Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Exchange

 

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

Mikä on UrbanApa Exhange?

UrbanApa Exchange  on nimensä mukaisesti alusta tiedon ja taiteellisten työkalujen jakamiselle. Exchange tarjoaa työpajoja, luentoja, seminaareja ja laboratorioita sekä ammattilaisille että harrastajille.

Festivaalien ja muiden tapahtumien yhteydessä toimiva lapsi- ja nuorisotyöprojekti UrbanArtsExchange, toimii myös taidekasvatuksellisena projektina. Projektissa tärkeää on yläasteikäisten nuorten ja taiteilijoiden välinen yhteistyö. Työpajat ovat ilmaisia ja  suunnattu 12–17-vuotiaille.

 

What is UrbanApa Exhange?

UrbaApa exchange is a platform for sharing and exchanging knowledge, information, artistic practices and tools. Exchange offers workshops, seminars, lectures and labs to both professionals and amateurs.

UrbanArtsEchange is a project organized under the Exchange platform that is aimed at young audiences. It focus is to bridge the generation gap and offer a space for artistic creation for children and youth. All the workshops of the project are free of charge.

Vad är UrbanApa Exhange?

UrbanApa
Exchange

#StopHatredNow 2020

11.05.2020 – 15.05.2020

#STOPHATREDNOW 2020 

– Uudet standardit

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan

11.–11.5.2020 Online

#FEMINISM #EQUALITY  #NEWSTANDARDS  #INCLUSION #DIVERSITY #BETTERART #LOVEANDART #STRUCTURALCHANGE #EMPOWERMENT

 

#STOPHATREDNOW 2020

–  New standards!

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

11.–11.5.2020 Online

#StopHatredNow 2020

 #StopHatredNow 2020  – New Standards

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan.

11.–15.5.2020 

(For English see below)

Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Tästä tarpeesta on syntynyt #StopHatredNow.

#StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, inklusiivisuudesta, valtarakenteista, toiseudesta, sekä intersektionaalisista feministisistä strategioista. Tapahtuma on suunnattu taide- ja kulttuuri-instituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja toimijoille sekä kulttuurivaikuttajille, mutta kuka tahansa aiheista kiinnostunut on tervetullut mukaan keskustelemaan.

Inklusiivisuus, moninaisuus, syrjimättömyys, saavutettavuus ja sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat jokaisen taide- ja kulttuuri-instituution tulevaisuutta määrittäviä kysymyksiä. Vuoden 2020 teemana onkin New Standards eli uudet standardit.

Vuonna 2020 #StopHatredNow tapahtuman toteuttavat yhteistyössä:  UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Kiila, Taideyliopisto, Goethe-Institut Finnland, Interkult ry, Helsingin kaupunki, Kiila ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tapahtuman kielet ovat suomi ja englanti. Käytetty kieli on merkitty ohjelmaan jokaisen tilaisuuden kohdalle.

Tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton!

Tapahtuman eettisen ohjeistuksen löydät TÄÄLTÄ.

https://www.facebook.com/stophatrednow/  www.urbanapa.fi

Näyttökuva 2020-1-12 kello 17.27.38

***Eng

#STOPHATREDNOW 2020 – New Standards

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

11.–15.5.2020 

The field of arts requires more tools to answer the needs of a changing world.

#StopHatredNow is an intercultural and anti-racist platform organised in collaboration with several art and intercultural organisations. The platform strives to create discourse and offers tools to create a more inclusive, diverse and feminist art field. Inclusivity, diversity, non-discrimination, accessibility and social as well as ecological sustainability are issues that determine the future of every art and cultural institution.

#StopHatredNow is aimed at individual artists, cultural influencers, and institutions of art and culture, but anyone interested in the topics is welcome.

The 2020 edition is organised under the theme “New Standards” by UrbanApa, Culture for All, Cultural Centre Caisa, Goethe-Institut Finnland, University of Arts Helsinki, Interkult ry, The City of Helsinki, Kiila ry, Globe Art Point, and Zodiak – Center for New Dance.

The events will be held in English or Finnish. The language of each event is written in the program.

All events are free of charge!

You can read the platform’s ethical guidelines HERE (scroll down for English).

https://www.facebook.com/stophatrednow/  www.urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

 

SCHEDULE | AIKATAULU

Read or download the schedule as a PDF / Lue tai lataa aikataulu tästä

The event will be hosted on Zoom. To ensure that your Zoom application works as well as possible, we recommend that you download the application on your desktop/device in advance. The basic version is free of charge. If for some reason you are unable to join the webinar via Zoom, you can follow the stream also via our Facebook page: www.facebook.com/stophatrednow

All the information will be available on the website: www.stophatrednow.fi

Monday // Maanantai 11.5. // 11:30–15:00 & 17:00–19:00

Redefining standards – CALL FOR ACTIONS!

REQUIRES PRE-REGISTRATION!

NB. Apart from the roundtables, the first part of Monday’s program is also subtitled.

11:30–11:50 Poem and welcome words // Kemê Pellicer (G.A.P) & Sonya Lindfors (UrbanApa) // ENG

11:50–12:05 Keynote | Disabled artists, gatekeepers and new standards. Introducing Matkalla – On the go! kickstart project // Maija Karhunen (Culture for All) // ENG

In her keynote speech, Maija Karhunen will introduce Culture for All’s new Matkalla – On the go! kickstart project that is developing a) mentoring models to support career pathways of disabled artists and b) education to gatekeepers on disabled people’s issues and knowledge of diversity of abilities. She will talk about different questions you come across as a disabled artist when working in the art field and will suggest some new standards that we can work towards together.

Maija Karhunen works as a project coordinator in Culture for All’s kickstart project to develop mentorship models for disabled artists. She has a background as a freelance dancer and performer, and has worked in several dance, theatre and performance art works both in Finland and around Europe. Karhunen has studied dance and choreography in Finland, the Netherlands and Germany, and has also studied communication and art studies in the University of Helsinki and worked in the fields of art writing and journalism. She is involved in organisations by disabled people, with a special interest in disabled women’s issues.

///

Keynote-puheessaan Maija Karhunen esittelee Kulttuuria kaikille -palvelun uuden Matkalla-hankkeen, jossa valmistellaan a) mentorointimalleja vammaisten taiteentekijöiden työurien tukemiseksi sekä b) portinvartijoiden kouluttaminen vammaisiin liittyvistä kysymyksistä ja tiedon lisääminen kykyjen monipuolisuudesta. Karhunen puhuu erilaisista kysymyksistä, joihin vammainen taiteilija törmää työskennellessään taiteen kentällä, ja ehdottaa uusia standardeja, joiden eteen me voimme kaikki työskennellä yhdessä.

Maija Karhunen työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa vammaisten taiteilijoiden mentoroinnin ponnistushankkeen hankekoordinaattorina. Hän on taustaltaan freelancetanssija ja -esiintyjä, ja hän on työskennellyt lukuisissa tanssin, teatterin ja esitystaiteen teoksissa niin Suomessa kuin Euroopassakin. Karhunen on opiskellut tanssia ja koreografiaa Suomessa, Alankomaissa ja Saksassa. Lisäksi hän on opiskellut viestintää ja taiteen tutkimusta Helsingin yliopistossa ja työskennellyt taidekirjoittamisen ja journalismin parissa. Karhunen on myös mukana eri vammaisjärjestöjen toiminnassa, erityisenä kiinnostuksenaan vammaisia naisia koskevat kysymykset. Hän työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa maaliskuusta syyskuuhun 2020.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.kulttuuriakaikille.fi/matkalla_eng

12:05–12:25 Talk | Mustarinda: creating and sharing tools for the ecological transition // Alma Heikkilä // ENG & text interpretation

In her presentation, Alma Heikkilä will shortly tell about Mustarinda, their goals and activities, and present the experiences, experimentations and solutions they have developed during the past 10 years. Heikkilä will share Mustarinda’s thoughts about the ecological transition that needs to happen in the whole art scene and discuss the problems people are facing with these bigger-than-life topics and the problems that might occur when thinking and planning the ecological transition.

The Mustarinda Association is a group of artists and researchers. At the centre of their activity lie contemporary art, boundary-crossing research, practical experimentation, communication, teaching and events. Mustarinda reaches towards a post-fossil culture by combining scientific knowledge and experiential artistic activity.

Mustarinda house is located in the remote Kainuu region in Finland, next to old-growth spruce forests of Paljakka nature reserve. In 2020 Mustarinda celebrates its 10 year anniversary.

Alma Heikkilä (b. 1984) lives and works in Helsinki, Finland. Heikkilä’s painterly, sculptural and spatial works materialize merged agential aspects of humans, non-humans and infrastructures affected by the various dimensions of the global ecological crisis. She completed an MFA at the Finnish Academy of Fine Arts in 2009. Heikkilä is the co-founder of the Mustarinda Association.

///

Puheessaan Alma Heikkilä keskustelee Mustarinda-seurasta, heidän päämääristään ja toiminnastaan, ja esittelee seuran kokemukset, kokeilut ja ratkaisut, joita on viimeisten 10 vuoden aikana kehitelty. Tilaisuuden aikana Heikkilä jakaa myös Mustarindan ajatuksia siitä ekologisesta muutoksesta, jonka tulee tapahtua koko taidekentällä, sekä ongelmista, joita nämä elämää suuremmat aiheet tuovat tullakseen.

Mustarinda-seura on ryhmä taiteilijoita ja tutkijoita, ja sen toiminnan keskiössä ovat nykytaide, rajoja ylittävä tutkimus, käytännön kokeilu, kommunikaatio, opetus ja tapahtumat. Mustarindan tavoitteena on jälkifossiilinen kulttuuri yhdistämällä tieteellistä tietoa ja kokeellista taiteellista toimintaa.

Mustarinda-talo sijaitsee syrjäisessä Kainuussa, Paljakan luonnonpuiston vanhan kuusimetsän vieressä. Mustarinda juhlistaa 10-vuotisjuhlaansa vuonna 2020.

Alma Heikkilä (s. 1984) asuu ja työskentelee Helsingissä. Heikkilän maalaukset, veistokset ja spatiaaliset teokset aineellistavat ihmisten, ei-inhimillisten ja infrastruktuurien yhteen sulautuneet toimija-aspektit, joihin globaalin ekologisen kriisin moninaiset mittasuhteet vaikuttavat. Heikkilä valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2009, ja on yksi Mustarinda-seuran perustajista.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.mustarinda.fi & www.almaheikkila.net & https://www.hiap.fi/collaboration/post-fossil-transition-hiap-mustarinda/

12:25–12:35 Break / Tauko

12:40–12:55 Keynote | Municipalities’ role as contributors to art and culture // Johanna Selkee (Kuntaliitto) // ENG & text interpretation

In her keynote speech, Johanna Selkee will talk about municipalities’ role as contributors to art and culture in Finland, what basis municipalities act on and what positive things art and culture can bring to them.

Johanna Selkee is a specialist at the Association of Finnish Local and Regional Authorities, which represents all of the municipalities in Finland. Selkee’s work includes primary art education, art and cultural institutions, libraries and other cultural activities of the municipalities.

///

Keynote-puheessaan Johanna Selkee kertoo lyhyesti, mikä on kuntien rooli Suomessa taiteen ja kulttuurin edistäjänä, sekä miltä pohjalta kunnissa toimitaan ja mitä positiivisia asioita taide ja kulttuuri kunnille tuovat.

Johanna Selkee toimii erityisasiantuntijana Suomen Kuntaliitossa, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntataustaisia yhteisöjä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat taiteen perusopetus, taide- ja kulttuurilaitokset, kirjastot sekä kuntien muu kulttuuritoiminta.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.kuntaliitto.fi

13:00–13:15 Talk | Nudging organizations toward accessibility // Marika Räty, Julian Owusu & Esa Vienamo (all from Arts Promotion Center Finland) // ENG

The Equality was birthed out of a necessity for some of Taike’s employees to discuss topics of equality connected to multiple needs and perspectives. As an actor in the free field, one easily feels change in institutions will happen when the “right” people are hired to work there and can affect it from the inside. In reality most institutions and large organizations are very hierarchical and slow to realize change. The possibilities for a single worker to affect structural change are limited and oftentimes difficult to recognize. As artists who are now on the inside, this is hard to accept. In the Equality Club we are in the process of learning to recognize these possibilities together. Our presentation is a recap of some of the methods we have found successful. In the workshop we will be brainstorming together with you to find the best methods best applicable to your specific surroundings.

Marika Räty (Regional artist for Performance and Live Art, nationwide), Esa Vienamo (Regional Artist for Outsider art, Satakunta and Uusimaa) and Julian Owusu (Regional Artist for Youth Culture, North Ostrobothnia and Kainuu) are founding members of the Equality Club of the Arts Promotion Centre (Taike). The Equality Club is not an official entity within Taike but rather a freely formed, autonomously functioning, self-critical group of workers in Taike that dissect and observe the structures within which they work to develop practices enforcing equality and equity.

///

Yhdenvertaisuuskerho syntyi Taiken sisällä henkilökunnan tarpeesta pohtia yhdenvertaisuuden edistämistä omassa työssään useasta eri näkökulmista. Vapaalla kentällä toimivana sitä ajattelee, että muutos syntyy kun ”oikeat” ihmiset pääsevät töihin organisaatioihin vaikuttamaan rakenteeseen sisältäpäin. Todellisuudessa useat virastot ja isot organisaatiot ovat hallintorakenteeltaan hyvin hierarkkiset ja jähmeät muutoksille. Yksittäisen työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon sellaisissa organisaatioissa ovat rajalliset ja voivat olla jopa vaikeita tunnistaa. Tämä on haastavaa hyväksyä taiteilijana, joka on palkattu viraston työntekijäksi ja näin pääsyt rakenteen ns. sisäpiiriin. Yhdenvertaisuuskerhossa opettelemme yhdessä tunnistamaan muutoksen mahdollisuuksia ja vaikuttamisen reittejä. Esitelmämme on ote jatkuvassa prosessissa syntyneistä hyviksi todetuista käytänteistä. Työpajassa mietimme yhdessä osallistujien kanssa, mitkä keinot voisivat soveltua heille parhaiten.

Marika Räty (Esitystaiteen läänintaiteilija, Valtakunnallinen), Esa Vienamo (Outsider-taiteen läänintaiteilija, Satakunta ja Uusimaa) ja Julian Owusu (Nuortenkulttuurin läänintaiteilija, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) ovat Taiteen edistämiskeskuksen Yhdenvertaisuuskerhon perustajajäseniä. Yhdenvertaisuuskerho ei ole Taiken virallinen työryhmä vaan Yhdenvertaisuuskerho on vapaamuotoinen, omaehtoinen sekä itsekriittinen vapaaehtoisista henkilökunnan jäsenistä koostuva ryhmittymä, joka rennosti ja väljällä agendalla tarkastelee rakenteet, joiden sisällä toimimme ja pohdimme yhdessä keinoja vaikuttaa niiden yhdenvertaisuuteen.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.taike.fi

13:15–13:45 Q&A with Abid Hussain (Arts Council England) // ENG & text interpretation

Abid Hussain is Director, Diversity at Arts Council England, the national development agency for arts and culture leading the organisation’s work on Equality, Inclusion and the Creative Case for Diversity. He is an alumnus of both the U.S International Visitor Leadership Programme (IVLP) and the Salzburg Global Seminar responding to themes of art and social change, migration, displaced artists and conflict transformation.

Hussain has led on the development of the Arts Council’s strategic equality and diversity framework since 2014, and he has extensive experience of working with cultural institutions, academia, government and third sector agencies across North America, Europe, Asia, South Africa and Australasia and is a contributing author to a number of academic texts and journals on equality, diversity and inclusion.

///

Abid Hussain on Equality, Inclusion and the Creative Case for Diversity -hankkeen johtaja Arts Council England -virastossa, joka on valtakunnallinen taiteen ja kulttuurin kehitysvirasto. Hän on valmistunut yhdysvaltalaisesta International Visitor Leadership -ohjelmasta sekä Salzburg Global Seminar -ohjelmasta, jotka käsittelevät taidetta, sosiaalista muutosta, migraatiota, syrjäytettyjä taiteilijoita ja konfliktin muutosta.

Hussain on jo vuodesta 2014 johtanut Arts Council -viraston strategista tasa-arvon ja monipuolisuuden runkoa. Hän on myös työskennellyt eri kulttuuri-instituuteissa, akatemian maailmassa, hallituksessa ja kolmannen sektorin virastoissa ympäri Yhdysvaltoja, Eurooppaa, Aasiaa, Etelä-Afrikkaa ja Australaasiaa. Hussain on myös ollut mukana kirjoittamassa akateemisia tekstejä tasa-arvosta, monipuolisuudesta ja inkluusiosta.

Language / Kieli: English / englanti

13:45–14:00 Break / Tauko

14:00–14:45 Roundtable discussions in small groups // ENG & FIN

Roundtable 1. | On accessibility and new standards // Facilitated by Mira Haataja (Culture for All), Maija Karhunen (Culture for All) & Lisa Kalkowski (UrbanApa)

A starting point for this roundtable is Maija Karhunen’s keynote speech about her work in the field of promoting inclusion of disabled and deaf artists in the art field, because when talking about accessibility, there is still need for new standards. This roundtable is a place where people can gather together and discuss and dream about new standards in accessibility.

Mira Haataja is the Deputy Executive Director at Culture for All Service, and her work is to promote inclusion in the field of arts and culture and to improve accessibility and knowledge of diversity. She is interested in power and intersectionality, and tries to be an advocate for human rights.

Maija Karhunen works as a project coordinator in Culture for All’s kickstart project that aims to develop mentorship models for disabled artists. She has a background as a freelance dancer and performer, and has worked in several dance, theatre and performance art works both in Finland and around Europe. She is involved in organisations by disabled people, with a special interest in disabled women’s issues.

 ///

Tämän roundtablen lähtökohtana toimii Maija Karhusen keynote-puhe, joka käsittelee vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden mukaan ottamista taiteen kentällä – saavutettavuuden suhteen tarvitaan edelleen uusia standardeja. Tämä roundtable on paikka, jossa voidaan kokoontua yhteen keskustelemaan ja unelmoimaan saavutettavuuden uusista standardeista.

Mira Haataja on Kulttuuria kaikille -palvelun vs. toiminnanjohtaja, ja hänen työhönsä kuuluu mukaan ottamisen edistäminen taiteen ja kulttuurin kentällä sekä saavutettavuuden ja monipuolisen tiedon lisääminen. Hän on kiinnostunut vallasta ja intersektionaalisuudesta, ja hän yrittää olla ihmisoikeuksien puolustaja.

Maija Karhunen toimii hankekoordinaattorina Kulttuuria kaikille -palvelun kickstarter-projektissa, joka kehittää mentorointimalleja vammaisille taiteilijoille. Karhunen on toiminut freelance-tanssijana ja -esiintyjänä, ja on työskennellyt useissa tanssi-, teatteri- ja performanceteoksissa niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaa. Hän on osa vammaisille suunnattuja organisaatioita, ja on erityisen kiinnostunut vammaisiin naisiin liittyvistä kysymyksistä.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: http://www.kulttuuriakaikille.fi/en.php / http://www.kulttuuriakaikille.fi/

Roundtable 2. | Ecological and social sustainability // Facilitated by Jenni Nurmenniemi (AFE) & Sonya Lindfors (UrbanApa)

Jenni Nurmenniemi is a curator and writer with a background in the Arts as well as in Social Sciences. Their long-term research focus has been the intersections of ecological and social sustainability.

Sonya Lindfors is a Helsinki-based choreographer and artistic director who also works with facilitating, community organizing and education.

///

Jenni Nurmenniemi on taiteen ja yhteiskuntatieteiden aloilla toiminut kuraattori ja kirjoittaja, jonka pitkäjänteinen tutkimus keskittyy ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden leikkauspisteisiin.

Sonya Lindfors on Helsingissä asuva koreografi ja taiteellinen johtaja, joka myös työskentelee fasilitoinnin, yhteisöllisen organisoinnin ja koulutuksen parissa.

Language / Kieli: Englanti / english
Website / Nettisivut: http://www.artforequality.fi & www.jenninurmenniemi.net

Roundtable 3. | New standards – New loops? The dynamics of power and diverse recruitment // Facilitated by Kemê Pellicer (G.A.P) & Sepideh Rahaa (G.A.P)

In this roundtable Globe Art Point’s Kemê Pellicer and Sepideh Rahaa will discuss the role of the art and culture institutions’ standards within the politics of diversity and power in recruitment.

Kemê Pellicer (Kemê/Kemê’s she/her) is a visual artist and a poet based in Finland who works in an interdisciplinary way exploring the complexity of our individual construction and the constructions we inhabit. Her practice is currently focused on a project and research in the crossroad between identity, art, community, intersectional feminism and the quality of myths as an open-source. Pellicer also works with several Nordic cultural organisations and projects centred on diversity, accessibility, multiple identities, migration and norm-critical practices.

Sepideh Rahaa (she/her) is a multidisciplinary artist, researcher and educator based in Helsinki. Through her practice she actively investigates/questions prevailing power structures, social norms and conventions while focusing on womanhood and everyday resistances. Currently she is pursuing her doctoral studies in Contemporary Art at Aalto University. Her research interests are decolonisation, feminist politics and intersectionality, collaboration, global social justice, and critical race studies. Since 2015, Rahaa has actively participated in debates and actions regarding the art politics in Finland, at Third Space Collective, Globe Art Point (board) and Nordic Network for Norm-Critical Leadership.

Content warning: This roundtable may include content of personal experiences and provocation

///

Globe Art Pointin Kemê Pellicer ja Sepideh Rahaa keskustelevat kulttuuri- ja taideinstituutioiden standardien roolista rekrytoinnin monipuolisuuden ja vallan politiikassa.

Kemê Pellicer on Suomessa asuva visuaalinen taiteilija ja runoilija, joka monitieteellisesti tutkii yksilöllisten rakenteidemme monimutkaisuutta ja niitä konstruktioita, joissa asumme. Pellicerin nykyinen tutkimusprojekti liittyy risteyskohtiin, joissa vaikuttavat identiteetti, taide, yhteisö, intersektionaalinen feminismi ja myytit avoimena lähteenä. Hän toimii myös useiden pohjoismaisten kulttuuriorganisaatioiden ja -projektien parissa, jotka pohtivat monipuolisuutta, saavutettavuutta, moninkertaisia identiteettejä, migraatiota ja normikriittisiä käytäntöjä.

Sepideh Rahaa on Helsingissä asuva monitieteellinen taiteilija, tutkija ja kouluttaja, joka työnsä kautta aktiivisesti tutkii ja kyseenalaistaa olemassa olevia valtarakenteita, sosiaalisia normeja ja konventioita. Hän keskittyy myös naiseuteen ja jokapäiväiseen vastarintaan. Rahaa toimii myös Aalto-yliopistolla nykytaiteen parissa tohtoriopintojensa kautta. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut dekolonisaatiosta, feministisesta politiikasta ja intersektionaalisuudesta, yhteistyöstä, globaalista sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja kriittisestä rotuteoriasta. Rahaa on vuodesta 2015 osallistunut aktiivisesti taidepolitiikan väittelyihin ja toimintoihin Suomessa, Third Space Collective -kollektiivissa, Globe Art Pointissa sekä Nordic Network for Norm-Critical Leadership -ryhmässä.

Sisältövaroitus: Tämä roundtable saattaa sisältää keskustelua henkilökohtaisista tilanteista ja provokaatiosta

Language / Kieli: English (if needed we are able to communicate also in Spanish and Farsi) / englanti (myös espanja ja farsi käyvät)
Website / Nettisivut: http://www.globeartpoint.fi

Roundtable 4. | Artists nudging Taike from the inside. Let’s figure out ways to do the same in your organization // Facilitated by Marika Räty, Julian Owusu & Esa Vienamo (all from Arts Promotion Center Finland)

This roundtable’s starting point is Taike’s earlier talk on how to nudge organisations towards accessibility, and it is facilitated by Marika Räty, Julian Owusu and Esa Vienamo.

///

Tämän roundtablen lähtökohtana toimii Taiken aiempi tilaisuus, joka käsitteli sitä, kuinka organisaatioita voisi kannustaa kohti saavutettavampia käytäntöjä. Fasilitoijina toimivat Marika Räty, Julian Owusu ja Esa Vienamo.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.taike.fi

14:45–15:00 Ending the session

Registration link for the institutional day / Rekisteröintilomake instituutiopäivään : https://forms.gle/P4SC73gSQr8hUMy6A

NB. Deadline for registration 8.5.2020

Monday // Maanantai 11.5. 17:00–19:00

The future will be feminist! – On feminist leadership

What could or what should leadership be like in the times of a global pandemic, post #metoo, ecological crises and moving people? How should questions of power and responsibility be addressed?

This session is a collaboration between UrbanApa’s platform for feminist leadership and Theater Academy’s course for theater management. During this session we will discuss the potentiality of intersectional feminist practices in the leaderships of the future.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82517889741
Webinar ID: 825 1788 9741

17:00–17:30 Introduction | Olga Palo & Sonya Lindfors (UrbanApa) // ENG

17:30–18:15 Keynote | Tiina Rosenberg (Stockholm University) // ENG

Tiina Rosenberg is professor of Theatre Studies at Stockholm University, Sweden. She has previously been professor of Gender Studies at Stockholm University and Lund University, Sweden, and the rector of The University of the Arts Helsinki, Finland.

///

Tiina Rosenberg on teatteritieteen professori Tukholman yliopistossa. Hän on aiemmin toiminut sukupuolentutkimuksen professorina Tukholman ja Lundin yliopistoissa sekä Helsingin Taideyliopiston rehtorina.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: https://www.su.se/ike/

18:15–19:00 Talk | The future will be feminist! – On feminist leadership // Satu Herrala & Eva Neklyaeva // ENG

Curators Satu Herrala and Eva Neklyaeva talk about their experience of leadership as curators, leading projects and institutions. They talk about treating intuition as knowledge, the value of pleasure, fiction as institutional strategy, gut feeling and establishing trust relationships, among other things.

Satu Herrala is a curator, researcher and choreographer based in Helsinki. For the past five years she worked as the artistic director of Baltic Circle International Theatre Festival. Her curatorial works include Baltic Circle Festival programs 2015-2019, Make Arts Policy in collaboration with Eva Neklyaeva, Dana Yahalomi and Terike Haapoja, Sauna Lectures at various festivals and DO TANK programs in Munich and Helsinki.

Herrala has worked as a dancer and choreographer mainly in Finland, Austria and Germany, and graduated with an MA in choreography from the University of the Arts Helsinki. Currently she is a doctoral student at Aalto University – School of Arts, Design and Architecture, working on a question What is possible in art that is not possible otherwise? She is also a regular mentor at the Iceland Academy of the Arts.

Eva Neklyaeva is a curator based in Helsinki, and is concerned with the questions of freedom and focuses her practice on exploring these questions across performing arts, politics and sexuality. At the moment, she is working towards a performative program “With Pleasure” as a guest curator for Vooruit, Ghent.

In the summer of 2019, Neklyaeva finished her 3 years mandate as Artistic Director of Santarcangelo Festival. Founded in 1971, Santarcangelo is the oldest Italian festival dedicated to contemporary performing arts, presenting and producing an immersive, loud, radically anti-disciplinary program. Her previous positions included Director of a contemporary art organization, Checkpoint Helsinki, as well as Baltic Circle International Contemporary Theatre Festival. In 2014, Neklyaeva founded Wonderlust – a festival of diverse and creative sexuality in Helsinki.

For her work, Neklyaeva received two TINFO awards for innovation in the theatre field, Finnish PEN’s Freedom of Speech award as well as Finnish Sexologists Association’s award for promotion of sexual wellbeing.

///

Kuraattorit Satu Herrala ja Eva Neklyaeva puhuvat johtajuuden kokemuksistaan kuraattoreina sekä projektien ja instituutioiden johtajina. He keskustelevat muun muassa nautinnon arvosta, fiktiosta institutionaalisena strategiana, vaistoista, sekä siitä, kuinka kohdella intuitiota tietona ja kuinka luoda luottamussuhteita.

Satu Herrala on Helsingissä asuva kuraattori, tutkija ja koreografi, joka viimeisen viime vuoden ajan toimi kansainvälisen Baltic Circle -teatterifestivaalin taiteellisena johtajana. Hänen kuraattorin tehtäviinsä on kuulunut muun muassa Baltic Circle -festivaalin 2015-2019 ohjelmat, Make Arts Policy yhdessä Eva Neklyaevan, Dana Yahalomin ja Terike Haapojan kanssa, Sauna Lectures, sekä DO TANK ohjelmat Münchenissä ja Helsingissä.

Herrala on työskennellyt tanssijana ja koreografina Suomessa, Itävallassa ja Saksassa, ja hän on valmistunut Taideyliopiston koreografian maisteriohjelmasta. Nykyään Herrala työstää väitöskirjaansa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa aiheenaan kysymys What is possible in art that is not possible otherwise? Hän on myös Islannin taideakatemian vakituinen mentori.

Eva Neklyaeva on Helsingissä asuva kuraattori, joka työssään tutkii vapauden aiheita esittävien taiteiden, politiikan ja seksuaalisuuden kentillä. Hän työstää paraikaa vierailevana kuraattorina performatiivista ohjelmaa “With Pleasure” Vooruit-taidekeskukseen.

Vuoden 2019 kesänä Neklyaeva vei loppuun kolmevuotisen uransa Santarcangelo-festivaalin taiteellisena johtajana. Vuonna 1971 perustettu festivaali on Italian vanhin esittävän nykytaiteen festivaali, jonka ohjelmaan kuuluu immersiivisiä, äänekkäitä ja radikaalisti anti-disiplinäärisiä esityksiä. Neklyaeva on myös toiminut nykytaideorganisaatio Checkpoint Helsingin sekä Baltic Circle -nykyteatterifestivaalin johtajana. Hän perusti myös Helsingissä tapahtuvan Wonderlust-festivaalin vuonna 2014, joka juhlii monipuolista ja luovaa seksuaalisuutta.

Työnsä johdosta Neklyaeva on saanut kaksi TINFO-palkintoa, Suomen PENin sananvapauspalkinnon sekä Suomen seksologisen seuran palkinnon seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisestä.

Language / Kieli: English / englanti

Tuesday // Tiistai 12.5. // 12:30–17:45 

Back to basics – why do we need new standards?

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84138670805
Webinar ID: 841 3867 0805

12:30–13:00 Welcome words and introduction // Sonya Lindfors (UrbanApa) with Ali Akbar Mehta & Marianne Savallampi (both from Museum of Impossible Forms) // ENG

13:00–13:30 Talk | Working towards an intersectional standard // Delfin Idänpään-Heikkilä (Fem-R) // ENG

Thoughts on what it means to be intersectional and what an intersectional institution could look like.

Delfin Idänpään-Heikkilä (she/her) is a member of a antiracist and feminist organization Fem-r. She is also actively involved with Kickback Helsinki, a collective that provides easily accessible events for young people.

Content warnings: Mention of sexual harassment and racism

///

Ajatuksia intersektionaalisuudesta sekä siitä, miltä intersektionaalinen instituutio voisi näyttää.

Delfin Idänpään-Heikkilä on feministisen ja antirasistisen Fem-r järjestön hallituksen jäsen, sekä kickback Helsinki kollektiivin aktiivi toimija. Kickback Helsinki järjestää matalan kynnyksen tapahtumia nuorille.

Sisältövaroitus: Maininta seksuaalisesta häirinnästä sekä rasismista

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.fem-r.fi

13:30–14:00 Talk | Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias // Abdullah Qureshi // ENG

Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias is a three-year multidisciplinary project that contextualizes narratives and experiences of LGBTIQ+ Muslim immigrants in Finland in Islamic mythologies, history, and contemporary art. The talk focuses on the project’s artistic components, Chapter 1: The Nightclub, a one-night exhibit that investigates the nightclub as a site of methodology, focusing on artistic approaches investigating queerness and Islam in a migratory context, and Chapter 2: The Darkroom that addresses histories of brown and black bodies being fetishized from a racially white lens.

Abdullah Qureshi is a Pakistani born artist, educator, and cultural producer. Within his practice, he is interested in using methodologies of collaboration and organisation to address personal histories, traumatic pasts, and childhood memories. Through his on-going doctoral project, Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias, he examines formations of queer identity and resistance in Muslim migratory contexts.

///

Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias on kolme vuotta kestävä monitieteellinen projekti, joka kontekstualisoi LGBTIQ+ muslimimaahanmuuttajien narratiiveja ja kokemuksia Suomessa islamilaiseen mytologiaan, historiaan ja nykytaiteeseen. Tapahtuma keskittyy projektin taiteellisiin osatekijöihin: Chapter 1: The Nightclub, yhden yön kestävä näyttely, joka tutkii yökerhoa metodologian sijaintina keskittyen queeriyttä ja islamia muuttokontekstissa tutkiviin lähestymistapoihin, sekä Chapter 2: The Darkroom, joka käsittelee historioita ruskeista ja mustista kehoista, joita on fetisoitu rodullisesti valkoisen linssin kautta.

Abdullah Qureshi on Pakistanissa syntynyt taiteilija, kouluttaja ja kulttuurituottaja. Hän on työssään kiinnostunut henkilökohtaisten historioiden, traumaattisten menneisyyksien ja lapsuusmuistojen käsittelystä yhteistyön ja järjestäytymisen metodologioiden keinoin. Mythological Migrations: Imagining Queer Muslim Utopias -tohtoritutkimuksensa kautta Qureshi tutkii queer-identiteetin ja -vastarinnan muodostumisia muslimien muuttokonteksteissa.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.abdullahqureshi.org

14:00–14:30 Break / Tauko

14:30–14:50 Talk | CC: all // Jessie Bullivant // ENG

Dear Sonya (CC: all),

I have dandruff.
It’s making itself known as it drifts from a region out of my sight, down onto my computer keyboard.
It’s a mac keyboard.
My hair is short and brown.
My hands are dry and I need to cut my fingernails.

I think the dandruff is my body trying to tell me something.
I can’t remember having it before. At least not in the last 10 years.
Something has changed.

OK, enough with the small talk, I am trying to focus.

Thank you for your invitation. As we discussed, I will try to reflect on the blurry edges between my artistic practice (which is often one of ‘institutional critique’), and the other things I do.

Softly,
Jessie

Jessie Bullivant (they/them) is a queer, Helsinki-based artist, originally from Australia. They recently completed their MFA at the Kuvataideakatemia. Their recent work examines the ways that institutional practices affect our bodies, from our mental health to emotional wellbeing. Alongside and intersecting with their artistic practice they have occupied the roles of curator, lecturer, student and arts administrator within numerous institutions internationally.

//

Rakas Sonya (CC: kaikki),

minulla on hilsettä.
Se paljastaa itsensä kun se leijailee katseeni näkymättömistä alas tietokoneeni näppäimistölle.
Se on Mac-näppäimistö.
Hiukseni ovat lyhyet ja ruskeat.
Käteni ovat kuivat. Minun pitää leikata kynteni.

Luulen, että hilse on keho tapa kertoa minulle jotain.
En muista, että minulla olisi ollut sitä ennen. Ei ainakaan kymmeneen vuoteen.
Jokin on muuttunut.

Okei, jutustelu riittää, yritän keskittyä.

Kiitos kutsusta. Kuten keskustelimme, aion yrittää pohtia taiteellisen toimintani (joka usein käsittelee institutionaalista kritiikkiä) ja toisten tekojeni välisiä sumeita reunoja.

Pehmeästi,
Jessie

Jessie Bullivant on queer, Helsingissä asuva australialainen taiteilija, joka vastikään valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta. Bullivantin tuoreimmat teokset tutkivat tapoja, joilla institutionaaliset käytännöt vaikuttavat ihmiskehoon, mielenterveydestä emotionaaliseen hyvinvointiin. Taiteellisten käytäntöjen ohella Bullivant on myös toiminut kuraattorina, luennoitsijana, opiskelijana sekä taidehallinnon parissa monessa kansainvälisessä instituutiossa.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.jessiebullivant.com

14:50–15:00  Break / Tauko

15:00–15:45 Reflections | Delfin Idänpään-Heikkilä (Fem-R), Abdullah Qureshi & Nitin Sood (Helsingin kaupunki) // ENG

Nitin Sood works as a non-discrimination advisor for the City of Helsinki, where his job is to develop a city that is more equal and based more on human rights, a city that genuinely belongs to everyone. Sood is guided by a desire to build a social, ecological and economic society where everyone’s stories are heard and seen.

Delfin Idänpään-Heikkilä is a member of the antiracist and feminist organization Fem-r. She is also actively involved with Kickback Helsinki, a collective that provides easily accessible events for young people.

Abdullah Qureshi is a Pakistani born artist, educator, and cultural producer. Within his practice, he is interested in using methodologies of collaboration and organisation to address personal histories, traumatic pasts, and childhood memories.

///

Nitin Sood on yhdenvertaisuussuunnittelija Helsingin kaupungilla, jossa hänen tehtävänään on kehittää yhdenvertaisempaa ja ihmisoikeusperustaisempaa kaupunkia, joka on aidosti kaikkien. Häntä ohjaa vahvasti halu rakentaa sosiaalista, ekologista ja taloudellista yhteiskuntaa, jossa kaikkien tarinat tulevat luetuksi ja nähdyksi.

Delfin Idänpään-Heikkilä on feministisen ja antirasistisen Fem-r järjestön hallituksen jäsen, sekä kickback Helsinki kollektiivin aktiivi toimija. Kickback Helsinki järjestää matalan kynnyksen tapahtumia nuorille.

Abdullah Qureshi on Pakistanissa syntynyt taiteilija, kouluttaja ja kulttuurituottaja. Hän on työssään kiinnostunut henkilökohtaisten historioiden, traumaattisten menneisyyksien ja lapsuusmuistojen käsittelystä yhteistyön ja järjestäytymisen metodologioiden keinoin.

 Language / Kieli: Englanti / english

16:15–17:45 Workshop | What do we need in order to work together? // Feminist Culture House // ENG

The workshop will focus on establishing methods and best practices that ensure better working conditions for all. We will concentrate on writing together some terms and conditions, with which participants can structure their practice and negotiate with collaborators. It is directed at artists and freelancers in the culture field.

Feminist Culture House (FCH) is an intersectional feminist organisation based in Helsinki, Finland. They work with and for underrepresented artists and arts workers, and currently focus on supporting those who are trans, non-binary, and gender non-conforming; Black and POC; disabled; and forced to encounter Migri. They want to see an art field that is more representative of—and accountable to—its constituents, and that functions in ways that are safer, fairer, and more comfortable for all kinds of bodies, identities, and agencies. FCH is run by a collective of four members: Katie Lenanton (she/her), Neicia Marsh (she/her), Orlan Ohtonen (they/them) & Selina Väliheikki (she/her).

///

Feminist Culture Housen työpajassa hahmotellaan käytäntöjä, jotka voisivat johtaa parempiin työolosuhteisiin taiteen kentällä. Työpajan aikana kirjoitetaan yhdessä käyttöehtoja (engl. terms & conditions), joiden avulla osallistujat voivat määrittää oman työskentelynsä ehtoja ja tarpeita, sekä neuvotella näistä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työpaja on suunnattu taiteilijoille ja muille kulttuurialan freelancereille.

Feminist Culture House (FCH) on helsinkiläinen, intersektionaalisen feminismin organisaatio, joka toimii aliedustettujen taiteilijoiden ja taiteen kentän työläisten kanssa ja heitä varten. Tällä hetkellä FCH:n ensisijaisia kohderyhmiä ovat trans- ja muunsukupuoliset taiteilijat; Mustat ja POC -taiteilijat; taiteilijat, jotka ovat vammaisia; sekä taiteilijat, jotka joutuvat asioimaan Suomen maahanmuuttoviraston kanssa. Organisaatio rakentaa osaltaan taiteen kenttää, joka nykyistä paremmin edustaa kaikkia jäseniään, ja joka toimii turvallisempana ja oikeudenmukaisempana työympäristönä kaikenlaisille kehoille, identiteeteille ja toimijoille. Feminist Culture Housen työryhmään kuuluvat: Katie Lenanton, Neicia Marsh, Orlan Ohtonen ja Selina Väliheikki.

Language / Kieli: English / englanti

Registration link to the workshop / Rekisteröintilomake työpajaan: https://forms.gle/DEZmJ9bBA8PPS5D47

Deadline for registration: 11.5

Wednesday // Keskiviikko 13.5. // 12:00–15:00 & 17:00–18:30

Moving on – collective actions and feminist pedagogies! 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84047579728
Webinar ID: 840 4757 9728

12:00–12:10 Welcome words // Sonya Lindfors (UrbanApa)

12:10–12:40 Discussion | Spotlight on the antiracism clause in German theater // Nora Auerbach, research associate at law firm Laaser & Banafshe Hourmazdi // ENG

In their event, Banafshe Hourmazdi and Nora Auerbach will discuss the development and the need for the Antiracism Clause, as well as their experiences in the work field with the clause and its different variations and obstacles.

Banafshe Hourmazdi (she/her) is a German-Iranian film and theatre actress and theatre artist. She has been educated in art schools in Germany and Switzerland and has been working in different theatres in Germany, Switzerland and Austria. Her theatre works in her collective with Golschan Ahmad Haschemi concern subjects like queer intersectional feminism and racism. Together with Golschan Ahmad Haschemi and lawyer Sonja Laaser she has worked on the Antiracism Clause for theatres.

Nora Auerbach (she/her) has studied political science and law. She has worked as an assistant director for different theatre groups, and as a research assistant she supports Sonja Laaser’s firm especially in the field of work around the antiracism clause.

Content warning: The talk deals with the subject of racism.

///

Banafshe Hourmazdi ja Nora Auerbach käsittelevät tapahtumassaan antirasistisen sopimusehdon kehittymistä ja sen tarvetta. He puhuvat myös sopimusehdon eri variaatioista ja esteistä sekä omista kokemuksistaan sen parissa.

Banafshe Hourmazdi on saksalais-iranilainen elokuva- ja teatterinäyttelijä ja teatteritaiteilija. Hän on opiskellut taidekouluissa Saksassa ja Sveitsissä, ja hän on työskennellyt eri teattereissa Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Hourmazdin teatterityö Golschan Ahmad Haschemin kanssa käsittelevät muun muassa intersektionaalista queer-feminismiä ja rasismia. Hän on yhdessä Golschan Ahmad Haschemin ja asianajaja Sonja Laaserin kanssa työstänyt teattereihin tarkoitettua antirasistista sopimusehtoa.

Nora Auerbach on opiskellut valtiotiedettä ja lakia. Hän on työskennellyt eri teatteriryhmissä apulaisohjaajana sekä Sonja Laaserin lakifirman tutkimusapulaisena, jossa hän työskentelee etenkin antirasistisen sopimusehdon parissa.

Sisältövaroitus: Tapahtuma käsittelee rasismia.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: https://www.antirassismusklausel.de

12:40–13:40 Panel discussion | New standards and collective actions! // Koko Hubara (RT Lit), Erol Mintas (AMPI) & Elina Tervonen (Zelda Zine) // ENG

Elina Tervonen is in the core team of Zelda, an intersectionally feminist webzine that publishes images and words from varying creators. Tervonen develops and plans Zelda’s functions, both editing and writing texts. Along with Zelda, Tervonen works as the producer of norm-critical performing arts duo Blaue Frau.

Erol Mintas is the founder of the Academy of Moving People and Images (AMPI) and Helsinki Open Waves (HOW). AMPI is a platform in Helsinki for mobile people – those who have arrived in Finland for different reasons, be they immigrants, asylum seekers, students, or employees. AMPI’s aim is to design a new learning model and a sustainable pedagogical platform where people who have arrived in Finland from different backgrounds get to contribute to the film industry, and initiate change.

Koko Hubara is an author, journalist, writing teacher and a founding member of the Brown Girls non-profit organization.

///

Elina Tervonen on yksi Zelda-verkkomedian kuusihenkisestä ydintekijätiimistä. Zelda on verkkomedia, jossa julkaistaan kuvaa ja sanaa vaihtuvilta tekijöiltä, ja sen toiminnan perusteena on feminismi intersektionaalisesti ymmärrettynä. Tervonen kehittää ja suunnittelee Zeldan toimintaa sekä editoi ja kirjoittaa itse tekstejä. Zeldan ohella hän työskentelee normikriittisen esitystaideryhmä Blaue Fraun tuottajana.

Erol Mintas on Academy of Moving People and Images (AMPI) ja Helsinki Open Waves (HOW) -alustojen perustaja. AMPI on Helsingissä sijaitseva alusta liikkuville ihmisille – heille, jotka ovat saapuneet Suomeen eri syistä, olivat he sitten maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, opiskelijoita tai työntekijöitä. AMPI pyrkii luomaan uuden oppimismallin ja kestävän pedagogisen alustan, jossa eri taustoista Suomeen saapuneet ihmiset voivat osallistua elokuva-alaan ja saada aikaan muutosta.

Koko Hubara on kirjailija, toimittaja, kirjoittamisen opettaja ja Ruskeat Tytöt ry:n perustajajäsen.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: http://www.zelda.fi

13:40–14:00 Break / Tauko

14:00–15:00 Lecture | Feminist Pedagogies: Discussing Intersectionality, Accessibility and Feminist Labour // Jemina Lindholm & Aapo Raudaskoski // ENG

Improving social justice in (arts and cultural) organizations often requires deeply pedagogical approaches. Emotional labor has a central role in learning, unlearning and defensive resistance to change, and undertaking the task calls for learning about oppression and various tools for working towards feminist goals of equality. “Feminist Pedagogies: Discussing Intersectionality, Accessibility and Feminist Labour” is a zine and a live discussion session about feminist and intersectional pedagogy where the writers of the zine will share their process, thoughts and answer questions.

Jemina Lindholm (she/they) is a contemporary artist based in Helsinki. Her/their works revolve around the themes of intimacy, sickness and health and collaborative processes often taking forms of video, photography or slightly choreographed encounters. She/they loves working collectively as togetherness provides effectiveness, radical safety and immediate feedback. At the moment her/their main field of interest is the intersection of contemporary art, sickness and crip theory. Her/their latest project studies zine culture in relation to critical disability studies and feminist pedagogy.

Aapo Raudaskoski (they/them) is an art educator, concentrating on combining art education with moral philosophy, queer studies, feminist practice and posthumanism. Their work includes relational artworks, philosophy and pedagogical research and practice, and at the moment focuses on feminist challenges in cultural institutions, epistemology of social justice and mental health.

Together they form a pedagogical duo dedicated to feminist (un)learning, pedagogy and research. At the moment their work concentrates on themed guided tours and discussion workshops in public (art) institutions that ponder on gender, ability, agency and identity from queer, crip and posthuman perspectives. They are both part of FAQ: Feminism and Queer in Art Education Research Group that advocates for non-normative educational, artistic, and cultural approaches that explore largely silenced issues.

Content warnings: Mentions and descriptions of cis-heterosexism, ableism and other forms of oppression

///

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantaminen (taide- ja kulttuuri)organisaatioissa vaatii usein hyvin pedagogisia lähestymistapoja. Emotionaalisella työllä on keskeinen rooli oppimisessa, opitun unohtamisessa ja puolustuksellisessa muutoksen vastustuksella, ja tehtävään tarttuminen vaatii oppimista sorrosta ja erilaisista työkaluista, joilla työskennellä kohti feminististen tasa-arvoisuuksien päämääriä. ”Feminist Pedagogies: Discussing Intersectionality, Accessibility and Feminist Labour” on sekä zine että livenä käyty keskustelusessio feministisestä ja intersektionaalisesta pedagogiikasta, jossa zinen kirjoittajat vastaavat kysymyksiin ja jakavat ajatuksiaan prosessista.

Jemina Lindholm on helsinkiläinen nykytaiteilija, jonka teokset käsittelevät intiimiyden, sairauden ja terveyden teemoja sekä yhteisiä prosesseja. Nämä teokset ovat usein videoita, valokuvia tai hieman koreografioituja kohtaamisia. Lindholm rakastaa yhdessä työskentelyä, sillä yhdessä tekeminen tarkoittaa tehokkuutta, radikaalia turvallisuutta ja välitöntä palautetta. Tällä hetkellä Lindholmin kiinnostuksen aihe on nykytaiteen, sairauden ja crip-teorian intersektio, ja hänen tuorein projektinsa tutkii zine-kulttuuria suhteessa kriittiseen vammaistutkimukseen ja feministiseen pedagogiaan.

Aapo Raudaskoski on taidekouluttaja, joka keskittyy yhdistämään taidekoulutusta moraalifilosofiaan, queer-tutkimukseen, feministisiin käytäntöihin ja posthumanismiin. Raudaskosken työhön kuuluu relationaaliset taideteokset, filosofia ja pedagoginen tutkimus. Tällä hetkellä hän keskittyy feministisiin haasteisiin kulttuurisissa instituutioissa, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden epistemologiaan sekä mielenterveyteen.

Yhdessä he muodostavat pedagogisen kaksikon, joka on omistautunut feministiseen oppimiseen ja opitun unohtamiseen, pedagogiaan ja tutkimukseen. Tällä hetkellä heidän työnsä keskittyy temaattisiin opastettuihin kierroksiin ja keskustelutyöpajoihin julkisissa (taide)instituutioissa, jotka pohtivat sukupuolta, kyvykkyyttä, toimijuutta ja identiteettiä queer, crip ja posthumanistisesta näkökulmasta. Lindholm ja Raudaskoski ovat osa FAQ: Feminism and Queer in Art Education Research -ryhmää, joka ajaa ei-normatiivisia kasvatuksellisia, taiteellisia ja kulttuurisia lähestymistapoja, jotka tutkivat hiljennettyjä aiheita.

Sisältövaroitukset: Viittauksia ja kuvailuja cis-heteroseksismistä, ableismista ja muista sorron muodoista

Language / Kieli: English / englanti

Website / Nettisivut: http://queercripfeminist.net & http://jeminalindholm.com

17:00–18:30 Roundtable | Self-help workshop for the striving feminist // Facilitated by Olga Palo & Sonya Lindfors // ENG & FIN

The field of arts requires more tools to answer the needs of a changing world. The workshop’s purpose is to act as a platform for discussions, empowerment and the sharing of tools, and will include discussions on inclusivity, feminist tools, representation and new standards. What could the future’s art field look like? Change is possible, but it requires collective work.

Olga Palo (she/her) is a screenwriter, theatremaker and non-fiction writer who often works at the intersection of feminism and art.

Sonya Lindfors (b. 1985) is a Helsinki-based choreographer and artistic director who also works with facilitating, community organizing and education. In 2013 she received an MA in choreography from the University of the Arts Helsinki.

She is a founding member and Artistic Director of UrbanApa, an inter-disciplinary and counterhegemonic arts community that offers a platform for new discourses and feminist art practices. UrbanApa facilitates workshops, festivals, labs, mentoring and publications among other things.

Lindfors’s recent stage works We Should All Be Dreaming (2018), COSMIC LATTE (2018) and Soft Variations (2019) centralize questions around blackness and otherness, black body politics, representation and decolonial dreaming practices. On a larger scale Lindfors’s time is divided between her own artistic work, educational work and working as the artistic director of UrbanApa. In all her positions she pursues creating and facilitating anti-racist and feminist platforms, where a festival, a performance, a publication or a workshop can operate as the site of empowerment and radical collective dreaming.

Lindfors has been awarded with several prizes, the latest of which being the international Live art Anti Prize 2018. During the season 2017–2018, Lindfors was the house choreographer for Zodiak – Center for New Dance.

///

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Workshopin tarkoituksena on toimia alustana keskusteluille, työkalujen jakamiselle ja voimaantumiselle. Puhumme inklusiivisuudesta, feministisistä työkaluista, representaatiosta ja uusista standardeista. Kysymme, millainen voisi olla tulevaisuuden taidekenttä? Muutos on mahdollinen, mutta se vaatii kollektiivista työtä.

Olga Palo on käsikirjoittaja, teatterintekijä ja tietokirjailija ja työskentelee usein feminismin ja taiteen leikkauspisteessä.

Sonya Lindfors (s. 1985) on Helsingissä asuva koreografi ja taiteellinen johtaja, joka työskentelee fasilitoinnin, yhteisöllisen organisoinnin ja koulutuksen parissa. Vuonna 2013 hän valmistui koreografian maisteriksi Taideyliopistosta.

Lindfors on UrbanApan taiteellinen johtaja ja yksi sen perustajista. UrbanApa on poikkitieteellinen taideyhteisö, joka tarjoaa alustan uusille keskusteluille ja feministisille taidekäytännöille ja joka fasilitoi muun muassa työpajoja, festivaaleja, mentorointia ja julkaisuja.

Lindforsin tuoreimmat näyttämöteokset We Should All Be Dreaming (2018), COSMIC LATTE (2018) sekä Soft Variations (2019) keskittyvät kysymyksiin mustuudesta ja toiseudesta, mustan kehon politiikasta, representaatiosta ja dekoloniaalisista unelmoinnin harjoitteista. Lindforsin aika jakautuu taiteellisen työn, koulutuksen ja UrbanAban taiteellisen johdon parissa. Hän pyrkii kaikissa tilanteissa luomaan ja fasilitoimaan antirasistisia ja feministisiä alustoja, joissa festivaali, esitys, julkaisu tai työpaja voi toimia voimaannuttavana tilaisuutena ja radikaalina kollektiivisena unelmointina.

Lindfors on saanut lukuisia palkintoja, joista viimeisin on kansainvälinen ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinto vuonna 2018. Lindfors työskenteli vuosina 2017-2018 Zodiak – Uuden tanssin keskuksen koreografina.

Language / Kieli: English, Finnish / englanti, suomi
Website / Nettisivut: www.sonyalindfors.com

Registration link to the roundtable / Rekisteröintilomake: https://forms.gle/A612Zk4nh1jN8cx86

Deadline for registration: 11.5

Available at different times: Dance | Dancing with social distance // Angela al Debs & Kati Raatikainen

Dancing with social distance creates a space for meeting people without physical contact in this state of emergency. Through this project the artists are trying to find a way to stay in contact and to express their feelings of what is happening around us through movement. Find out more about the work and how to participate here: https://www.zodiak.fi/en/calendar/dancing-social-distance

NB. You can participate in Dancing with social distance throughout May, even after #StopHatredNow! Check the times from the link above.

HUOM. Voit osallistua Dancing with social distance -tapahtumaan koko toukokuun aikana, myös #StopHatredNow’n jälkeen. Katso ajat yllä olevasta linkistä!

Thursday // Torstai 14.5. // 12:00–15:30 & 17:00–18:30 

Working with frictions!

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87858047321
Webinar ID: 878 5804 7321

12:00–12:30 Welcome words // Sepideh Rahaa (G.A.P) & Sonya Lindfors (UrbanApa)

12:30–14:15 Working in the time of the eco crisis – relationalities and entanglements

12:30–12:50 Talk | Ecologies of Care // Janine Francois // ENG

Ecologies of Care is a provocation to think about as artists, activists, change makers, curators, healers, academics and educators and the various roles we hold, how do we care for each other as bodies affected by systems of domination which also affect our own planet.

Janine Francois is a Black-Feminist Cultural Producer and Lecturer at University of the Arts London. Her practices centres women/femmes of colour by establishing ‘safe(r)’ spaces as sites of resistance, disruption and co-production. Francois is a Collaborative Partnership Doctoral student researching, ‘if Tate can be a ‘safe(r) space’ to discuss race and cultural difference within a teaching and learning context,’ at Tate and University of Bedfordshire. She is interested in (re)production of dominance, ethics of care and the cultural politics of emotions (Ahmed, 2004). In 2020, Francois was named one of the UK’s top 100 BAME Climate Change activists by Climate Reframe.

///

Ecologies of Care -tilaisuus provosoi ajattelemaan taiteilijoita, aktivisteja, muutoksen tekijöitä, kuraattoreita, parantajia, akateemikkoja, kouluttajia ja muita rooleja, sekä sitä, kuinka välitämme toisistamme kehoina, joihin vaikuttavat myös planeettaan vaikuttavat valta-asemasysteemit.

Janine Francois on mustaa feminismiä harjoittava kulttuurituottaja ja luennoija University of the Arts London -yliopistossa. Työnsä kautta Francois tuo rodullistetut naiset/femmet keskiöön etabloimalla turvallisemmat tilat vastarinnan, häiriön ja yhteistuotannon sijainneiksi. Jatko-opiskelijana hän tutkii, voisiko Tate-instituutio olla turvallisempi tila keskustella rodullistamisesta ja kulttuurisista eroista opettamis- ja oppimiskonteksteissa. Hän on kiinnostunut valta-asemien (re)produktiosta, huolenpidon etiikasta ja tunteiden kulttuurisesta politiikasta (Ahmed 2004). Vuonna 2020 Climate Reframe -projekti listasi Iso-Britannian merkittävimmät BAME-ilmastoaktivistit, joiden joukossa myös Francois on.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.itsjaninebtw.com

12:50–13:30 Discussion | Suvi West & Petra Laiti // ENG

13:30–13:45 Break / Tauko

13:45–14:15 Talk | Working in the time of the eco crisis – relationalities and entanglements // Vidha Saumya & Surabhi Nadig // ENG

Writer and researcher Surabhi Nadig and visual artist and poet Vidha Saumya will talk about the idea of “progress & development” in the context of menstruation in rural India understood through increasing globalisation impacts, followed by expectations around “whose” ecology we get to talk about. They conclude their session with a quick heart to heart about a thriving sourdough.

Surabhi Nadig is a writer and researcher based in Helsinki with a background in journalism and psychology.

Vidha Saumya is a drawer, poet, cook, and a bookmaker.

///

Kirjailija ja tutkija Surabhi Nadig ja visuaalinen taiteilija ja runoilija Vidha Saumya puhuvat kehityksen aatteesta, kontekstinaan kuukautiset Intian maalaismaisemissa. Keskustelu värittyy kasvavan globalisaation vaikutusten kautta – kenen ekologiasta saamme tai voimme puhua? He päättävät tilaisuuden vilpittömällä ja sydämellisellä keskustelulla kukoistavasta hapantaikinasta.

Surabhi Nadig on Helsingissä asuva kirjailija ja tutkija, joka on toiminut myös journalismin ja psykologian parissa.

Vidha Saumya on taiteilija, runoilija, kokki ja kirjantekijä.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: vidhasaumya.wordpress.com

14:15–14:30 Break / Tauko

14:30–15:00 Video | Working with Conflict from Afar // Kiila (Danai Anagnostou, Martta Tuomaala, Karolina Kucia, Minna Henriksson, Shubhangi Singh & Vidha Saumya) // ENG, FIN, GRE, HIN

Through a relay of selected texts, a group of Helsinki based artists and filmmakers reflect on what it means to work with and through conflict when it is happening at a distance, both in terms of time as well as geographical distance – recorded in an audiovisual format.

Kiila is Finland’s longest-serving left-wing, non-partisan association of writers and artists. Kiila was founded in 1936 as a countermeasure to Finnish and European fascism, right-wing censorship and the general narrowing of cultural life. At that time, there was a need for a wedge of progress in society – as it is today.

Kiila Association brings together left-wing artists, such as writers, critics, researchers, artists and journalists. We welcome representatives of the above-mentioned professional groups and other creative fields, regardless of mother tongue and nationality. We are a combating artists’ association. We act against all kind of discrimination, marginalisation and oppression, emphasising the necessity of extra-parliamentary pressure, and of increased solidarity. We engage in imagining another kind of world and creating images of it with artistic means. We want to connect the left with feminism and with movements against capitalism, fascism and racism, toward equality.

Content warning: Ideas expressed in the video are personal views of the individual artists and filmmakers in the group

///

Valikoitujen tekstien kautta ryhmä Helsingissä asuvia taiteilijoita ja elokuvantekijöitä pohtivat mitä tarkoittaa toimia konfliktin kanssa ja kautta silloin, kun se tapahtuu välimatkan päässä, niin ajallisesti kuin maantieteellisestikin – tallennettuna audiovisuaaliseen formaattiin.

Kiila on Suomen pitkäikäisin vasemmistolainen, sitoutumaton kirjailijoiden ja taiteilijoiden järjestö. Kiila perustettiin vuonna 1936 vastavoimaksi suomalaiselle ja eurooppalaiselle fasismille, oikeistosensuurille ja yleiselle kulttuurielämän kaventamiselle. Tuolloin tarvittiin yhteiskunnassa tietä avaava edistyksellisyyden kiila – kuten tänäkin päivänä.

Kiila ry kokoaa yhteen vasemmistolaisia taidekentän toimijoita, kuten kirjailijoita, kriitikoita, tutkijoita, taiteilijoita sekä toimittajia. Joukkoomme ovat tervetulleita edellä mainittujen ammattiryhmien sekä muiden luovien alojen edustajat äidinkieleen ja kansalaisuuteen katsomatta. Me olemme taisteleva taiteilijajärjestö. Toimimme kaikenlaista sortamista, syrjimistä ja syrjäyttämistä vastaan painottaen ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen tärkeyttä, kasvattaen solidaarisuutta, sekä kuvitellen toisenlaisen maailman ja luomalla kuvia siitä taiteen keinoin. Haluamme yhdistää vasemmistolaisuuden feministisiin sekä kapitalismin, fasismin ja rasismin vastaisiin liikkeisiin yhdenvertaisuuden puolesta.

Sisältövaroitus: Videossa ilmaistut ideat ovat taiteilijoiden ja elokuvantekijöiden henkilökohtaisia mielipiteitä

Names of participants / Osallistujat: Danai Anagnostou, Martta Tuomaala, Karolina Kucia, Minna Henriksson, Shubhangi Singh & Vidha Saumya
Languages / Kielet: English, Finnish, Greek, Hindi / englanti, suomi, kreikka, hindi
Website / Nettisivut: www.kiila.eu

17:00–18:30 Workshop | Identity politics, polarisation and conflicts // Miriam Attias // ENG

The workshop will make use of philosopher Bart Brandsman’s practical teachings on how polarisation as a phenomenon works and how it can be affected: practical tools for depolarisation do exist!

Polarisation is based on situations of us versus them, situations that appear in most contexts. Behind this phenomenon is a universal dynamic that always works in the same way. Polarisation feeds and causes conflicts, hate speech and hate crimes, and gives way to violent radicalisation. It is also a phenomenon that is part of all group behaviour.

In the workshop, participants will familiarise themselves with the difference between polarisation and conflict that in everyday speech often remains unclear. The course will also guide them through the three basic laws of polarisation dynamics and five roles that people take in a polarised situation. Participants will also consider the four pivotal changes with which depolarisation can take place as well as identity politics as part of the phenomenon.

Miriam Attias, M.Ed., M.Soc.Sc., has for the past eight years worked with conflict and mediation in work and neighbourhood environments. She has devised methods to deal with identity-based conflicts and conflicts between both neighbours and groups. At the moment, she is leading depolarize.fi, a project funded by Kone Foundation that seeks ways to depolarise and improve functional relationships between populations through dialogue and mediation. Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan, a book by Attias and Jonna Kangasoja, was published in January.

Content warning: Participants must think of the topic in relation to their own personal experiences and emotional reactions.

///

Työpajassa pureudutaan johtavan polarisaatioteoreetikon Bart Brandsman käytännönläheisiin oppeihin siitä, miten polarisaatio ilmiönä toimii ja miten siihen vaikutetaan: käytännön työkaluja vastakkainasettelujen purkamiseen on!

Polarisaatio lähtee liikkeelle vastakkainasettelusta ja vastakkainasettelut perustuvat me ja ne-asetelmiin, joita esiintyy useissa yhteyksissä. Ilmiöiden taustalla on universaali ja aina samalla tavalla toimiva dynamiikka. Vastakkainasettelu ruokkii ja aiheuttaa konflikteja, vihapuhetta ja viharikoksia sekä toimii suotuisana maaperänä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle – ja toisaalta se on ilmiö, joka kuuluu kaikkeen ryhmäkäyttäytymiseen.

Työpajassa tutustutaan polarisaation ja konfliktien arkisessa kielenkäytössä usein epäselväksi jäävään eroon. Kurssilla käydään läpi polarisaatiodynamiikan kolme peruslakia, viisi roolia, jotka ihmiset ottavat polarisoituneessa tilanteessa. Lisäksi tarkastellaan neljää käänteentekevää muutosta, joilla vastakkainasettelua ja polarisoitumista voi purkaa. Lisäksi pohditaan identiteettipolitiikkaa osana tätä ilmiötä.

Miriam Attias, KM, YTM, on työskennellyt viimeiset 8 vuotta konfliktien ja sovittelun parissa työyhteisöissä ja naapurustoissa. Hän on kehittänyt menetelmiä naapuruuskonfliktien, ryhmien välisten konfliktien ja identiteettipohjaisten konfliktien käsittelyyn. Tällä hetkellä hän johtaa Koneen säätiön rahoittamaa depolarize.fi-projektia, jossa etsitään keinoja vastakkainasettelujen purkamiseksi ja toimivien väestösuhteiden edistämiseksi dialogin ja sovittelun keinoin. Hänen sekä Jonna Kangasojan toimittama kirja Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan ilmestyi tammikuussa.

Sisältövaroitus: Osallistujat joutuvat pohtimaan asiaa omien henkilökohtaisten kokemusten ja tunnereaktioiden pohjalta.

Language / Kieli: Finnish / suomi
Website / Nettisivut: www.depolarize.fi

Registration link to the workshop / Rekisteröintilomake työpajaan:  https://forms.gle/UdnX7SHa1XZz5Xrf7

Deadline for registration: 12.5

Available at different times: Dance | Dancing with social distance // Angela al Debs & Kati Raatikainen

Dancing with social distance creates a space for meeting people without physical contact in this state of emergency. Through this project the artists are trying to find a way to stay in contact and to express their feelings of what is happening around us through movement. Find out more about the work and how to participate here: https://www.zodiak.fi/en/calendar/dancing-social-distance

NB. You can participate in Dancing with social distance throughout May, even after #StopHatredNow! Check the times from the link above.

HUOM. Voit osallistua Dancing with social distance -tapahtumaan koko toukokuun aikana, myös #StopHatredNow’n jälkeen. Katso ajat yllä olevasta linkistä!

Friday // Perjantai 15.5. // 10:00–14:30

Wrap up (from physical distance but social proximity)

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81097509268
Webinar ID: 810 9750 9268

NB. Streaming starts at 12noon

10:00–12:00 Closed seminar | DRIN – Visions for Children’s Books. A webinar on diversity and representation // Goethe-Institut Finnland // ENG

Children’s books shape the worldview we grow up with. It is important for children to be able to recognize themselves in stories, illustrations and narratives and, at the same time, to learn about the different realities of life around them. Does children’s literature in Germany, Finland and other (Northern) European countries today reflect the increasingly diverse societies in which we live, or does it make a growing proportion of its young population invisible?

How can alternative, under-represented narratives, voices and images be introduced? What good examples can we share? And what can the various players in this field – authors, illustrators, publishers, libraries and readers – learn from each other? These are questions the Goethe-Institut together with the artist Warda Ahmed, the illustrator EL BOUM and the author Chantal-Fleur Sandjon are asking in the project DRIN – Diversity, Representation, Inclusion, Norm Critique.

We invite you to take part in a webinar that aims to share insights into the field of children’s literature: how to get access into the publishing world, how to find colleagues/partners who are interested in the same topics to work on together?

The webinar will include an introduction to the project and two short lectures with a Q&A by a representative of a publisher and an illustrator. There is also the possibility to work in small groups on visions: 1) visions for authors, 2) visions for illustrators, 3) visions for the book market and 4) visions for narratives.

Timetable:

 • 10-10.20 Introduction of the project by the Goethe-Institut and Warda Ahmed
 • 10.20-10.50 Short lectures à 15 min by a representative of a publisher and the artist/illustrator Jesse Matilainen
 • 10.50-12.00 Working groups and results of the working groups: how do we go on?

This is an OPEN CALL for ten free spaces in the webinar. The participation is free of charge, but you need to send us your name and a short motivation why you want to participate in the webinar by Monday May 4 2020 via email: anmeldungen.kultur.helsinki@goethe.de. Please let us know in which working group you would like to participate. You will be informed by May 8th about your participation.

The webinar will not be streamed.

Goethe-Institut Finnland is the German cultural institute in Finland, based in Helsinki.

///

Lastenkirjat muokkaavat maailmankuvaamme. Lasten on tärkeää pystyä tunnistamaan itsensä tarinoista, kuvituksista ja narratiiveista, ja samalla oppia heitä ympäröivistä erilaisista todellisuuksista. Kuvastaako lastenkirjallisuus Saksassa, Suomessa ja muissa (pohjois)eurooppalaisissa maissa yhä enenevissä määrin monimuotoisia yhteiskuntia, joissa asumme, vai tekeekö se kasvavan osan nuoresta väestöstään näkymättömän?

Kuinka voisi esitellä vaihtoehtoiset, alirepresentoidut kertomukset, äänet ja kuvat? Mitä hyviä esimerkkejä voimme jakaa? Ja mitä erilaiset tekijät – kirjailijat, kuvittajat, kustantajat, kirjastot ja lukijat – voivat toisiltaan oppia? Goethe-Institut pohtii näitä kysymyksiä yhdessä taiteilija Warda Ahmedin, kuvittaja EL BOUMin ja kirjailija Chantal-Fleur Sandjonin kanssa DRIN – Diversity, Representation, Inclusion, Norm Critique -projektissa.

Kutsumme sinut ottamaan osaa webinaariin, joka pyrkii jakamaan oivalluksia lastenkirjallisuuskentästä: kuinka päästä kustannusmaailmaan, kuinka löytää kollegoita ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita samoista aiheista ja joiden kanssa voisi tehdä töitä?

Webinaari sisältää myös johdatuksen projektiin sekä kaksi lyhyttä luentoa ja Q&A:ta, jotka vetää kustantajan edustaja sekä kuvittaja.

Webinaarissa voi myös työskennellä pienryhmissä, joiden aiheet ovat 1) visioita kirjailijoille, 2) visioita kuvittajille, 3) visioita kirjamarkkinoille ja 4) visioita kertomuksille.

Aikataulu:

 • 10-10.20 Johdatus projektiin / Goethe-Institut & Warda Ahmed
 • 10.20-10.50 Lyhyet noin 15 min. luennot / kustantajan edustaja & taiteilija/kuvittaja Jesse Matilainen
 • 10.50-12.00 Työryhmät ja niiden tulokset: kuinka mennä eteenpäin?

Tämä on AVOIN HAKU. Webinaarissa on kymmenen avointa paikkaa. Osallistuminen on maksutonta, mutta sinun tulee lähettää nimesi ja lyhyt motivaatioteksti viimeistään maanantaina 4.5.2020 osoitteeseen anmeldungen.kultur.helsinki@goethe.de. Kerrothan myös mihin työryhmään haluat osallistua. Ilmoitamme osallistumisestasi viimeistään 8.5.

Webinaaria ei striimata.

Goethe-Institut Finnland on Saksan kulttuuri-instituutti, joka toimii Helsingissä.

Language / Kieli: English (questions in Finnish are also possible) / englanti (suomenkieliset kysymykset ovat myös mahdollisia)

Website / Nettisivut: https://www.goethe.de/ins/fi/en/kul/sup/drin.html

Registration link to the seminar / Rekisteröintilomake seminaariin: https://www.goethe.de/ins/fi/fi/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21839365

Deadline for registration: 4.5.2020

12:00–12:15 Welcome words

12:15–12:45 Keynote | Timeless and Borderless Media Activist Lessons // Leonardo Custódio (ARMA Alliance) // ENG

The covid-19 pandemic has disrupted all levels of everyday life. For many artists, scholars and activists, in addition to health concerns, the coronavirus has increased uncertainties around income and resources. Some feel meaningless and hopeless. In response, I argue – from the perspective of anti-racism media activism – that when the future looks grim, the light at the end of the tunnel might be elsewhere in time and space. Across borders and in different historical times, people suffering from multiple inequalities and oppressions have collectively started media activist initiatives to communicate hope, mobilize action, and to create changes. This talk looks at some of these initiatives as examples to be followed in times of covid-19, right-wing populism and other contemporary dangers.

Leonardo Custódio (he, him) is an Afro-Brazilian postdoctoral researcher at Åbo Akademi University and one of the coordinators of the Anti-Racism Media Activist Alliance (Kone Foundation).

///

Covid-19 pandemia on sekoittanut jokapäiväisen elämän kaikilla tasoilla. Terveyshuolien lisäksi koronavirus on tuonut monille taiteilijoille, tutkijoille ja aktivisteille lisää epävarmuutta tulojen ja resurssien suhteen. Jotkut tuntevat olonsa merkityksettömiksi ja toivottomiksi. Vastauksena tähän väitän antirasistisen media-aktivismin näkökulmasta, että kun tulevaisuus näyttää synkältä, tunnelin päässä oleva valo saattaa olla jossain muussa ajassa ja paikassa. Moninkertaisesta eriarvoisuudesta ja sorrosta kärsivät ihmiset ovat yli rajojen ja eri ajanjaksoina kollektiivisesti aloittaneet media-aktivismialoitteita, jotta he voisivat mobilisoitua, luoda muutosta sekä tuoda esiin sanomaa toivosta. ARMA Alliancen tilaisuus tarkastelee näitä aloitteita esikuvina, joita tulisi seurata koronaviruksen, oikeistopopulismin ja muiden nykyisten vaarojen aikana.

Leonardo Custódio on afro-brasilialainen Åbo Akademin tutkijatohtori ja yksi Koneen Säätiön rahoittaman ARMA Alliancen koordinaattoreista.

Language / Kieli: English / englanti
Website / Nettisivut: www.armaalliance.fi

12:45–14:30 Afterthoughts and artistic tuning out

We reserve the rights to make chances. The whole program is free of charge. 

Exchange

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

05.12.2019 – 06.06.2020

We need intersectional feminist practices and we need them now!

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, actions must be taken at many  at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

The platform for feminist leadership  – working with frictions and fictions

In spring 2020, UrbanApa, in partnership with MAD HOUSE, will facilitate a platform for  feminist leadership. It is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

ARE YOU INTERESTED? 

scroll down for more information and apply before 5.12!

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

Scroll down for Eng_

UrbanApa & MAD HOUSE toteuttavat yhteistyössä

Feministisen johtamisen alusta – working with frictions and fictions

Suomalaisen esittäväntaiteen kenttä kärsii epätasa-arvosta ja syrjivistä rakenteistä. Rakenteellinen muutos on hidasta ja vaikeaa, muutosta pitää edistää monesta kohtaa samaan aikaan. Yksi tapa edistää taiteenkentän inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta on feministinen johtajuus.

Keväällä 2020 UrbanApa toteuttaa yhteistyössä MAD HOUSEn kanssa feministisen johtamisen alustan. Seitsemästä workshopista koostuva kevyt alusta on ensimmäinen yritys mahdollistaa laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Alustan tavoitteena on koota taiteilijoita yhteen, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministiseen ja inklusiiviseen työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista.

Jokainen workshop kestää neljä tuntia. Työskentely koostuu luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista.

 

Alustavia teemoja ovat: 

Mitä on feministinen johtaminen? Miten määritellä johtajuutta uudelleen? 

Hiertymät ja fiktiot? Miten työskennellä feministisesti hierarkisissa rakenteissa? 

Valta ja vastuu? 

Kuratoinnin politiikka – kohti feminististä kuratointia?

Solidaarisuus ja toivo? 

Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat? 

Konflikti ja epäonnistuminen? 

How to change things? Muutos ja toisintekeminen

Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä?

Oletko kiinnostunut? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella, ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Toivomme myös osallistujien sitoutuvat alustan eettisiin ohjeisiin, jotka löytyvät täältä: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max puolikas A4, jossa kerrot: 

 • Millaisten asioiden kanssa työskentelet?

 • Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista?

 • Millaisia työkaluja tarvitset?

 • Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset?  NB! Toivomme, että osallistuja pystyy sitoutumaan vähintään viidelle seitsemästä työpajakerrasta.

 • Laita sähköpostin otsikoksi FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL  ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi

 

Lähetä liitteet osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 5.12.2019 mennessä. 

Alusta maksaa kokonaisuudessaan 50€ HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

 

Vuoden 2019 puolella: 

ti 17.12 klo 16:30-19:00 / ensimmäinen kokoontuminen

Vuoden 2020 puolella:  

su 2.2 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 1.3 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 29.3 klo 11:00-16:00 / Mad House

su 3.5 klo  11:00-16:00 /  Mad House

ma 11.5 klo 17:00- 21:00 /  Teak

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.  Lue alustan eettinen ohjeistus täältä: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

 

Lisätietoja:

sonya@urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

UrbanApa & MAD HOUSE in collaboration: 

The platform for feminist leadership  – working with frictions and fictions

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, actions must be taken at many  at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

In spring 2020, UrbanApa, in partnership with MAD HOUSE, will facilitate a platform for  feminist leadership. It is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

Each workshop lasts four hours (+lunch break). The work consists of a lecture, a presentation or an introduction to the topic, as well as following exercises and discussions.

 

Preliminary themes include:

What is Feminist Leadership? How to redefine leadership?

Frictions and Fictions? How to work in feminist ways in hierarchical structures?

Power and responsibility?

Politics of curating – Towards Feminist Curation?

Solidarity and hope?

Conflict and failure? 

Inclusion and diversity – safer spaces?

How to change things? 

Leadership and collective dreaming – the futures of art? 

Are you interested?

We are looking for a diverse group of artists who work with directing, facilitating, curating or leadership in one way or another and are interested in feminist working methods. We also hope that participants commit to the platform’s ethical guidelines, which can be found here: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

Please send your cv + short letter of motivation ( max half A4). We would like to know:

 

 • What kind of things do you work with?

 • Why / how are you interested in feminist working methods?

 • What kind of tools do you need?

 • Are workshop dates possible for you? NB! We hope that the participant is able to commit to at least five of the seven workshops.

 • Please add “FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL” as the title of email and check that all you attachments have your name and contact informations.

 

Send attachments to sonya@urbanapa.fi by December 5, 2019.

The full cost of the platform is 50 € NOTE! individual days have no chance to take!

(if the fee is not possible for you, please message us, let’s find out a way :)

 

In 2019:

Tue 17 Dec 16: 30-19: 00 / First gathering

In 2020:

Sun 2.2 11am – 4pm / Mad House

Sun 1.3 am 11am to 4pm / Mad House

Sun 29.3 from 11am to 4pm / Mad House

Sun 3.5 11am to 4pm / Mad House

Sun 11.5 5pm – 9pm / Teak

UrbanApa is an anti-racist and feminist art community that serves as a platform for new artistic discourses. Read the platform’s ethical guidelines here: https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing

 

For more information: sonya@urbanapa.fi

Exchange

TOOLBOX #15

18.11.2019 – 22.11.2019

TAITEILIJA TARVITSETKO INSPIRAATIOTA? IDEOITA? YSTÄVIÄ? RAKKAUTTA? APUA?

Ei hätää, sillä TOOLBOX on täällä taas. TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja alusta taiteen ammattilaisilla.

 

ON HOPE

Tämän syksyn UrbanApan konseptit keskittyvät elämään, taiteeseen, yhteisöön ja solidaarisuuteen , sekä siihen miten asiat vuotavat toisiinsa.

Syksyn ensimmäisen TOOLBOX teemaattisena maastona on “on hope” . Toolboxin on kuratoinut Suvi Kemppainen.

Menossa mukana: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä.

 

OLETKO KIINNOSTUNUT?!

HAKU ON LOPPUNUT, KIITOS KIINNOSTUKSESTA!

 

TOOLBOX #15

Scroll down for Eng_

UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille.

Syksyn 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään toivon parissa.

 

on hope

Mitä tarkoittaa toivo olosuhteena, kehona tai tilana? Millaisia kollektiivisen tukemisen muotoja ja emansipatorisia praktiikoita voimme yhdessä löytää epävarmojen aikojen ja tuntemattoman edessä? Hope on otsikko joka ehdottaa toivoa konkreettisena olosuhteena, sekä toimimisen ja tukemisen muotona.
“Hope locates itself in the premises that we don´t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act. When you recognize uncertainty, you recognize that you may be able to influence the outcomes – you alone or you in concert with a few dozen or several million others”
Rebecca Solnit Hope in the Dark

 

Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, tutkimme, keskustelemme ja vietämme aikaa yhdessä. TOOLBOX on suunnattu ammattilaisille MUTTA ei vaadi esiintymis- tai tanssitaustaa. Toki työskentelemme myös kehollisten, rytmisten tai tilallisten praktiikoiden parissa.

Työpajanvetäjinä / fasilitoijina toimivat: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

Päivät klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Mannerheimintiellä.

 

ENG_

 

UrbanApa TOOLBOX is a workshop /lab that aims at bringing artists of different backgrounds together. TOOLBOX offers a low-fi and  easy access platform where artistic practices can be shared and questions asked collectively. The week consists of a series of sessions that have been curated under a frame.

The first TOOLBOX of this fall deals with questions around hope.

 

on hope

What does hope mean as a circumstance, a body or a space? What kind of collective support structures or emancipatory practices can we find when facing unknown futures?
“Hope locates itself in the premises that we don´t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act. When you recognize uncertainty, you recognize that you may be able to influence the outcomes – you alone or you in concert with a few dozen or several million others”
Rebecca Solnit Hope in the Dark

We will share practices for both art and life, research, discuss, play and spend time together. TOOLBOX is aimed at professional artists BUT does not require a background in dance or performance.  Some of the exercises might involve movement, speech, rhythmical or written practices.

Facilitators of the sessions: Suvi Kemppainen, Kaisa Nieminen, Tiia Kasurinen, Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius

The workshop days are from 10:00 to 15:00 in dance studio DCA:s spaces in Mannerheimintie.

 

**

Ma 18.11 Mon /  KAISA NIEMINEN: RHYTHM IS A DANCER

Kurssilla työskentelemme kirjoittamisen ja liikkeen parissa. Kirjoitamme tekstejä, lyriikoita ja tarkastelemme räpin tapaa muodostaa tekstiä ja rytmiä. Teemme katutanssiin ja kurssilla tuotettuihin teksteihin pohjautuvia liikkeellisiä ja tilallisia, improvisaatioon pohjautuvia harjoituksia. Kurssilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta katutanssista tai räpin kirjoittamisesta.

Kurssin kieli: suomi/englanti

The workshop will consist of writing texts and lyrics inspired by compositional and rhythmical elements used in rap, and dancing through different scores. We will do movement explorations based on the written texts and different street dance exercises focusing on space, improvisation and rhythm.

The course does not require any previous experience in street dance or writing rap.

language: Finnish / English

 

 

Ti 19.11 Tue / TIIA KASURINEN: MASKEERAUS JA LIIKE 

Maskeeraus ja liike -työpajassa tutkitaan maskeerauksen ja visuaalisen muodonmuutoksen suhdetta liikkeeseen. Miten erilaiset maskeeraukset/muodonmuutokset vaikuttavat tekijän liikelaatuihin ja kehollisiin kokemuksiin? Mitä impulsseja ulkoiset muutokset saavat aikaan? Miten muodonmuutos vaikuttaa henkilön kokemukseen omasta identiteetistä, sukupuolesta tai vallasta?

Työpajassa osallistujat saavat mahdollisuuden luoda maskeerauksesta inspiroituneen kehollisuuden ja tutkia sitä. Kasurinen tuo ja esittelee teatterimeikkivälineet sekä avustaa tarvittaessa maskeerauksen aikana. Halutessaan osallistuja voi tuoda vaatetusta hahmolleen. Jos osallistuja omistaa meikkejä ja meikkisuteja/sieniä, niitä voi myös ottaa varmuuden vuoksi mukaan.

Työpaja on avoin kaikille sukupuolille ja kaikkien esittävän taiteiden tekijöille. Työpajaan osallistuakseen ei tarvitse osata meikata tai tanssia!

Tiia Kasurinen on taiteilija ja koreografi, jonka kiinnostus muodonmuutoksiin ja niiden aiheuttamiin kehokokemuksiin käynnistyi drag queen -tradition kautta.

kieli: suomi / englanti

 

MAKEUP AND MOVEMENT

In this workshop the participants are invited to explore the relationship between movement, make up and visual transformation. How do different tools of theatre make-up inform our bodily experiences and movement qualities? How does visual transformation impact ones experience on their identity, gender and power?

In the workshop participants will have the opportunity to explore and create and embodiment through makeup and costume. Kasurinen will bring theater make-up, brushes and sponges and guide through the process (if the participants want they can bring their own equipment as well!).

If desired, the participant may bring clothing to accompany their character.

The workshop is open to all genders and all  backgrounds. You don’t need to know how to use make up or how to dance to participate in the workshop!

Tiia Kasurinen is an artist and choreographer who´s interest in transformations and visual embodiments started through the drag queen tradition.

language: Finnish / English

 

 

Ke 20.11 Wed / SUVI KEMPPAINEN: hope in the dark

Defining safer working conditions means recognizing boundaries in relation to ones own wellbeing and the boundaries to other beings. In this workshop we try to define and explore what (structural) consent means in artistic work. Through talking, writing and facilitated bodily exercises we explore concrete ways to articulate and define places of consent, borders and anchors. During the past year, I woke up to the realization that in my seven year dance and choreography studies consent was never articulated, recognized or taught concept, but rather my body was a perfect example of a neoliberal economy which is saying yes to everything that is being offered. Setting boundaries and finding ways to say no, is a mechanism that easily is forgotten in the precarious art field. What kind of structures one needs to feel their working in a supportive environment?

language: Finnish / English

T0 21.11 Thu  / ANA TEO ALA-RUONA & VENLA HELENIUS: I will always love you

Kuinka rakkaudellisuutta ja tunnustuksellisuutta voi käyttää taiteellisena työkaluna?

Työpajassa kirjoitamme, lausumme ja kuuntelemme rakkauslauluja ystäville ja ystävyydelle. Harjoitamme tunnustuksellista ja pateettista kirjoittamista, sekä tutkimme, miltä rakkauslaulut tuntuvat ruumiissa.

Ystävyyttä voi lähestyä työpajassa eri tavoin: oman elämän ystävien, kumppanuussuhteiden, fiktiivisten ystävyyksien, toislajisten ystävien tms. näkökulmista.

Mukaan omat mieluisat kirjoitusvälineet, ja lista lemppareista love-biiseistä.

Terkuin Venla ja Teo

 

kieli: suomi ja englanti

 

How can love and confession be used as an artistic tool?

In this workshop we write, recite and listen love songs for friends and friendship. We practice confessional and melodramatic writing, and explore how love songs feel in the body.

In this workshop friendship can be approached in different ways: from the perspective of ones own friendships, partnerships, fictional friendships, non-human friends etc.

The participants are asked to bring their preferred writing equipment and a list of favorite love songs.

 

Venla and Teo

 

language: Finnish and English

 

 

Pe 22.11 Fri  / Reflection :) 

 

 

urbanapa_logot05 copy

 

OLETKO KIINNOSTUNUT!

Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? TOOLBOX hakee eri alojen taiteilijoita  jakamaan, inspiroimaan, oppimaan ja tutkimaan.

Lähetä LYHYT MAX PUOLIKAS A4 motivaatiokirjeesi (miksi haluat mukaan, millaisia työkaluja tarvitset) ja cv:si osoitteeseen sonya@urbanapa.fi  ke 13.11 mennessä!! 

HUOM! Labi maksaa 20€ ja osallistujien toivotaan sitoutuvan koko ajaksi. Yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuus ottaa.

 

ARE YOU INTERESTED? 

Would you like to inspire and be inspired? Try out new tools of working ? TOOLBOX is looking for artists from different practices and backgrounds to share, inspire, learn and to study.

Please send a SHORT MAX A HALF PAGE LONG letter of motivation ( why would you want to take part, what kind of tools would you need)  and your cv to sonya@urbanapa.fi by Wed 13.11.

NB! The whole lab costs 20€ and we wish that the participants would commit for the whole week. It is not possible to attend single workshops. 

 

Come come, come one come all!

#sharing #shaking #art #life  #utopias #possiblefutures #dreaming #dramaturgicaltools #emancipation #empowerment #joy #goodthingsingoodcompany

 

Exchange

TOOLBOX #14

27.05.2019 – 31.05.2019

TAITEILIJA TARVITSETKO INSPIRAATIOTA? IDEOITA? YSTÄVIÄ? RAKKAUTTA? APUA?

Ei hätää, sillä TOOLBOX on täällä taas. TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja alusta taiteen ammattilaisilla.

 

TRICKLES AND LEAKAGES 

Tänä keväänä UrbanApan konseptit keskittyvät elämään, taiteeseen, yhteisöön ja solidaarisuuteen , sekä siihen miten asiat vuotavat toisiinsa.

Kevään ensimmäisessä TOOLBOXissa ollaan viiden perusaistin äärellä. Toolboxin on kuratoinut Laura Jantunen

Menossa mukana: Laura Pietiläinen, Taru Miettinen, Pietari Kärki, Lauri Supponen ja Laura Jantunen

klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Itäkeskuksessa.

 

OLETKO KIINNOSTUNUT?!

HAE MUKAAN pe 24.5. mennessä ! Lue hakuohjeet alta.

Come come, come one come all!

 

TOOLBOX #14

UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille.

Kevään 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa aistit työskennellään viiden perusaistin parissa.  Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, tutkimme, keskustelemme ja vietämme aikaa yhdessä. TOOLBOX on suunnattu ammattilaisille MUTTA ei vaadi esiintymis- tai tanssitaustaa. Toki työskentelemme myös kehollisten, rytmisten tai tilallisten praktiikoiden parissa.

Työpajanvetäjinä / fasilitoijina toimivat: Laura Pietiläinen, Taru Miettinen, Pietari Kärki, Lauri Supponen ja Laura Jantunen

Päivät klo10-15 tanssikoulu DCA:n tiloissa Itäkeskuksessa.

 

Maanantai 27.5  Laura Jantunen : Nähdyssä oleskelusta

Me katsotaan ja havaitaan mitä katsominen meissä synnyttää. Liikuskellaan ja oleillaan niissä katseen synnyttämissä aallokoissa. Kyllä me hieman muistellaankin.
Mukaan: Vaatteet joissa voi liikkua sisällä ja vaatteet joissa tarkenee ulkona.

 

 

Tiistai 28.5  Pietari Kärki: UNNUMB

Hei! Ihanaa, että saan jakaa jotain sun kanssa. Tervetuloa!
      Olen muutaman vuoden ajatellut aktiivisesti toisen kohtaamista, kontaktia, välittymistä, yleisön toimijuutta sekä ympäristön ja tilanteen (situaatio) toimijuuksia. Näitä miettiessäni käsitykseni ruumiista tai kehosta on muuttunut paljon.
      Kokoan päivän sisällön itselleni tällä hetkellä tärkeistä ja mieluisista harjoitteista. Harjoitteet ovat sikäli avoimia, että niitä voi lähteä toteuttamaan monenlaiset kehot. Kurssilla saa tehdä asioita, siellä ei ole pakko tehdä asioita. Päivässä yhdistyy ainakin paritanssiksi laajentuva chi gung (qigong) -harjoite, Passing Through -perusteita, pieleen menevää kontakti-improvisaatiota ja jotain mitä kutsun (sanattomaksi) sosiaaliseksi kontakti-improvisaatioksi.
      Päivässä tulee olemaan aikaa harjoitteille, yhteinen ruokatauko ja jamit. Aikaa on varmaan myös tilanteessa syntyville muutoksille ja toivonkin, että tilanne voi ohjautua myös muiden kuin minun toimesta.
Mukaan: Vaatteet, joissa on mukava liikkua. Eväät.

 

Keskiviikko 29.5  Lauri Supponen: Kuulo/ääni

Kuulon kautta ääni tulee meille asti, toki myös muutakin kautta. Olisi hauskaa tutustua yhdessä ääniin ja niiden havaitsemiseen. Hahmottaa ääniä tilassa ja tilaa äänen avulla, niin isoa kuin pientäkin tilaa. Kuunnella yhdessä ja itseksemme. Pohtia mikä äänessä on itsessään kiinnostavaa, mikä kiinnostaa äänten suhteissa toisiinsa. Kuuntelemme työpajan loppupuolella puolet Gérard Griseyn teoksesta “Éspaces acoustiques”. Jos ehdit, olisi hauska jos voisit kuunnella ennen työpajaa kyseisen teoksen ensimmäisen osan “Prologue” (https://www.youtube.com/watch?v=BzdNSsZN5_g). Mukaan rennot, helposti liikuteltavat vaatteet – äänekkäätkin vaatteet ovat kivoja! Ota toki myös mukaan lempikuunteluasentoosi mahdollisesti kuuluvat tyynyt ja viltit.

 

Torstai 30.5 Laura Pietiläinen: Haju

Tässä työ/leikkipajassa keskitytään tuoksujen kautta avautuviin erilaisiin sfääreihin ja löydetään niiden resonansseja kehollisuuteen ja henkilökohtaiseen ilmaisuun. Olen tehnyt monia tanssiesityksiä kuunnellen itsessäni erilaisia energialaatuja ja näihin laatuihin olen tilannut parfymeristi ja taiteilija Ayin de Selalta luonnonmukaisia ja parantavia tuoksua Ranskasta. Minulla on näitä tuoksuja yhteensä 12 ja niiden äärellä työskentelemme päivän ajan. Tuoksujen nimet ovat: Fucking Free From Everything, Sweet Sensuality, Destroyer of Darkness, Queen of Light, Endless Ether, Clarity, Essential, Blonde Bombshell, Spring, Autumn, Summer ja Winter.

Perjantai 31.5  Taru Miettinen : INTUITIO (soundtrack J. Karjalainen: Hitaasti)

 Perjantaina työskennellään sisäisen tietämisen ja luottamisen teemojen äärellä. (Räjähdys-)herkistytään omalle äänelle, kuuntelemiselle ja tarkastellaan maailman pieniä liikkeitä ja trajektioita: mitkä asiat ovat tulossa sinua kohti, ja toisaalta mitä kohti sinä haluat kulkea. Millainen on sinun taiteellinen universumisi?

Mun intuitio sanoo, että me aloitellaan päivä sillain hitaasti ja kuulostellen somaattisen tehtävän äärellä. Sitten me aktivoidaan tilaa ja kuunnellaan ja opetellaan olemaan äänessä. Sitten me vähän käännellään tarotkortteja ja kirjoitellaan. Sitten me mennään tauolle yhden pohdiskelutehtävän kanssa. Sitten me puretaan pohdiskelutehtävä. Sitten me tehdään itsellemme kokonaisen universumin kokoinen taiteellinen kartta.

Ota siis tietska/kynä ja paperia mukaan.

Jos ehdit, voit tutustua etukäteen introduction lukuun. Tää on tosi monipuolinen ja inspiroiva teksti, joka tulee olemaan jollain tavalla läsnä päivässämme :)  http://cinco.lote.site/wp-content/uploads/2018/04/Manning2C-Erin-The-Minor-Gesture.pdf?fbclid=IwAR28dt-oQ941mRoVqylkwtQnzrva2OLJD3PUcdhVzRzMqoC4EE4aeHhFFfw

 

 

kliinisestitodistettu021-copy.

 

 

OLETKO KIINNOSTUNUT!

Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? TOOLBOX hakee eri alojen taiteilijoita  jakamaan, inspiroimaan, oppimaan ja tutkimaan.

Lähetä LYHYT MAX PUOLIKAS A4 motivaatiokirjeesi (miksi haluat mukaan, millaisia työkaluja tarvitset) ja cv:si osoitteeseen sonya@urbanapa.fi  pe 24.5 mennessä!! 

HUOM! Labi maksaa 20€ ja osallistujien toivotaan sitoutuvan koko ajaksi. Yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuus ottaa.

Come come, come one come all!

#sharing #shaking #art #life  #utopias #possiblefutures #dreaming #dramaturgicaltools #emancipation #empowerment #joy #goodthingsingoodcompany

Exchange

#StopHatredNow 2019

13.05.2019 – 16.05.2019

#STOPHATREDNOW 2019  

– Liittolaisuus ja solidaarisuus

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan

13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanasaari

#FEMINISM #EQUALITY #ALLYSHIP #SOLIDARITY #INCLUSION #DIVERSITY #BETTERART #LOVEANDART #STRUCTURALCHANGE #EMPOWERMENT

 

#STOPHATREDNOW 2019

– Allyship and solidarity

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanaholmen

GIVE US FEEDBACK, AS MUCH AS YOU WANT!
WE STRIVE TO LEARN. WE ARE VERY VERY THANKFUL FOR ANY CONTRIBUTIONS <3

 

#StopHatredNow 2019

– Liittolaisuus ja solidaarisuus

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan

13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanasaari

(For English see below)

Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, valtarakenteista, toiseudesta, representaatioista sekä antirasistisista strategioista.

Vuoden 2019 #StopHatredNow -tapahtuma on suunnattu taide- ja kulttuuri-instituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja toimijoille sekä kulttuurivaikuttajille. Maksuttomat luennot, keskustelut ja työpajat tarjoavat konkreettisia työskentelyn välineitä sekä lisää tietoa liittolaisuuden ja solidaarisuuden teemoista.

Tapahtuman tuottavat yhteistyössä:  UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Goethe-instituutti, Aalto-yliopiston taiteen laitos,  ARMA Alliance, ArtsEqual, Interkult ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tapahtumapaikkoina toimivat Zodiak, Kulttuurikeskus Caisa sekä Hanaholmen.

Tapahtuman kielet ovat suomi ja englanti. Käytetty kieli on merkitty ohjelmaan jokaisen tilaisuuden kohdalle.

Tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton!

Lisätietoja ja tarkempi ohjelma ohessa. Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan!

ALUSTAN EETTISEN OHJEISTUKSEN LÖYDÄT TÄÄLTÄ. 

 

OHJELMA / Scroll down for English

 

Maanantai, 13.5.2019, klo 12.00-20.00

klo 12:00 – 16:00

Miten taide- ja kulttuurilaitos voi olla liittolainen?

Paikka: Zodiak – Uuden tanssin keskus

Osoite: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 B/154, 00180 Helsinki

Seminaarissa kuullaan kaksi keynote puheenvuoroa moninaisuustyöstä Ruotsissa ja Saksassa. Niiden jälkeen puhutaan konkreettisista keinoista edistää yhdenvertaisuutta suomalaisessa kontekstissa sekä pienen että ison taide- ja kulttuurilaitoksen näkökulmasta. Miten juuri sinun laitoksessa voidaan luoda oma ja omaan toimintaan sopiva yhdenvertaisuussuunnitelma ja miten siitä tulee konkreettinen työkalu, josta saa arjessa apua?

Ohjelma:

12:00  Avauspuhe Rita Paqvalén (Culture For All Service) and Kemê Pellicer (kuvataiteilija, runoilija, kulttuuriasiantuntija) / ENG

12: 15 Keynote puheenvuoro: Sandrine Micossé-Aikins, Diversity Arts Culture (Berliini)  / EN1

12:45 Keynote keskustelu, moderaattori Martina Marti (KKP) /ENG

13:15 Kahvitauko

13:30 Paneelikeskustelu, moderaattori Christine Langinauer (KKP) / ENG

 • Virpi Kanniainen, Aineen taidemuseo, Tornio

 • Hanna Fontana, Suomen Kansallisooppera ja -baletti

 • Nitin Sood, Helsingin kaupunki

14:30 Työpajaosuus pienryhmissä fasilitaattoreiden johdolla  / ENG ja FIN

15:30 Yhteenveto ja loppusanat

16:00 Loppu

Seminaarin kieli on englanti ja seminaari tekstitulkataan englanniksi. Työpajakeskusteluissa voi tarpeen mukaan puhua myös suomea. Tapahtumatilaan on asennettu induktiosilmukka.

Tapahtuma striimataan Kulttuuria kaikille -palvelun Facebook-sivuilla. Kahvia ja teetä on tarjolla. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus ostaa pientä syötävää omakustanteisesti.

TAPAHTUMA VAATII ILMOITTAUTUMISEN. ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ: https://forms.gle/Kq5UkLLSXd15wC8n9

DEADLINE: 09.05.2019

 

Klo 18.00-20.00

Paikka: Uuden tanssin keskus Zodiak, Stage

Sonya Lindfors ja Jasmina Amzil (Ruskeat Tytöt):

 Toiseus ja representaatio  - näyttämö liittolaisena

Session aikana tutkimme näyttämöä ja näyttämöllä tapahtuvia vallan mekanismeja intersektionaalisen feminismin näkökulmasta. Vaikka lähtökohtana on taidekenttä, luennon tarkoituksena on tarjota työkaluja ymmärtää, nähdä ja analysoida tämänhetkisiä kertomuksia toiseudesta, sekä konkreettisia työkaluja työskennellä muuttuvassa monimuotoisessa maailmassa.

Tiistai, 14.5.2019, klo 12.00-19.00

Back to basics -  Liittolaisuus, solidaarisuus ja intersektionaalisuus?

Paikka: Kulttuurikeskus Caisa

Osoite:  Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki

Ohjelma:

12:00 – 12:30 Alkusanat /  Monica Gathuo ja Sonya Lindfors  / FIN

12:30 – 14:30 Keynotes puheenvuorot

Camille Auer (taiteilija)   / FIN

Brigita Krasniqi / FIN

Natasha A. Kelly  akateeminen aktivisti ja elokuvantekijä, Saksa) / ENG

14:30 – 16:00 Yhdessä kohti muutosta – paneelikeskustelu  keynotes puhujien kesken/ ENG

Tauko

17:00 – 19:00 Taideinstituutio liittolaisena? paneelikeskustelu + workshop / ENG + FIN

 Maailma muuttuu ja taiteenkenttä sen myötä. Miten taideinstituutio voi toimia liittolaisena?

Keskustelijoina: Jussi Koitela (ohjelmapäällikkö, Frame / Contemporary art Finland), Erol Mintas (ohjaaja ja käsikirjoittaja, Academy of moving People and Images perustaja ja taiteellinen johtaja), Max Ryynänen (senior University Lecturer, Department of Art, Aalto Yliopisto) ja Satu Herrala (taiteellinen johtaja / Baltic Circle).

Keskiviikko 15.5.2019 klo 12.00-21.00

Uusien tarinoiden voima – taide muutoksen välineenä!

Paikka: Kulttuurikeskus Caisa
Osoite:  Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki

Ohjelma:

 12:00 – 13:00 Luento / Carmen Baltzar (dokumentaristi) / FIN
Peruttu sairastapauksen vuoksi.
Ohjelma alkaa klo 13.00.

13:00 – 14:00 Luento / Vidha Saumya / ENG

Poetry in solidarity with the seagull – a fellow outsider.

14:30 – 16:00 Luento ja työpaja /  “MY PAIN IS NOT A THEME FOR YOUR ART PIECE”  / FIN

 Kuka saa kertoa kenen tarinan? Miten “toisten tarinoita” voi lähestyä?

Vetäjinä koreografi  Sonya Lindfors ja kirjailija Maryan Abdulkarim

18:30 – 21:00 / Millie’s awakening  - screening + keskustelu

Natasha A. Kelly and Macire Bakayoko + moderaattori Carmen Baltzar

21:00  vapaata hengailua Caisassa

Torstai 16.5.2019 klo 12.00-16.00 

Pohjoismaisen taidekentän avauksia

Paikka: Hanaholmen, Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Osoite: Hanasaarenranta 5, Espoo

Ohjelma:

9:00  Kahvi ja ilmoittautuminen

9:30  Alkusanat, Gunvor Kronman, CEO, Hanasaari / ENG

9:35  Esittely ja taiteilijapuheenvuoroja, Globe Art Point / ENG

Daniel Malpica (kirjoittaja, graafinen suunnittelija, tuottaja) ja  Sepideh Rahaa (kuvataiteilija ja tutkija)/ ENG

I OSA, AVAUS/ Avaushanke / ENG

09:50   Martina Marti, Kulttuuria Kaikille, moninaisuuskouluttaja

Avaushanke: Mikä? Miksi?

10:20  Emmi Lahtinen, tutkija Cupore

10:45  “And now what?” Avaushankkeen ohjausryhmä

Pasi Saukkonen (poliittinen tutkija, erikoistutkijana Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä), Ceyda Berk-Söderblom (tuottaja, kuraattori MiklagardArts), Maija Lummepuro (Kulttuuriasiainneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto)

Moderator: Marjo Mäenpää (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön johtaja)

11:30  LOUNAS

12:30  Keynote: ARTS COUNCILS: “How could we include?” Simon Strömberg (projektipäälikkö ‘Creative Places’, Arts Council Sweden)

II OSA “Avaaminen” pohjoismaisella tasolla  / ENG

Projects tackling the situation of foreign-born artists and/or cultural diversity within the Nordic arts & culture institutions

12:45  Konsten att delta – projekti

Ola Öhlin (projektipäällikkö,  Konsten att delta, Artists’ Association of Sweden) SE

13:15 An inclusive cultural sector in the Nordics – projekti

The Norwegian Ministry of Culture & Critical Friends

Thomas Prestø (Head of Critical Friends and Artistic Director) NO

13:35  N.E.D.N.A.C. Nordic network

Nicol Savinetti (IMMART – International Migration Meets the Arts) DK, Fairooz Tamimi (Intercultural consultant, The Icebreaker) SE

14:00  Kysymyksiä ja avointa keskustelua

Moderaattori: David Kozma (näyttelijä-ohjaaja, European theatre collective)

14:30 Työpajat ja kahvia, ilmoittaudu yhteen workshoppiin  / ENG

 1. Inclusion without exclusion – Nicol Savinetti (DK)

 2. Not without us – Thomas Talawa Prestø (NO)

 3. Racialisation on stage – Julian Owusu (FI)

 4. The Museum of Movements (SE)

15:30  “Päätelmiä ja ideoita”   työpajoista, sekä ehdotuksia seuraaviksi askeleiksi  / ENG

15:50  Loppusanat : Kemê Pellicer (kuvataiteilija, runoilija ja kulttuuriagentti)

16:00  Vapaata hengailua sekä  Diana Agunbiade-Kolawole näyttely

TAPAHTUMA VAATII ILMOITTAUTUMISEN. ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄhttps://www.lyyti.fi/reg/Opening_2019_6071/en

DEADLINE: 06.05.2019

 

Perjantai 17.5.2019, klo 22.00-03.00

UrbanApa presents: PHOENIX RISING -klubi

The official afterparty! Dancing, partying and hanging out!

DJ Renaz  & DJ Yeboyah

22:00 – 03:00

Paikka: Putte’s Bar and Pizza

Osoite: Kalevankatu 6, 00100 Helsinki

 

 

urbanapa_logot05 copy

 

#STOPHATREDNOW 2019

– Allyship and solidarity

Tools for inclusive, anti-racist and feminist action

13.–16.5.2019 / Zodiak, Caisa, Hanaholmen

 

The field of arts requires more tools in order to answer the needs of a changing world. #StopHatredNow is an intercultural and anti-racist platform organised in collaboration with several art and intercultural organisations. The platform strives to create discourse and offers tools to create a more inclusive, diverse and feminist art field.

“The theme of this year is allyship and solidarity. Art institutions and individual artists have power, authority and influence. We can open doors, act as thought leaders, tell multifaceted stories about the world and act as the vanguard. Allyship is not merely standing by, it’s an attempt to make a difference, to work towards a fairer, safer, more diverse and better field of arts.” – Artistic director Sonya Lindfors

 This year’s #StopHatredNow is aimed at individual artists, cultural influencers, and institutions of art and culture. Free seminars, discussions and workshops offer more information on allyship and solidarity as well as concrete ways to work. The events are held by numerous experts, such as Sandrine Micossé-Aikins (Diversity Arts Culture, Germany), Thomas T. Presto (Head of Critical Friends and Artistic Director, Norway), Natasha A. Kelly (academic activist and filmmaker, Germany) and artists Camille Auer, Carmen Baltzar and Sepideh Rahaa.

The event is organised by UrbanApa, Culture for All, Cultural Centre Caisa, Goethe-Institut, Aalto University’s Department of Art, ARMA, ArtsEqual, Interkult ry, Globe Art Point, and Zodiak – Center for New Dance.

The event takes place in Zodiak, Cultural Centre Caisa and Hanaholmen.

The events will be held in English or Finnish. The language of each event is written in the program.

All events are free of charge!

READ THE ETHICAL GUIDELINES OF THE PLATFORM HERE

 

PROGRAM  

 

Monday 13th May 2019, 12.00-20:00

12:00 – 16:00

How can an art and cultural institution be an ally?

Place: Zodiak – Center for New Dance

Address: Cable Factory Staircase B, 1 1/2 floor, Tallberginkatu 1 B/154, 00180 Helsinki

In the seminar, we will hear two keynote speeches about diversity work in Sweden and Germany. After that we will talk about concrete measures to promote equality in the Finnish context paying attention both to the point of view of small and large organizations. How can each institution make equality assessment and planning that suits its activities and how can this plan become a concrete tool in everyday work?

Program

12:00  Opening words Rita Paqvalén (Culture For All Service) and Kemê Pellicer (visual artist, poet, cultural agent) / ENG

12:15   Keynote speech: Sandrine Micossé-Aikins, Diversity Arts Culture (Berlin) / ENG

12:45  Keynote discussion, moderator Martina Marti (Culture For All Service) / ENG

13:15  Coffee break

13:30  Panel discussion, moderator Christine Langinauer (Culture For All Service) / ENG

 • Virpi Kanniainen (Aine Art Museum, Tornio)

 • Hanna Fontana (Finnish National Opera and Ballet)

 • Nitin Sood (advisor on non-discrimination, City of Helsinki)

14:30  Workshop discussions / ENG + FIN

15:30  Conclusion and ending words

16:00 End

The language of the seminar is English and there is English text interpretation. The workshop discussions can also be held in Finnish. A hearing induction loop is installed in the event venue.

The event will be streamed on the Culture For All service Facebook page. Coffee and tea will be served. Snacks at one’s own expense can be bought during the event.

The seminar venue is the stage of the Center for New Dance Zodiak. Passage to the stage is accessible through the elevator next to the staircase B. Note that the elevator door is heavy. The accessible toilet is located opposite to the elevator on the same floor as the stage.

Detailed information on accessibility can be found on the Zodiak website in Finnish language: https://www.zodiak.fi/saavutettavuus.

REGISTER HEREhttps://forms.gle/Kq5UkLLSXd15wC8n9

DEADLINE: 09.05.2019

 

 18.00-20.00

Otherness and representation – the stage as an ally

Place: Zodiak – Center for New Dance

Lecture + workshop / Sonya Lindfors  / FIN and Jasmina Amzil (Ruskeat Tytöt) / FIN

During this session, we will examine the stage and its mechanics of power through the viewpoints of intersectional feminism. While the art field is our starting point, the purpose of this seminar is to offer not only ways that will help you understand, see and analyse current stories about otherness, but also concrete tools with which to work in our changing, diverse world.

 

Tuesday 14th May 2019, 12.00-19.00

Back to basics –  allyship, solidarity and intersectionality?

Place: Cultural Centre Caisa

Address:  Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki

Program:

12:00 – 12:30 Opening words / Monica Gathuo and Sonya Lindfors / FIN + ENG

12:30 – 14:30 / Keynote speeches

Camille Auer (artist) / FIN

Brigita Krasniqi / FIN

Natasha A. Kelly (academic activist and filmmaker, Germany) / ENG

14:30 – 16:00 / with allyship towards structural change? // panel with the keynote speakers 

Break

17:00 – 19:00 The art institution as an ally panel + workshop / ENG + FIN

The world changes and the art field along with it. How can an art institution work as an ally?

Participants: Jussi Koitela (Head of Programme, Frame / Contemporary Art Finland), Erol Mintas (

Director&Scriptwriter /  Founder and Artistic Director of Academy of Moving People and Images), Max Ryynänen (senior University Lecturer, Department of Art, Aalto University) and Satu Herrala (artistic director / Baltic Circle).

 

Wednesday 15th May 2019

Art as a platform for change!

Place: Cultural Centre Caisa

Address: Kaikukatu 4B, 00530 Helsinki

Program:

12:00 – 13:00 lecture / Carmen Baltzar, documentarist / FIN
First session with Carmen Baltzar cancelled due to illness! WE START AT 1PM!

 13:00 – 14:00 Listening session / Vidha Saumya / ENG

 Poetry in solidarity with the seagull – a fellow outsider.

 14:30 – 16:00 Lecture + workshop  / Sonya Lindfors ja kirjailija Maryan Abdulkarim / FIN

“MY PAIN IS NOT A THEME FOR YOUR ART PIECE”

Who can tell who’s story? Or how can we tell each others stories?

18:30 – 21:00 / Millie’s awakening  - screening + reflection

Natasha A. Kelly and Maciré Bakayoko + moderator Carmen Baltzar

21:00 / hanging out

 

Thursday 16th of May 2019

Opening the Nordic art sector

Place: Hanaholmen

Address: Hanasaarenranta 5, Espoo

9:00  Coffee and registration

9:30  Welcome – Gunvor Kronman, CEO, Hanaholmen

9:35  Artists’ talk and presentation of Globe Art Point

Daniel Malpica (writer, graphic designer, producer) and Sepideh Rahaa (visual artist, Researcher and DA candidate University)

I PART Finland, AVAUS/Opening project

09:50  Martina Marti, Culture for All, Diversity Educator

Avaus project: What? Why?

Process and Results.

10:20 Emmi Lahtinen, Project Researcher, Cupore Center for Cultural Policy Research

Cupore´s results & process in the Avaus project

10:45  “And now what?” Avaus’ project steering group talk

Pasi Saukkonen (researcher, political scientist, City of Helsinki Executive Office, Urban Research and Statistics Unit), Ceyda Berk-Söderblom (cultural manager, producer, curator, MiklagardArts), Maija Lummepuro (counsellor for Cultural Affairs, Ministry of Education and Culture)

Moderator: Marjo Mäenpää (director, Cupore Center for Cultural Policy Research)

11:05  Open questions

11:30  LUNCH

12:30  Keynote: ARTS COUNCILS: “How could we include?” Simon Strömberg (project manager ‘Creative Places’, Arts Council Sweden)

II PART “Opening” on a Nordic level

Projects tackling the situation of foreign-born artists and/or cultural diversity within the Nordic arts & culture institutions

12:45  Konsten att delta programme

Ola Öhlin (Project Manager at Konsten att delta, Artists’ Association of Sweden) SE

13:15  An inclusive cultural sector in the Nordics project

The Norwegian Ministry of Culture & Critical Friends

Thomas Prestø (Head of Critical Friends and Artistic Director) NO

13:35  N.E.D.N.A.C. Nordic network

Nicol Savinetti (IMMART – International Migration Meets the Arts) DK, Fairooz Tamimi (Intercultural consultant, The Icebreaker) SE

14:00  Questions / Open discussion

Moderator: David Kozma (actor-director, European theatre collective)

14:30 Workshops and coffee (1 h), please pre-register for one workshop

 1. Inclusion without exclusion – Nicol Savinetti (DK)

 2. Not without us – Thomas Talawa Prestø (NO)

 3. Racialisation on stage – Julian Owusu (FI)

 4. The Museum of Movements (SE)

15:30  Presentation “results/ideas” from workshops & Suggestions for next steps

15:50   Final words: Kemê Pellicer (visual artist, poet, cultural agent)

16:00  Visit to the gallery: Exhibition of the artist Diana Agunbiade-Kolawole

Informal mingle, time to get to know each other!

The seminar is free of charge. Seats are limited and fill up fast, reserve yours now.

Please register no later than 6 May 2019. Register through the link below or here

WELCOME!

Friday 17.5.2019, 22.00-3.00

UrbanApa presents: PHOENIX RISING club

The official afterparty! Dancing, partying and hanging out!

DJ Renaz & DJ Yeboyah

22:00 – 03:00

Place:  Putte’s Bar and Pizza

Address: Kalevankatu 6, 00100 Helsinki

PALAUTELOMAKE OSALLISTUNEILLE TÄSTÄ 

FEEDBACK FORM TO PARTICIPANTS 

 

Tuoreimmat tapahtumat:

11.05.2020 Exchange

#StopHatredNow 2020

 #StopHatredNow 2020  – New Standards Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan. 11.–15.5.2020  (For English see below) Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Tästä tarpeesta on syntynyt #StopHatredNow. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä …

Lue lisää ►
08.04.2020 Festival

OPEN CALL / FALL 2020

Me tarvitsemme toisiamme! (Scroll down for Eng) Elämme hurjia aikoja. Arki on keskeytynyt, huoli täyttänyt mielemme ja erilaiset rajoitukset tyhjentäneet kalenterimme. Sosiaalinen media ja digitaaliset alustat tuovat lohtua, mutta eivät voi korvata toisen ihmisen läheisyyttä. Me tarvitsemme toisiamme. Poikkeustila on paljastanut olemassa olevien rakenteiden epätasa-arvoisuuden. Taiteilijat, erityisesti epävarmoissa olosuhteissa työskentelevät freelancerit, …

Lue lisää ►
05.12.2019 Exchange

FEMINIST LEADERSHIP / OPEN CALL

Scroll down for Eng_ UrbanApa & MAD HOUSE toteuttavat yhteistyössä Feministisen johtamisen alusta – working with frictions and fictions Suomalaisen esittäväntaiteen kenttä kärsii epätasa-arvosta ja syrjivistä rakenteistä. Rakenteellinen muutos on hidasta ja vaikeaa, muutosta pitää edistää monesta kohtaa samaan aikaan. Yksi tapa edistää taiteenkentän inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta on feministinen …

Lue lisää ►
18.11.2019 Exchange

TOOLBOX #15

Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2019 ensimmäisessä  TOOLBOXissa työskennellään toivon parissa.   on hope Mitä tarkoittaa toivo olosuhteena, kehona tai tilana? Millaisia kollektiivisen tukemisen …

Lue lisää ►