski // ENG

Improving social justice in (arts and cultural) organizations often requires deeply pedagogical approaches. Emotional labor has a central role in learning, unlearning and defensive resistance to change, and undertaking the task calls for learning about oppression and various tools for working towards feminist goals of equality. “Feminist Pedagogies: Discussing Intersectionality, Accessibility and Feminist Labour” is a zine and a live discussion session about feminist and intersectional pedagogy where the writers of the zine will share their process, thoughts and answer questions.

Jemina Lindholm (she/they) is a contemporary artist based in Helsinki. Her/their works revolve around the themes of intimacy, sickness and health and collaborative processes often taking forms of video, photography or slightly choreographed encounters. She/they loves working collectively as togetherness provides effectiveness, radical safety and immediate feedback. At the moment her/their main field of interest is the intersection of contemporary art, sickness and crip theory. Her/their latest project studies zine culture in relation to critical disability studies and feminist pedagogy.

Aapo Raudaskoski (they/them) is an art educator, concentrating on combining art education with moral philosophy, queer studies, feminist practice and posthumanism. Their work includes relational artworks, philosophy and pedagogical research and practice, and at the moment focuses on feminist challenges in cultural institutions, epistemology of social justice and mental health.

Together they form a pedagogical duo dedicated to feminist (un)learning, pedagogy and research. At the moment their work concentrates on themed guided tours and discussion workshops in public (art) institutions that ponder on gender, ability, agency and identity from queer, crip and posthuman perspectives. They are both part of FAQ: Feminism and Queer in Art Education Research Group that advocates for non-normative educational, artistic, and cultural approaches that explore largely silenced issues.

Content warnings: Mentions and descriptions of cis-heterosexism, ableism and other forms of oppression

///

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantaminen (taide- ja kulttuuri)organisaatioissa vaatii usein hyvin pedagogisia lähestymistapoja. Emotionaalisella työllä on keskeinen rooli oppimisessa, opitun unohtamisessa ja puolustuksellisessa muutoksen vastustuksella, ja tehtävään tarttuminen vaatii oppimista sorrosta ja erilaisista työkaluista, joilla työskennellä kohti feminististen tasa-arvoisuuksien päämääriä. ”Feminist Pedagogies: Discussing Intersectionality, Accessibility and Feminist Labour” on sekä zine että livenä käyty keskustelusessio feministisestä ja intersektionaalisesta pedagogiikasta, jossa zinen kirjoittajat vastaavat kysymyksiin ja jakavat ajatuksiaan prosessista.

Jemina Lindholm on helsinkiläinen nykytaiteilija, jonka teokset käsittelevät intiimiyden, sairauden ja terveyden teemoja sekä yhteisiä prosesseja. Nämä teokset ovat usein videoita, valokuvia tai hieman koreografioituja kohtaamisia. Lindholm rakastaa yhdessä työskentelyä, sillä yhdessä tekeminen tarkoittaa tehokkuutta, radikaalia turvallisuutta ja välitöntä palautetta. Tällä hetkellä Lindholmin kiinnostuksen aihe on nykytaiteen, sairauden ja crip-teorian intersektio, ja hänen tuorein projektinsa tutkii zine-kulttuuria suhteessa kriittiseen vammaistutkimukseen ja feministiseen pedagogiaan.

Aapo Raudaskoski on taidekouluttaja, joka keskittyy yhdistämään taidekoulutusta moraalifilosofiaan, queer-tutkimukseen, feministisiin käytäntöihin ja posthumanismiin. Raudaskosken työhön kuuluu relationaaliset taideteokset, filosofia ja pedagoginen tutkimus. Tällä hetkellä hän keskittyy feministisiin haasteisiin kulttuurisissa instituutioissa, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden epistemologiaan sekä mielenterveyteen.

Yhdessä he muodostavat pedagogisen kaksikon, joka on omistautunut feministiseen oppimiseen ja opitun unohtamiseen, pedagogiaan ja tutkimukseen. Tällä hetkellä heidän työnsä keskittyy temaattisiin opastettuihin kierroksiin ja keskustelutyöpajoihin julkisissa (taide)instituutioissa, jotka pohtivat sukupuolta, kyvykkyyttä, toimijuutta ja identiteettiä queer, crip ja posthumanistisesta näkökulmasta. Lindholm ja Raudaskoski ovat osa FAQ: Feminism and Queer in Art Education Research -ryhmää, joka ajaa ei-normatiivisia kasvatuksellisia, taiteellisia ja kulttuurisia lähestymistapoja, jotka tutkivat hiljennettyjä aiheita.

Sisältövaroitukset: Viittauksia ja kuvailuja cis-heteroseksismistä, ableismista ja muista sorron muodoista

Language / Kieli: English / englanti

Website / Nettisivut: http://queercripfeminist.net & http://jeminalindholm.com

17:00–18:30 Roundtable | Self-help workshop for the striving feminist // Facilitated by Olga Palo & Sonya Lindfors // ENG & FIN

The field of arts requires more tools to answer the needs of a changing world. The workshop’s purpose is to act as a platform for discussions, empowerment and the sharing of tools, and will include discussions on inclusivity, feminist tools, representation and new standards. What could the future’s art field look like? Change is possible, but it requires collective work.

Olga Palo (she/her) is a screenwriter, theatremaker and non-fiction writer who often works at the intersection of feminism and art.

Sonya Lindfors (b. 1985) is a Helsinki-based choreographer and artistic director who also works with facilitating, community organizing and education. In 2013 she received an MA in choreography from the University of the Arts Helsinki.

She is a founding member and Artistic Director of UrbanApa, an inter-disciplinary and counterhegemonic arts community that offers a platform for new discourses and feminist art practices. UrbanApa facilitates workshops, festivals, labs, mentoring and publications among other things.

Lindfors’s recent stage works We Should All Be Dreaming (2018), COSMIC LATTE (2018) and Soft Variations (2019) centralize questions around blackness and otherness, black body politics, representation and decolonial dreaming practices. On a larger scale Lindfors’s time is divided between her own artistic work, educational work and working as the artistic director of UrbanApa. In all her positions she pursues creating and facilitating anti-racist and feminist platforms, where a festival, a performance, a publication or a workshop can operate as the site of empowerment and radical collective dreaming.

Lindfors has been awarded with several prizes, the latest of which being the international Live art Anti Prize 2018. During the season 2017–2018, Lindfors was the house choreographer for Zodiak – Center for New Dance.

///

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Workshopin tarkoituksena on toimia alustana keskusteluille, työkalujen jakamiselle ja voimaantumiselle. Puhumme inklusiivisuudesta, feministisistä työkaluista, representaatiosta ja uusista standardeista. Kysymme, millainen voisi olla tulevaisuuden taidekenttä? Muutos on mahdollinen, mutta se vaatii kollektiivista työtä.

Olga Palo on käsikirjoittaja, teatterintekijä ja tietokirjailija ja työskentelee usein feminismin ja taiteen leikkauspisteessä.

Sonya Lindfors (s. 1985) on Helsingissä asuva koreografi ja taiteellinen johtaja, joka työskentelee fasilitoinnin, yhteisöllisen organisoinnin ja koulutuksen parissa. Vuonna 2013 hän valmistui koreografian maisteriksi Taideyliopistosta.

Lindfors on UrbanApan taiteellinen johtaja ja yksi sen perustajista. UrbanApa on poikkitieteellinen taideyhteisö, joka tarjoaa alustan uusille keskusteluille ja feministisille taidekäytännöille ja joka fasilitoi muun muassa työpajoja, festivaaleja, mentorointia ja julkaisuja.

Lindforsin tuoreimmat näyttämöteokset We Should All Be Dreaming (2018), COSMIC LATTE (2018) sekä Soft Variations (2019) keskittyvät kysymyksiin mustuudesta ja toiseudesta, mustan kehon politiikasta, representaatiosta ja dekoloniaalisista unelmoinnin harjoitteista. Lindforsin aika jakautuu taiteellisen työn, koulutuksen ja UrbanAban taiteellisen johdon parissa. Hän pyrkii kaikissa tilanteissa luomaan ja fasilitoimaan antirasistisia ja feministisiä alustoja, joissa festivaali, esitys, julkaisu tai työpaja voi toimia voimaannuttavana tilaisuutena ja radikaalina kollektiivisena unelmointina.

Lindfors on saanut lukuisia palkintoja, joista viimeisin on kansainvälinen ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinto vuonna 2018. Lindfors työskenteli vuosina 2017-2018 Zodiak – Uuden tanssin keskuksen koreografina.

Language / Kieli: English, Finnish / englanti, suomi
Website / Nettisivut: www.sonyalindfors.com

Registration link to the roundtable / Rekisteröintilomake: https://forms.gle/A612Zk4nh1jN8cx86

Deadline for registration: 11.5

Available at different times: Dance | Dancing with social distance // Angela al Debs & Kati Raatikainen

Dancing with social distance creates a space for meeting people without physical contact in this state of emergency. Through this project the artists are trying to find a way to stay in contact and to express their feelings of what is happening around us through movement. Find out more about the work and how to participate here: https://www.zodiak.fi/en/calendar/dancing-social-distance

NB. You can participate in Dancing with social distance throughout May, even after #StopHatredNow! Check the times from the link above.

HUOM. Voit osallistua Dancing with social distance -tapahtumaan koko toukokuun aikana, myös #StopHatredNow’n jälkeen. Katso ajat yllä olevasta linkistä!

Thursday // Torstai 14.5. // 12:00–15:30 & 17:00–18:30 

Working with frictions!

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87858047321
Webinar ID: 878 5804 7321

12:00–12:30 Welcome words // Sepideh Rahaa (G.A.P) & Sonya Lindfors (UrbanApa)

12:30–14:15 Working in the time of the eco crisis – relationalities and entanglements

12:30–12:50 Talk | Ecologies of Care // Janine Francois // ENG

Ecologies of Care is a provocation to think about as artists, activists, change makers, curators, healers, academics and educators and the various roles we hold, how do we care for each other as bodies affected by systems of domination which also affect our own planet.

Janine Francois is a Black-Feminist Cultural Producer and Lecturer at University of the Arts London. Her practices centres women/femmes of colour by establishing ‘safe(r)’ spaces as sites of resistance, disruption and co-production. Francois is a Collaborative Partnership Doctoral student researching, ‘if Tate can be a ‘safe(r) space’ to discuss race and cultural difference within a teaching and learning context,’ at Tate and University of Bedfordshire. She is interested in (re)production of dominance, ethics of care and the cultural politics of emotions (Ahmed, 2004). In 2020, Francois was named one of the UK’s top 100 BAME Climate Change activists by Climate Reframe.

///

Ecologies of Care -tilaisuus provosoi ajattelemaan taiteilijoita, aktivisteja, muutoksen tekijöitä, kuraattoreita, parantajia, akateemikkoja, kouluttajia ja muita rooleja, sekä sitä, kuinka välitämme toisistamme kehoina, joihin vaikuttavat myös planeettaan vaikuttavat valta-asemasysteemit.

Janine Francois on mustaa feminismiä harjoittava kulttuurituottaja ja luennoija University of the Arts London -yliopistossa. Työnsä kautta Francois tuo rodullistetut naiset/femmet keskiöön etabloimalla turvallisemmat tilat vastarinnan, häiriön ja yhteistuotannon sijainneiksi. Jatko-opiskelijana hän tutkii, voisiko Tate-instituutio olla turvallisempi tila keskustella rodullistamisesta ja kulttuurisista eroista opettamis- ja oppimiskonteksteissa. Hän on kiinnostunut valta-asemien (re)produktiosta, huolenpidon etiikasta ja tunteiden kulttuurisesta politiikasta (Ahmed 2004). Vuonna 2020 Climate Reframe -projekti listasi Iso-Britannian merkittävimmät BAME-ilmastoaktivistit, joiden joukossa myös Francois on.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.itsjaninebtw.com

12:50–13:30 Discussion | Suvi West & Petra Laiti // ENG

13:30–13:45 Break / Tauko

13:45–14:15 Talk | Working in the time of the eco crisis – relationalities and entanglements // Vidha Saumya & Surabhi Nadig // ENG

Writer and researcher Surabhi Nadig and visual artist and poet Vidha Saumya will talk about the idea of “progress & development” in the context of menstruation in rural India understood through increasing globalisation impacts, followed by expectations around “whose” ecology we get to talk about. They conclude their session with a quick heart to heart about a thriving sourdough.

Surabhi Nadig is a writer and researcher based in Helsinki with a background in journalism and psychology.

Vidha Saumya is a drawer, poet, cook, and a bookmaker.

///

Kirjailija ja tutkija Surabhi Nadig ja visuaalinen taiteilija ja runoilija Vidha Saumya puhuvat kehityksen aatteesta, kontekstinaan kuukautiset Intian maalaismaisemissa. Keskustelu värittyy kasvavan globalisaation vaikutusten kautta – kenen ekologiasta saamme tai voimme puhua? He päättävät tilaisuuden vilpittömällä ja sydämellisellä keskustelulla kukoistavasta hapantaikinasta.

Surabhi Nadig on Helsingissä asuva kirjailija ja tutkija, joka on toiminut myös journalismin ja psykologian parissa.

Vidha Saumya on taiteilija, runoilija, kokki ja kirjantekijä.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: vidhasaumya.wordpress.com

14:15–14:30 Break / Tauko

14:30–15:00 Video | Working with Conflict from Afar // Kiila (Danai Anagnostou, Martta Tuomaala, Karolina Kucia, Minna Henriksson, Shubhangi Singh & Vidha Saumya) // ENG, FIN, GRE, HIN

Through a relay of selected texts, a group of Helsinki based artists and filmmakers reflect on what it means to work with and through conflict when it is happening at a distance, both in terms of time as well as geographical distance – recorded in an audiovisual format.

Kiila is Finland’s longest-serving left-wing, non-partisan association of writers and artists. Kiila was founded in 1936 as a countermeasure to Finnish and European fascism, right-wing censorship and the general narrowing of cultural life. At that time, there was a need for a wedge of progress in society – as it is today.

Kiila Association brings together left-wing artists, such as writers, critics, researchers, artists and journalists. We welcome representatives of the above-mentioned professional groups and other creative fields, regardless of mother tongue and nationality. We are a combating artists’ association. We act against all kind of discrimination, marginalisation and oppression, emphasising the necessity of extra-parliamentary pressure, and of increased solidarity. We engage in imagining another kind of world and creating images of it with artistic means. We want to connect the left with feminism and with movements against capitalism, fascism and racism, toward equality.

Content warning: Ideas expressed in the video are personal views of the individual artists and filmmakers in the group

///

Valikoitujen tekstien kautta ryhmä Helsingissä asuvia taiteilijoita ja elokuvantekijöitä pohtivat mitä tarkoittaa toimia konfliktin kanssa ja kautta silloin, kun se tapahtuu välimatkan päässä, niin ajallisesti kuin maantieteellisestikin – tallennettuna audiovisuaaliseen formaattiin.

Kiila on Suomen pitkäikäisin vasemmistolainen, sitoutumaton kirjailijoiden ja taiteilijoiden järjestö. Kiila perustettiin vuonna 1936 vastavoimaksi suomalaiselle ja eurooppalaiselle fasismille, oikeistosensuurille ja yleiselle kulttuurielämän kaventamiselle. Tuolloin tarvittiin yhteiskunnassa tietä avaava edistyksellisyyden kiila – kuten tänäkin päivänä.

Kiila ry kokoaa yhteen vasemmistolaisia taidekentän toimijoita, kuten kirjailijoita, kriitikoita, tutkijoita, taiteilijoita sekä toimittajia. Joukkoomme ovat tervetulleita edellä mainittujen ammattiryhmien sekä muiden luovien alojen edustajat äidinkieleen ja kansalaisuuteen katsomatta. Me olemme taisteleva taiteilijajärjestö. Toimimme kaikenlaista sortamista, syrjimistä ja syrjäyttämistä vastaan painottaen ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen tärkeyttä, kasvattaen solidaarisuutta, sekä kuvitellen toisenlaisen maailman ja luomalla kuvia siitä taiteen keinoin. Haluamme yhdistää vasemmistolaisuuden feministisiin sekä kapitalismin, fasismin ja rasismin vastaisiin liikkeisiin yhdenvertaisuuden puolesta.

Sisältövaroitus: Videossa ilmaistut ideat ovat taiteilijoiden ja elokuvantekijöiden henkilökohtaisia mielipiteitä

Names of participants / Osallistujat: Danai Anagnostou, Martta Tuomaala, Karolina Kucia, Minna Henriksson, Shubhangi Singh & Vidha Saumya
Languages / Kielet: English, Finnish, Greek, Hindi / englanti, suomi, kreikka, hindi
Website / Nettisivut: www.kiila.eu

17:00–18:30 Workshop | Identity politics, polarisation and conflicts // Miriam Attias // ENG

The workshop will make use of philosopher Bart Brandsman’s practical teachings on how polarisation as a phenomenon works and how it can be affected: practical tools for depolarisation do exist!

Polarisation is based on situations of us versus them, situations that appear in most contexts. Behind this phenomenon is a universal dynamic that always works in the same way. Polarisation feeds and causes conflicts, hate speech and hate crimes, and gives way to violent radicalisation. It is also a phenomenon that is part of all group behaviour.

In the workshop, participants will familiarise themselves with the difference between polarisation and conflict that in everyday speech often remains unclear. The course will also guide them through the three basic laws of polarisation dynamics and five roles that people take in a polarised situation. Participants will also consider the four pivotal changes with which depolarisation can take place as well as identity politics as part of the phenomenon.

Miriam Attias, M.Ed., M.Soc.Sc., has for the past eight years worked with conflict and mediation in work and neighbourhood environments. She has devised methods to deal with identity-based conflicts and conflicts between both neighbours and groups. At the moment, she is leading depolarize.fi, a project funded by Kone Foundation that seeks ways to depolarise and improve functional relationships between populations through dialogue and mediation. Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan, a book by Attias and Jonna Kangasoja, was published in January.

Content warning: Participants must think of the topic in relation to their own personal experiences and emotional reactions.

///

Työpajassa pureudutaan johtavan polarisaatioteoreetikon Bart Brandsman käytännönläheisiin oppeihin siitä, miten polarisaatio ilmiönä toimii ja miten siihen vaikutetaan: käytännön työkaluja vastakkainasettelujen purkamiseen on!

Polarisaatio lähtee liikkeelle vastakkainasettelusta ja vastakkainasettelut perustuvat me ja ne-asetelmiin, joita esiintyy useissa yhteyksissä. Ilmiöiden taustalla on universaali ja aina samalla tavalla toimiva dynamiikka. Vastakkainasettelu ruokkii ja aiheuttaa konflikteja, vihapuhetta ja viharikoksia sekä toimii suotuisana maaperänä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle – ja toisaalta se on ilmiö, joka kuuluu kaikkeen ryhmäkäyttäytymiseen.

Työpajassa tutustutaan polarisaation ja konfliktien arkisessa kielenkäytössä usein epäselväksi jäävään eroon. Kurssilla käydään läpi polarisaatiodynamiikan kolme peruslakia, viisi roolia, jotka ihmiset ottavat polarisoituneessa tilanteessa. Lisäksi tarkastellaan neljää käänteentekevää muutosta, joilla vastakkainasettelua ja polarisoitumista voi purkaa. Lisäksi pohditaan identiteettipolitiikkaa osana tätä ilmiötä.

Miriam Attias, KM, YTM, on työskennellyt viimeiset 8 vuotta konfliktien ja sovittelun parissa työyhteisöissä ja naapurustoissa. Hän on kehittänyt menetelmiä naapuruuskonfliktien, ryhmien välisten konfliktien ja identiteettipohjaisten konfliktien käsittelyyn. Tällä hetkellä hän johtaa Koneen säätiön rahoittamaa depolarize.fi-projektia, jossa etsitään keinoja vastakkainasettelujen purkamiseksi ja toimivien väestösuhteiden edistämiseksi dialogin ja sovittelun keinoin. Hänen sekä Jonna Kangasojan toimittama kirja Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan ilmestyi tammikuussa.

Sisältövaroitus: Osallistujat joutuvat pohtimaan asiaa omien henkilökohtaisten kokemusten ja tunnereaktioiden pohjalta.

Language / Kieli: Finnish / suomi
Website / Nettisivut: www.depolarize.fi

Registration link to the workshop / Rekisteröintilomake työpajaan:  https://forms.gle/UdnX7SHa1XZz5Xrf7

Deadline for registration: 12.5

Available at different times: Dance | Dancing with social distance // Angela al Debs & Kati Raatikainen

Dancing with social distance creates a space for meeting people without physical contact in this state of emergency. Through this project the artists are trying to find a way to stay in contact and to express their feelings of what is happening around us through movement. Find out more about the work and how to participate here: https://www.zodiak.fi/en/calendar/dancing-social-distance

NB. You can participate in Dancing with social distance throughout May, even after #StopHatredNow! Check the times from the link above.

HUOM. Voit osallistua Dancing with social distance -tapahtumaan koko toukokuun aikana, myös #StopHatredNow’n jälkeen. Katso ajat yllä olevasta linkistä!

Friday // Perjantai 15.5. // 10:00–14:30

Wrap up (from physical distance but social proximity)

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81097509268
Webinar ID: 810 9750 9268

NB. Streaming starts at 12noon

10:00–12:00 Closed seminar | DRIN – Visions for Children’s Books. A webinar on diversity and representation // Goethe-Institut Finnland // ENG

Children’s books shape the worldview we grow up with. It is important for children to be able to recognize themselves in stories, illustrations and narratives and, at the same time, to learn about the different realities of life around them. Does children’s literature in Germany, Finland and other (Northern) European countries today reflect the increasingly diverse societies in which we live, or does it make a growing proportion of its young population invisible?

How can alternative, under-represented narratives, voices and images be introduced? What good examples can we share? And what can the various players in this field – authors, illustrators, publishers, libraries and readers – learn from each other? These are questions the Goethe-Institut together with the artist Warda Ahmed, the illustrator EL BOUM and the author Chantal-Fleur Sandjon are asking in the project DRIN – Diversity, Representation, Inclusion, Norm Critique.

We invite you to take part in a webinar that aims to share insights into the field of children’s literature: how to get access into the publishing world, how to find colleagues/partners who are interested in the same topics to work on together?

The webinar will include an introduction to the project and two short lectures with a Q&A by a representative of a publisher and an illustrator. There is also the possibility to work in small groups on visions: 1) visions for authors, 2) visions for illustrators, 3) visions for the book market and 4) visions for narratives.

Timetable:

 • 10-10.20 Introduction of the project by the Goethe-Institut and Warda Ahmed
 • 10.20-10.50 Short lectures à 15 min by a representative of a publisher and the artist/illustrator Jesse Matilainen
 • 10.50-12.00 Working groups and results of the working groups: how do we go on?

This is an OPEN CALL for ten free spaces in the webinar. The participation is free of charge, but you need to send us your name and a short motivation why you want to participate in the webinar by Monday May 4 2020 via email: anmeldungen.kultur.helsinki@goethe.de. Please let us know in which working group you would like to participate. You will be informed by May 8th about your participation.

The webinar will not be streamed.

Goethe-Institut Finnland is the German cultural institute in Finland, based in Helsinki.

///

Lastenkirjat muokkaavat maailmankuvaamme. Lasten on tärkeää pystyä tunnistamaan itsensä tarinoista, kuvituksista ja narratiiveista, ja samalla oppia heitä ympäröivistä erilaisista todellisuuksista. Kuvastaako lastenkirjallisuus Saksassa, Suomessa ja muissa (pohjois)eurooppalaisissa maissa yhä enenevissä määrin monimuotoisia yhteiskuntia, joissa asumme, vai tekeekö se kasvavan osan nuoresta väestöstään näkymättömän?

Kuinka voisi esitellä vaihtoehtoiset, alirepresentoidut kertomukset, äänet ja kuvat? Mitä hyviä esimerkkejä voimme jakaa? Ja mitä erilaiset tekijät – kirjailijat, kuvittajat, kustantajat, kirjastot ja lukijat – voivat toisiltaan oppia? Goethe-Institut pohtii näitä kysymyksiä yhdessä taiteilija Warda Ahmedin, kuvittaja EL BOUMin ja kirjailija Chantal-Fleur Sandjonin kanssa DRIN – Diversity, Representation, Inclusion, Norm Critique -projektissa.

Kutsumme sinut ottamaan osaa webinaariin, joka pyrkii jakamaan oivalluksia lastenkirjallisuuskentästä: kuinka päästä kustannusmaailmaan, kuinka löytää kollegoita ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita samoista aiheista ja joiden kanssa voisi tehdä töitä?

Webinaari sisältää myös johdatuksen projektiin sekä kaksi lyhyttä luentoa ja Q&A:ta, jotka vetää kustantajan edustaja sekä kuvittaja.

Webinaarissa voi myös työskennellä pienryhmissä, joiden aiheet ovat 1) visioita kirjailijoille, 2) visioita kuvittajille, 3) visioita kirjamarkkinoille ja 4) visioita kertomuksille.

Aikataulu:

 • 10-10.20 Johdatus projektiin / Goethe-Institut & Warda Ahmed
 • 10.20-10.50 Lyhyet noin 15 min. luennot / kustantajan edustaja & taiteilija/kuvittaja Jesse Matilainen
 • 10.50-12.00 Työryhmät ja niiden tulokset: kuinka mennä eteenpäin?

Tämä on AVOIN HAKU. Webinaarissa on kymmenen avointa paikkaa. Osallistuminen on maksutonta, mutta sinun tulee lähettää nimesi ja lyhyt motivaatioteksti viimeistään maanantaina 4.5.2020 osoitteeseen anmeldungen.kultur.helsinki@goethe.de. Kerrothan myös mihin työryhmään haluat osallistua. Ilmoitamme osallistumisestasi viimeistään 8.5.

Webinaaria ei striimata.

Goethe-Institut Finnland on Saksan kulttuuri-instituutti, joka toimii Helsingissä.

Language / Kieli: English (questions in Finnish are also possible) / englanti (suomenkieliset kysymykset ovat myös mahdollisia)

Website / Nettisivut: https://www.goethe.de/ins/fi/en/kul/sup/drin.html

Registration link to the seminar / Rekisteröintilomake seminaariin: https://www.goethe.de/ins/fi/fi/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21839365

Deadline for registration: 4.5.2020

12:00–12:15 Welcome words

12:15–12:45 Keynote | Timeless and Borderless Media Activist Lessons // Leonardo Custódio (ARMA Alliance) // ENG

The covid-19 pandemic has disrupted all levels of everyday life. For many artists, scholars and activists, in addition to health concerns, the coronavirus has increased uncertainties around income and resources. Some feel meaningless and hopeless. In response, I argue – from the perspective of anti-racism media activism – that when the future looks grim, the light at the end of the tunnel might be elsewhere in time and space. Across borders and in different historical times, people suffering from multiple inequalities and oppressions have collectively started media activist initiatives to communicate hope, mobilize action, and to create changes. This talk looks at some of these initiatives as examples to be followed in times of covid-19, right-wing populism and other contemporary dangers.

Leonardo Custódio (he, him) is an Afro-Brazilian postdoctoral researcher at Åbo Akademi University and one of the coordinators of the Anti-Racism Media Activist Alliance (Kone Foundation).

///

Covid-19 pandemia on sekoittanut jokapäiväisen elämän kaikilla tasoilla. Terveyshuolien lisäksi koronavirus on tuonut monille taiteilijoille, tutkijoille ja aktivisteille lisää epävarmuutta tulojen ja resurssien suhteen. Jotkut tuntevat olonsa merkityksettömiksi ja toivottomiksi. Vastauksena tähän väitän antirasistisen media-aktivismin näkökulmasta, että kun tulevaisuus näyttää synkältä, tunnelin päässä oleva valo saattaa olla jossain muussa ajassa ja paikassa. Moninkertaisesta eriarvoisuudesta ja sorrosta kärsivät ihmiset ovat yli rajojen ja eri ajanjaksoina kollektiivisesti aloittaneet media-aktivismialoitteita, jotta he voisivat mobilisoitua, luoda muutosta sekä tuoda esiin sanomaa toivosta. ARMA Alliancen tilaisuus tarkastelee näitä aloitteita esikuvina, joita tulisi seurata koronaviruksen, oikeistopopulismin ja muiden nykyisten vaarojen aikana.

Leonardo Custódio on afro-brasilialainen Åbo Akademin tutkijatohtori ja yksi Koneen Säätiön rahoittaman ARMA Alliancen koordinaattoreista.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.armaalliance.fi

12:45–14:30 Afterthoughts and artistic tuning out

We reserve the rights to make chances. The whole program is free of charge. 

Tuoreimmat tapahtumat:

09.02.2021 Exchange

UrbanApa X HIFF: Valta, Toiseus ja representaatiot

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä sen myötä. Viimeaikainen keskustelu mm. rasismista, kulttuurisesta omimisesta, #MeToo:sta ja representaatiosta on herättänyt isoja kysymyksiä – uusia ja vanhoja. UrbanApa taideyhteisö ja HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota taidekentälle matalan kynnyksen alusta keskustelulle ja oppimiselle. Ensimmäinen vuonna 2021 toteutettava …

Lue lisää ►
18.01.2021 Exchange

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

Scroll down for Eng_ UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville – working with frictions and fictions Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii …

Lue lisää ►
16.11.2020 Exchange

TOOLBOX #17

  Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 toisessa TOOLBOXissa työskennellään teeman “leikki” parissa. TOOLBOXin on co-kuratoinut Minna Karttunen.   Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, …

Lue lisää ►
15.09.2020 Exchange

TOOLBOX #16

Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään teeman “leaks” eli valumien ja vaikutusten parissa.   TOOLBOXin co-kuraattori Suvi Kemppainen kirjoittaa teemasta seuraavaa:   …

Lue lisää ►