Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Festival

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

OPEN CALL / FALL 2020

08.04.2020 – 06.05.2020

We need each other!

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen alusta, jonka yksi perimmäisistä tarkoituksista on toimia muuttuvana ja oppivana alustana. Haluammekin jatkaa taiteen äärellä olemisen mahdollistamista myös kriisin keskellä.  Elokuussa 2020 UrbanApa juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan – tavalla tai toisella.

Etsimme jälleen joukkoomme taiteilijoita ja tekijöitä, esityksiä, esityskonsepteja, koreografisia käyttöliittymiä, demoja, work in progress -teoksia, sooloja, ryhmäbiisejä ja palopuheita, pientä ja suurta.

Tänä vuonna UrbanApan konseptit keskittyvät tutkimaan toivoa.

Me yritämme herkistyä maailmalle ja muutokselle. Kysymme, miten taiteen tekeminen ja toivo voivat olla läsnä haastavina aikoina? 

Millaisia mahdollisuuksia, ulottuvuuksia, tarpeita tai ehdotuksia teema ja museokonteksti tai vastaavasti etänä oleminen, voisivat tarjota sinulle/teille? Mistä sinä tai te olette kiinnostuneet juuri nyt? Miten me voisimme auttaa? 

HALUATKO MUKAAN?

HAKU ON LOPPUNUT! KIITOS KIINNOSTUKSESTA :) 

OPEN CALL / FALL 2020

Me tarvitsemme toisiamme!

(Scroll down for Eng)

Elämme hurjia aikoja. Arki on keskeytynyt, huoli täyttänyt mielemme ja erilaiset rajoitukset tyhjentäneet kalenterimme. Sosiaalinen media ja digitaaliset alustat tuovat lohtua, mutta eivät voi korvata toisen ihmisen läheisyyttä. Me tarvitsemme toisiamme.

Poikkeustila on paljastanut olemassa olevien rakenteiden epätasa-arvoisuuden. Taiteilijat, erityisesti epävarmoissa olosuhteissa työskentelevät freelancerit, ovat erityisen heikossa asemassa. Shokki lamaannuttaa – samalla tarvitsemme taidetta juuri nyt.

UrbanApan yksi perimmäisistä tarkoituksista on toimia muuttuvana, nopeana ja oppivana alustana, ja haluamme jatkaa taiteen äärellä olemisen mahdollistamista myös kriisin keskellä.

Elokuussa 2020 UrbanApa juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan – tavalla tai toisella. Mahdollisuuksien salliessa palaamme Ateneumin taidemuseoon. Jos taas kokoontuminen ei elokuussa ole edelleenkään sallittua, toteutetaan festivaali etänä netissä.

_

Tämä aika pakottaa pysähtymään ja tarkastelemaan elämäämme ja ympäröivää yhteiskuntaa. Tämän jälkeen kaikki muuttuu, mutta voisiko muutos olla myös toiveikas?

Vuonna 2020 UrbanApan temaattisena maisemana on “toivo”. Miten spekulatiiviset fiktiot, kumoukselliset tarinat, jammailu, leikki ja ilo, hidastaminen ja ihmetteleminen, tukeminen ja jakaminen voisivat olla läsnä, olimme sitten lähellä tai kaukana? Asetumme kuuntelemaan ympäröivää maailmaa: kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa toivon äärelle.

Mikä luo meille toivoa? Miten taiteen tekeminen tai sen äärellä oleminen voi olla läsnä tällaisina aikoina? Voiko muutos olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? Tai utooppista? Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja teeman luomat maisemat herättävät? Me emme tiedä, mutta ehkä voimme olla toiveikkaita yhdessä!

_

OLETKO KIINNOSTUNUT? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa eritaustaisia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä.

Kysymmekin teiltä millaisia mahdollisuuksia/tarpeita/ajatuksia/koreografisia käyttöliittymiä/installaatioita/puheenvuoroja vuoden teema ja mahdollisuuksien mukaan joko museokonteksti tai netin välityksellä työskentely tarjoaa tai ehdottaa juuri nyt?

Entä mitä Sinä tarvitset? Mitä haluaisit tehdä? Mistä olet kiinnostunut?

Ehdota:

A.  Esitystä, esityksellistä ulostuloa, demoa, luentoa, performanssia, palopuhetta, kuunnelmaa, work-in-progressia tms. / max. 30min.

B.  Koreografista suhdetta, installaatiota, scorea tms.

C.  Jotain muuta! Mitä?

Ehdotuksen ei tarvitse suoraan liittyä vuoden teemaan, mutta sitä voi käyttää alustana, maisemana tai inspiraationa.

Lähetä meille CV tai bio + vapaamuotoinen hakemus (max. A4 tai linkki max. 3min. videoon), jossa kerrot ainakin:

 • Kuka olet / keitä olette?

 • Mitä teette / projektisuunnitelma (mitä, miten, miksi)?

 • Onko ehdotusta mahdollista toteuttaa etänä, etukäteen nauhoitettuna, striiminä tai netin välityksellä? Jos on, niin miten?

 • Tila- ja tekniset tarpeet? Muut toiveet?

 • Oletko/miten olet vapaa ajalla 17.-22.8.2020 (festivaalin ajankohta)?

 • Toivomme myös osallistujien sitoutuvat alustan eettisiin ohjeisiin, jotka löytyvät täältä.

 

HAKU ON LOPPUNUT! KIITOS KIINNOSTUKSESTA. 

 

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä.

Lisätietoja:

sonya@urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

We need each other!

The times are hard. Everyday life has been interrupted, worries have filled our minds, and various restrictions have emptied our calendars. Social media and digital platforms bring comfort, but cannot replace another person’s presence. We need each other.

The state of emergency has revealed inequalities in existing structures. Artists, especially freelancers working in precarious conditions, are in a particularly vulnerable position. The shock is paralyzing, but we also need art right now.

One of UrbanApa’s ultimate goals is to act as a changing, fast and learning platform, and we want to continue facilitating a time and space for coming together as well as for art making even in the midst of a crisis. In August 2020, UrbanApa will celebrate its 10th anniversary – one way or another. Time will tell if gathering in a museum space will be possible in August, but if not, we are prepared to hold the festival online.  The times have forced us to slow down and pause, to examine our lives as well the surrounding society. After this, everything will be different, but could the changes also be hopeful?

In 2020, UrbanApa’s thematic landscape will be “hope”. How could speculative fiction, subversive stories, jamming, play and joy, slowing down and wondering, support and sharing be present whether we are near or far? We will settle down to listen to the world: experiences, feelings, energies, and through these the possibilities of art leading to hope.

What creates hope for us? How can art making be present at times like these? Can change be playful, enjoyable, feminist, and communal? Or utopian? What opportunities, ideas, strategies, methods, or aesthetics do the landscapes created by the theme evoke? We don’t know, but maybe we can be confused together!

_

ARE YOU INTERESTED? 

We are looking for a diverse group of artists and people from different backgrounds working with art.

What opportunities, needs, ideas, choreographic interfaces, installations or speeches  does the theme and, if possible, either the museum context or online work offer or suggest right now?

What do you need? What would you like to do? What are you interested in? How could we help you?

You can propose:

A.   A performance, presentation, demo, lecture, speech, discussion or work in progress etc. / max. 30 min.

B.  A choreographic relation, installation or a score.

C.  Something else! What?

The proposal does not have to be directly related to this year’s theme but you can use the theme as a platform, landscape or inspiration.

Please send us your CV or bio as well as a free form application (maximum one A4 or a link to a video of max. 3 minutes) where you state:

 • Who you are

 • What you want to do / a project plan (what, when, why)

 • If it’s possible to implement the proposal remotely, prerecorded, by stream or via the Internet, and if so, how

 • Spatial and technical needs as well as other requests

 • Your availability during 17.-22.8.2020 (the time of the festival)

 • We also hope that participants commit to the platform’s ethical guidelines, which can be found here. 

NB. 

THE CALL HAS ENDEND! THANK YOU FOR YOUR INTEREST. We will send a reply message to all proposals at the end of the application period. There is a fee for all selected proposals. 

UrbanApa is an anti-racist and feminist art community that serves as a platform for new artistic discourses. Read the platform’s ethical guidelines here 

For more information: sonya@urbanapa.fi

Tuoreimmat tapahtumat:

17.05.2021 Exchange

#StopHatredNow 2021

#StopHatredNow 2021  – Kohti toivon näkymiä Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan 17.–21.5.2021 (Scroll down for English) #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, inklusiivisuudesta, valtarakenteista, toiseudesta, sekä intersektionaalisista feministisistä strategioista. Tapahtuma on suunnattu …

Lue lisää ►
09.02.2021 Exchange

UrbanApa X HIFF: Valta, Toiseus ja representaatiot

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä sen myötä. Viimeaikainen keskustelu mm. rasismista, kulttuurisesta omimisesta, #MeToo:sta ja representaatiosta on herättänyt isoja kysymyksiä – uusia ja vanhoja. UrbanApa taideyhteisö ja HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota taidekentälle matalan kynnyksen alusta keskustelulle ja oppimiselle. Ensimmäinen vuonna 2021 toteutettava …

Lue lisää ►
18.01.2021 Exchange

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

Scroll down for Eng_ UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville – working with frictions and fictions Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii …

Lue lisää ►
16.11.2020 Exchange

TOOLBOX #17

  Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 toisessa TOOLBOXissa työskennellään teeman “leikki” parissa. TOOLBOXin on co-kuratoinut Minna Karttunen.   Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, …

Lue lisää ►