Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

WTF?

 

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

UrbanApa on helsinkiläisten taiteilijoiden Sonya Lindforsin ja Anniina Jääskeläisen (Murha-kollektiivi) vuonna 2010 alullepanema urbaanin taiteen yhteisö, joka toimii alustana erilaisille taidetapahtumille. UrbanApa toteuttaa tapahtumia, näyttämötaideteoksia, taidehautomoita, klubeja, musiikkifestivaaleja, site specific-esityksiä ja työpajoja. Tausta-ajatuksena on työllistää taiteilijoita ja luoda alusta uudentyyppisille taiteellisille tapahtumille ja kohtaamisille.  Vuonna 2013 UrbanApalle myönnettiin tanssitaiteen valtionpalkinto rohkeasta ja merkityksellisestä työstä tanssin kentän hyväksi.

UrbanApa

Urbanapa kymmenen käskyä

  1. Muutetaan taiteella maailma paremmaksi!
  2. Lisätään yhteisöllisyyden tunnetta.
  3. Luodaan työ- ja verkottutumismahdollisuuksia nuorille taiteilijoille.
  4. Tuotetaan uutta suomalaista urbaania näyttämötaidetta.
  5. Toteutetaan uudenlaisia monitaiteellisia, tämän hetken tarpeisiin vastaavia tapahtumia.
  6. Pienennetään sukupolvien välistä kuilua.
  7. Tuodaan uudenlaista yleisöä nyky- ja urbaanintaiteen piiriin.
  8. Toimitaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
  9. Saadaan uusia tekijöitä ja kokijoita mukaan taiteen pariin.
  10. Luodaan uudenlaisia rakenteita taiteen kentälle kyseenalaistamalla nykyiset tuottamis- ja rahoitusmallit sekä keskustelemalla niistä ja niiden vaihtoehdoista avoimesti.

Missio, visio ja arvot

Missio:

UrbanApan perimmäisenä tarkoituksena on toimia suomalaisen taiteen suunnannäyttäjänä ja terävimpänä kärkenä. UrbanApa toiminta perustuu yhteisöllisyydelle ja inhimillisille perusarvoille. UrbanApa haluaa toimia alustana MAHDOLLISUUKSILLE tarjoten työmahdollisuuksia nuorille ammattitaiteilijoille, tuoden uudenlaista yleisöä taidetanssin piiriin, tarjoten laadukkaita ja ilmaisia kursseja lapsille ja nuorille sekä lisäten yleistä hyvinvointia ja yhteisöllisyyden kokemusta taiteen ja vuorovaikutuksellisuuden keinoin.

Visio:

UrbanApa on uudenlainen avantgardistinen tapahtumakonsepti, joka vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin ja haasteisiin. UrbanApa toimii niin ruohonjuuritasolla, tarjoten ilmaisia kursseja nuorille, kuin tämän päivän taide- ja kulttuurimaailman terävimmässä kärjessä toteuttaen mitä mielikuvituksellisempia ja ennakkoluulottomampia esityskonsepteja. Toisin kuin monet muut alan toimijat, UrbanApa ei tyydy taipumaan olemassa olevien rakenteiden orjaksi, vaan pyrkii jatkuvasti kyseenalaistamaan ja taivuttamaan olemassa olevia toimintamalleja. Kuten taiteen tuleekin. Monipuolisella ja monialaisella toiminnallaan UrbanApa manifestoi ja elää todeksi niin usein kuullut sanat: “Taide kuuluu kaikille!”

Arvot:

UrbanApan toiminnan taustalla vaikuttavat vahvat arvot ja usko siihen, että taiteella voi muuttaa maailma. Taiteellisen työskentelyn lähtökohtina ovat aina tasarvoisuus ja kunnioitus riippumatta etnisestä, sosiaalisesta, kultuurisesta, uskonnollisesta, seksuaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai lähtökohdasta. UrbanApa toteuttaa inhimillisiä, avoimen vuorovaikutuksellisia, todellisista tarpeista ja elävästä elämästä lähtöisin olevia elinvoimaisia tapahtumia ja taidetekoja, jotka puhuttelevat kaikenikäisiä. UrbanApan taustalla toimii urbaanin taidetanssin tuki yhdistys eli UTT ry. Yhdistyksen tehtävänä on sääntöjensä mukaisesti edistää ja kehittää urbaania taidekulttuuria, erityisesti urbaanin taidetanssin kulttuuria ja levittää sen tuntemusta ja harrastuneisuutta. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on lisätä tasa-arvoa, suvaitsevuutta ja kansainvälistymistä taiteen näkemisen ja kokemisen kautta. UTT ry tuottaa UrbanApan tapahtumat, sekä tukee Murha-kollektiivin taiteellista työskentelyä.

 

Media

Promokuvat:

Showreel:

https://www.youtube.com/watch?v=jVvgzBCmNg0&feature=youtu.be