Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Festival

 

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

Mikä on UrbanApa Festival?

UrbanApa Festival on urbaanin taiteen festivaali, joka esittelee tuoreita näkemyksiä, uusia esityskonsepteja ja pinnan alla piileviä kykyjä esittävän taiteen kentältä. UrbanApa toimii kulttuuritalojen ja perinteisten taidenäyttämöiden lisäksi myös niiden ulkopuolella etsien aktiivisesti kaupunkiympäristöstä uusia paikkoja taiteelle. UrbanApa ei ole vuotuinen, tuttu ja turvallinen festivaali vaan erilainen ja yllättävä tapahtumasarja, joka ottaa kaupungin haltuunsa taideteko kerrallaan.

UrbanApa-festivaalin taustalla toimii helsinkiläisten taiteilijoiden kolektiivi,  joka on toiminut taiteen kentällä vuodesta 2007.

What is UrbanApa Festival?

UrbanApa Festival is an urban arts festival, which introduces fresh points of views, new performance concepts and up and coming talents from the arts field. UrbanApa collaborates with cultural centres in Helsinki region but functions also outside of them, looking actively new spaces for art in the city environment. UrbanApa is not your usual nice and safe once in a year festival. It is a different and surprising series of events that takes over the city with one art action at a time.

Behind the organization of UrbanApa Festival stands a collective of  Helsinki based artists, which has worked actively in the arts field since 2007.

Vad är UrbanApa Festival?

UrbanApa festival är en urban konstfestival som vill föra fram fräscha synpunkter, oförutsägabara föreställningskonsept och nya talanger inom konstfältet. UrbanApa fungerar inte endast i samarbete med kulturcentralerna i Helsingforsregionen, utan även utanför dem, konstant på jakt efter nya och spännande stadsmiljöer att framföra konst på. UrbanApa är inget bekant och förutsägbart en-gång-om-året festivalkoncept. Snarare en serie överraskande evenemang, som erövrar delar av staden, ett evenemang i taget.

Bakom UrbanApa festivalen står Murha-kollektiivi, en grupp konstnärer, som aktivt medverkat på kulturfältet sedan år 2007.

UrbanApa
Festival

UrbanApa OPEN call / fall 2017

07.08.2017 – 25.08.2017

UrbanApa needs you!

UrbanApa is BACK! Etsimme jälleen joukkoomme taiteilijoita ja tekijöitä, esityksiä, esityskonsepteja, koreografisia käyttöliittymiä, demoja, work in progress – teoksia, sooloja, ryhmäbiisejä ja palopuheita, pientä ja suurta. Syksyn festivaalin temaattisena maisemana on “Possible and impossible futures”

Millaisia mahdollisuuksia, ulottuvuuksia, tarpeita tai ehdotuksia teema ja museokonteksti tarjoavat?

 

HALUATKO MUKAAN?

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 25.8.2017 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet alla.

NB! See below for English

UrbanApa OPEN call / fall 2017

UrbanApa tarvitsee sinua!

Lokakuussa 2017 UrbanApa palaa Ateneumiin. Tällä kertaa meillä on käytössä Ateneum – salin lisäksi myös muita museon tiloja.

Kysymmekin teiltä millaisia mahdollisuuksia/tarpeita/ajatuksia/koreografisia käyttöliittymiä museokonteksti tarjoaa tai ehdottaa juuri nyt? Millaista taidetta UrbanApan pitäisi tuoda Ateneumiin syksyllä 2017?

Tänä syksynä UrbanApan temaattisena maisemana on “Possible and impossible futures” .  Festivaalin konseptit keskittyvät tutkimaan mahdollisia ja mahdottomia tulevaisuuksia, utopioita ja dystopioita ja niiden myötä unelmia, pelkoja ja selviytymisstrategioita. Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja erilaiset tulevaisuudet ja sen luomat maisemat herättävät?

uhkavaimahdollisuus012 copy

 

ONKO SINULLA TARVE/IDEA/EHDOTUS? HALUATKO MUKAAN?

Ehdota:

A.  Esitystä, esityksellistä ulostuloa, demoa, luentoa, palopuhetta, work in progressia tms /  max 30min

B.  Koreografista käyttöliittymää Ateneumin tiloihin/ympäristöön

C.  Jotain muuta! Mitä?

 

Ehdotuksen ei tarvitse suoraan liittyä syksyn teemaan, mutta sitä voi käyttää alustana, maisemana tai inspiraationa.

 

Tee vapaamuotoinen hakemus (max A4 tai linkki max 3min videoon), jossa kerrot ainakin:

  • Kuka olet / keitä olette
  • Mitä teette / projektisuunnitelma ( mitä, miten, miksi)
  • Tilatarpeet ja/tai muut toiveet
  • Oletko/miten olet vapaa ajalla 9.-15.10 (festivaalin ajankohta)
  • HUOM! Varusta kaikki liitteet nimelläsi ja yhteystiedoillasi!!

 

Nimeä sähköposti OPEN CALL / nimesi ja lähetä hakemus osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 25.8.2017 mennessä!

 

****

 

UrbanApa needs you!

In October 2017 UrbanApa returns to Ateneum museum. This time we will be using the Ateneum hall and also other spaces in the museum

We are asking what kind of opportunities/needs/thoughts/concepts/ choreographic  interfaces arise from the museum context at this time? What kind of art should UrbanApa present in Ateneum in the autumn 2017? This year, the thematic landscape of the festival is:

Possible and impossible futures

UrbanApa concepts focus on researching possible and impossible futures, utopias and dystopias as well as dreams, fears and survival strategies. What kind of opportunities, thoughts, strategies, methods or aesthetics do different futures and their landscapes create?

 

DO YOU HAVE A NEED/IDEA/PROPOSAL? WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE?

You can propose:

A.   A performance, demo, lecture, speech or work in progress etc / max 30 min

B.  A choreographic user interface to any of the Ateneum spaces or surroundings

C.  Something else! What?

The proposal does not have to directly relate to this year’s theme but you can use the theme as a platform, lanscape or inspiration.

Please send us a free form application (maximum one A4 or a link to a video of max 3 mins) where you state

-       who you are

-       what you want to do / a project plan (what, when, why)

-       your need for space and other requests

-       what days you are available between 9.-15.10. (the time of the festival)

-       NB. add your name and contact details to all the appendices

Please use ”OPEN CALL/ your name” as the subject of the email and send it to the address sonya@urbanapa.fi by 25.8.2017.

 

Festival

#StopHatredNow2017

09.05.2017 – 11.05.2017

#StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taideorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, valtarakenteista, toiseudesta, representaatioista sekä antirasistisista strategioista.

Luvassa luentoja, keskusteluja, workshoppeja ja klubeja, kaikki keskellä Helsinkiä Kansallsteatterin Lavaklubilla.

VAPAA PÄÄSY!!

Come and get it!

#StopHatredNow2017

-  Kohti monimuotoisempaa taidekenttää(For English see below)Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taideorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, valtarakenteista, toiseudesta, representaatioista sekä antirasistisista strategioista. Vuonna 2017 #StopHatredNow –tapahtuma on suunnattu taideinstituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja kulttuurivaikuttajille. Maksuttomat luennot, keskustelut ja työpajat tarjoavat lisää tietoa aiheista sekä konkreettisia työskentelyn välineitä. Iltaisin luvassa on myös esityksiä, musiikkia ja klubeja!Tapahtuma järjestetään Helsingin keskustassa Kansallisteatterin Lavaklubilla ja tapahtuman toteuttavat yhteistyössä UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Interkult, Aalto-yliopiston ViCCA / CuMMA, Zodiak – Uuden tanssin keskus, ArtsEqual, Kansallisteatterin Lavaklubi sekä Ruskeat Tytöt.

Tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton!

***

OHJELMA

TIISTAI 9.5.2017

Mikä tekee taiteesta taidetta? Representaatio, estetiikka ja normit.
Päivän aikana keskustellaan taiteen konseptista ja siitä, kuinka tietynlaiset praktiikat ja opit määrittelevät sen, mikä käsitetään taiteeksi. Tavoite on katsoa institutionaalisia käytäntöjä normikriittisten ja post-koloniaalisten lähtökohtien kautta. (Keskustelu englanniksi.)

Klo 12:30-13:00: Luento
KNOW YOUR ENEMIES! Länsimaisen taidekäsityksen kipeä historia.
Valkoinen, eurooppalainen, yläluokan mies, paljastaa miten ja miksi taiteen käsitteessä, arvojärjestelmässä ja instituutiossa on koira haudattuna. Miksi abstraktia pidetään esittävää “korkeampana”? Miksi taiteita halutaan ajatella olevan seitsemän kappaletta ja miksi mieli on ruumista tärkeämpi? Miksi keskieurooppalaisen metafysiikan avainkäsite “syvällisyys” dominoi taidemaailmaa ja sen “kriittistä” näkemystä ei-eurooppalaisesta taiteesta. Kuka taiteen käsitteen, instituution, siihen liitetyn “nerouden” ja tutkimuksen keksi ja kehitti – ja miten se näkyy taiteessa vielä nykyäänkin?
Luennoitsijana Max Ryynänen (Koulutusohjelmajohtaja, Visual Culture and Contemporary Art –maisteriohjelma, Aalto-yliopisto)

Klo 13:00-13:30: Luento
Luennoitsijana taidehistoroitsija ja kuraattori Giovanna Esposito Yussif. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Klo 13:30-14:00: Luento
Luennoitsijana ohjaaja ja käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Klo 14:00-14:30: Tauko

Klo 14:30-16:00: Paneelikeskustelu
Keskustelijoina Aalto-yliopiston koulutusohjelmajohtaja Max Ryynänen, taidehistorioitsija ja kuraattori Giovanna Esposito Yussif sekä ohjaaja ja käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff.

Klo 17:30-19:30: SUURI APPROPRIAATIOKESKUSTELU! – kuka saa kertoa kenenkin tarinan?
Paneelikeskustelu kulttuurisesta omimisesta ja vallasta taiteen kentällä. Puhujat ilmoitetaan myöhemmin.

KESKIVIIKKO 10.5.2017

Klo 12:30-14:30: Luento ja työpaja
Sukupuolen moninaisuus
Taiteilija Kenneth Sirénin luento koskee sukupuolen moninaisuuden huomioimista esittävissä taiteissa ja niiden opetuksessa. Työpaja osiossa pyritään kehollistamaan erilaisia sukupuolisuuksia.

Klo 15-16:30: Luento
DECOLONIZING THE STAGE – toiseus ja representaatio
Luento pureutuu tutkimaan näyttämöllä tapahtuvia vallan mekanismeja intersektionaalisen feminismin ja postkolonialistisen diskurssin näkökulmasta. Vapaa kirjoittaja Maryan Abdulkarimin ja koreografi Sonya Lindforsin pitämän session tarkoituksena on tarjota konkreettisia työkaluja ymmärtää, nähdä ja analysoida tämänhetkisiä rakenteita ja tarjota alusta toiselle näkökulmalle.

Klo 19-19:30: Esitys
OUT OF THE BOX (A mixed performance for Harp, cello and action!!)
OUT OF THE BOX on eri musiikkityylien ja taiteellisten manifestien yhtymäkohta. Kokeellisessa esityksessä esitystaide ja improvisaatio kohtaavat musiikin, melun sekä teatterin. Esitys: Natalia ja Sergio Castrillón:in muodostama Duo Cassag.

Klo 19:30-22: Klubi
Livemusiikkia ja hengailua.

TORSTAI 11.5.2017

Klo 12:30-16:30: Keskustelu ja työpaja
Suomi Kuntoon! Lasikatot pa*kaksi!
Aallon Visual Culture and Contemporary Art sekä Curating, Managing and Mediating Art -maisteriohjelman Vanessa Kowalski, Ziva Kleindienst, Vidha Saumya ja Noura Salem etsivät Tallinnan taidemaailman enfant terriblen, Anders Härmin kanssa käytännön ratkaisuja siihen miten lasikattoja voitaisiin poistaa suomalaisista taideinstituutioista. (Keskustelu englanniksi.)

klo 19-22: Ruskeat Tytöt –klubi
Ruskeat Tytöt on rodullistetuille naisille suunnattu alusta, jota luotsaa esikoiskirjansa juuri julkaissut Koko Hubara. Luvassa keskustelua ja bileet. DJ Namulei soittaa RNB:tä, hiphopia ja dancehallia ruskeudesta ja tyttöydestä. Www.ruskeattytot.fi

Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Interkult, Aalto-yliopiston ViCCA / CuMMA, Zodiak – Uuden tanssin keskus, ArtsEqual, Kansallisteatterin Lavaklubi sekä Ruskeat Tytöt.Lisäinfo ja päivitetyt ohjelmatiedot:
https://www.facebook.com/stophatrednow/
www.urbanapa.fi
http://www.lavaklubi.fi/Lavaklubille on esteetön pääsy. Hissin sisäänkäynti sijaitsee Itäisen Teatterikujan puoleisessa tornissa. Tiloista löytyy esteetön wc. Tilassa ei ole induktiosilmukkaa. Avustavat koirat tervetulleita. Lisätietoja Lavaklubin esteettömyydestä: p. 010 733 1331 (ma–la 9–19) tai http://www.kansallisteatteri.fi/info/kansallisteatterista/saavutettavuus/
stophatredpannerweb5******* in English#STOPHATREDNOW
– Towards a More Diverse Cultural Field
9th-11th of May 2017#StopHatredNow is an intercultural and anti-racist platform that creates new discourse around diversity and anti-racist strategies organized in collaboration with several art and intercultural organizations. This year #StopHatredNow is directed to art institutions, artist, policymakers and other prominent figures in the art world. The aim is to explore power structures, otherness, representation and anti-racist strategies and create concrete tools through lectures, panel discussions and workshops. All free of charge. In addition the platform offers also performances, music and clubs in the evenings.

#StopHatredNow is held at Lavaklubi in the heart of Helsinki and this year the event is organized by UrbanApa, Culture for All, Cultural center Caisa, Interkult, Aalto University (ViCCA / CuMMA), Zodiak – Center for New Dance, ArtsEqual, The Finnish National Theatre’s Lavaklubi and Ruskeat Tytöt – media.

Lavaklubi: Läntinen Teatterikuja 1, 00100 Helsinki
Free entry!

**

TUESDAY 5/9/2017
What makes art art? Representation, aesthetic and norms.
The seminar discusses the concept of art and how certain knowledge and practices define what is considered and canonized as art. The aim of the workshop is to re-think institutional practices through a norm critical and post-colonial approaches. Discussion in English.

At 12:30-13:00: Lecture
KNOW YOUR ENEMIES! The bizarre history of the western concept, system and institution of art
A white, European, upper class male comes and reveals how and why the concept, institution and value system of the arts sucks. Why do we think abstraction is “higher” than the practical? Where does the list of 7 arts come from? Why is the mind more important than the body and how is it possible that we think of “deep” stuff mostly in ethnic Central European terms? Who invented “art with the capital A”, its tacky cult of “genius” and what role does art research (a German 18th Century invention) have in this process? In the end: how and why does this conception still dominate our way of thinking and experiencing?
Lecturer: Max Ryynänen (Director, MA program Visual Culture and Contemporary Art at Aalto University)

At 13:00-13:30 Lecture
Lecturer: art historian and curator Giovanna Esposito Yussif. Information updated later.

At 13:30-14:00 Lecture
Lecturer: director and screenwriter Pauliina Feodoroff. Information updated later.

At 14:00-14:30 A break

At 14:30-16:00 Panel discussion
Conversationalists: Director, MA program Visual Culture and Contemporary Art at Aalto University, Max Ryynänen, art historian and curator Giovanna Esposito Yussif and director and screenwriter Pauliina Feodoroff.

At 17:30-19:30: a panel discussion
THE GREAT APPROPRIATION DISCUSSION! – Who is allowed to tell whose story?
A panel discussion about cultural appropriation and power structures on the cultural field. Panelists TBA.

WEDNESDAY 5/10/2017
At 12:30-14:30: Lecture and workshop
Gender diversity
Artist Kenneth Sirén lectures about how to take gender diversity into consideration in the fields of performing arts and education. In the workshop the subject is explored through movement. (Discussion in Finnish.)

At 15-16:30: Lecture and workshop
DECOLONIZING THE STAGE – otherness and representation
The session focuses on representations and mechanisms of othering from the perspectives of intersectional feminism and postcolonial discourse. Freelance writer Maryan Abdulkarim and choreographer Sonya Lindfors will provide concrete tools for understanding, viewing and analyzing present structures as well as strategies to dream of new ones. (Discussion in Finnish.)

At 19-19:30: Performance
OUT OF THE BOX (A mixed performance for a harp, a cello and some action!)
OUT OF THE BOX is a 30 min diverse performance concept that combines different musical trends and artistic manifestations through improvisation. Come and witness this joyful experience in real time Performance: Duo Cassag, formed by siblings Natalia and Sergio Castrillón.

At 19:30-22: Club with DJ
Meet and greet.

THURSDAY 5/11/2017
At 12:30-16:30: Discussion and workshop
Cracks in the glass ceiling!
Members and students of Aalto University’s Visual Culture and Contemporary Art and Curating, Managing and Mediating Art community, Vidha Saumya, Noura Salem, Ziva Kleindienst and Vanessa Kowalski will, together with the enfant terrible of the Tallinn art world, Anders Härm, work on producing methods for breaking glass ceilings in the Helsinki art world. (Discussion in English.)

At 19-22: Ruskeat Tytöt club
Ruskeat Tytöt is a platform for racialized women that is created and managed by Koko Hubara. The evening includes a panel discussion and afterwards DJ Namulei plays RNB, hip hop and dancehall.

#StopHatredNow platform is organized in collaboration with: UrbanApa, Culture for All, Cultural center Caisa, Interkult, Aalto University (ViCCA / CuMMA), Zodiak – Center for New Dance, ArtsEqual, The Finnish National Theatre’s Lavaklubi and Ruskeat Tytöt.

More info and program updates:
https://www.facebook.com/stophatrednow/

#StopHatredNow is a platform for more diverse and open-minded Finland maintained by several art institutions and intercultural organizations. At the heart of operation is a sense of community and unity, empowerment, collaboration and sharing of information and resources. #StopHatredNow was first organized in 2016.

Lavaklubi has an accessible entrance (elevator on Itäinen Teatterikuja) and there is an accessible toilet. There is no induction loop. Guide dogs are welcome. More information about accessibility: p. 010 733 1331 (Mon-Sat 9–19).

Festival

UrbanApa x Ateneum 2016

27.09.2016 – 02.10.2016

UrbanApa X Ateneum 

COMMUNITY AS A CHOREOGRAPHIC PRACTICE

#yhteisö #voimaantuminen #rakenteet #power #demo #playing #shitanddiamond #WTF #installaatio #performanssi #worksinprogress  #artcontext #notartcontext #museohaltuun

27.9-2.10 UrbanApa X Ateneum / Ateneum

AVAJAISIIN JA MUSEON AULATILOISSA TAPAHTUVIIN KONSEPTEIHIN VAPAA PÄÄSY!

Ateneum-salin esitysiltoihin liput 5€, alle 18-v ilmaiseksi!

Lataa ohjelmakartta tästä

 

LIPUT MYYNNISSÄ!

Ateneum – salin esitysiltoihin ja Ateneumin luontopolku – esitykseen Ateneumin lipunmyynnistä:

ainfo@ateneum.fi

puh: 0294 500 401

Muihin esityksiin vapaa pääsy tai näyttelylipun hinnalla.

GET YOUR TICKETS!

UrbanApa x Ateneum 2016

UrbanApa x Ateneum on festivaali, joka törmäyttää urbaanin nykytaiteen ja museokontekstin.  Tänä syksynä teemamme on:

COMMUNITY AS A CHOREOGRAPHIC PRACTICE

Juuri nyt tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan. Tänä syksynä UrbanApan konseptit keskittyvät tutkimaan yhteisöä ja sen myötä rakenteita, valtaa, voimaantumista, unelmointia, utooppisuutta ja selviytymisstrategioita. Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja yhteisö ja sen luoma maisema herättää?

Lataa koko viikon ohjelmakartta tästä

AIKATAULU

Koko festivaalin ajan videoteos näyttelytilasalien välitilassa / näyttelylipun hinnalla

Wrecking/Landscapes Aino Ojanen ja Brandon Gonzalez

 

Tiistai 27.9 – perjantai 30.9 klo 11:00 – 16:00  / näyttelysalien välitilassa / näyttelylipun hinnalla

(building of) House of No Hope Mira Kautto

 

“the OPENING” KESKIVIIKKO 28.9.2016

klo 18:30-20:00 Ateneumin pääportaikkossa:

Session Laura Jantunen, Teo Lanerva, Mitja Nylund feat. Marika Peura, Pauliina Sjöberg ja Minna Karttunen

Bro, saako katutanssissa koskettaa? Sievà

Woman Roza Ahmad, Renaz Ebrahimi, Anneli Kanninen, Adasha Moore, Emma Salokoski

Skitsoflex Jenni Silfver ja Jenni Tuunainen

VAPAA PÄÄSY!

 

 TORSTAI 29.9.2016

 klo10:00-20:00 Ateneumin sisäpihalla :

Hiljaiset tanssit

Konsepti: Wihelm Blomberg ja Maja Hannisdal

Esiintyjät: Sindri Runudde, Ella Jäppinen, Akim Bakhtaoui, Marika Peura & Kaisa Nieminen, Leena Gustavson, Mira Kautto, Pauliina Sjöberg, Paula Tuovinen, Jerry ja Maija Mustonen

VAPAA PÄÄSY!

 

Klo16:00  Lähtö Ateneumin pääportaikosta:

Toinen Keskus – Ateneumin luontopolku  Hanna-Kaisa Tiainen ja Micha Goldberg

Kesto 40min. Huom! Vain 10 katsojaa kerrallaan, liput 5€.

 

Klo16:30  Ateneum – salissa

Fannie Sosa / screening + Q&A

 

VAPAA PÄÄSY!

 

Klo17:45-20:00 Ateneum – salissa

DESTROY 2000 YEARS OF CULTURE  – leffascreening / VAPAA PÄÄSY

programmed by Emmi Venna & Jaakko Pallasvuo

Born in Flames Lizzie Borden

 

 PERJANTAI 30.9.2016

Klo16:00  Lähtö pääportaikosta / liput 5€

Toinen Keskus – Ateneumin luontopolku  Hanna-Kaisa Tiainen ja Micha Goldberg

Kesto 40min. Huom! Vain 10 katsojaa kerrallaan, osta lippu etukäteen lipunmyynnistä.

 

TaideOlohuone // Ateneum-sali klo 16:30-18:30 // Liput 5€

Aamunavaus Essi Räisänen, Pauli Riikonen ja Maija Nurmio

“Itness” Vanessa Virta

(con)Fusion Nelli Ahlroth & Julia Nurmio

Woman Roza Ahmad, Renaz Ebrahimi, Anneli Kanninen, Adasha Moore, Emma Salokoski + Emma Salokoski Voices

Déjà-Boo Boys [GG] - LOVE ME O.K. M/V (KOR ver.) Patrick Milvi, Sonja Annala, Elja Kaartinen, Akim Bakhtaoui, Niko Haikala & Joonas Kilappa

 

LAUANTAI 1.10.2016 

klo 14:00 Näyttelytila / näyttelylipun hinnalla

This is How I Ended Up Here  Karoliina Loimaala

 

 

TaideOlohuone //Ateneum-sali klo 15:00-17:00 // Liput 5€

Aamunavaus Essi Räisänen, Pauli Riikonen ja Maija Nurmio

“Itness” Vanessa Virta

At Night Linda Ilves ja Ben Rogers

NO SHAVE NO SHAME Sestra (Anne Rönkkö ja Moona Nevalainen)

Do I? Really? Alina Pappi ja Mari Woll

Déjà-Boo Boys [GG] - LOVE ME O.K. M/V (KOR ver.) Patrick Milvi, Sonja Annala, Elja Kaartinen, Akim Bakhtaoui, Niko Haikala & Joonas Kilappa

 

SUNNUNTAI 2.10.2016

Storytelling // Ateneum – sali klo 11:30 – 14:00 // VAPAA PÄÄSY

Ulkorastilla Anna Kupari & Outi Markkula

Poetry Jam- tarinoita eräästä yhteiskunnasta Julian Owusu, Giovanna Esposito Yussif, Hunderra Assefa, Maryan Abdulkarim ja muita

Ote Ruskeat Tytöt –esseekokoelmasta Koko Hubara

Kuvia vastarinnasta: Intro Maria Hukkamäki, Shadan Ahmad, Zilan Denis

 

 

klo 14:00 Näyttelytila / näyttelylipun hinnalla

This is How I Ended Up Here  Karoliina Loimaala

 

 

TaideOlohuone //Ateneum-sali klo 15:00-17:00 // Liput 5€

Spiraalin Anatomia Ulla Mäkinen, Essi Koivula, Katriina Korhonen, Nelli Ojapalo

Bro, saako katutanssissa koskettaa? Sievà

Do I? Really?  Alina Pappi ja Mari Woll

Azrael Suvi Tuominen, Selma Hopsu, Petra Kauppila, Wilma Seppälä

NO SHAVE NO SHAME Sestra (Anne Rönkkö ja Moona Nevalainen)

 

altistu004 copy*(building of) House of No Hope*

Olen sairastunut maailmantuskaan, olen ollut sairas niin pitkään kuin muistan. Se tuntuu pitkälti naiivilta ja hysteeriseltä. Kuitenkin se on läsnä isossa osassa valintojani ja kokemuksiani, jossain pohjalla. Siihen ei voi tarttua eikä sitä voi häätää, se on laaja, moninainen ja häilyvä.

Ateneumissa festivaaliviikolla asustava (building of) House of No Hope on ensimmäinen kokoelmani yksinkertaisia tekoja, jotka keskittyvät olemiseen, dialogiin ja ajatteluun alistavan (fyysisen) rakenteen läsnä ollessa. Tekoihin voi liittyä mukaan halutessaan. Työn seuraava vaihe nähdään marraskuussa Turussa Ehkä-tuotannon XS vol.8 –festivaalilla.

Koreografia, esitys ja suunnittelu Mira Kautto

Kesto: 5h

 

*Wrecking/Landscapes*

Kesäkuussa 2016 taiteilijat Brandon Gonzalez ja Aino Ojanen työskentelivät kaksi viikkoa Ahvenanmaan historiallisella Kökarin saarella kallion, tuulen, meren ja virtuaalisen välimaastossa. Lyhyen residenssin aikana he tutkivat videokuvan, liiketutkimuksen ja paikkasidonnaisen työskentelyn keinoin erilaisia lähestymistapoja sareen, sen luontoon ja tapahtumiin. He kehittivät tekniikan, jossa saarella kuvattua videokuvaa projisoitiin ympäröivään luontoon näitä kerrostumia samalla videoiden. Tuloksena on kuvan ja maiseman vuoropuhelusta syntyvä koreografia, jossa luonto ja inhimillinen, sisäinen ja ulkoinen sekä tosi ja kuviteltu sekoittuvat.

Koreografia, esiintyminen ja äänisuunnittelu Aino Ojanen ja Brandon Gonzalez

Kesto 28min

 

*Session*

Session on samannimisen työryhmän teos, joka käsittelee teknon ilmeisiä ominaisuuksia: toistoa, meditaatiota, minimalismia ja hetkessä olemiselle antautumista.

Koreografia Laura Jantunen,

Esiintyjät Minna Karttunen, Pauliina Sjöberg, Marika Peura, Laura Jantunen

Valosuunnittelija Teo Lanerva

Äänisuunnittelija Mitja Nylund

Pukusuunnittelija Laura Jantunen

Kesto 25min

 

*Bro, saako katutanssissa koskettaa?*

Katutanssilajeissa esiintyminen tapahtuu ensisijaisesti yleisöä kohden (show) tai toisia vastaan (battle). Kaikenlainen kontakti ja koskettaminen on lajeissa harvinaista, kisatilanteessa jopa täysin kiellettyä. Siéva-tanssissa haluamme kokeilla miten katutanssissa voisi elää kontakti-improvisaation tyylinen fiilistely.

Koreografia Sievà

Esiintyjät Unna Terävä, Sointu Toiskallio, Annika Alatalo, Antopio DiMaestre

Kesto 10 min

 

*Woman*

Millä kriteerein ja odotuksin katsomme toista ihmistä? Murtuvatko nämä käsitykset, kun ihminen toimii odotetusta poikkeavalla tavalla? Work in progress –teos käsittelee naiseuden muotteja ja murtautumista ulos niistä.

Koreografi Roza Ahmad

Esiintyjät Renaz Ebrahimi, Anneli Kanninen, Adasha Moore, Emma Salokoski

Äänisuunnittelija Joni Haapanen

Kesto 20 min.

 

*Skitsoflex*

Jenny Silfver ja Jenni Tuunainen kuuluvat suomen tunnetuimpaan ja menestyneimpään popping-ryhmään nimeltä Skitsoflex. UrbanApassa nähtävä esitys on kokeileva demo, jossa leikitellään valmiilla koreografialla ja improvisaatiolla.

Koreografia ja esitys Jenny Silfver ja Jenni Tuunainen

Kesto 10 min

 

*Hiljaiset tanssit*

Hiljaiset tanssit syntyi tarpeesta tutkia ja tehdä lovea oman tanssin ja esittävän tanssin välille. Esityksessä tanssijat valitsevat itsellensä noin tunnin kestävän musiikkiteoksen, laittavat kuulokkeet korviin ja antautuvat musiikin vietäväksi. Esiintyjäjoukko on koottu yhteiskunnallisesti ja taiteellisesti laajalta spektriltä.

Konsepti Wihelm Blomberg ja Maja Hannisdal

Esiintyjät Sindri Runudde, Ella Jäppinen, Akim Bakhtaoui, Marika Peura & Kaisa Nieminen, Leena Gustavson, Mira Kautto, Pauliina Sjöberg, Paula Tuovinen, Jerry ja Maija Mustonen

Kesto 9-10 tuntia

 

klo 10 Leena Gustavson

klo 11 Maija Mustonen

klo 12 Jerry

klo 13 Pauliina Sjöberg

klo 14 Sindri Runudde

klo 15 Ella Jäppinen

klo 16 Paula Tuovinen

klo 17 Mira Kautto

klo 18 Kaisa Nieminen & Marika Peura

klo 19 Akim Bakhtaoui

Esitys näytetään kokonaisuudessaan myös FB live-streamina WIlhelm Blombergin facebook-tililtä.

 

*Toinen Keskus – Ateneumin luontopolku*

Toinen Keskus on paikkasidonnaisten esitysten sarja. Toisen keskuksen Ateneumin luontopolulla tutustutaan mm. Taisteleviin lokkeihin, Mielenmaisemaan Kolilta, Maa-aineksiin sekä Limoviikunan sukulaisiin. Oppaana toimii haudasta noussut René Descartes, joka on vihdoin ymmärtänyt, ettei järki voi tavoittaa olennaisinta olemassaolostamme.

HUOM! Vain 10 katsojaa kerrallaan.

Koollekutsuja Hanna-Kaisa Tiainen

Esiintyjät Hanna-Kaisa Tiainen ja Micha Goldberg

Äänisuunnittelija Viljami Lehtonen

Tilasuunnittelu Veera-Maija Murtola

Kesto 40min

 

*Fannie Sosa / screening of Cosmic Ass and I Need This In My Life + skype Q&A*

Klo 16:30 / Ateneum-sali

I Need This In My Life is a crystallization of several threads that have been going around in my life for a while.

The threads are: the healing and evolutionary power of khunt orgasmic experiences, the blatant disregard of Black dance and song and their technologies as healing devices ie scientific and epistemological racism, the amount of reseach and resources that go into weaponising these same technologies against the very people that first conceive them, this experience that I had a couple of years ago when I literally felt bass fill my womb and make it vibrate into orgasmic release… A lot.  Around this time my friend Shookofeh told me about this vibrator called “the womaniser”.  When I first experienced it I realized that it made so much sense to conceive a vibrational device that is round and hollow, in the image of the cérvix, instead of designs like the “bullet” that reinstate phallic and warfare language even in clitoral stimulation.    I had been lending it to all my friends and my roommate at the time left me a note saying “I need this in my life” after she experienced it.  At that moment I had a bit of a revelation: we need this round, vibrational, healing technologies in our life,  and sort of was able to channel all of what I had been thinking and knowing into this video. 

Cosmic Ass is also a concéntrate of the many topics discussed in twerkshops.  I wanted to use a Green screen to be able to evoke images and thots as they occur in my mind while i talk about them.  At the end of the day, we are talking about sexual autonomy.  There is a quote by India Amey’e that I really love “A sensually activated womxn is a precious resource for any community.  Pleasure is power”.  And as such, a sensually activated womxn is the first thing attacked when establishing a kyriarchy that obliterates community. 

Fannie Sosa is an afro-descendant activist, artist and curandera. She performs with the School Of No Big Deal and her talk/workshop “Resistance Is In The Cracks”, where she challenges the binary terror between our own ‘cannibal’ and ‘civilised’ selves, has toured internationally. She is currently doing a France- Brasil co-directed PhD called “Twerk, Torque: New Strategies for Subjectivity Decolonisation in Web 2.0 Times” . Her work is built around pleasurable resistance, the processes of being/ becoming an outsider in technoscientific worlds, trans-ness, divine pride, intersectional radically inclusionary femme-inism and sexual decolonisation, often using matriarchal and indigenous/diasporic references as a form of resistance against the epistemology of the capitalist market places. Fannie Sosa currently lives and works between Europe and South-America.

Q&A by Emmi Venna and Sonya Lindfors with Fannie Sosa

VAPAA PÄÄSY!

 

DESTROY 2000 YEARS OF CULTURE – leffascreening

I AM IN HARMONY

WITH MY ANNIHILATION

IN WHAT WILL SURVIVE ME

DESTROY WHAT DESTROYS YOU

DESTROY 2000 YEARS OF CULTURE

WOE DESTRUCTION RUIN AND DECAY

I AM THE ARCHITECT OF MY OWN DESTRUCTION

I FELT LIKE DESTROYING SOMETHING BEAUTIFUL

ANALYSIS IS THE ART OF CREATION THROUGH DESTRUCTION

AND THEY WOULD ALL SMILE AT THE BEAUTY OF DESTRUCTION

 

*YouTube video meditation on destruction*

programmed by Emmi Venna & Jaakko Pallasvuo

Kesto 1 h

 

*1983 feminist sci-fi film Born In Flames*

Directed by Lizzie Borden

Kesto 90 min

DVD format

 

*Aamunavaus*

Tirkistys Yökouluun, jossa kuvitellaan asiat toisin. Yökoulu on 8 helsinkiläisestä freelancer-taiteilijasta koostuva työryhmä, joka perustuu vertaistaiteilijuuteen. Työryhmän koko vaihtelee eri yhteyksissä. 

Työryhmä Essi Räisänen, Pauli Riikonen ja Maija Nurmio

Kesto 10min

 

*(con)Fusion*

“Who are you?” – I am myself. And sometimes, I am you. (con)FUSION on lyhennelmä duetosta, joka tutkii katutanssityylien ja nykytanssin yhteensulautumista ja sen tuomista nykytanssin koreografiseen kontekstiin. Teos käsittelee yksilön tarvetta kuulua yhteisöön ja tämän tarpeen heijastumista oman identiteetin rakentumiseen. Missä menee roolin ja identiteetin raja? Mikä meidät määrittelee ja miten määrittelemme itsemme? (con)FUSIONissa dialogi muuttuu monologiksi, kun oma käsitys itsestä vahvistuu ja yksilölle selkenee, että on myös ”ihan OK” olla joskus hieman hukassa ja ”confused” itsensä kanssa. Kukapa ei olisi.

Koreografia ja esitys
 Nelli Ahlroth & Julia Nurmio

Kesto 15 min

 

*“Itness”*

Teos on koreografinen transsi-tila, joka kutsuu yleisön todistamaan esiintyjän fasilitoimaa puhdistautumisrituaalia. Teos julistaa ja ennalleen palauttaa kehon kokemisen voimakkaana, vaistojen varaisena ja muuttuvana organismina. Liikkeen ja energian uudelleen ohjaamisen kautta esiintyjä ottaa yhteyden petoon. Yleisön ja esiintyjän välinen myötävärinä tarjoaa katsojalle raa’an fyysisen kokemuksen.

Koreografia ja esitys Vanessa Virta

Kesto 20 min

 

*At Night*

When everything goes dark, everything goes silent: why is it one’s spark grows violent? “Every night fucks every day up/Every day patches the night up” (Frank Ocean, ‘Nights’)

Tanssija/muusikko Linda Ilves ja muusikko/äänisuunnittelija Ben Rogers ovat pitkään tehnyt yhteistyötä musiikin saralla. Kaksikko päättivät lyöttäytyä yhteen yhdistäen kitaran/ukuklelen äänimaisemia ja “luuppeja”, nykytanssista inspiroitunutta katutanssia ja laulullisia runoja.

Työryhmä Linda Ilves ja Ben Rogers

kesto 15min

 

*Déjà-Boo Boys [GG] – LOVE ME O.K. M/V (KOR ver.)*

Suomen kaksi kovinta locking-crewiä Will Funk For Food ja Funky Foot Clan yhdistävät voimansa ja tuovat yleisölle katsauksen Etelä-Korean k-pop kulttuuriin. Teoksessa kaupallisen ja kimaltelevan k-popin vastapainoksi on asetettu katutanssikulttuuri ja locking-tanssilaji. Katutanssijoiden yksilöllisyys luo vahvan kontrastin valtavien k-pop-artistiryhmien ja samaistumista janoavien yleisömassojen kanssa. Näillä eväillä lavalle muodostuu yhdenmukainen, mutta hullunkurinen kokonaisuus, jonka parista katsojat eivät taatusti karkaa keräämään pokemóneja.

Koreografia ja esitys Patrick Milvi aka SPARKlee, Sonja Annala aka Q-UEEN, Elja Kaartinen aka Super Galaxy, Akim Bakhtaoui aka S-ALSA, Niko Haikala aka White Chocolate & Joonas Kilappa aka H.O.T.T.I.E

Meikki- ja pukusuunnittelu Yvonne King aka 81EIGHTY-ONE

Kesto 10 min

 

*This is How I Ended Up Here*

Kuinka käy, kun on yksin lukemattoman ajan? Tai ehkä laskemattoman, tai sekä että. Tuleeko meistä jokin ihan muu, olio, jota ei enää tunnista, mutta silti kaikki tuntuu hirveän tutulta. Missä on se balanssi, missä voi muuttua kuoriaiseksi jäämättä sen loukkuun? Tila alkaa puhua. Sitä tarvitsee muita, ymmärrämmekö sen vai emme oikeastaan? Itsekseen näpertäessä rakentaa ympärilleen risuisen iglun, tai ehkä keltakultaisen, jossa on ja asuu. Siinä on hyvä. / ? / !

Koreografia ja tanssi Karoliina Loimaala

Kesto 15 min

 

*NO SHAVE NO SHAME*

Häpeilemätön esitys naiskehoon kohdistuvasta kontrollista sekä siihen liittyvistä tabuista. Esitys ravistelee sammaloituneita käsityksiä, valottaa hämäriä alueita ja pohtii häpeää. Röyhkeällä ja humoristisella asenteella esityksen eri hahmot haastavat pohtimaan tasa-arvoa ja normatiivista sukupuolijakoa luoden siten uusia olemisen mahdollisuuksia.

Koreografia ja esitys Anne Rönkkö ja Moona Nevalainen

Työryhmä Sestra

Kesto 20min

 

*Do I? Really?*

Addressing the mundane struggles of defining relationships and fulfilling human connections. Indecisiveness, hesitation, and bad timings ensured.

Koreografia esitys Alina Pappi ja Mari Woll

Kesto 10 min

 

*Poetry Jam- tarinoita eräästä yhteiskunnasta *

Poetry Jam on tila. Kertomiselle, kuuntelemiselle, oivaltamiselle ja vahvistamiselle. Yleisöä kannustetaan osallistumaan ja jakamaan.

Työryhmä Abdulkarim-Yanar-Owusu- Assefa

Esiintyjät Julian Owusu, Giovanna Esposito Yussif, Hunderra Assefa, Maryan Abdulkarim ja muita

Kesto: 1h

 

*Kuvia vastarinnasta: Intro*

Esityksellisessä tutkielmassa pengotaan naisten asemaa kamppailussa. Inspiraationa ovat vallankumouksellisten kurdinaisten kuvat ja asema kamppailussa isistä vastaan, sekä itsehallinnon saavuttamiseksi. Työryhmää yhdistää halu käsitellä naisten mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Ohjaaja Maria Hukkamäki

Esiintyjät Maria Hukkamäki, Shadan Ahmad, Zilan Denis

Kesto 20 min

 

*Ote Ruskeat Tytöt –esseekokoelmasta*

Ruskeat Tytöt –blogin perustaja Koko Hubara lukee otteen helmikuussa 2017 ilmestyvästä teoksestaan Ruskeat Tytöt – tunne-esseitä. Yleisö voi antaa palautetta ja kertoa, mitä se yhteisönä haluaisi lukea kirjasta sen ilmestyessä. 

Esiintyjä Koko Hubara

Kesto: 20 minuuttia

 

*Ulkorastilla*

Anna ja Outi ovat Ulkorastilla. Matka Helsingistä Pohjois-Savoon on siinä 400 kilometrin hujakoilla. Matka teoksen ajatuksellisesta lähtöpisteestä (työ, ammatti ja identiteetti) tähän välietappiin (UrbanApa X Ateneum) on 5 vaivaannuttavaa ja ihan hauskaa kohtaamista palvelutaloissa ja yläkouluissa, sairaan monta minuuttia nauhoitettuja haastatteluja ja keskusteluja, ainakin miljardi sivua litteroitua tekstiä ja tsiljoona tuntia loputonta jauhamista. Sitten on tämä mystinen Esitys, joka pakenee sitä mukaa kuin sitä yrittää puheella piirittää. Jakamisen tarpeesta syntyi ulkopuolisuuden kokemus, josta todisteena paksu pino mustaa valkoisella. Näillä mennään.

Koreografia ja esitys Anna Kupari & Outi Markkula

Kesto 20 min.

 

*Spiraalin Anatomia*

Teos on performatiivinen luento-kannanotto spiraalista. Tanssijat pyrkivät irti karteesialaisesta ajattelusta vieden jokaisen liikkeen ja jokaisen suunnan kaarelle. Tällöin myös käsitys keskustasta muuttuu suhteelliseksi. Teos pohjautuu Axis Syllabuksen lähestymistapaan biomekaaniikkaan ja nivelten optimaalisiin liikeakseleihin.

Koreografi Ulla Mäkinen

Esiintyjät Essi Koivula, Katriina Korhonen, Nelli Ojapalo

Äänisuunnittelija Mikko Kolehmainen

Video ja teksti Ulla Mäkinen

Lainaukset Newton, Einstein, Jeanette Winterson, NASA, Youtube, Axis Syllabus International Research Community

Tanssijat videolla Noora Nenonen, Nelli Ojapalo

Kesto 20min

 

*Azrael*

Azrael on liikkeellinen nykytanssiteos, jossa pääosassa ovat rituaalinen toistuvuus, kehon rytmiikan vaihdokset ja kompositio työskentely. Teoksen visuaaliset lähtökohdat ovat saaneet inspiraationsa Azrael-nimisestä kuolemanenkelistä.

Koreografia Suvi Tuominen

Esiintyjät Selma Hopsu, Petra Kauppila, Wilma Seppälä

Pukusuunnittelija Suvi Tuominen

 

Festival

UrbanApa OPEN call / fall 2016

24.07.2016 – 14.08.2016

UrbanApa needs you!

UrbanApa is BACK! Etsimme jälleen joukkoomme taiteilijoita ja tekijöitä, esityksiä, esityskonsepteja, koreografisia käyttöliittymiä, demoja, work  in progress – teoksia, sooloja, ryhmäbiisejä ja palopuheita, pientä ja suurta. Millaisia mahdollisuuksia, ulottuvuuksia, tarpeita tai ehdotuksia museokonteksti tarjoaa?

HALUATKO MUKAAN? 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 14.8.2016 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet alla.

UrbanApa OPEN call / fall 2016

UrbanApa tarvitsee sinua!

Lokakuussa 2016 UrbanApa palaa Ateneumiin. Tällä kertaa meillä on käytössä Ateneum – salin lisäksi myös muita museon tiloja. Kysymmekin teiltä millaisia mahdollisuuksia/tarpeita/ajatuksia/koreografisia käyttöliittymiä museokonteksti tarjoaa tai ehdottaa juuri nyt? Millaista taidetta UrbanApan pitäisi esitellä Ateneumissa syksyllä 2016?

UrbanApan syksyn temaattisena maisemana on “Community as a choreographic practice”.

Juuri nyt tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan. Tänä syksynä UrbanApan konseptit keskittyvät tutkimaan yhteisöä ja sen myötä rakenteita, valtaa, voimaantumista, unelmointia, utooppisuutta ja selviytymisstrategioita. Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja yhteisö ja sen luoma maisema herättää? Meininki on  röyhkeää, kreisiä, akateemista, upeeta, freesiä, päräyttävää, herättävää, hätkähdyttävää, liikuttavaa, kyseenalaista, superlatiiventa tai jotain näiden väliltä.

kliinisestitodistettu021 copy

ONKO SINULLA TARVE/IDEA/EHDOTUS? HALUATKO MUKAAN?

Ehdota:

A.  Esitystä, esityksellistä ulostuloa, demoa, luentoa, palopuhetta, work in progressia tms /  max 20min

B.  Koreografista käyttöliittymää Ateneumin tiloihin/ympäristöön

C.  Jotain muuta! Mitä?

 

Ehdotuksen ei tarvitse suoraan liittyä syksyn teemaan, mutta sitä voi käyttää alustana, maisemana tai inspiraationa.

 

Tee vapaamuotoinen hakemus (max A4 tai linkki max 3min videoon), jossa kerrot ainakin:

  • Kuka olet / keitä olette
  • Mitä teette / projektisuunnitelma ( mitä, miten, miksi)
  • Tilatarpeet ja/tai muut toiveet
  • Oletko/miten olet vapaa ajalla 27.9.-2.10.2016 (festivaalin ajankohta)
  • HUOM! Varusta kaikki liitteet nimelläsi ja yhteystiedoillasi!!

 

Nimeä sähköposti OPEN CALL / nimesi ja lähetä hakemus osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 14.8.2016 mennessä.

Festival

UrbanApa x Ateneum

06.10.2015 – 11.10.2015

UrbanApa x Ateneum

FAKE IS THE NEW REAL

#feikkiä #aitoa #akateemista #huipputaiteilijat #WTF #installaatio #performanssi #worksinprogress  #artcontext #notartcontext #museohaltuun

3.10.2015  Pre-festival club // Lavaklubi // k – 18

6.-11.10. 2015 UrbanApa x Ateneum // Ateneum

MUSEOON ON FESTIVAALIVIIKON AJAN VAPAA PÄÄSY!

Ateneum -salin esitysiltoihin liput 5€, alle 18-v ilmaiseksi.

 

UrbanApa x Ateneum

UrbanApa x Ateneum// FAKE IS THE NEW REAL // 6.-11.10.2015 // Ateneum

UrbanApa x Ateneum on festivaali, joka törmäyttää urbaanin nykytaiteen ja museokontekstin.  Tänä syksynä teemamme on:

FAKE IS THE NEW REAL!

Me kysyimme taiteilijoilta, miten feikkiys voi toimia työtapana, ideologiana, metodina tai strategiana? Festivaalin aikana on luvassa useita erilaisia teoksia ympäri Ateneumia, jotka tarjoavat näkökulmia ja vastauksia näihin kysymyksiin.

 

AIKATAULU

Koko festivaalin installaatiot tilassa:

Helola Oksanen West John Helola, Antti Oksanen ja Maria West

Hysteria (Don’t panic) Anna Rosendahl ja Emma Suominen

Luova tuho Ilkka Rautio, Tuomas Norvio, Saara Töyrylä, Misa Förström ja Paco Bouzza

HUOM! Tanssija mukana installaatiossa ti klo 13-15, ke klo 16-18 ja to klo 16-18.

Re-museum ääniopasteos Kati Raatikainen ja Markku Essel

https://soundcloud.com/re-museum/re-museum

 

” GRAND OPENING”  TORSTAI 8.10.2015

klo 18:00  pääportaikossa:

This Is Grand Mandi Tiukkanen ja Ellen Söderhult

My Drag Bodies Pietari Kärki

 

PERJANTAI 9.10.2015 

Sisäpiha klo 16:00Post Post Nature  Anni Puuperä ja Satu Rinnetmäki

 

TaideOlohuone // Ateneum-sali klo 16:30 – 18:30

LOLita  Sanni Giordani ja Elisa Tuovila

FakeFabolousISuckLookGreat, Shit Mia Jaatinen ja Taru Aho

Presence Oskar Sara-Aho

Radio Kosminen Koe-eläintarha

My Drag Bodies & Triangeli Pietari Kärki & ensemble

 

 

LAUANTAI 10.10.2015

Sisäpiha klo 13:00 

TÄS ME 10.10.2015 KLO 13.00  Veera Ahonen ja Karoliina Rosenberg

Sisäpiha klo 14:00

TÄS ME 10.10.2015 KLO 14.00Veera Ahonen ja Karoliina Rosenberg

INTERTAJUNTATUTKIMUS  Antti Uimonen ja Tero Hytönen

 

TaideOlohuone //Ateneum-sali klo 15:00 – 17:00

LOLita  Sanni Giordani ja Elisa Tuovila

FakeFabolousISuckLookGreat, Shit Mia Jaatinen ja Taru Aho

Naisten Hinta – kampanja Johanna Karlberg

Radio Kosminen Koe-eläintarha

Bounce Minna Karttunen, Heli Keskikallio, Satu Rinnetmäki, Elisa Tuovila ja Anton Verho

 

SUNNUNTAI 11.10.2015

Sisäpiha klo 13:00:

Post Post Nature Anni Puuperä ja Satu Rinnetmäki

 

Ammattilaispäivä DANCING WITH THE GHOSTS// Ateneum-sali klo 14:00-17:00 // Vapaa pääsy

*ESITYS / Bad Magic and Artistic Autonomy*

Esiintyjät: Roy Boswell & Noora Palotie

Bad Magic and Artistic Autonomy is a lecture and magic show that discusses the invention of communities, strategies for expression and a journey to (almost) the other side of the world.

 

*ALUSTUS*

Alustus aiheesta: Tanssi museossa – haasteet ja mahdollisuudet?  Puhujana Soile Lahdenperä

 

*KESKUSTELUTILAISUUS*

Dancing with the ghosts? Tanssia on nähty museoissa jo vuosikymmenten ajan, mutta millaisia yhteistyömahdollisuuksia tanssilla museokontekstissa on vuonna 2015?

Panelistit:
Jaakko Simola / koreografi
Elina Pirinen / koreografi
Soile Lahdenperä / koreografi, tutkija
Sonja Jokiniemi / tanssitaiteilija
Mika Väyrynen / Ateneum-salin tuottaja
Kati Raatikainen / koreografi, Re-museum -ääniopasteos Sonya Lindfors / UrbanApa taiteellinen johtaja
Riikka Thitz / Kiasma –teatterin tuottaja

 

Museoon on tapahtuman ajan vapaa pääsy. 

Ateneum-salin ohjelma: liput 5€, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. 

Liput Ateneumin neuvontapisteestä, lippuvaraukset ainfo@ateneum.fi tai puhelimitse 0294 500 401.  

urbanapaprofiilikuva

 

INSTALLAATIOT

*RE – MUSEUM // ääniopaste*

Koreografia Kati Raatikainen

Äänisuunnittelu Markku Essel

Opasääni Mike Garner

Re-museum on koreografinen havaintomatka Ateneumin taidemuseoon. Katsoja johdatellaan keholliselle tutkimusmatkalle museoon matkaseuranaan ääniopaste, joka opastaa katsoja-kokijan katsomaan paikkaa uusin silmin. Opas kehottaa kokijaa kiinnittämään huomiota tilaan ja sen yksityiskohtiin sekä lähestymään museokontekstia totutusta poiketen.

Ääniopas ehdottaa sinulle erilaisia tapoja havainnoida museotilaa. Voit tulkita äänioppaan ehdotuksia valitsemallasi tavalla. Opas on englanninkielinen.

https://soundcloud.com/re-museum/re-museum

 

* HYSTERIA (Don’t panic) – work in progress // näyttelysali 3 *

Tekijät Anna Rosendahl ja Emma Suominen

Esiintyjä Iina Ahola

Musiikki Cold Pupu Sauna – Heartbeat in the brain

Work in progress – teoksessa tutkitaan kuvan ja liikkeen kautta katsojan ja katsottavan valtasuhdetta. I’m watching you.

Työpari Anna Rosendahl ja Emma Suominen tekevät feminististä video- ja performanssitaidetta.

Kesto noin 6 min

 

*Helola Oksanen West // Ateneum-salin lämpiö 1.krs*

Tekijät John Helola, Antti Oksanen ja Maria West

Lue tämä teksti. Olen muokannut sen. Minulla on seksikkäät aivot. Se on nautintoa.

Joku varmasti ajattelee, että on tyhmää altistaa itsensä julkisuudelle. Minä olen tehnyt sen. Jos palstamillimetrit ja sekunnit voi saada ilmaiseksikin, niin miksi niistä kannattaa maksaa. Minusta tulee mediatahojen mielissä lypsylehmä. Uhri, jota ensin suitsutetaan ja joka sitten jonain kauniina päivänä teurastetaan, syödään lihat ja haudataan luut. Silloin tajuan erottumisen voiman.

Seksiä – julkisuutta. Elä tavallani – kuolet.

Minulla oli edellytykset hyödyntää julkisuus.

Kritisoikaa. Kunnioitan teidän mielipidettänne. Kuuntelin Tippa-T:tä. Tosi coolia kehittää xxx keskelle metsää. Täysin mustaa.

En avaa käsitettä sen enempää.

 

*Luova Tuho // näyttelysalien välitila (kulku näyttelysalista 5)*

Ohjaus Ilkka Rautio

Äänisuunnittelu Tuomas Norvio

Koreografia/tanssi Saara Töyrylä

Pukusuunnittelu työryhmä

Kuvaus Paco Bouzza ja Jan-Niklas Jansson

Maskeeraus Misa Förström

Luova tuho – installaatio on elokuvaohjaaja Ilkka Raution, elektronisen musiikin tekijä Tuomas Norvion ja tanssitaiteilija Saara Töyrylän valmistama audiovisuaalinen teos. Työryhmä inspiroitui konkurssin kokeneesta, pian purettavasta Koverhar – terästehtaasta, jossa monikanavaisen video- ja ääniteoksen materiaali kuvattiin, tanssittiin, soitettiin ja äänitettiin keväällä 2015.

Teoksessa kuviteltu tehtaan viimeinen työntekijä muuntuu vähitellen tyhjilleen jätetyssä tehtaassa metsän eläimeksi symbolisoiden hypoteesia, jossa luonto valtaisi ajan myötä ihmisen hylkäämään tilan.

Työryhmä sijoittaa itsensä keskelle Luovaa Tuhoa, sitä mitä Koverharille ja yhteiskunnallemme tapahtuu parhaillaan -  operoi, leikkaa, soittaa, rytmittää ja tanssii tuota ilmiötä. Ja kysyy samalla voisiko arvomaailma olla myös toisin. Ryhmä ehdottaa taiteen keinoin tuhoa luovempiin ratkaisuihin johtavia reittejä.

 HUOM! Tanssija mukana installaatiossa ti klo 13-15, ke klo 16-18 ja to klo 16-18.

FakeFabulous

TaideOlohuone

 

*LOLita*

Koreografia ja tanssi: Elisa Tuovila ja Sanni Giordani

LOLita on pieni teos nahkansa uudelleenluomisesta. Lolita on japanista peräisin oleva pukeutumistyyli , jonka perustana on nukkemaisuus. Tyyli on saanut vaikutteita rokokoosta ja se korostaa söpöyttä, eleganttiutta sekä sievyyttä, ja sen voisi sanoa syntyneen vastalauseeksi liialle eroottisuudelle. LOLita teos tutkii tätä äärimmäisen visuaalista ja materiakylläistä ilmiötä, jolla voi luoda itselleen ikään kuin uuden persoonallisuuden. Mutta keitä me olemme kaiken pitsin, pastellin ja hymyn alla?

 

*Presence*

Koreografia ja tanssi: Oskar Sara-aho

Sooloesitys, joka tutkii toden ja feikin rajaa.

 

*FakeFabolousISuckLookGreat, Shit*

Koreografia ja tanssi:  Taru Aho ja Mia Jaatinen

“…Persoonahaitari näyttää toiselta. Epätosi alkaa alusta. Muistuttaa harhakuvan todellisuudesta. Identiteetin muutoksen reunalla tunnustelee seuraavaa…”

 

*RADIO*

Koreografia:  Anniina Kinnunen

Äänisuunnittelu: Anniina Kinnunen ja Aki Kinnunen

Työryhmä: Marlon Moilanen, Senja Sidoro, Kati Köykkä, Anni Thornberg, Netta Lepistö, Satu Tahvanainen, Nadja Pärssinen (pe), Virpi Velin (pe)

”Kuunnellen omaa sisäistä radiota – etsien yhteisiä taajuuksia.”

Radio on esitys/installaatio, joka tutkii vuorovaikutusta ja  luovuutta tässä hetkessä.

Kosminen Koe-eläintarha on kevät-talvella 2015 toimintansa aloittanut taideyhteisö, jonka toiminta on monimuotoista ja jonka mottona on äärimmäinen luomisen vapaus. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

 

*My Drag Bodies*

Koreografia: Pietari Kärki

Valosuunnittelija: Joonas Lampi

Työryhmä: Wilhelm Blomberg, Emma Kunnas, Pietari Kärki, Joonas Lampi, David Scarantino, Pauliina Sjöberg, Laura Sorvari, Carita Weissenfelt ja Triangeli

Task: Make a character called ”Woman”. Bring the character to some sort of a superlative. Task: Am I channelling? Am I channeling here and now? Greetings from Drag Buddies! ”My Drag Bodies” is a virgin trip for the most of us. We expect to be exposed. We dream of discoveries and redefinitions.

 

*Naisten Hinta -kampanja*

Konsepti: Johanna Karlberg

Suomen naistentuki ry:n puheenjohtaja Johanna Karlberg kertoo Naisten hinta-kampanjan taustasta, päämääristä ja strategioista. ”Nainen! Oletko sinäkin kyllästynyt maksamaan liikaa?”

 

*BOUNCE*

Koreografia: Heli Keskikallio ja työryhmä

Esiintyjät: Minna Karttunen, Satu Rinnetmäki ja Elisa Tuovila

Valosuunnittelu: Anton Verho

Bounce on kinesteettinen systeemi, jossa hypyn muodostama energia leviää tilaan vähitellen. Uudestaan aloittaen, toistaen ja akkumuloituen esityksen materiaali tulvii yli äyräidensä ja muodostuu lopulta lähes mahdottomaksi hallita.

ThisIsGrand

MUUT TILAT

 

*THIS IS GRAND*

Choreography and performance: Mandi Tiukkanen and Ellen Söderhult

The making of this dance was fed by “why not”, “why?”, adrenaline, endorphins, friendship, an interest in- and a love for dance. The making of this dance started with some thoughts on why new seems to equal better, and why inventive seems more easily promoted than slow.

In THIS IS GRAND, we try to leave dance as expression alone. We try to dance not to express something pre-determined through the dances but letting the dances be expressed, by manifesting dance as expression in the materiality of our dancing bodies. Something like lending one’s being to the dance. Something like expressing the dance.

Big thank you to referenced artists: Mikhail Baryschnikov, Jean Corelli, Jules Perrot, Xavier Le Roy, Leona Lewis, Beyoncé, Klaus Bardelt, Igor Stravinsky and everybody involved in shaping, developing, practicing and teaching ballet and contemporary dance practices throughout history until today.

 

*POST POST NATURE*

TyöryhmäSatu Rinnetmäki ja Anni Puuperä

Musiikki: Antonio Vivaldi: les 4 saisons.

POST POST NATURE on esityksellinen tutkimus olemisesta keinotekoisessa ympäristössä. POST POST NATURE on hahmotelma tulevaisuuden luonnosta.

Work-in-progress-esityksen kesto on 2-3 tuntia ja yleisö saa oleilla ja

liikkua tilassa vapaasti sekä seurata esitystä haluamansa ajan.

Esityksessä käytettävä materiaali ja objektit ovat kerätty työryhmän

kodeista kolmen viikon työskentelyjakson aikana.

 

*TÄS ME 10.10.2015 KLO 13.00 /14.00 *

Konsepti ja tanssiVeera Ahonen ja Karoliina Rosenberg

Authentic movement eli autenttinen liike on improvisaatio lähtöistä

liikkeen vapauteen perustuvaa hetkessä olemisen tutkimista ja harjoittelua.

Teos sai alkunsa, kun omat kokemuksemme autenttisesta liikkeestä, sekä

luetut että jaetut ajatukset veivät meidät pohtimaan voiko autenttisen

liikkeen viedä lavalle, esitysformaattiin? Mikä on yleisön rooli?

 

*INTERTAJUNTATUTKIMUS*

Koreografia ja tanssi: Tero Hytönen ja Antti Uimonen

Maailmankuva leviää, tieto leviää ja ihmiset leviää. Mitä tapahtuu kun keho ja mieli leviää. Kun leviää niin myös hajoaa.

Ihmiskunta on tutkitusti kehittynyt sykleissä aikojen alusta asti. Mitä lähemmäksi nykypäivää tulemme niin kehityksen tahti on vain kiihtynyt, ja syklit tihentyneet. Nykypäivänä elämme murrosta, jossa olemme kulkemassa kohti uutta kehityksen aaltoa. Tämän aallon perustana toimii Internet. Samalla tavalla kuin höyrykoneet aikoinaan mullistivat yhteiskunnat ja käynnistivät teollisen aikakauden. Internet tulee toimimaan seuraavan aallon pohjana, jonka päälle tulevaisuutta rakennetaan.

 

UrbanApa pidättää oikeudet muutoksiin!

Tuoreimmat tapahtumat:

07.08.2017 Festival

UrbanApa OPEN call / fall 2017

UrbanApa tarvitsee sinua! Lokakuussa 2017 UrbanApa palaa Ateneumiin. Tällä kertaa meillä on käytössä Ateneum – salin lisäksi myös muita museon tiloja. Kysymmekin teiltä millaisia mahdollisuuksia/tarpeita/ajatuksia/koreografisia käyttöliittymiä museokonteksti tarjoaa tai ehdottaa juuri nyt? Millaista taidetta UrbanApan pitäisi tuoda Ateneumiin syksyllä 2017? Tänä syksynä UrbanApan temaattisena maisemana on “Possible and impossible futures” …

Lue lisää ►
06.06.2017 Exchange

TOOLBOX #11

INSPIROI JA INSPIROIDU! PASKAA JA TIMANTTIA! MITÄ TÄÄ ON MITÄ TÄÄ EI OO? UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Kevään 2017 toisessa  TOOLBOXissa writing and dramaturgical tools työskennellään kirjoittamisen, näyttämöllisten avausten …

Lue lisää ►
09.05.2017 Festival

#StopHatredNow2017

-  Kohti monimuotoisempaa taidekenttää(For English see below)Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taideorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, valtarakenteista, toiseudesta, representaatioista sekä antirasistisista strategioista. Vuonna 2017 #StopHatredNow –tapahtuma on suunnattu taideinstituutioille, yksittäisille taiteilijoille …

Lue lisää ►
27.02.2017 Exchange

TOOLBOX #10

INSPIROI JA INSPIROIDU! PASKAA JA TIMANTTIA! MITÄ TÄÄ ON MITÄ TÄÄ EI OO? UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Kevään 2017 ensimmäisessä TOOLBOXissa #thefutureisfemale työskennellään mahdollisten (ja mahdottomien) tulevaisuuksien …

Lue lisää ►