Facebook | Twitter | Youtube |

UrbanApa

Tilaa Urbanapa uutiskirje!

Festival

 

Urbaani kulttuuri–, taide– ja tapahtumayhteisö
Urbant kultur–, konst– och evenemangssamfund
Community for Urban Culture, Art and Events

Mikä on UrbanApa Festival?

UrbanApa Festival on urbaanin taiteen festivaali, joka esittelee tuoreita näkemyksiä, uusia esityskonsepteja ja pinnan alla piileviä kykyjä esittävän taiteen kentältä. UrbanApa toimii kulttuuritalojen ja perinteisten taidenäyttämöiden lisäksi myös niiden ulkopuolella etsien aktiivisesti kaupunkiympäristöstä uusia paikkoja taiteelle. UrbanApa ei ole vuotuinen, tuttu ja turvallinen festivaali vaan erilainen ja yllättävä tapahtumasarja, joka ottaa kaupungin haltuunsa taideteko kerrallaan.

UrbanApa-festivaalin taustalla toimii helsinkiläisten taiteilijoiden kolektiivi,  joka on toiminut taiteen kentällä vuodesta 2007.

What is UrbanApa Festival?

UrbanApa Festival is an urban arts festival, which introduces fresh points of views, new performance concepts and up and coming talents from the arts field. UrbanApa collaborates with cultural centres in Helsinki region but functions also outside of them, looking actively new spaces for art in the city environment. UrbanApa is not your usual nice and safe once in a year festival. It is a different and surprising series of events that takes over the city with one art action at a time.

Behind the organization of UrbanApa Festival stands a collective of  Helsinki based artists, which has worked actively in the arts field since 2007.

Vad är UrbanApa Festival?

UrbanApa festival är en urban konstfestival som vill föra fram fräscha synpunkter, oförutsägabara föreställningskonsept och nya talanger inom konstfältet. UrbanApa fungerar inte endast i samarbete med kulturcentralerna i Helsingforsregionen, utan även utanför dem, konstant på jakt efter nya och spännande stadsmiljöer att framföra konst på. UrbanApa är inget bekant och förutsägbart en-gång-om-året festivalkoncept. Snarare en serie överraskande evenemang, som erövrar delar av staden, ett evenemang i taget.

Bakom UrbanApa festivalen står Murha-kollektiivi, en grupp konstnärer, som aktivt medverkat på kulturfältet sedan år 2007.

UrbanApa
Festival

UrbanApa x Ateneum 2020

19.08.2020 – 22.08.2020

UrbanApa x Ateneum 2020

H O P E

#toivo #hope #yhteisö #voimaantuminen #rakenteet #power #dreaming #playing #installaatio #performanssi #worksinprogress  #artcontext #museohaltuun

19.-22.8. UrbanApa x Ateneum / Ateneum

LIPUT MYYNNISSÄ NYT  / TICKETS AVAILABLE NOW! 

UrbanApa x Ateneum 2020

[English below]

Tänä vuonna UrbanApa x Ateneum -festivaalia vietetään 19.8.–22.8.2020 Ateneumin taidemuseossa. Tapahtuma on museokontekstin ja elävän nykytaiteen törmäyttävä monitaiteinen festivaali, jonka aikana taidemuseossa esiintyy monimuotoinen joukko esittävän taiteen, musiikin ja kuvataiteen ammattilaisia, jotka luovat yllätyksellisiä, poikkitaiteellisia ja leikkisiä teoksia. Vuoden 2020 ohjelman on kuratoinut Emmi Venna, Esete Sutinen ja Sonya Lindfors.

Mennyt kevät on ollut monin tavoin intensiivinen ja väkivaltainen, ja kevään ja kesän tapahtumat ovat pakottaneet monet hidastamaan ja pysähtymään, mutta myös osoittamaan mieltään ja toimimaan. Vuoden teemana onkin ajankohtaisesti toivo. Miten spekulatiiviset fiktiot, kumoukselliset tarinat, jammailu, leikki ja ilo, hidastaminen ja ihmetteleminen sekä tukeminen ja jakaminen voisivat olla läsnä, olimme sitten lähellä tai kaukana? Tulevaisuus voisi olla erilainen, mutta voisivatko muutokset herättää myös toivoa? Asetumme kuuntelemaan ympäröivää maailmaa: kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa toivon äärelle.

Ateneumin saavutettavuus: Ateneumin näyttelysaleihin sekä Ateneum-saliin on esteetön kulku. Inva-WC löytyy alakerrasta narikan vierestä. Sukupuolineutraali WC löytyy lämpiöstä.

Koronavirus: Festivaali tapahtuu tänäkin vuonna fyysisesti Ateneumissa, mutta huomioimme tarkasti myös turvallisuuden. Esitysten yleisömäärä on rajoitettu 50 henkeen ja työpajoihin otetaan vain 12 osallistujaa. Pyydämme kaikkia harjoittamaan hyvää käsihygieniaa sekä pitämään turvaväliä muihin kanssaihmisiin. Pyydämme myös, että paikalle tullaan vain terveenä – pidetään toisemme turvassa! Lue tarkemmat turvallisuusohjeet täältä: PDF tai DOCX.

Liput: suuri osa festivaalin ohjelmistosta on ilmaista, mutta maksullisiin esityksiin liput TÄÄLTÄ.

Käsiohjelma: vuoden virtuaalisen käsiohjelman löydät TÄÄLTÄ.

Ikäsuositus: festivaalin ohjelma on tarkoitettu yli 14-vuotiaille, ellei toisin mainita.

Festivaalin eettisen ohjeistuksen löydät TÄÄLTÄ.

Pressikuvat löydät TÄÄLTÄ.

Tervetuloa!

____________________________________________________________________________

In 2020 UrbanApa x Ateneum will be held on August 19–22 at Ateneum’s art museum. The event brings urban contemporary art to a museum context, and for four days, a group of diverse artists – all professionals in performance art, music, visual arts – will take over Ateneum and create surprising, interdisciplinary and playful works. The 2020 program has been curated by Emmi Venna, Esete Sutinen and Sonya Lindfors.

This spring has been intense and violent in so many ways. The times have forced us to both slow down and pause as well as to protest and act. This year’s theme is, topically, hope. How could speculative fiction, subversive stories, jamming, play and joy, slowing down and wondering, support and sharing be present whether we are near or far? The future will be different, but could the changes also be hopeful? We will settle down to listen to the world: experiences, feelings, energies, and through these the possibilities of art leading to hope.

Ateneum’s accessibility: Ateneum’s exhibition halls and the Ateneum Hall are fully accessible with wheelchair. The accessible toilet can be found downstairs near the cloakroom. A gender-neutral toilet can be found in the lobby.

Covid-19: UrbanApa x Ateneum takes place in its physical form as usual, but with safety carefully in mind: performances will only accept 50 viewers and workshops only 12 participants. We also ask everyone to practice good hand hygiene and to keep a safe distance to others. We also ask that you refrain from coming if you are experiencing any symptoms of illness – let’s keep each other safe! Read more detailed safety instructions here: PDF or DOCX.

Tickets: much of the program is free of charge, but those with a 5€ fee can be bought HERE.

Playbill: this year’s virtual playbill can be found HERE.

Age recommendation: the festival’s program is not recommended for those under 14 years of age unless stated otherwise.

The festival’s ethical guidelines can be found HERE (scroll down for English).

Press photos can be found HERE.

Welcome!

____________________________________________________________________________

OHJELMA 19.-22.8.2020 PROGRAM

HUOM. Laajemmat ohjelmatiedot alhaalla.
NB! More information on the performances below.

INSTALLAATIOT / INSTALLATIONS
Koko festivaalin ajan / During the entire festival

Strands of long distance love / Tuuli Malla & Amanda Monti
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Kumppani – fiktiivinen opas Ateneumin rakennukseen ja kokoelmaan | Companion – a fictive guide to the building and collections of Ateneum / Miina Pohjolainen
Pääportaikko, 2. kerroksen kokoelmanäyttely ja 3. kerroksen sali 33, skannaa seiniltä löytyvä QR-koodi / Main staircase, collections exhibition on the 2nd floor and 3rd floor hall 33 on the 3rd floor, scan the QR code on the walls
Pääsy museokortilla tai museolipun hinnalla / Admission with museum card or admission fee to Ateneum

Keskiviikko / Wednesday 19.8.

12.00-13.00 Natural Hope / Sandy Bee
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

13.00-13.15 Home Findings / Minna Karttunen with Aida Tervo, Dasha Che & Elise Knudson
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

13.30-13.55 On the mechanics of Hope / Olga Spyropoulou
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)
Liput 5 € (kokoontumispaikka lipunmyyntisalissa) / Tickets 5€ (meet-up at the ticket sales hall)

14.00-16.00 TYÖPAJA / WORKSHOP: Sound & Sensibility / Maija Mikkola & Annika Sohlman
Kokoontumispaikka lipunmyyntisalissa / Meet-up at the ticket sales hall
Liput 5 € (maks. 12 osallistujaa) / Tickets 5€ (max. 12 participants)

16.00-18.00 Syli | In my arms / Salla Talvikki Nieminen
Cubus, Sali 33, 3. krs /Cubus, Gallery 33, 3rd floor
Vapaa pääsy / Free admission

17.30-18.00 maatua | decay / Kardo Shiwan, Wilhelmina Ojanen, Samuel Kujala, Elsa Heikkilä, Veera Kauhanen 
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Liput 5 € / Tickets 5€

18.30-19.00 Betty Fvck presents Art of Diversity with Betty Fvck, Hasard le Sin, Miss Chrissy Kiss
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Liput 5 € / Tickets 5€

Torstai / Thursday 20.8.

12.00-13.00 Miltä tanssiminen tuntuu? | How does dancing feel? | Hur dansandet känns? / Wilhelm Blomberg & Taru Aho
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

13.00-13.15 Home Findings / Minna Karttunen with Aida Tervo, Dasha Che & Elise Knudson
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

13.00-14.00 Klassikot ja muutos? | Classics and change? / Warda Ahmed & Shareef Askar
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

14.00-16.00 TYÖPAJA / WORKSHOP: On keeping a notebook / Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen
Kokoontumispaikka lipunmyyntisalissa / Meet-up at the ticket sales hall
Liput 5 € (maks. 12 osallistujaa) / Tickets 5€ (max. 12 participants)

16.00-16.30 UNETO / Pinja Poropudas & Max Merikoski
Ateneumin pääportaikko / Ateneum’s main staircase
Vapaa pääsy / Free admission

16.45-19.45 SCREENING: Hope and subversive narratives! RAFIKI screening + discussion with Ubuntu Film Club
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy (maks. 50 paikkaa) / Free admission (max. 50 seats)

Perjantai / Friday 21.8.

9.00-11.00 TYÖPAJA / WORKSHOP: Shake _______ off / Ella Effendy
Kokoontumispaikka museon edessä / Meet-up in front of the museum
Liput 5 € (maks. 12 osallistujaa) / Tickets 5€ (max. 12 participants)

10.00-11.00 Onko meillä toivoa? Keskustelu taiteesta ja toivosta poikkeustilan aikana / Marja Sakari, Emmi Venna, Sonya Lindfors
Ateneumin Bistro / Ateneum’s Bistro
Vapaa pääsy / Free admission

12.00-13.00 Miltä tanssiminen tuntuu? | How does dancing feel? | Hur dansandet känns? / Wilhelm Blomberg & Taru Aho
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

13.00-13.15 Home Findings / Minna Karttunen with Aida Tervo, Dasha Che & Elise Knudson
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

14.00-15.30 SCREENING: Tones and Motions
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy (maks. 50 paikkaa) / Free admission (max. 50 seats)

 • With a little help from my friends / Oriane Paras & Riikka Lakea
 • Fuck you tetrao urosfallus / Salvador Ikonen
 • That Song / Laika Maa
 • Tulva / Johan Högsten & Ainu Kyrönseppä

16.00-17.30 Funky Foot Clan x This Good Company presents: HYPE-R Battle! 
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy (maks. 50 paikkaa) / Free admission (max. 50 seats)

19.00-21.00 Jab Molassie – the devil masquerade and cultural resilience / Dwayne White & Mari Pitkänen
Zoom (ID: 824 8434 7882)
Vapaa pääsy / Free admission

Lauantai / Saturday 22.8.

11.30-12.00 Impressions / Godwin Otieno
Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard
Vapaa pääsy / Free admission

12.00-13.30 TYÖPAJA / WORKSHOP: Sinking in the time of neoliberal work conditions / Suvi Tuominen & Dasha Che
Kokoontumispaikka lipunmyyntisalissa / Meet-up at the ticket sales hall
Liput 5 € (maks. 12 osallistujaa) / Tickets 5€ (max. 12 participants)

14.00-16.30 THE GATHERING – Hope in the Dark
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Liput 5 € / Tickets 5€

 • 14.15 Sameer / Shareef Askar
 • 14.30 Spheres & Circles Circles & Spheres / Isaiah Lopaz
 • 15.00 Adventures of Harriharri / Harold Hejazi
 • 15.45 Dear Elijah / Sharron Todd

Pidätämme oikeuden muutoksiin. / We reserve the right to make changes.

____________________________________________________________________________

TEOSESITTELYT / PERFORMANCES

Kuva / Image: Tuuli Malla

Kuva / Image: Tuuli Malla

INSTALLAATIO / INSTALLATION: Strands of Long Distance Love / Tuuli Malla & Amanda Monti
Koko festivaalin ajan / During the entire festival
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Työryhmä / Working group: Tuuli Malla & Amanda Monti
Kesto / Duration: 30 min
Kieli / Language: englanti (hieman suomea ja saksaa) / mainly English (interspersed with Finnish and German)

Tuuli & Amanda ovat ilman kosketusta koskettaneet toisiaan vuodesta 2017 asti. He ovat Helsingistä New Yorkiin kulkevien kirjeiden välityksellä unelmoineet, raportoineet ja kuvitelleet nykyisyyttä ja yhteisiä tulevaisuuksia.

Strands of Long Distance Love on äänikirjeistä tehty teos, joka nauhoitettiin heinä- ja elokuussa taiteilijoiden kotiseuduilla ja retkillä. Teoksen tarkoituksena on avata meneillään oleva kirjeenvaihtodialogi kolmannelle, tuntemattomalle osapuolelle – sinulle – ja kutsua kuuntelija paikantuneeseen ja paikantumattomaan äänimaailmaan ja kahden taiteilijan väliseen keskusteluun. Kirjeitä ovat inspiroineet ihmistä suuremmat verkostot, etenkin sienien maailmat, jotka kutovat mantereiden välisiä, tietoa ja huolenpitoa täynnä olevia verkkoja.

Tuuli Malla on esitys- ja installaatiotaiteilija, joka työskentelee sekä paikkojen että ihmisten kanssa. Mallan ääniteos Šäigg – Root Echo on pian virtuaalisesti koettavissa saamelaismuseo Siidan sivuilla.

Amanda Monti on New Yorkissa asuva poikkitieteellinen runoilija, joka käyttää ääntä, esitystä ja ennustamista luodakseen tilaa hellyydelle. Amandan ensimmäinen runokokoelma Sporeradical julkaistaan ensi vuonna.

/

Tuuli & Amanda have been touching without touching since 2017. Writing letters to one another from Helsinki to New York, they have dreamt, reported and imagined their present and shared futures.

Strands of Long Distance Love takes the form of sonic letters recorded in July and August near their homes and on trips. It is an experiment in opening the ongoing penpal dialogue to a third unknown listener, you, and inviting you into a dis/located soundscape and conversation between the two artists. The letters take inspiration from more-than-human networks, especially the fungal world, which weave cross-continental webs of information and care.

Tuuli Malla is a performance and installation artist working collaboratively with places and people. Their previous sound work Šäigg – Root Echo will soon be available online via the Sámi Museum Siida.

Amanda Monti is a cross-disciplinary poet based in NYC. They use sound, performance and divination to create spaces for tenderness. Amanda’s first poetry collection Sporeradical is forthcoming next year.

 

Kuva / Image: Miina Pohjolainen

Kuva / Image: Miina Pohjolainen

INSTALLAATIO / INSTALLATION: Kumppani – fiktiivinen opas Ateneumin rakennukseen ja kokoelmaan / Companion – a fictive guide to the building and collections of Ateneum / Miina Pohjolainen
Pääportaikko, 2. kerroksen kokoelmanäyttely ja 3. kerroksen sali 33, skannaa seiniltä löytyvä QR-koodi / Main staircase, collections exhibition on the 2nd floor and 3rd floor hall 33 on the 3rd floor, scan the QR code on the walls
Pääsy museokortilla tai museolipun hinnalla / Admission with museum card or admission fee to Ateneum

Taiteilija / Artist: Miina Pohjolainen
Kääntäjä / Translator: Kasper Salonen
Kieli / Language: suomi ja englanti / Finnish and English

Kumppani – fiktiivinen opas Ateneumin rakennukseen ja kokoelmaan on vaihtoehtoinen, fiktiivisiin tekstikatkelmiin perustuva online-näyttelyopas Ateneumin kokoelmanäyttelyyn ja rakennuksen arkkitehtuuriin. Teos ottaa lähtökohdakseen pohtia millaisena utooppisena tilana Ateneum ja sen kokoelmat voisivat toimia tässä hetkessä. Mitä utopia voisi tarkoittaa, jos sitä ajateltaisiin ennemminkin prosessina kuin mahdottomana päämääränä?

Tsekkaa teos täältä!

Sisältövaroituksia: Teos käsittelee fiktiivisin keinoin Ateneumin historian oikeita tapahtumia, jotka pohjautuvat syrjivään, fasistiseen ja autoritääriseen ideologiaan, kuten esimerkiksi vuonna 1942 järjestetty Suomalais-saksalainen taisteluvalokuvaajain näyttely. Teos nostaa esiin myös rakenteellista epätasa-arvoa.

Miina Pohjolainen on Helsingissä asuva taiteilija-kuraattori ja Kansallisgallerian ex-museovalvoja. Pohjolainen on työskentelyssään kiinnostunut kaupunkisuunnittelusta, julkisen tilan valtarakenteista ja utopioista.

/

Companion – a fictive guide to the building and collections of Ateneum is an alternative online guide book to the collections and building of Ateneum. Through the short fictive text extracts, the work aims to examine how Ateneum and the museum’s collections could be interpreted as utopian sites in the present. What could utopia mean if it was considered as a process rather than an impossible goal?

Check out the alternative online guide here!

Content warnings: The work addresses real events in Ateneum’s history through fictional means. These events were based on a discriminatory, fascist and authoritarian ideology, like the exhibition of Finnish-German combat photographers of 1942. The piece also addresses structural inequality.

Miina Pohjolainen is a Helsinki-based artist-curator and a former museum guard at the Finnish National Gallery. In her works, Pohjolainen is interested in city planning and the power structures and utopias of public spaces.

Kuva / Image: Sandy Bee

Kuva / Image: Sandy Bee

TAIDENÄYTTELY / ART EXHIBITION: Natural Hope / Sandy Bee
19.8 Keskiviikko / Wednesday // 12.00-13.00
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

Taiteilija / Artist: Sandy Bee
Valosuunnittelu / Light design: Sandy Bee & aurinko / Sandy Bee & the sun
Kesto / Duration: 30-45 min
Kieli / Language: englanti / English

Natural Hope on livenäyttely, jonka viesti on: Let’s bloom into something new together! Luonto ja Sandyn maalaukset ovat vuorovaikutuksessa. Luonto on taulujen teemana, ja se sopeutuu ja heijastuu maalauksiin aivan uudella ja merkittävällä tavalla.

Sandra Wallin, tunnettu Sandy Bee:nä, varttui miljöössä, jossa kulttuuri ja taide ovat voimakkaasti korostettuina. Sandyn Bee:n tyyli on lapsellinen, banaali, huomioiva ja helposti tunnistettava. Hän kutsuu tyyliään sandyismiksi: värit ovat piirretty ääriviivoilla, jotka ovat vuorollaan valloitettu eri paksuisilla viivoilla.

/

Natural Hope is a live exhibition whose message is, “Let’s bloom into something new together!” Nature and Sandy’s paintings interact, and with nature as the theme, it adapts and becomes reflected in her paintings in a new and remarkable way.

Sandra Wallin, also known as Sandy Bee grew up in a cultural and artistic environment. Her style is childish, banal, remarkable and easily recognisable. She likes to call her style sandyism: her colours are surrounded by outlines, which are in turn overrun by other lines in different thicknesses.

Kuva / Image: Minna Karttunen

Kuva / Image: Minna Karttunen

ESITYS / PERFORMANCE: Home Findings / Minna Karttunen
19.8 Keskiviikko / Wednesday // 13.00-13.15
20.8 Torstai / Thursday // 13.00-13.1521.8 Perjantai / Friday // 13.00-13.15
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

Työpajan vetäjä ja esiintyjä / Workshop leader and performer: Minna Karttunen
Esiintyjät / Performers: Aida Tervo, Dasha Che, Elise Knudson
Pukusuunnittelu / Costume design: esiintyjät / performers
Kesto / Duration: 2 min
Kieli / Language: englanti / English

Home Findings on harjoitus, jonka Minna Karttunen julkisti koronaviruspandemian sosiaalisen eristäytymisen aikana. Karttunen teki videoita 10 eri asusta, jotka hän loi erinäisistä kotoaan löytyvistä tavaroista. Nyt hän kutsuu kolme artistia jakamaan harjoituksen työpajassa, jossa he valmistavat asunsa ja tekevät videoesityksen kokemuksestaan.

Karttusen aiemmat videot voi nähdä YouTubessa.

Minna Karttunen on freelance tanssitaiteilija, joka haluaa löytää ja rakentaa turvallisia ja kannustavia ympäristöjä, joissa moninaisia ilmaisuja voi käyttää.

Aida Tervo on tanssija Helsingistä, joka on kiinnostunut ilmaisun eri tekotavoista, liikkeen takana olevista asioista sekä tanssin kulttuurisista ja sosiologisista aspekteista.

Dasha Che on queer venäläis-amerikkalainen esitystaiteilija, opettaja ja taiteellinen tutkija, joka keskittyy tällä hetkellä scifiekonomioihin, kehon heikkouteen ja läheisyyteen hylättyjen tavaroiden kanssa.

Elise Knudson on tanssitaiteilija, joka opettaa ja fasilitoi kontakti-improvisaatiota festivaaleilla ja studioissa ympäri maailmaa. Elise on kiinnostunut kehittämään sujuvuuttaan välittömän ja harkitun koreografian välillä.

/

Home Findings is a practice Minna Karttunen launched during the time of Covid-19 social distancing. Karttunen made videos of 10 different costumes she made of objects found at home. Now she has invited three artists to share the practice with her in a workshop, where they will prepare their own costumes and make a video performance of their Home Findings experience.

Karttunen’s previous videos can be seen on YouTube.

Minna Karttunen is a freelance dance artist who is interested in finding and building safe and supportive environments where a variety of expressions can be unleashed.

Aida Tervo is a dancer from Helsinki. She is interested in the different ways of expression, about the things behind the movement and the cultural and sociological aspects of dance.

Dasha Che is a Russian American queer performance artist, educator and an artistic researcher whose foci points at the moment are science fiction economies, intimacy with abandoned objects and body weakness.

Elise Knudson is a dance artist who teaches contact improvisation and facilitates CI at festivals and studios around the world. Elise is interested in developing fluidity between instantaneous and premeditated choreography.

Kuva / Image: Olga Spyropoulou

Kuva / Image: Olga Spyropoulou

ESITYSLUENTO / PERFORMANCE LECTURE: On the mechanics of Hope / Olga Spyropoulou
19.8 Keskiviikko / Wednesday // 13.30-13.55
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)
Inspiraatio-näyttely, liput 5 € (kokoontumispaikka lipunmyyntisalissa) / Inspiration exhibition, tickets 5€ (meet-up at the ticket sales hall)

Taiteilija / Artist: Olga Spyropoulou
Kesto / Duration: 23 min
Kieli / Language: englanti / English

The laws of science teach us a pound of gold weighs as
much as a pound of flour though if dropped from any
undetermined height in their natural state one would
reach bottom and one would fly away
Nikki Giovanni, ”The laws of motion”

Säieteorian mukaan maailmankaikkeus toimii tiettyjen ulottuvuuksien puitteissa. Viimeisin ulottuvuus on se kohta, jossa kaikki mahdollisuudet ja kuvitelmat ovat jo loppuneet. On the mechanics of hope on kaksiosainen spekulatiivinen esitysluento, joka esittää toiveen vielä yhtenä ulottuvuutena. Teos tarkastelee sitä, kuinka tämä olettamus voisi muuttaa sen, miten näemme maailmankaikkeuden ja luonnonlait. Jos yhdistämme massamme, saako toivomme myös enemmän energiaa? Voimmeko toivoa paremmin yhdessä?

Yleisöä kehotetaan varaamaan muistiinpanovälineet (kynä, muistivihko/paperia) mukaan!

Olga Spyropoulou on esitystaiteilija ja tutkija, joka hyödyntää epäjärjestystä taiteellisena käytäntönään. Hän on kiinnostunut siitä, kuinka ymmärrämme toisiamme, sekä katsojuuden ja ei-hierarkkisten metodologioiden erinäisten modaliteettien kokeellisuuksista.

/

According to string theory, the universe operates within a certain number of dimensions. The last dimension is the point where all possibilities and imaginations have been exhausted. On the mechanics of hope is a speculative performance lecture in two parts that proposes hope as another dimension and examines how this speculation may alter our perception of the universe and the laws of Nature. If we combine our mass, will our hope gain greater energy? Can we hope better together?

The audience is encouraged to bring their own pen and paper!

Olga Spyropoulou is a performance artist and researcher who utilizes disorder as an artistic practice. She is interested in how we relate to each other and experiments with different modalities of spectactorship and non-hierarchical methodologies.

Kuva / Image: Maija Mikkola

Kuva / Image: Maija Mikkola

TYÖPAJA & ÄÄNITEOS / WORKSHOP & SOUND PIECE: Sound & Sensibility / Maija Mikkola & Annika Sohlman
Työpaja / Workshop: 19.8 Keskiviikko / Wednesday // 14.00-16.00
Kokoontumispaikka lipunmyyntisalissa / Meet-up at the ticket sales hall
Liput 5 € (maks. 12 osallistujaa) / Tickets 5€ (max. 12 participants)
Ääniteos / Sound piece: 22.8 Lauantai / Saturday // Time TBA

Työryhmä / Working group: Maija Mikkola & Annika Sohlman
Työpajan kesto / Workshop duration: 2 h
Ääniteoksen kesto / Sound piece duration: 15 min
Kieli / Language: suomi ja englanti / Finnish and English

Mitä on herkistyä äänille? Millaiset asiat jäävät visuaalisen horisontin ulkopuolelle? Entä hiljaisuus? Millaisia asioita tai sanoja hiljaisuus sisältää? Mitä se peittää alleen? Kaksiosaisessa työpajassa näitä kysymyksiä lähestytään museotilassa kirjoittamalla, kuuntelemalla, kuljeskelemalla ja keskustelemalla. Lauantaina levätään ääniteoksen parissa.

Sisältövaroitus: työpajan toinen osa sisältää keskustelua rasismista ja valkoisuudesta.

Ääniteos Äänikävely ja hiljaisuus Ateneumissa on paikka- ja aikasidonnaiden äänimuistio Sound and Sensibility -työpajasta. Työpaja oli osa UrbanApa × Ateneum 2020 festivaalia. Työpajan aikana osallistujat reflektoivat ja kirjoittivat kuuntelemiseen, ääniympäristöihin ja hiljaisuuksiin liittyen suomeksi ja englanniksi. Nämä kirjoitukset on koonnut yhdeksi teoskokonaisuudeksi Maija Mikkola ja Annika Sohlman.

Kun kuuntelet teosta, voit ottaa sen lepohetkenä. On lämpimästi tervetullutta nukahtaa.

Teos on tarkoitettu kuunneltavaksi kuulokkeilla.

Kuuntele ääniteos täällä.

Annika Sohlman ja Maija Mikkola ovat tekijä-duo, koulutukseltaan kuvataidekasvattajia. Yhteiset projektit syntyvät yksityisten pohdintojen yhtymäkohtiin ja muotoutuvat vuorovaikutteisille, taiteellispedagogisille praktiikoille sekä taiteellisen tietämisen merkityksille.

/

What is sensibility to sounds? What kind of things are left outside of the visual horizon? How about silence? What kind of things or words does it contain? What does it cover? In the two-part workshop participants will approach these questions by listening, writing, wandering, and discussing in the museum space. Saturday is reserved for resting while listening to sound art.

Content warning: the second part of the workshop includes discussions on racism and whiteness.

The sound piece Soundwalk and Silence in Ateneum is a site and time-specific audio memo of the Sound and Sensibility workshop. The workshop was a part of the UrbanApa × Ateneum 2020 festival. During the workshop, participants reflected on and wrote about listening, soundscapes, and silences in English and in Finnish. These writings were later assembled together by Maija Mikkola and Annika Sohlman.

As you listen to the piece, you can take the moment as rest. It is warmly welcomed to fall asleep.

Please listen to the piece with headphones on.

Annika Sohlman and Maija Mikkola form a duet of art educators who work with interactive, artistic and pedagogical practices. Their work is based on artistic epistemologies and ways of knowing. Their collaborations originate from intertwined personal projects and observations.

Kuva / Photo: Salla Talvikki Nieminen

Kuva / Photo: Salla Talvikki Nieminen

ESITYS / PERFORMANCE: Syli | In my arms / Salla Talvikki Nieminen
19.8 Keskiviikko / Wednesday // 16.00-18.00
Cubus, Sali 33, 3. krs / Cubus, Gallery 33, 3rd floor
Vapaa pääsy / Free admission

Taiteilija / Artist: Salla Talvikki Nieminen
Kesto / Duration: 2 h
Kieli / Language: teos ei sisällä puhetta tai tekstiä / the piece does not include language

Syli on esitys pehmeydestä. Teoksessa pysähdytään pehmeyden äärelle, otetaan se syliin ja pidellään sitä kärsivällisesti. Teos tutkii ihmiskehon suhdetta pehmeyteen ja etsii keinoja antautua sille mutta tunnustaa myös, että ollakseen olemassa pehmeys tarvitsee myös kovuutta.

Hardness and softness are things we meet because we’re alive.” (Eli Siegel)

Salla Talvikki Nieminen on monialainen taiteilija, joka työskentelee esitystaiteen, tanssin, valokuvan ja kirjoittamisen parissa ja välimaastoissa. Hänen teoksissaan on usein minimalistinen estetiikka, yksinkertaisia tekoja ja hienovaraista huumoria.

/

In my arms is a performance about softness. It is an invitation to stop and contemplate softness while I patiently hold it in my arms. The work explores the relationship between the body and softness, looking for ways to surrender to it but also recognizing that there cannot be softness without hardness.

Hardness and softness are things we meet because we’re alive.” (Eli Siegel)

Salla Talvikki Nieminen is a cross-disciplinary artist working with performance, dance, photography and writing. Her work often involves minimal aesthetics, simple actions and subtle humour.

Kuva / Photo: Vilma Rimpelä

Kuva / Photo: Vilma Rimpelä

ESITYS / PERFORMANCE: maatua / decay / Kardo Shiwan, Wilhelmina Ojanen, Samuel Kujala, Elsa Heikkilä, Veera Kauhanen
19.8 Keskiviikko / Wednesday // 17.30-18.00
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Liput 5 € / Tickets 5 €

Työryhmä / Working group: Kardo Shiwan, Wilhelmina Ojanen, Samuel Kujala, Elsa Heikkilä, Veera Kauhanen
Kesto / Duration: 30 min
Kieli / Language: suomi ja englanti / Finnish and English

maatua / decay on audiovisuaalinen ja aineellinen work-in-progress teos, joka paneutuu maatumisen, materian syklin ja kaikkien asioiden monimutkaisten suhteiden ja solmujen teemoihin. Esitys paikantuu elämän ja kuoleman kohtaamispaikkaan – liminaaliseen, sykliseen tilaan, jossa molemmat ovat alati läsnä. Mitä kehoistamme jää? Mihin ne jäävät, ja kuka jää paikalle?

huolenpito – huokoiset rajat – punoutuminen – sympoiesis – vastavuoroisuus – planetaarinen vastuu

Teoksen teaserin voi nähdä täällä ja trailerin täällä.

Teoksen takana on monialainen taiteilijatyöryhmä, johon tällä hetkellä kuuluvat tanssija-koreografit Kardo Shiwan ja Wilhelmina Ojanen, näyttelijä ja esiintyjä Samuel Kujala, sekä äänen, kuvan ja tekstin kanssa työskentelevät Veera Kauhanen ja Elsa Heikkilä.

/

maatua / decay is an audio-visual-corporeal work-in-process delving into the themes of decomposing, the cycle of matter and the complex interrelations, knots and entanglements of every thing. The performance locates itself at the meeting point of life and death, a liminal and cyclical space in which both are ever-present. What is left of our bodies, where and who is it left in?

care – porous borders – weaving – sympoiesis – reciprocity – planetary responsibility

The teaser can be seen here. Watch the trailer here.

The artists behind maatua / decay are a multidisciplinary artistic working group. At the moment, the group is formed of five members: movement practitioners and choreographers Kardo Shiwan and Wilhelmina Ojanen, actor and performer Samuel Kujala as well as visual, spatial and sound artists Veera Kauhanen and Elsa Heikkilä.

Julisteen grafiikka / Poster graphic: Kos Dao Kuva / Photo: Karolina Jirova, Helen Korpak, SiiriKumari, Gody G Otieno, Christian Gaul

Julisteen grafiikka / Poster graphic: Kos Dao
Kuva / Photo: Karolina Jirova, Helen Korpak, SiiriKumari, Gody G Otieno, Christian Gaul

ESITYS / PERFORMANCE: Betty Fvck presents Art of Diversity / Betty Fvck
19.8 Keskiviikko / Wednesday // 18.30-19.00
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Liput 5 € / Tickets 5€

Työryhmä / Working group: Betty Fvck, Hasard le Sin, Miss Chrissy Kiss
Kesto / Duration: 30-40 min
Kieli / Language: englanti / English

Ikäsuositus / Age recommendation: 15

Tervetuloa Queerlesquen maailmaan! Luvassa dragia, burleskia ja varieteeta! Taiteilijat tulevat eri kulttuureista ja taustoista, mutta tänään heitä yhdistää taide. Burleskin taikaan meidät johdattaa Hasard le Sinin Balloon Buffoon, Missy Chrissy Kissin Stardust Deluxe sekä Betty Fvckin Asia Mystique.

Betty Fvckin Queerlesque on helsinkiläinen monipuolisen queertaiteen ja -kulttuurin produktio, joiden arvoihin kuuluu #antirasismi, #yhtenäisyys ja #positiivisuus

/

Welcome to the world of Queerlesque: Drag, Burlesque, and variety show. We are of different cultures, skin colours and backgrounds but tonight we are united in Art. Join Hasard le Sin’s Balloon Buffoon, Miss Chrissy Kiss’s Stardust Deluxe and Betty Fvcks Asia Mystique!

Betty Fvck’s Queerlesque is a production of diverse Queer Art and Culture in Helsinki. We are #antiracism, #unity and #positivity

Kuva / Image: Wilhelm Blomberg

Kuva / Image: Wilhelm Blomberg

KESKUSTELU / DISCUSSION: Miltä tanssiminen tuntuu? | How does dancing feel? | Hur dansandet känns? / Wilhelm Blomberg & Taru Aho
20.8 Torstai / Thrusday // 12.00-13.00
21.8 Perjantai / Friday // 12.00-13.00
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / On UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

Työryhmä / Working group: Wilhelm Blomberg, Taru Aho, Joonas
Kesto / Duration: 40-60 min
Kieli / Language: suomi, englanti, ruotsi / Finnish, English, Swedish

Miltä tanssiminen tuntuu? on podcast, jossa Wilhelm Blomberg ja Taru Taho yrittävät ymmärtää mikä tekee tanssimisesta ainutlaatuista. Podcast on yritys avata ja sanoittaa tanssimista yksityisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena asiana.

Torstain vieraana Ofimja Mizrahi, perjantain vieraana Anna Koskela.

Taru Aho on freelance tanssitaiteilija ja esiintyjä, joka on erityisen kiinnostunut esiintyjän dramaturgiaan ja toimijuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Wilhelm Blomberg on esiintyjä, jolle taide on tapa jakaa resursseja ja vilpitöntä kiinnostusta ei-lokeroitujen kokemusten tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.

Joonas on äänisuunnittelija, joka on erikoistunut teatteriin, esitystaiteeseen, tanssiin, musiikkiteatteriin ja kuunnelmiin.

/

How does dancing feel? is a podcast where Wilhelm Blomberg and Taru Aho try to understand what makes dancing unique. The podcast is an attempt to give words to dancing as a private, communal and societal phenomenon.

Ofimja Mizrahi and Anna Koskela guest on Thursday’s and Friday’s podcast, respectively.

Taru Aho is a freelance dance artist and a performer who is especially interested in questions relating to the dramaturgy and agency of the performer.

Wilhelm Blomberg is a performer to whom art is a means to share resources and sincere curiosity to try to recognise and voice non-compartmentalised experiences.

Joonas is a sound designer specialized in theatre, performance art, dance and musical theatre, with further experience in radio plays.

Kuva / Photo: Tuukka Ervasti

Kuva / Photo: Tuukka Ervasti

KESKUSTELU / DISCUSSION: Klassikot ja muutos? | Classics and change? / Warda Ahmed & Shareef Askar
20.8 Torstai / Thursday // 13.00-14.00
UrbanApan Instagram-tilillä (urban_apa) / UrbanApa’s Instagram account (urban_apa)

Keskustelijat / Participants: Warda Ahmed & Shareef Askar
Kesto / Duration: 1 h
Kieli / Language: suomi / Finnish

Miten klassikko syntyy ja kenen klassikot ovat klassikoita? Entä onko olemassa kumouksellisia klassikoita? Taiteilijat Warda Ahmed ja Shareef Askar keskustelevat klassikoista, taiteesta, muutoksesta ja toivosta.

Sarjakuvantekijä, opettaja ja kuvittaja Warda Ahmed on pääkaupunkiseudulla vaikuttava taiteilija. Antirasistisena feministinä Ahmed osallistuu julkiseen keskusteluun yhteiskunnan eriarvoistavista rakenteista, ja hän tekee sarjakuvia oman sukunsa siirtolaisuustarinoista.

Suomalaisena mediataiteilijana ja ohjaajana toimiva Shareef Askar tuottaa elokuvia, joissa käsitellään oman identiteetin havainnollistamista länsimaisessa yhteiskuntamallissa vähemmistöön kuuluvien hahmojen perspektiivistä.

/

How are classics born and whose classics are considered classics? Do subversive classics exist? Artists Warda Ahmed and Shareef Askar discuss classics, art, change and hope.

Visual artist, teacher and illustrator Warda Ahmed is an artist who lives and works in the Helsinki metropolitan area. As an anti-racist feminist, Ahmed participates actively in the public debate about the unequal structures of society, and makes comics about her family’s migration stories.

As a Finnish media artist and filmmaker, Shareef Askar is interested in creating films that explore shaping one’s identity in a western social structure from the perspective of characters that belong to different minorities or generally struggle to fit in.

Kuva / Image: Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen

Kuva / Image: Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen

TYÖPAJA / WORKSHOP: On keeping a notebook / Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen
20.8 Torstai / Thursday // 14.00-16.00
Kokoontumispaikka lipunmyyntisalissa / Meet-up at the ticket sales hall
Liput 5 € (maks. 12 osallistujaa) / Tickets 5€ (max. 12 participants)

Työryhmä / Working group: Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen
Kesto / Duration: 2 h
Kieli / Language: suomi ja englanti / Finnish and English

On keeping a notebook -työpajassa syvennytään muistiinpanojen tekemiseen eri välinein kuten kuvan, tekstin, äänen tai kehollisen liikkeen muodossa. Millainen on muistiinpanojen merkitys omassa elämässä ja työskentelyssä? Millainen on yksityisten, subjektiivisten muistiinpanojen suhde julkiseen ja jaettuun tilaan? Millaisia maailmoja, assosiaatioita ja tietoja eri ihmisten muistiinpanot voivat luoda yhdessä?

Samalle muistivihon aukeamalle, yhteen kehoon tai kuvaan saattaa päätyä ruokakauppalista, jonkun teoreetikon ajatuksia, suttuja sekä tunteiden purkauksia. Tarkastelemme ja keskustelemme yhdessä miten muistiinpanoilla, jotka ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, fragmentaarisia tai arkisia, on mahdollisuus kyseenalaistaa vakiintuneita ja valtaapitäviä tarinoita, kuvia ja kehollisuuksia.

Otathan mukaan omat muistiinpanovälineet (kynä, muistivihko/paperia)!

Anne Naukkarinen ja Maarit Mustonen ovat Helsingissä asuvia taiteilijoita, jotka ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2014 tehden esityksiä, julkaisuja ja installaatioita.

/

The workshop On keeping a notebook will focus on different methods of taking notes: writing, recording, images and movements. We will explore and discuss what meaning notes hold for each participant in their life and work. What is the relationship between private notes and public space? When combined, what kinds of affects, information and worlds can the notes of different people create together?

A notebook page or a body can carry a shopping list, theory quotes, smudges and expressions of emotions. Together we will experiment how notes, which are personal, fragmented and ordinary in their nature, can question the norms of established stories, images and bodies.

Remember to bring your own pen and paper!

Maarit Mustonen and Anne Naukkarinen are Helsinki-based artists who have been collaborating since 2014 with performances, installations and publications.

Kuva / Image: Max Merikoski

Kuva / Image: Max Merikoski

ESITYS / PERFORMANCE: UNETO / Pinja Poropudas
20.8 Torstai / Thursday // 16.00-16.30
Ateneumin pääportaikko / Ateneum’s main staircase
Vapaa pääsy / Free admission

Esiintyjä / Performer: Pinja Poropudas
Äänisuunnittelu / Sound design: Max Merikoski
Kesto / Duration: 15 min
Kieli / Language: suomi / Finnish

Uneto on tekijöidensä näköinen tutkielma toiveikkaasta äänestä ja kehollisuudesta – siitä miten toivo manifestoituu kehollisena tuntuna, sekä tilassa ja ajassa tapahtuvana rytmisenä väreilynä.

Pinja Poropudas on freelance tanssitaiteilija, joka taiteellisessa prosessissaan hyödyntää improvisaatiota ja somaattisia praktiikoita.

Max Merikoski on opiskelija, jolle musiikin tuottamisesta ja äänisuunnittelusta on kehittynyt intohimo. Äänisuunnittelussa hän ottaa vaikutteita dub teknosta, diskosta, sekä jazz musiikista.

/

Uneto is a piece that looks like its creators. It is a treatise on hopeful sound and corporeality, on how hope manifests itself as a bodily feeling, a rhythmic vibration that happens in both time and space.

Pinja Poropudas is a freelance dance artist. In her artistic process, Poropudas uses improvisation and somatic practices.

Max Merikoski is a student to whom producing music and sound design has become a passion. In his sound design, Merikoski is influenced by dub techno, disco and jazz.

Kuva / Image: Rafiki / Wanuri Kahiu

Kuva / Image: Rafiki / Wanuri Kahiu

SCREENING: Hope and subversive narratives! RAFIKI screening + discussion with Ubuntu Film Club
20.8 Torstai / Thursday // 16.45-19.45
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy (maks. 50 paikkaa) / Free admission (max. 50 seats)

Ohjaaja / Director: Wanuri Kahiu
Tuottaja / Producer: Steven Markovitz
Kirjoittaja / Writer: Wanuri Kahiu & Jena Cato Bass
Näyttelijät / Actors: Samantha Mugatsia & Sheila Munyiva
Elokuvaus / Cinematography: Christopher Wessels
Leikkaus / Editing: Isabelle Dedieu
Elokuvan kesto / Duration of the film: 82 min
Kieli / Language: englanti, swahili / English, swahili

Rafiki, joka tarkoittaa swahiliksi ystävää, on Wanuri Kahiun ohjaama kenialainen draamaelokuva vuodelta 2018. Elokuva kertoo kahdesta toisiinsa rakastuneesta nuoresta naisesta, Kenasta ja Zikista, jotka elävät sateenkaarioikeuksiin liittyvien poliittisten painostusten alla. Elokuva sai kansainvälisen ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien Un Certain Regard -esityssarjassa. Se on ensimmäinen Cannesissa näytetty kenialainen elokuva.

Sisältövaroitus: queerfobiaa ja queerfobista väkivaltaa

Katso elokuvan traileri täältä.

We need new stories!  – A discussion on hope and subversive narratives

Keskustelijoina Fiona Musanga (Ubuntu Film Club) ja Sharron Todd, jonka teos Dear Elijah saa ensiesityksensä festivaaleilla.

Fiona Musanga on Turussa asuva ruandalainen elokuvantekijä, kirjoittaja, valokuvaaja ja aktivisti. Hän opiskeli näyttelemistä Turussa ja kouluttautui elokuva-alalle helsinkiläisessä Academy of Moving People & Images -akatemiassa. Musanga on ohjannut kaksi lyhytelokuvaa, Alonely ja Don’t worry, ja hän on parhaillaan kirjoittamassa ensimmäistä kokoillan elokuvaansa.

/

Rafiki (Swahili for ‘friend’) is a 2018 Kenyan drama film directed by Wanuri Kahiu. Rafiki is the story of romance that grows between two young women, Kena and Ziki, amidst family and political pressures around LGBT rights in Kenya. The film had its international premiere in the Un Certain Regard section at the 2018 Cannes Film Festival; it was the first Kenyan film to be screened at the festival.

Content warning: queerphobia and queerphobic violence

Watch the film trailer here.

We need new stories!  – A discussion on hope and subversive narratives

Fiona Musanga from Ubuntu Film Club and Sharron Todd, whose short film Dear Elijah will premiere during the festival, talk about hope and subversive narratives.

Fiona Musanga is a Rwandese filmmaker, writer, photographer and activist currently based in Turku, Finland. She graduated from Turku Classical Upper Secondary School with a diploma in acting, later moving on to study filmmaking at the Academy of Moving People & Images, an independent film school in Helsinki. She has made two short films titled Alonely and Don’t worry and is currently writing a script for her debut feature film.

Kuva / Image: Ella Effendy

Kuva / Image: Ella Effendy

TYÖPAJA / WORKSHOP: Shake _______ off / Ella Effendy
21.8 Perjantai / Friday // 9.00-11.00
Kokoontumispaikka museon edessä / Meet-up in front of the museum
Liput 5 € (maks. 12 osallistujaa) / Tickets 5€ (max. 12 participants)

Taiteilija / Artist: Ella Effendy
Kesto / Duration: 2 h
Kieli / Language: suomi tai englanti työpajan osallistujista riippuen / Finnish or English depending on the workshop participants

Shake _______ off

Tunti ravistelua
Tunti irti päästämistä
Tunti jostakusta ja jostain irtaantumista

Hankkiudun eroon
Hankkiudut eroon
Hankkiutua eroon

Päästä irti
Pääsen irti
Pääset irti

Työpaja on ravisteluun ja rentoutumiseen perustuva tutkimusmatka oman kehon irtipäästämiseen. Työskentely tapahtuu omassa kehossa ja turvallisesti turvaväli suosituksia kunnioittaen.

Ella Effendy on maailmalla poikkoillut tanssitaiteilija, joka tuntee olevansa kotona siellä missä on mahdollisuus päästä bassohierontaan tanssilattian turvaan. Effendylle osa praktiikkaa on aktiivisesti oman näkökulman laajentaminen ja hän harjoittaa sitä ottamalla osaa luoviin prosesseihin ympäri maailmaa.

/

Shake _______ off

Hour of shaking
Hour of letting go
Hour of detaching from someone or something

I get rid of
You get rid of
To get rid of

Let go
Let go
Let go

The workshop is an exploration in letting go through your own body based on shaking and relaxation. Working happens in our own bodies and safely respecting social distancing.

Ella Effendy is originally from Helsinki, gyrating around, feeling at home where there is a chance for a bass massage in the safety of a dance floor. Effendy makes it a practise to actively expand her perspective by taking part in creative processes all over the world.

Kuva / Photo: Tuukka Ervasti

Kuva / Photo: Tuukka Ervasti

KESKUSTELU / DISCUSSION: Onko meillä toivoa? Keskustelu taiteesta ja toivosta poikkeustilan aikana
21.8 Perjantai / Friday // 10.00-11.00
Ateneumin Bistro / Ateneum’s Bistro
Vapaa pääsy / Free admission

Kesto / Duration: 1 h
Kieli / Language: suomi / Finnish

Taiteilija-kuraattori Emmi Venna, Ateneumin johtaja Marja Sakari sekä Urbanapan taiteellinen johtaja Sonya Lindfors keskustelevat toivosta ja taiteesta kahvikupin äärellä. Keskustelu käydään suomeksi.

/

Artist and curator Emmi Venna, Ateneum’s director Marja Sakari and UrbanApa’s artistic director Sonya Lindfors discuss hope and art over coffee. The discussion will be held in Finnish.

SCREENING: Tones and Motions
21.8 Perjantai / Friday // 14.00-15.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy (maks. 50 paikkaa) / Free admission (max. 50 seats)

Kuva / Photo: Palle Schultz

Kuva / Photo: Palle Schultz

With a little help from my friends / Oriane Paras & Riikka Lakea

Työryhmä / Working group: Oriane Paras & Riikka Lakea
Kesto / Duration: 17 min
Kieli / Language: englanti / English

With a little help from my friends on Oriane Parasin ja Riikka Lakean lyhytelokuvamusikaali ja kollektiivisen ponnistuksen tulos: ilman kameran edessä ja takana olevien taiteilijoiden vahvuutta ja anteliaisuutta sitä ei olisi. Elokuva on osallistujien esittämien toiveiden, ideoiden ja lainattujen laulujen kollaasi, jonka Paras ja Lakea ovat yhdessä kuratoineet. Se on jakso lyhyitä tarinoita ja hetkiä, joissa arkiseen Kööpenhaminaan sijoittuvat laulut, tanssit, esiintymiset ja ystävyydet saavat loistaa.

Teoksen teaserit voi nähdä täällä ja täällä!

Riikka Lakea (os. Laurilehto) on tanssitaiteilija ja tuottaja, jonka taiteellisen työn keskiössä on kollektiivinen ryhmätyö ja improvisaatio.

Oriane Paras on kansainvälinen tanssija ja koreografi, joka työssään haastaa fyysisyyttä, ääntä, tilaa ja improvisaatiota

/

With a little help from my friends, a musical short film by Oriane Paras and Riikka Lakea, is the result of a collective effort: it exists thanks to the strength and generosity of the artists in front of and behind the camera. The film is a collage of desires, ideas and borrowed songs gathered from and performed by its participants, and curated together by Paras and Lakea. It is a sequence of short stories and moments of song, dance, performance, and friendship situated in the everyday urban spaces of Copenhagen.

The short film’s trailers can be seen here and here!

Riikka Lakea (former Laurilehto) is a dance artist and producer. At the core of her artistic practice are collective group work and improvisation as a work and performance tool.

Oriane Paras is an international dancer and choreographer who challenges all types of physicality, voice, space and improvisation.

Kuva / Image: Salvador Ikonen

Kuva / Image: Salvador Ikonen

Fuck you tetrao urosfallus / Salvador Ikonen

Työryhmä / Working group: Salvador Ikonen
Kesto / Duration: 5 min
Kieli / Language: englanti / English

Pahemman ilman lintu on työntänyt homeisen nokkansa vanhaan kouluun syövyttäen sen rakenteet sekä syyttömien oppilaiden ajatusmaailman. Nuori ritari on saapunut tulevaisuudesta läpi myrkyllisten piikkiohdakkeiden strippaamaan röyhkeästi käyttäytyvälle siivekkäälle haarniskansa.

Salvador Ikonen on 22-vuotias tanssinopiskelija Helsingistä. Salvadoria inspiroi sekä liikuttaa tällä hetkellä väsymys, äärimmäisyys sekä eläimet.

/

A bird of incredibly ill omens has stuck its moldy beak in an old school, thus corroding its structures and the minds of innocent students. A young knight from the future arrives through poisonous thorns in order to strip their armour in front of this insolent bird.

Salvador Ikonen is a 22-year-old dance student from Helsinki. He is currently inspired and moved by tiredness, extremity and animals.

Kuva / Image: Laika Maa

Kuva / Image: Laika Maa

That Song / Laika Maa

Esitys, leikkaus, kirjoitus, ohjaus / Performance, editing, writing, directing: Laika Maa
Kuvaus / Cinematography: Pamir Shakir & Kerkko Lappalainen
Tuotantoassistentit / Production assistance: Siiri Siltala & Onni Laine
Kesto / Duration: 5 min
Kieli / Language: englanti / English

That Song on Cinquantesixin debyyttialbumin Blatz Ruchen ensimmäinen single ja musiikkivideo. Julkaistu vuoden 2020 maaliskuussa, Blatz Ruche on kunnianosoitus edesmenneelle Lutz Bacherille sekä konseptualistinen, narratiivisuuteen keskittyvä harjoitus. Se koostuu meditaatioista, joiden leikkauspisteinä on suhteet ja niiden dynamiikka, esitetyn aitous ja epäaitous, sekä sen synnynnäinen luonne ja funktio narratiivien sisällä. That Song on tutkielma esineellistämisestä ja idealisoinnista, ja se kritisoi musiikkiteollisuutta ja sen kollektiiviseen psyykeeseen vaikuttavista seurauksista.

Sisältövaroitus: epilepsiavaroitus

Laika Maa tunnetaan parhaiten Cinquantesix-nimellä. Hän on julkaissut musiikkialbumin, useita EP-levyjä, kaksi musiikkivideota sekä lyhytelokuvan. Maa on myös toiminut DJ:nä klubeilla, festivaaleilla ja Helsingin underground skenessä.

/

That Song was the first single and music video to be released off of Cinquantesix’s debut album Blatz Ruche that came out in March 2020. Blatz Ruche, an homage to the late Lutz Bacher, is an exercise in conceptualism with a heavy focus on the function of narrative. It is comprised of meditations on relationships, their dynamics and the authenticity and inauthenticity of the performed, as well as the innate character and its function within the narrative/narratives. That Song is a study on objectification, idealization and a larger critique on the music industry and its ramifications on the collective psyche.

Content warning: epilepsy warning

Laika Maa is best known for having produced a full length LP, several EPs, two music videos, a short film and several performances and DJ sets in the Helsinki underground scene as well as prominent clubs and festivals under her alias Cinquantesix.

Kuva / Image: Ansa Matikainen

Kuva / Image: Ansa Matikainen

Tulva / Johan Högsten & Ainu Kyrönseppä

Esiintyjät / Performers: Johan Högsten & Ainu Kyrönseppä
Valosuunnittelu / Light design: Liisa Kyrönseppä
Äänisuunnittelu / Sound design: Elias Salmenkallio
Lavastus / Set design: Johan Högsten, Ainu Kyrönseppä & Ansa Matikainen
Pukusuunnittelu / Costume design: Ansa Matikainen
Yhteistuotanto / Collaboration: URB 20 / Kiasma
Kesto / Duration: 20 min
Kieli / Language: suomi / Finnish

Tulva tarkastelee digitaalisuuden eri ulottuvuuksia. Onko netin käyttäjä vain vastaanottaja, jota hallitsee suuri bittiavaruus, vai voimmeko itse hallita nykyajan datan kertymistä ja omaa ajatteluamme? Asetelma myös pohtii sitä, miten netin eri mahdollisuudet vaikuttavat omaan identiteettiin.

Kaksi henkilöä kuvailevat virtuaalitodellisuuden voimaa tanssi-, video- ja valotaiteen kautta. Edessä on teknologian kirjo. Nykyään voi unohtaa pysähtyä. Tämä visuaalinen kokonaisuus auttaa peilaamaan elämää nopeasti kehittyvässä maailmassa.

Sisältövaroituksia: teos sisältää välkkyviä valoja ja hälisevää äänimaailmaa

Ainu Kyrönseppä ja Johan Högsten ovat taiteilijaduetto, joka työskentelee pääosin tanssin parissa, mutta kiinnostus muihinkin taiteenaloihin herää luodessa uusia elämyksiä.

/

Tulva examines the different dimensions of digitality. Is an internet user merely a recipient controlled by an enormous network, or can we ourselves control modern data collection and our own thinking? It also reflects on how the internet’s various possibilities affect our identities.

Two people describe the power of virtual reality through dance, video and light art. A spectrum of technology lies before you. Nowadays you might forget to stop. This visual piece helps reflect life in a world that develops at a quick pace.

Content warning: flashing lights and bustling noises

Ainu Kyrönseppä ja Johan Högsten are an artist duo that mainly works in dance, but interest in other branches of art arise through new experiences.

Kuva / Image: Patrick Milvi

Kuva / Image: Patrick Milvi

TANSSIBATTLE / DANCE BATTLE: Funky Foot Clan x This Good Company presents: HYPE-R Battle!
21.8 Perjantai / Friday // 16.00-17.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy (maks. 50 paikkaa) / Free admission (max. 50 seats)

Työryhmä / Working group: Funky Foot Clan x This Good Company
Esiintyjät / Performers: Akim Bakhtaoui, Jeremy Gaudibert, Sara Grotenfelt, Johan Högsten, Kaari Martin, Vanessa Virta, Elja Kaartinen, Samuli Emery
Seremoniamestari / Master of Ceremonies: Samuli Emery aka MC Peter Pansexual
Äänisuunnittelu / Sound design: DJ EE
Kesto / Duration: 1 h 30 min
Kieli / Language: suomi ja englanti / English and Finnish

HYPE-R Battle on oikeastaan ihan kaikkea yhdistävä extravaganza-konsepti. Se maustaa katutanssikulttuurista tutun esitysformaatin kokeellisella tuunauksella ja räjähtää täyteen loistoonsa kansallisten taideaarteiden miljoonapalatsissa Ateneumissa. Sen takana on halu luoda battlekonsepti, jossa kukaan ei joudu jättämään leikkiä kesken. Konseptin motivaattorina toimii yhteisyyden, tukemisen, kannustamisen ja kannustetuksi tulemisen aivan käsittämätön voima. Tällä kertaa battlen sateenvarjoteemana ovat klassikot ja klassikkous!

Battlen tuomarit: Sonja Annala, Sanni Kriikku, Esete Sutinen.

FFC eli Funky Foot Clan on tammikuussa 2011 perustettu helsinkiläinen katutanssicrew. Tällä hetkellä ryhmässä on viisi jäsentä, joita yhdistää locking-tanssi sekä yleinen positiivinen energia, mikä on tullut esille monissa projekteissa. HYPE-R Battle -hankkeessa mukana ovat FFC:n Sonja Annala ja Elja Kaartinen.

Tanssi ja Liike ry ja sen ylläpitämä tanssiryhmä This Good Company on perustettu vuonna 2019 yhteiseksi alustaksi ryhmälle korkeakoulutettuja tanssitaiteilijoita, joita yhdistää ammatillinen ystävyys ja intohimo tanssia kohtaan. HYPE-R Battle -hankkeessa mukana ovat TGC:n Samuli Emery ja Sanni Kriikku.

/

HYPE-R Battle is an extravaganza concept that combines most everything. It experimentally seasons formats familiar from street dance culture and explodes into being among national art treasures in palatial Ateneum. It rose from a desire to create a battle concept where no one has to drop out early, and the concept’s core tenets are kinship, support and encouragement. This time the battle’s themes are classics!

The judges: Sonja Annala, Sanni Kriikku, Esete Sutinen.

FFC aka Funky Foot Clan is a Helsinki-based street dance crew that was founded in January 2011. The group currently includes five members who are all interested in locking and a positive energy that has made an appearance in several projects. FFC’s Sonja Annala and Elja Kaartinen will take part in HYPE-R Battle.

Tanssi ja Liike ry and its dance group This Good Company was founded in 2019 as a platform for a group of highly educated dance artists united by professional friendship and a passion for dance. TGC’s Samuli Emery and Sanni Kriikku will take part in HYPE-R Battle.

Kuva / Image: Unknown

Kuva / Image: Unknown

KESKUSTELU / DISCUSSION: Jab Molassie – the devil masquerade and cultural resilience / Dwayne White & Mari Pitkänen
21.8 Perjantai / Friday // 19.00-21.00
Zoom (ID: 824 8434 7882)
Vapaa pääsy / Free admission

Työryhmä / Working group: Dwayne White & Mari Pitkänen
Kesto / Duration: 1 h
Kieli / Language: englanti / English

Dwayne White & Mari Pitkänen fasilitoivat Zoom-keskustelun Jab Molassiesta, karibialaisen karnevaalitradition paholaismaskeradista, jonka hahmo on tunnettu groteskista ilmeestään. Keskustelu etsii tapoja käsitellä karnivalistisia strategioita kulttuurista resilienssiä rakentavina asioina, sekä rituaalin, vastarinnan ja naamiaispukujen teon strategiana.

Dwayne White on tobagonialainen näyttelijä, teatterintekijä ja karnivaalitaiteilija, jota kiinnostaa traditionaalisten ja nykyaikaisten karnevaalitraditioiden risteyskohdat.

Mari Pitkänen on näyttelijä ja esitystaiteilija, joka työskentelee teatterin ja esiintymisprosessien parissa. Työssään Pitkänen keskittyy kehojen muutoksiin ja niiden vaikutukseen julkisissa tiloissa.

/

Dwayne White & Mari Pitkänen facilitate a Zoom discussion on Jab Molassie, the devil masquerade in Caribbean Carnival tradition. The devil character is famous for its grotesque expression. This discussion looks for ways of negotiating the carnivalesque strategies as building cultural resilience and strategies through costume creation, ritual and rebellion.

Dwayne White is a Tobagonian actor, theatre maker and Carnival artist, whose interest is to find intersection points between the traditional and contemporary traditions of carnival.

Mari Pitkänen is an actor and performing artist who works with applied theater and performance processes. In her work she focuses on the transformations of bodies and their affects in public spaces.

Kuva / Image: Sanni Tunturipuro

Kuva / Image: Sanni Tunturipuro

ESITYS / PERFORMANCE: Impressions / Godwin Otieno
21.8 Lauantai / Saturday // 11.30-12.00
Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard
Vapaa pääsy / Free admission

Taiteilija / Artist: Godwin Otieno
Kesto / Duration: avoin / TBA

Esitystaiteilija Godwin Otienon improvisaatioteos.

Keniassa syntynyt ja kasvanut Godwin Otieno aloitti uransa esitystaiteiden parissa jo nuorena, ja vuonna 2009 hän aloitti eri tanssilajien opiskelun. Otieno on työskennellyt kansainvälisesti eri tanssiseurueiden ja koreografien kanssa, ja on ottanut osaa useaan itä-afrikkalaiseen festivaaliin niin esiintyjänä kuin koreografinakin.

/

An improvisational piece by performance artist Godwin Otieno.

Born and raised in Kenya, Godwin Otieno started his performing arts career at a young age and eventually in 2009, he started professionally training in various forms of dance. Otieno has worked internationally with various dance companies and choreographers and has been part of several festivals in Eastern Africa both as a performer and as a choreographer.

Kuva / Image: Marko Marila

Kuva / Image: Marko Marila

TYÖPAJA / WORKSHOP: Sinking in the time of neoliberal work conditions / Dasha Che & Suvi Tuominen
22.8 Lauantai / Saturday // 12.00-13.30
Kokoontumispaikka lipunmyyntisalissa / Meet-up at the ticket sales hall
Liput 5 € (maks. 12 osallistujaa) / Tickets 5€ (max. 12 participants)

Työryhmä / Working group: Dasha Che & Suvi Tuominen
Kesto / Duration: 1 h 30 min
Kieli / Language: englanti, suomi, venäjä / English, Finnish, Russian

Sinking in the time of neoliberal work conditions on projekti, joka toteutetaan 25 minuutin esitysluentona ja tunnin mittaisena työpajana. Projekti tarkastelee neoliberaalisten työskentelyolosuhteiden ekologioita, jotka valtaavat projektin toteuttamisen sijainteja kuten kehoja ja institutionaalisia kenttiä. Globaalin kriisin vallitessa projekti on yhä tärkeämpi, sillä taiteilijoita kehotetaan kilpailemaan ja todistamaan arvonsa ankarana taiteellisena reaktiona pandemialle, jotta heistä tulisi neuvokkaita, määrätietoisia ja tehokkaita. Prokrastinaatio, ajelehtiminen ja pois vetäytyminen nähdään merkityksettöminä. Työssään Che ja Tuominen tutkivat mitä voi ilmaantua, kun täsmällisyys ja tarkoituksellisuus asetetaan sivuun ja tämänhetkiset epävarmuuden ja hämmennyksen olomuodot houkutellaan sisään.

Dasha Che ja Suvi Tuominen ovat esiintyjäkaksikko, joiden ammattitaustana on tanssi ja esitystaide. Yhteistyössään he etsivät tapoja horjuttaa konseptuaalisia ja esteettisiä prosesseja harjoitusten kautta.

/

Sinking in the time of neoliberal work conditions is a project that will actualise in the form of a 25 minute performance lecture and a 60 min follow-up workshop. The project looks deeply into the ecologies of neoliberal work conditions that take over and occupy the sites of performance actualisation such as bodies and institutional fields. The project is even more important now, in the time of the global crisis, when we, as artists, are still pulled to compete and prove our worth through a rigorous artistic response to the pandemic, and become resourceful, purposeful and efficient. Sinking into procrastination, drifting and withdrawal is not seen as a meaningful response in the current times. In their work Dasha and Tuominen are exploring what can come out when rigour and purposefulness are put aside, and current states of uncertainty and confusion are lured in.

Dasha Che and Suvi Tuominen are a performance artist duo with established practices in the field of dance and performance art. In their collaboration, Che and Tuominen seek ways to destabilise conceptual and aesthetic processes.

THE GATHERING – Hope in the Dark
22.8 Lauantai / Saturday // 14.00-16.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Liput 5 € / Tickets 5€

Festivaali päättyy kokoontumiseen, joka koostuu lyhytelokuvista, esityksistä, runoudesta sekä syvällisestä kuuntelusta.

 /

The festival ends with a gathering consisting of short films, performances, poetry and deep listening.

Kuva / Image: Shareef Askar

Kuva / Image: Shareef Askar

14.15 Sameer / Shareef Askar

Työryhmä / Working group: Shareef Askar, Eeva Karoliina Mäenpää, Arja Pekurinen, Carlos Marroquin, Samuli Salonen
Kesto / Duration: 8 min
Kieli / Language: suomi / Finnish

Sameer on kokeellinen lyhytelokuva kotoutumisesta, kodin kaipuusta ja hyväksytyksi tulemisen loputtomasta byrokratiasta. Lyhytelokuva pyrkii hahmottamaan suomalaisuutta ja oman identiteetin uudelleen käsittelyä turvapaikanhakijan ja rodullistetun henkilön näkökulmasta.

Suomalaisena mediataiteilijana ja ohjaajana toimiva Shareef Askar tuottaa elokuvia, joissa käsitellään oman identiteetin havainnollistamista länsimaisessa yhteiskunassa.

/

Sameer is an experimental short film about the hope of integration, longing for home and the never ending bureaucracy of being accepted. The short film strives to portray Finnishness and readdressing one’s own identity through the point of view of an asylum seeker and a person of colour.

As a Finnish media artist and filmmaker, Shareef Askar is interested in creating films that explore the theme of identity in western societies from the perspective of characters with minority backgrounds.

Kuva / Image: Isaiah Lopaz

Kuva / Image: Isaiah Lopaz

14.30 Spheres & Circles Circles & Spheres / Isaiah Lopaz

Esiintyjät / Performers: Isaiah Lopaz & Camilo Mejia Cortes
Kesto / Duration: 20 min
Kieli / Language: englanti (sekä hieman espanjaa ja Geechee-kreolia) / English (with some Spanish and some Geechee Creole)

Spheres & Circles Circles & Spheres kartoittaa kahden toisiaan ajan ja avaruuden halki seuraavan olennon liikerataa tässä queerissä sci-fi myytissä, joka kuvaa esikoloniaalisen Afrikan sukupuoli-identiteetin ja queeriyden kehitystä, koloniaalista ahneutta, transatlanttista orjakauppaa, ihmiskunnan lähestyvää tuhoa, sekä futuristista diasporaa kaukaisella planeetalla, jonka alhaiset maalaisnaiset ja -femmet löysivät unissaan.

Isaiah Lopaz on monitieteinen taiteilija, joka työskentelee valokuvauksen, tekstien, kollaasien ja esityksen parissa. Sukupuoli, rodullistaminen, seksuaalisuus, luokka, kansalaisuus, Hoodoo, afrikkalaisten ja afro-diasporien historiat ja kulttuurit ovat keskeisiä teemoja ja aiheita hänen työssä.

/

Charting the trajectories of two entities who follow each other across time and space, Spheres & Circles Circles & Spheres is a queer sci-fi myth which maps evolutions of gender identity and same sex practices in pre-colonial Africa, colonial greed, the transatlantic slave trade, the near extinction of the human race, and a futuristic diaspora on a distant planet, discovered in the dreams of low country women and femmes.

Isaiah Lopaz is a transdiscplinary artist who works with photography, text, collage, and performance. Themes and subjects central to his work include gender, race, sexuality, class, citizenship, Hoodoo, African and Afro-Diasporic histories and cultures.

Kuva / Image: Harold Hejazi with glitch-glitter by M Wingren

Kuva / Image: Harold Hejazi with glitch-glitter by M Wingren

15.00 Adventures of Harriharri / Harold Hejazi

Taiteilija / Artist: Harold Hejazi
Pelinkehittelyn avustus / Game development contributions: Topias Toppinen
Kesto / Duration: 25 min
Kieli / Language: englanti / English

Adventures of Harriharri on hiphopin voimin esitettävä videopeliprototyyppi. Kolmannessa persoonassa kerrotun toiminta-RPG:n tarinan kautta peli kertoo Harriharrista ja niistä lukuisista rajoista ja esteistä, joihin hän törmää yrittäessään sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Voittaakseen pelin vaikeimmat tasot Harriharrin on hyödynnettävä periksiantamattomuuden, sisun ja itsehyväksynnän kombinaatiota. Vaikeimmatkin hetket tarvitsevat kuitenkin toivoa – onnistuminen voi olla aivan nurkan takana. Mitä tahansa tapahtuukin, jatka taistelua, Harriharri!

Sisältövaroitus: sisältää kiroilua

Harold Hejazi, tuttavallisemmin myös Harri, on taiteilija ja pelisuunnittelija, joka hyödyntää erilaisia pelillistettyjä esitysmuotoja tutkiakseen aiheita ja ideoita, jotka kattavat laajan kirjon sosiaalisessa elämässä: rodullistamisesta ja luokasta sosiaaliseen muistiin ja ihmistenväliseen dynamiikkaan.

/

Adventures of Harriharri is a prototype for a video game performed in hip hop. Through the form of a third-person action RPG, it tells the story of Harriharri and the numerous boundaries and obstacles he faces in pursuit of fitting into Finnish society. In order to conquer the most challenging levels of the game, Harriharri must draw upon a powerful combination of perseverance, grit and self-acceptance. However, even in the darkest moments one must have hope, victory could be just around the corner. No matter what, just keep going Harriharri!

Content warnings: strong or coarse language

Harold Hejazi, also known locally as “Harri,” is an artist and game designer whose work employs various modes of gamified performance in order to explore issues and ideas that span a broad spectrum of social life: from race and class to social memory and interpersonal dynamics.

Kuva / Image: Shoot Hayley

Kuva / Image: Shoot Hayley

15.45 Dear Elijah / Sharron Todd

Käsikirjoitus ja ohjaus / Writer and director: Sharron Todd
Tuottaja / Producer: Brenda Todd
Avustava tuottaja / Assistant producer: Mirna Shampemba-Ramstedt
Näyttelijät / Actresses: Erina G. Francesco & Maisha Ramstedt
Kuvaaja / Director of Photography: Shoot Hayley
Kesto / Duration: 7 min
Kieli / Language: englanti / English

Dear Elijah on Sharron Toddin lyhytelokuva, jonka hän kirjoitti seurauksena afroamerikkalaisten kuolemille vuonna 2019 ja 2020 poliisin toimesta.

Sisältövaroitus: kiroilua ja alastomuutta

/

Dear Elijah is a short film written by Sharron Todd in the direct aftermath of the deaths of Black Americans by the police in 2019 and 2020.

Content warnings: strong language and brief nudity

Festival

OPEN CALL / FALL 2020

08.04.2020 – 06.05.2020

We need each other!

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen alusta, jonka yksi perimmäisistä tarkoituksista on toimia muuttuvana ja oppivana alustana. Haluammekin jatkaa taiteen äärellä olemisen mahdollistamista myös kriisin keskellä.  Elokuussa 2020 UrbanApa juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan – tavalla tai toisella.

Etsimme jälleen joukkoomme taiteilijoita ja tekijöitä, esityksiä, esityskonsepteja, koreografisia käyttöliittymiä, demoja, work in progress -teoksia, sooloja, ryhmäbiisejä ja palopuheita, pientä ja suurta.

Tänä vuonna UrbanApan konseptit keskittyvät tutkimaan toivoa.

Me yritämme herkistyä maailmalle ja muutokselle. Kysymme, miten taiteen tekeminen ja toivo voivat olla läsnä haastavina aikoina? 

Millaisia mahdollisuuksia, ulottuvuuksia, tarpeita tai ehdotuksia teema ja museokonteksti tai vastaavasti etänä oleminen, voisivat tarjota sinulle/teille? Mistä sinä tai te olette kiinnostuneet juuri nyt? Miten me voisimme auttaa? 

HALUATKO MUKAAN?

HAKU ON LOPPUNUT! KIITOS KIINNOSTUKSESTA :) 

OPEN CALL / FALL 2020

Me tarvitsemme toisiamme!

(Scroll down for Eng)

Elämme hurjia aikoja. Arki on keskeytynyt, huoli täyttänyt mielemme ja erilaiset rajoitukset tyhjentäneet kalenterimme. Sosiaalinen media ja digitaaliset alustat tuovat lohtua, mutta eivät voi korvata toisen ihmisen läheisyyttä. Me tarvitsemme toisiamme.

Poikkeustila on paljastanut olemassa olevien rakenteiden epätasa-arvoisuuden. Taiteilijat, erityisesti epävarmoissa olosuhteissa työskentelevät freelancerit, ovat erityisen heikossa asemassa. Shokki lamaannuttaa – samalla tarvitsemme taidetta juuri nyt.

UrbanApan yksi perimmäisistä tarkoituksista on toimia muuttuvana, nopeana ja oppivana alustana, ja haluamme jatkaa taiteen äärellä olemisen mahdollistamista myös kriisin keskellä.

Elokuussa 2020 UrbanApa juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan – tavalla tai toisella. Mahdollisuuksien salliessa palaamme Ateneumin taidemuseoon. Jos taas kokoontuminen ei elokuussa ole edelleenkään sallittua, toteutetaan festivaali etänä netissä.

_

Tämä aika pakottaa pysähtymään ja tarkastelemaan elämäämme ja ympäröivää yhteiskuntaa. Tämän jälkeen kaikki muuttuu, mutta voisiko muutos olla myös toiveikas?

Vuonna 2020 UrbanApan temaattisena maisemana on “toivo”. Miten spekulatiiviset fiktiot, kumoukselliset tarinat, jammailu, leikki ja ilo, hidastaminen ja ihmetteleminen, tukeminen ja jakaminen voisivat olla läsnä, olimme sitten lähellä tai kaukana? Asetumme kuuntelemaan ympäröivää maailmaa: kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa toivon äärelle.

Mikä luo meille toivoa? Miten taiteen tekeminen tai sen äärellä oleminen voi olla läsnä tällaisina aikoina? Voiko muutos olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? Tai utooppista? Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja teeman luomat maisemat herättävät? Me emme tiedä, mutta ehkä voimme olla toiveikkaita yhdessä!

_

OLETKO KIINNOSTUNUT? 

Haemme mukaan moninaista joukkoa eritaustaisia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä.

Kysymmekin teiltä millaisia mahdollisuuksia/tarpeita/ajatuksia/koreografisia käyttöliittymiä/installaatioita/puheenvuoroja vuoden teema ja mahdollisuuksien mukaan joko museokonteksti tai netin välityksellä työskentely tarjoaa tai ehdottaa juuri nyt?

Entä mitä Sinä tarvitset? Mitä haluaisit tehdä? Mistä olet kiinnostunut?

Ehdota:

A.  Esitystä, esityksellistä ulostuloa, demoa, luentoa, performanssia, palopuhetta, kuunnelmaa, work-in-progressia tms. / max. 30min.

B.  Koreografista suhdetta, installaatiota, scorea tms.

C.  Jotain muuta! Mitä?

Ehdotuksen ei tarvitse suoraan liittyä vuoden teemaan, mutta sitä voi käyttää alustana, maisemana tai inspiraationa.

Lähetä meille CV tai bio + vapaamuotoinen hakemus (max. A4 tai linkki max. 3min. videoon), jossa kerrot ainakin:

 • Kuka olet / keitä olette?

 • Mitä teette / projektisuunnitelma (mitä, miten, miksi)?

 • Onko ehdotusta mahdollista toteuttaa etänä, etukäteen nauhoitettuna, striiminä tai netin välityksellä? Jos on, niin miten?

 • Tila- ja tekniset tarpeet? Muut toiveet?

 • Oletko/miten olet vapaa ajalla 17.-22.8.2020 (festivaalin ajankohta)?

 • Toivomme myös osallistujien sitoutuvat alustan eettisiin ohjeisiin, jotka löytyvät täältä.

 

HAKU ON LOPPUNUT! KIITOS KIINNOSTUKSESTA. 

 

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä.

Lisätietoja:

sonya@urbanapa.fi

urbanapa_logot05 copy

We need each other!

The times are hard. Everyday life has been interrupted, worries have filled our minds, and various restrictions have emptied our calendars. Social media and digital platforms bring comfort, but cannot replace another person’s presence. We need each other.

The state of emergency has revealed inequalities in existing structures. Artists, especially freelancers working in precarious conditions, are in a particularly vulnerable position. The shock is paralyzing, but we also need art right now.

One of UrbanApa’s ultimate goals is to act as a changing, fast and learning platform, and we want to continue facilitating a time and space for coming together as well as for art making even in the midst of a crisis. In August 2020, UrbanApa will celebrate its 10th anniversary – one way or another. Time will tell if gathering in a museum space will be possible in August, but if not, we are prepared to hold the festival online.  The times have forced us to slow down and pause, to examine our lives as well the surrounding society. After this, everything will be different, but could the changes also be hopeful?

In 2020, UrbanApa’s thematic landscape will be “hope”. How could speculative fiction, subversive stories, jamming, play and joy, slowing down and wondering, support and sharing be present whether we are near or far? We will settle down to listen to the world: experiences, feelings, energies, and through these the possibilities of art leading to hope.

What creates hope for us? How can art making be present at times like these? Can change be playful, enjoyable, feminist, and communal? Or utopian? What opportunities, ideas, strategies, methods, or aesthetics do the landscapes created by the theme evoke? We don’t know, but maybe we can be confused together!

_

ARE YOU INTERESTED? 

We are looking for a diverse group of artists and people from different backgrounds working with art.

What opportunities, needs, ideas, choreographic interfaces, installations or speeches  does the theme and, if possible, either the museum context or online work offer or suggest right now?

What do you need? What would you like to do? What are you interested in? How could we help you?

You can propose:

A.   A performance, presentation, demo, lecture, speech, discussion or work in progress etc. / max. 30 min.

B.  A choreographic relation, installation or a score.

C.  Something else! What?

The proposal does not have to be directly related to this year’s theme but you can use the theme as a platform, landscape or inspiration.

Please send us your CV or bio as well as a free form application (maximum one A4 or a link to a video of max. 3 minutes) where you state:

 • Who you are

 • What you want to do / a project plan (what, when, why)

 • If it’s possible to implement the proposal remotely, prerecorded, by stream or via the Internet, and if so, how

 • Spatial and technical needs as well as other requests

 • Your availability during 17.-22.8.2020 (the time of the festival)

 • We also hope that participants commit to the platform’s ethical guidelines, which can be found here. 

NB. 

THE CALL HAS ENDEND! THANK YOU FOR YOUR INTEREST. We will send a reply message to all proposals at the end of the application period. There is a fee for all selected proposals. 

UrbanApa is an anti-racist and feminist art community that serves as a platform for new artistic discourses. Read the platform’s ethical guidelines here 

For more information: sonya@urbanapa.fi

Festival

UrbanApa X Ateneum 2019

02.10.2019 – 06.10.2019

UrbanApa X Ateneum 

V I B R A T I O N S

#vireet #väreet #yhteisö #voimaantuminen #rakenteet #power  #dreaming #playing #shitanddiamond #WTF #installaatio #performanssi #worksinprogress  #artcontext #notartcontext #museohaltuun #mitätääon #mitätääeioo #forgeteverything #dontforgettohavefun

2.-6.10 UrbanApa X Ateneum / Ateneum

LIPUT MYYNNISSÄ NYT  / TICKETS AVAILABLE NOW! 

 

SUPPORT YOUR LOCAL ARTIST!

UrbanApa X Ateneum 2019

[English version below]

UrbanApa palaa Ateneumiin lokakuussa 2019. Tulevan festivaalin temaattisena maisemana on “vibrations”. Asetumme kuuntelemaan värinöitä – kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa jonkun äärelle.

Millaisia värinöitä on ilmassa? Mitä ne herättävät meissä? Miten ravisuttaa olemassa olevia rakenteita? Voiko resonanssi olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? Tai utooppista? Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja teeman luomat maisemat herättävät? Me emme tiedä, mutta ehkä voimme olla hämmentyneitä yhdessä!

UrbanApa x Ateneum on festivaali, joka törmäyttää urbaanin nykytaiteen ja museokontekstin. Viiden päivän aikana tuomme yhteen installaatioita ja videotaidetta, pieniä, hauraita, yllättäviä, kyseenalaisia ja hauskoja esityksiä sekä työpajoja! Me hengailemme, keskustelemme, laulamme, tanssimme ja räppäämme. Ja välillä on hyvä levätä kansallisaarteiden keskellä. Festivaali luo nahkaansa ja teosiltojen sijaan toimi alustana erilaisille tutkiville, kokeellisille ja leikkisille esityksille sekä konsepteille, jotka tuovat mukanaan festivaaleillekin tuntematonta sisältöä.

Ateneumin saavutettavuus: Ateneumin näyttelysaleihin sekä Ateneum-saliin on esteetön kulku. Pehmee-kollektiivin installaation tila ei ole esteetön. Inva-WC löytyy alakerrasta narikan vierestä. Sukupuolineutraali WC löytyy lämpiöstä.

Festivaalin eettisen ohjeistuksen löydät TÄÄLTÄ.

Katso tai lataa ohjelmisto TÄÄLTÄ.

Suurin osa festivaalin ohjelmistosta on ilmaista, mutta maksullisiin esityksiin LIPUT TÄÄLTÄ:  

https://holvi.com/shop/kansallisgalleria/section/ateneum/urbanapa-x-ateneum-2019/

Tervetuloa!

 

**

In October 2019 UrbanApa returns to the Ateneum museum. This time we will be using the Ateneum Hall and other spaces in the museum.

This year, the thematic landscape of the festival is “vibrations” and our concepts focus on feeling the vibe. What kind of opportunities, thoughts, strategies, methods or aesthetics do “vibrations” create? What kind of resonances, leakages and energies are in the air? What moves us? Could we shake existing structures and create new ones? Can it still be about joy, community, solidarity?

UrbanApa x Ateneum is a festival that brings urban contemporary art to a museum context. For five days, there will be installations, video art, small, fragile, surprising, questionable and yet fun events and discussions around the Ateneum museum. We’ll talk, sing, dance, rap and just hang around. And sometimes it’s okay to rest in the middle of national treasures.

Ateneum’s accessibility: Ateneum’s exhibition halls and the Ateneum Hall are fully accessible with wheelchair. The space used for Pehmee collective’s installation is not accessible. The accessible toilet can be found downstairs near the cloakroom. A gender-neutral toilet can be found in the lobby.

You can read the ethical guidelines of the festival HERE (scroll down for English).

Check out or download the full programme HERE.

Most of the program is free of charge, for the rest of the program please purchase TICKETS HERE:

https://holvi.com/shop/kansallisgalleria/section/ateneum/urbanapa-x-ateneum-2019/

Welcome!

 

 

altistu004 copy

OHJELMA 2.-6.10.2019 PROGRAM
HUOM. LAAJEMMAT OHJELMATIEDOT ALHAALLA
NB! MORE INFORMATION ON THE PERFORMANCES BELOW
INSTALLAATIOT // INSTALLATIONS
Koko festivaalin ajan eri puolilla museota / Around the museum during the festival
 • Aftercare / Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius
 • Rules for Listening / Roy Boswell
 • The Norm – Episode 1 / Pehmee-collective
 • Radikaalit enkelit 1 / Jaakko Pallasvuo
 • Utopia in Progress / Fiona ‘Elone
 • Kaltaisemme varkaat / Emmi Venna

Keskiviikko // Wednesday 2.10.
THE OPENING // 16.30–20.00
Pääportaikko ja Ateneum Bistro / The lobby and the main staircase + Ateneum Bistro
Vapaa pääsy / Free admission
 • Transcultural journeys II, part 1 / Natalia Castrillón (lever harp, vocals), Cheick Cissokho (kora, vocals)
 • obscuredivine / Rutimo (Hanna Kortelainen, Sini Tuominen, Lilli Huttula, Sanna Hoang)
 • Pink Like the Color of.. (extract) / The House of Ninja Finnish Chapter (Roza Ahmad, Jérémy Gaudibert, Anneli Kanninen, Joonas Kopra)
 • ikiliikkuja / Ainu Kyrönseppä, Anna Skibkuj, Arina Laubert
 • Wekesa X Vibration / dj Wekesa

 

Torstai // Thursday 3.10.

Kummittelutyöpaja / Ghosting in Ateneum workshop // 11.00–13.00 (Mira Kautto)
Aikuisille / For adults
Näyttelysaleissa / Exhibition Halls
6 €, liput ostettava etukäteen Ateneumin verkkokaupasta / 6 €, Buy your ticket in advance from Ateneum’s webshop

Transcultural journeys II, part 2 // 16.00- 16.45 (Natalia Castrillón, lever harp, Timo Alakotila, keyboard)
Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard
Vapaa pääsy / Free admission

BITTERSWEET SYMPHONY: Screening and talk // 17.30 – 19.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy / Free admission

A screening of new film & video works, thematically related to (in no particular order):  Dissolution, Institutions, Anxiety, Joy, Chaos, Humility, Abandoning Art, Ecstasy, Death, Modernity, Aging, Letting Go, Fragility, Dreams, Desires, Pain, Curators, Legitimacy, Professionalism In Art, Dabbling.

 • Studio Visit with Iiris / Jaakko Pallasvuo & Iiris Kaarlehto (22 minutes, 2018)
 • Shifting / Anna Nykyri (15 minutes, 2019)
 • L’amour Sauvage / Lior Shamriz (26 minutes, 2014)

 

COLLABORATION WITH MUSEUM OF IMPOSSIBLE FORMS
Torstai // Thursday 3.10. // 20.02 – 23.58 // Free admission
A concert in collaboration with M{if}, Keinulaudankuja 4 b, HKI
M{if} Discourse Series: Muqata’a Concert Performance
Museum of Impossible Forms is excited to invite Muqata’a to performance a concert evening at Museum of Impossible Forms. Muqata’a is locally known as the “godfather” of the underground hip-hop scene in Ramallah, a city in the West Bank, Palestine, and has been heralded for influencing a new generation of Palestinian musicians.
“Muqata’a” means to disrupt, or boycott.
M{if} is at Keinulaudankuja 4 b, 00940 HKI

 

Perjantai 4.10 Friday

Transcultural journeys II, part 3 // 14.00–14.30 (Natalia Castrillón, lever harp and vocals, Alejandro Olarte, electronics, in collaboration with Your Vibe Attracts Your Tribe – Tiina Mankki, Heidi Tiainen, Elke Waibel)
Sali 33, 3. krs /Gallery 33, 3rd floor
6 €, liput ostettava etukäteen täältä / 6 €, buy your tickets in advance from here

Jackie in the box // 15.00 – 15.45 (Maruska Verona & Katariina Havukainen)
Näyttelytilat, 2.krs / Exhibition spaces, 2nd floor
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from here

THE GATHERING -esitysilta // 16.00–18.30
Ateneum -sali / Ateneum Hall
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from  here

 • Circular / Sensum
 • Flourish ish / Minna Karttunen
 • Puun Tarina / Sinikka Gripenberg
 • ExorSisters presents: The great Ghosts of personal Dance History / Sanni Giordani, Elisa Tuovila
 • ‘’I was trying to install Pixelmon and when I load the world, it loads a bit, then says shutting down internal server, and then it crashes” / Suvi Tuominen, Marlon Moilainen
 • MNT / MNT Company (Meriam Trabelsi, Caroline Suinner, Aino Tervo, Adasha Moore, Angel / Emmanuel Mugisha, Glen Odhiambo, Sophia Wekesa, VJ Sini Henttu)

 

Lauantai // Saturday 5.10.

Yumeo (Hanna Heino, Ella Seikkala, Jasu Parviainen)
13.30–13.50 (Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard) & 14.30–14.50 (2. kerroksen silta / The 2nd floor bridge)
Vapaa pääsy / Free admission

Dancing with myself: BS/BF & Välimeren ilmasto / mehikasvihuone // 15.30–16.30 (Diina Bukareva, Mira Kautto)
Sali 33, 3. krs / Gallery 33, 3rd floor
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from here

New Stories of Finnish Art // 12.00–14.00 & 14.30–16.30 (Harold Hejazi)
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Aikuisille / For adults
6 €, liput ostettava etukäteen Ateneumin verkkokaupasta / 6 €, Buy your ticket in advance from Ateneum’s webshop

 

Sunnuntai // Sunday 6.10.

WORKING WITH F(R)ICTIONS – shaking the structures // 14.00–16.30

Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy / Free admission
This is a sessions consisting of discussions, poems, hanging out and sharing thought of the festival week. Let’s talk about vibrations and frictions and possibilities (or impossibilities) of accomplishing structural change within institutions. As a part of the session we will experience a story -telling performance by Tania Nathan and Vidha Saumya.  We offer free coffee and tea!
*Usha and the Sea of Puris – A Story-telling Performance / Tania Nathan, Vidha Saumya
Pidätämme oikeuden muutoksiin / We reserve the right to make changes.
uxagiffi_3
TEOSESITTELYT / PERFORMANCES:
INSTALLAATIOT // INSTALLATIONS
Koko festivaalin ajan / Throughout the festival
AFTERCARE_ALARUONA_HELENIUS
Aftercare / Ana Teo Ala-Ruona & Venla Helenius
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

“Musta tuntuu et mä oon paljastanut kaiken, näyttänyt joka ikisen ajatuksen, idean ja halun. Nyt mä vaan tahdon, et sä voit kuulla kun mä kerron miltä tuntuu, ja olla siinä.”

Aftercare on tarinallinen ääniteos. Se on hämärä unelma jostain ajasta paineiden ja omien sisäisten maailmojen paljastamisen jälkeen, jolloin kommunikoidaan rajoista ja haluista, sekä muistellaan sitä, mitä on jo tapahtunut.

Ana Teo Ala-Ruona ja Venla Helenius ovat helsinkiläinen taiteilijaduo, joka käsittelee töissään ystävyyttä, rakkautta, hoivaa ja väsymystä. Yhdessä he unelmoivat tulevaisuuksista, joissa juhlitaan radikaalia välittämisen ja rakkauden kulttuuria.

/

“I feel like I’ve revealed all, showed every single thought, idea and desire. Now I just want you to be able to listen while I tell you how I feel, and just be there.”

Aftercare is a fictional sound piece. It is a hazy dream about a time after one has revealed one’s pressures and inner worlds, when what is communicated is about boundaries and desires, when it’s time to reminisce on what has already happened.

Ana Teo Ala-Ruona and Venla Helenius are a Helsinki-based duo that artistically deals with friendship, love, care and fatigue. Together they dream about futures where a culture of radical care and love is celebrated.

Kesto / Duration: ~6 min

Näyttökuva 2019-9-9 kello 16.27.41

The Norm – Episode 1 / Pehmee-collective
Käytävien 5 ja 6 välitilassa / Space between halls 5 and 6

Pääsy museokortilla tai museolipun hinnalla / Admission with museum card of admission fee to Ateneum

Pehmee tuo Ateneumiin audiovisuaalisen teoksen The Norm – Episode 1, jossa kollektiivi käsittelee kehollisuutta ja normiin mahtumiseen liittyviä toimintoja sekä tunteita. The Norm on nähty osana Pehmee kollektiivin SO BAD – beautiful active destruction -performanssia Flow Festivaaleilla elokuussa 2019.

Videoteoksessa kollektiivi toisintaa 90-luvun laihdutusvillitystä, kelmukäärintää pyykkituvassa, seuranaan myös kuivaharjaus. Kelmutusta harrastettiin muun muassa saunassa, vaatteiden alla tai lenkillä ja se on edelleen suosittu laihdutusmenetelmä. Kelmun alla iho hikoilee ja poistaa nesteitä, luoden illuusion pysyvästä painonmuutoksesta. Harvemmin kuitenkaan kerrotaan ettei muutos ole pysyvää ja kelmun käyttämisen aikana myrkkyjä kertyy ihon alle, mikä voi johtaa lievimmillään allergiseen reaktioon, pahimmillaan kuolemaan. Yksilön kelmuttamisella ei kuitenkaan ratkaista yhteiskunnallista onglemaa, eli fatphobiaa. Eikä myöskään selluliitin kuivaharjaamisella.

Videoteoksen ympärille rakentuu installaatio jonka perimmäinen tarkoitus on ottaa anteeksipyytelemättömästi tilaa valkoisissa instituutioissa, mikä ei yleensä ole yhteiskunnassa sallittua marginalisoiduille kehoille. Kollektiivi haluaa herätellä työllään kysymyksen siitä millaisia töitä, taiteilijoita tai kehoja nähdään taiteen kontekstissa?

Pehmee on tehty intersektionaalisesta feminismistä, radikaalista itserakkaudesta, kehopositiivisuudesta ja hyvistä viboista. Kollektiivin päätehtävä on asettaa marginalisoidut kehot keskiöön ja luoda uudenlaista representaatiota media- ja muotialalle. Pehmee koostuu taiteilija-/aktivistikaksikosta (ja parantumattomista r&b-misuista) Caroline Suinnerista ja Meriam Trabelsista. Kollektiivi esiintyy, kuratoi, juontaa, ja luo sisältöä eri media-alustoille.

/
In Pehmee’s hands, Ateneum becomes the host of their audiovisual work The Norm – Episode 1, where the collective deals with bodiliness and the actions and emotions connected to fitting the norm. The Norm has previously been seen during Pehmee collective’s SO BAD – beautiful active destruction performance at Flow Festival in August, 2019.

In their video work, the collective reproduces the weight loss fad of the 90s: cling film wrapping in the laundry room, along with dry brushing. Wrapping was done in the sauna, under one’s clothes or during one’s jog, and it is still a popular means of weight loss. The skin sweats under the wrap and removes fluids, thus creating an illusion of permanent changes in weight. However, no one ever tells us that the change isn’t permanent and that toxins gather under the skin while wrapping, which can lead to an allergic reaction at best and death at worst. Wrapping doesn’t solve the societal problem, that is, fatphobia. And neither does dry brushing cellulite.

An installation is built around this video work, and its ultimate purpose is to unapologetically take space in white institutions, something that is usually not allowed for marginalised bodies in our society. With their work, the collective wishes to question what kind of works, artists or bodies are seen within the context of art.

Pehmee is made of intersectional feminism, radical self-love, body positivity and good vibes. The collective’s main mission is to place marginalised bodies in the centre and to create new kinds of representation in the fields of media and fashion. Pehmee consists of artist/activist duo (and incurable R&B chicks) Caroline Suinner and Meriam Trabelsi. The collective performs, curates, hosts and creates content for different media platforms.

Taiteilijat / Artists: Meriam Trabelsi, Caroline Suinner
Sisältövaroitukset / Content warnings: laihdutus, väkivalta, ahdistava tunnelma / weight loss, violence, an oppressive ambiance

 

Radikaalit Enkelit 1 / Jaakko Pallasvuo
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Radikaalit Enkelit 1 on katkelma Jaakko Pallasvuon työn alla olevasta pidemmästä tekstistä. Lukijana Elina Pirinen.

/

Radical Angels 1 is an excerpt from a longer text that artist Jaakko Pallasvuo is currently working on. Read by Elina Pirinen in Finnish.

Kieli / Language: suomi / Finnish

Kesto / Duration: 6 minuuttia

Utopia in Progress / Fiona ‘Elone
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Utopia on vallankumousta, mutta vallankumousta ei ole ilman lastenhoitoa.

Ääneen luettu omaelämäkerrallinen näkemys siitä, mitä vallankumous on päivittäisellä tasolla vanhemmuuden, ruskean äitiyden ja yksinhuoltajuuden ehdoilla.

/

Utopia is revolution, but there is no revolution without childcare.

An autobiographical view on what revolution is on a daily level on the terms of parentage, brown motherhood and single parenthood, read out loud.

Kesto / Duration: ilmoitetaan myöhemmin / TBA

Roy boswell Rules for promokuva

Rules for Listening / Roy Boswell
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Rules for Listening alkaa yksinkertaisella sykkivällä äänellä ja osoittaa, kuinka sitä voi käyttää objektin rakentamisessa. Sitten se osoittaa kuinka monet objektit muodostavat huoneen tai keitaan, laajenevassa tilassa, maanosan kannella, avaruudessa riippuvalla planeetalla, ja niin pois päin. Äänellisen näkökulman kautta teos ehdottaa lähtökohdan sille, kuinka me voimme käyttää ääntä luodaksemme autonomisen, ei-visuaalisen ja suurennetun todellisuuden itsellemme.

Roy Boswell on suomalais-brittiläinen taiteilija Helsingistä. Hänen praktiikkansa liittyy löyhästi ääninäytelmän konseptiin, eli äänitaiteeseen, joka on riippuvainen narratiivisesta tai tekstuaalisesta viitekehyksestä, ja joka lainaa eri medioista, kuten esitystaiteesta, liikkuvasta kuvasta, osallistavasta ja paikkasidonnaisesta taiteesta.

/

Rules for Listening starts with a simple pulsing sound, and demonstrates how it may be used to construct an object, then many objects that make up a room or an oasis, in an expanding place situated on the lid of a continent, on a planet suspended in space, and so on. Working with auditory perspective, the piece suggests a basis for how we might use sounds to create autonomous non-visual augmented realities for ourselves.

Roy Boswell is a half-Finnish, half-British artist from Helsinki. His practice revolves around a loose concept of the ‘audio play’, sound art works which hang on a narrative or textual framework, and borrow from an array of mediums, including performance art, moving image, participatory and site specific artworks, and others.

Kesto / Duration: ~10 minuuttia

 EmmiVennaXX

Kaltaisemme varkaat /  Emmi Venna
Ateneum-salin lämpiö / Ateneum Hall’s lobby
Vapaa pääsy / Free admission

Kaltaisemme varkaat kuvaa vampyyreista muodostuvan tanssiryhmän elämää ajanlaskun lopettamisen jälkeisessä maailmassa.

Emmi Venna on koreografi, esiintyjä ja vampyyrientusiasti, joka imee elinvoimaa fanifiktioista ja rinnakkaisuniversumeista.

/

Thieves like us is a story about a vampire dance collective, taking place after the ending of the Common Era.

Emmi Venna is a choreographer, performer and vampire enthusiast who sucks life force out of fanfiction and parallel universes.

Taiteilija / Artist: Emmi Venna
Äänisuunnittelu / Sound design: Roy Boswell
Kieli / Language: suomi / Finnish

Kesto / Duration: ~10 min

 

Keskiviikko // Wednesday 2.10.
THE OPENING // 16.30–20.00
Pääportaikko ja Ateneum Bistro / The lobby and the main staircase + Ateneum Bistro
Vapaa pääsy / Free admission

The Opening avaa sekä festivaalin että museotilan. Ilmainen avajaistapahtuma muuttaa Ateneumin historiallisen pääportaikon ja bistron keitaaksi, jossa eri historiat, matkat ja todellisuudet kohtaavat. Harppu ja länsiafrikkalainen kora, dancehall-kulttuuri ja vogueing, feministinen spekulatiivinen fiktio ja suomalaisen taiteen tarinat ravistelevat toinen toisiaan.

/

The Opening invites the audience to both the festival and the museum space. The free-of-charge opening event transforms Ateneum’s historical main staircase and bistro into an oasis where different histories, journeys and realities meet. The harp and the West African kora, dancehall culture and vogueing, feminist speculative fiction and stories of Finnish art shake one another.

*Transcultural journeys II, part 1 / Natalia Castrillón (lever harp, vocals), Cheick Cissokho (kora, vocals)
Harpun, koran ja laulun äänet kietoutuvat yhteen ja ryhtyvät keskusteluun monimuotoisten musiikillisten kielten ja alueiden kanssa. Yhdessä eri taustoista tulevien vierailevien taiteilijoiden kanssa Natalia Castrillón ohjaa meidät kulttuurienväliseen matkaan, joka ottaa inspiraatiota afrikkalaisesta harppumusiikista, välittömistä sävellyksistä ja kansanlauluista.
/
The sounds of the lever harp, kora and voices intertwine and engage in conversation with diverse musical languages and territories. Together with special guest artists from different backgrounds, Natalia Castrillón guides us on this transcultural journey which evokes from African harp music to instant compositions and folk songs.

Kesto / Duration: 30-45 min

OBSCURE-LAYER

*obscuredivine / Rutimo (Hanna Kortelainen, Sini Tuominen, Lilli Huttula, Huong Hoang)

Teoksen keskiössä ovat kokemukset naiseudesta hip hop -kontekstissa. Prosessin aikana ryhmä on pohtinut omaa kokemustaan naisina hip hop -kulttuurissa sekä kulttuuriin sisältyviä asenteita ja käsityksiä naiseudesta. Ryhmä on käynyt liikkeellisesti läpi erilaisia naiseuden stereotypioita ja pohtinut parasta tapaa käsitellä kyseisiä teemoja teoksessa vahvistamatta niitä entisestään.

Rutimo on neljän katutanssin ammattilaisen kollektiivi. Hanna KortelainenSini TuominenSanna Hoang ja Lilli Huttula ovat pitkän linjan katutanssin ammattilaisia, kilpaillen katutanssibattleissa menestyksekkäästi ja vaikuttaen suomalaiseen katutanssikenttään myös mm. tanssinopettajina ja tapahtumatuottajina. Rutimo perustettiin vuonna 2019 ja tavoitteena on mahdollistaa jäsenten taiteellinen työskentely sekä edesauttaa katutanssin näkyvyyttä esitystaiteen kentällä.

/

obscuredivine reflects on experiences of femininity in hip hop culture. Throughout the process, the group has pondered their own experiences of hip hop culture as women and the cultural attitudes and assumptions that are so prevalent in it. Through movement, the group has explored the different stereotypes, definitions and attitudes towards femininity that exist in hip hop culture. This piece approaches these matters, exploring ways to discuss them without enforcing them.

Rutimo was founded in 2019 with the aim to expand the visibility of street dance within the field of performing arts. The group consists of four professional street dancers, Hanna Kortelainen, Sini Tuominen, Lilli Huttula and Sanna Hoang. The group supports the maintenance of the street dance community in Finland by participating in jams and battles as well as teaching and participating in events as organizers or hosts.

Kesto / Duration: 15 min

 pinklikethecolorof

*Pink Like the Color of.. (extract) / The House of Ninja Finnish Chapter (Roza Ahmad, Jérémy Gaudibert, Anneli Kanninen, Joonas Kopra)

Pink Like the Color of.. (extract) on visuaalinen liikekarkkifantasia, joka tutkii queeria kokemusta yhteiskunnan rakenteissa voguingin kautta. UrbanApa x Ateneum -tapahtumassa teoksesta esitetään 18 minuutin katkelma.

Roza Ahmad, Jérémy Gaudibert, Anneli Kanninen ja Joonas Kopra ovat kaikki kansainvälisen Iconic House of Ninja -voguetalon jäseniä. He ovat tanssineet yhdessä ja erikseen, ja tämä on heidän ensimmäinen yhteisteoksensa.

/

Pink Like the Color of.. (extract) is a visual movement fantasy that explores queer experiences within the structures of society through voguing. In UrbanApa x Ateneum, the group will perform a 18-minute extract of the piece.

Roza Ahmad, Jérémy Gaudibert, Anneli Kanninen and Joonas Kopra are all members of the international vogue collective, the Iconic House of Ninja. They have danced both together and apart, and this is their first collaborative piece.

Kesto / Duration: 18 min

IMG_4720

 *ikiliikkuja / Ainu Kyrönseppä, Anna Skibkuj, Arina Laubert

 Jatkuva reaktio kollektiivin sisällä. ikiliikkuja kertoo impulsseista, jatkumoista ja värinästä ihmisten välillä. Ikiliikkujan lailla hahmo   tanssahtelee ja vastaa ympärillä tapahtuviin spektaakkeleihin.

 Työryhmä on kolmen naisen kollektiivi, joka on luonut koreografioidun teoksen konseptien kautta. Inspiraationa käytetty myös musiikkia ja objekteja.

/

A continuous reaction within the collective. ikiliikkuja is about impulses, continuums and vibrations between people. Like a perpetual motion machine, the figure prances about and responds to the spectacles happening all around.

The work group consists of three women who have created a choreographed piece through concepts, using music and objects as their inspiration.

Äänisuunnittelu / Sound design: Elias Salmenkallio

Kesto / Duration: ~12 min

thumbnail_IMG_6834

*Wekesa X Vibration / DJ Wekesa 

Wekesa x Vibrations sukeltaa rytmien ja basson parantavaan syleilyyn.

DJ Wekesa on kymmenen vuotta dancehallia tanssinut ja kolme vuotta sitten dekkien taakse siirtynyt helsinkiläinen DJ. Tänä vuonna hänet on nähty sekä Ruisrockin Pink Boxissa sekä Flow Festivaalien Red Gardenissa. Muun muassa dancehallia, r’n’b:tä ja afro beatsia soittava DJ Wekesa on yksi Mellow Yellow -klubin järjestäjistä ja samannimisen kollektiivin jäsen.

/

Wekesa x Vibrations dives into the healing embrace of rhythms and bass.

DJ Wekesa is a Helsinki-based DJ who’s done a decade of dancehall and who moved behind the deck three years ago. This year they’ve performed at Ruisrock’s Pink Box and at Flow Festival’s Red Garden. DJ Wekesa plays dancehall, R&B and afro beats, and is one of the organisers of the Mellow Yellow club and a member of the Mellow Yellow collective.

Kesto / Duration: 60min(+-45min)

 

Torstai // Thursday 3.10.

Kuva / Photo: Timo Kaukolampi

Kuva / Photo: Timo Kaukolampi

Kummittelutyöpaja / Ghosting in Ateneum workshop // 11.00–13.00 (Mira Kautto)
Aikuisille / For adults
Näyttelysaleissa / Exhibition Halls
6 €, liput ostettava etukäteen Ateneumin verkkokaupasta / 6 €, Buy your ticket in advance from Ateneum’s webshop

Työpajassa keskitytään kummittelemiseen Ateneumin tiloissa. Työpaja sopii henkilöille, jotka haluavat viettää aikaa julkisessa paikassa omasta tavallisesta poikkeavalla tavalla mielikuvituksen avulla. Alussa käymme läpi kummittelun periaatteet, jonka jälkeen jokainen kummittelee itsenäisesti. Työpajaan voi halutessaan ottaa mukaan omaa mielikuvitusta tukevan ja kummitteluun sopivan asun tai asusteen.

Tähän mennessä Mira Kautto on kummitellut kollegoidensa kanssa toimistotilassa, konserttisalissa, kadulla, kauppakeskuksessa ja tanssikoulussa. Kummittelu ja erityisesti näkymättömyys ovat merkittävästi vaikuttaneet Kauton työskentelyyn tanssijana ja koreografina. Kummittelupraktiikka on lainattu ja eteenpäin kehitelty taiteilijakaksikko Channing Tatumilta (www.channingtatum.info).

/

The workshop focuses on ghosting in the galleries of Ateneum. It is suitable for people who, through the use of imagination, would like to spend time in a public space in a way that is different to their usual experience. The workshop will begin with an explanation of the ghosting principles, after which everyone will do ghosting independently. The participants can bring an outfit or an accessory that supports their imagination and is suitable for ghosting, but it is not mandatory.

So far Mira Kautto has been ghosting with colleagues in an office, a concert hall, a street, a shopping mall and a dance school. Ghosting and being invisible have greatly influenced Kautto’s practice as a dancer and a choreographer. The ghosting practice is borrowed and further developed from a practice by artist duo Channing Tatum (www.channingtatum.info).

Kesto / Duration: 2h

Kuva / Photo: Eduardo Mejía

Kuva / Photo: Eduardo Mejía

Transcultural journeys II, part 2 // 16.00- 16.45 (Natalia Castrillón, lever harp, Timo Alakotila, keyboard)
Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard
Vapaa pääsy / Free admission

Harpun, koran, koskettimien, elektroniikan ja laulun äänet kietoutuvat yhteen ja ryhtyvät keskusteluun monimuotoisten musiikillisten kielten ja alueiden kanssa.

Yhdessä eri taustoista tulevien vierailevien taiteilijoiden kanssa Natalia Castrillón ohjaa meidät kulttuurienväliseen matkaan, joka ottaa inspiraatiota afrikkalaisesta harppumusiikista, elektronisesta äänimaailmasta, välittömistä sävellyksistä, kansanlauluista sekä tanssijoiden kanssa luodusta improvisoidusta musiikista.

/

The sounds of the lever harp, kora, keyboard, electronics and voices intertwine and engage in conversation with diverse musical languages and territories.

Together with special guest artists from different backgrounds, Natalia Castrillón guides us on this transcultural journey which evokes from African harp music to electronic soundscapes, instant compositions, folk songs and improvised music in collaboration with dancers.

BITTERSWEET SYMPHONY: Screening and talk // 17.30 – 19.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy / Free admission

Uusien elokuva- ja videoteosten näytös, jotka temaattisesti liittyvät seuraaviin: hajottaminen, instituutiot, ahdistus, ilo, kaaos, nöyryys, taiteen hylkääminen, ekstaasi, kuolema, modernius, vanheneminen, irti päästäminen, hauraus, unelmat, halut, kipu, kuraattorit, legitimiteetti, ammattimaisuus taiteessa, puuhastelu.

Teoksista pidetään näytöksen jälkeen keskustelu, jossa mukana Emmi Venna, Anna Nykyri, Jaakko Pallasvuo ja Iiris Kaarlehto.

/

A screening of new film and video works, thematically related to (in no particular order):  Dissolution, Institutions, Anxiety, Joy, Chaos, Humility, Abandoning Art, Ecstasy, Death, Modernity, Aging, Letting Go, Fragility, Dreams, Desires, Pain, Curators, Legitimacy, Professionalism In Art, Dabbling.

There will be a discussion about the works with Emmi Venna, Anna Nykyri, Jaakko Pallasvuo and Iiris Kaarlehto after the screening.

Kokonaiskesto / Overall duration: 63 min

Kieli / Language: suomi (englanninkielisillä tekstityksillä, englanti / Finnish (with English subtitles), English

 

*Studio Visit with Iiris / Jaakko Pallasvuo & Iiris Kaarlehto (2018)

Studio Visit with Iiris -teoksessa kaksi taiteilijaystävää roolipelaavat, pohtivat ja esittävät leikkisästi studiovierailuja – tässä ‘ammattimaisessa’ tilanteessa taiteilija tapaa näennäisesti valtaa omaavan henkilön puhuakseen itsestään ja töistään. Tämän kiusallisen dynamiikan kautta tunnelma aaltoilee vilpittömyyden, huumorin ja ironian välimaastoissa kun he omaksuvat hahmojen ominaispiirteitä. Epätoivoinen taiteilija, joka yrittää luoda suhdetta toiseen ja ennakoida hänen tuntemattomia halujaan, sekä apaattinen kuraattori, hermostunut ja vähättelevä huulivärissään ja poolopaidassaan – näiden kahden hahmon välillä on silmäänpistävä jännite.

/

In Studio Visit with Iiris, two artist friends roleplay, speculate, and enact a playful game of studio visit scenarios—this ‘professional’ situation involves an artist meeting someone with perceived power, to talk about themselves and their work. In practicing this awkward dynamic, their tone oscillates between sincerity, humour, and irony, as they adopt some of the expected qualities of both characters. There is noticeable tension between the desperate artist attempting to build a rapport and anticipate the unknown desires of their guest, and the apathetic institutional curator, distracted and dismissive in their turtleneck and lipstick uniform.

Kesto / Duration: 22 min

 

shiftings_2

*Shifting / Anna Nykyri (2019)

Shifting on lyhyt dokumentaarinen tanssielokuva kolmesta naisesta, joiden suurin unelma on tanssia ammattimaisesti New Yorkissa. Olosuhteiden pakosta – loukkaantumisia, vailla resursseja, ja ymmärrys siitä, kuinka kilpailuhenkistä ala on – heidän tanssiunelmansa muuntautuvat toisiksi. Tanssi kuitenkin säilyy heidän elämässään, sillä miten siitä voisi päästää irti?

Näytöksessä mukana käsikirjoittaja-ohjaaja Anna Nykyri ja tuottaja Satu Majava (Oktober).

 /

Shifting is a short documentary dance film of three women whose main goal in life has been to work as professional dancers in New York. Due to an injury and a realization of the competitiveness of the field and lack of resources, their dance dreams are shifting into others. And yet, dance is still present in their lives because it would not let them go.

Director-scriptwriter Anna Nykyri and producer Satu Majava (Oktober) will both be present during the screening.

Ohjaus, käsikirjoitus / Directing, script: Anna Nykyri
Tuotanto / Production: Satu Majava/Oktober
Sävellys / Composer: Petri Kuljuntausta
Kuvaus / Filming: Aitor Mendilibar
Tanssijat / Dancers: Willa Carroll, Oona Touissant, Isabella Kazanecki
Leikkaus / Editing: Maria Haipus, Jaakko Peltokangas
Äänisuunnittelu / Sound design: Jukka Nurmela
Vastaava tuottaja / Executive producer: Joonas Berghäll/Oktober

Kesto / Duration: 15 min

MVI_2006-1920px

*L’amour Sauvage / Lior Shamriz (2014)

Kadotettu rakkaus, kadotettu taiteellinen yhteistyö – nämä kaksi tapaavat yhden yön aikana kun hän vierailee kaupungissa, jossa toinen vielä elää.

/

Lost love, lost artistic collaboration, the two are meeting for one night as she briefly visits the city where he still lives.

Käsikirjoitus, ohjaus / Script, direction: Lior Shamriz
Esiintyjät / Performers: Alessio Bonnacorsi, Chloe Griffin

Duration: 25 min

Screenshot+2019-09-24+at+15.40.15

M{if} Discourse Series: Muqata’a Concert Performance // 20.02 – 23.58 (Muqata’a)
Museum of Impossible Forms, Keinulaudankuja 4 b, 00940 HKI
Vapaa pääsy / Free admission

Museum of Impossible Forms is excited to invite Muqata’a to perform a concert evening at Museum of Impossible Forms. Muqata’a is locally known as the “godfather” of the underground hip-hop scene in Ramallah, a city in the West Bank, Palestine, and has been heralded for influencing a new generation of Palestinian musicians.

“Muqata’a” means to disrupt, or boycott. A former member of the acclaimed collective Ramallah Underground, he plies a brand of experimental hip-hop – based on sampling and looping the sounds of his city.

More information: M{if} and Facebook

 

Perjantai 4.10 Friday

Your Vibe Attracts your tribe (1)

Transcultural journeys II, part 3 // 14.00–14.30 (Natalia Castrillón, lever harp and vocals, Alejandro Olarte, electronics, in collaboration with dancers Tiina Mankki, Heidi Tiainen, Elke Waibel)
Sali 33, 3. krs /Gallery 33, 3rd floor
6 €, liput ostettava etukäteen täältä / 6 €, buy your tickets in advance from here

Teos on työryhmän yhteinen tutkimusmatka värähtelyyn äänen ja liikkeen kautta. Millainen audiovisuaalinen kohtaaminen syntyy toisilleen entuudestaan tuntemattomien tanssijoiden ja muusikoiden sekä katsojien välille? Alkuvoima, keho, mieli, ääni ja värähtely ovat avainsanoina. Muusikot ja tanssijat kohtaavat toisensa kokonaisena ryhmänä ensi kertaa vasta esityksessä – odottamattomia hetkiä on siis luvassa!

 Your vibe attracts your tribe on saksalais-suomalais-kolumbialainen ryhmä tanssijoita ja muusikoita. Nimi kuvastaa sitä, miten ryhmä löysi toisensa sattumien kautta ja tunsi heti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oliko kaikki kuitenkaan täysin sattumaa? “I like your vibe”… ryhmän jäsenet uskovat vetovoiman lakiin ja että energiallasi vedät puoleesi kanssasi samanhenkisiä ihmisiä jotka voivat rikastuttaa maailmaasi.

/

The piece is an explorative journey of movement and sound vibration by five international dancers and musicians. What kind of audiovisual encounter is created between strangers consisting of dancers, musicians and audience members? Primal power, the body and mind, sound and vibration are keywords here. Musicians and dancers meet each other as a group for the first time during the performance – so stay tuned for unexpected moments!

Your vibe attracts your tribe is a group of five music and dance professionals who randomly found each other by circumstance. But was it all a coincidence? The name stands for the belief in magnetism and that people’s “vibes” – the energy that we resonate – bring us in contact with new, awesome people. Like attracts like!

Vipuharppu, laulu / Lever harp, vocals: Natalia Castrillon
Elektroniikka / Electronics: Alejandro Olarte
Tanssijat / Dancers: Your vibe attracts your tribe (Tiina Mankki, Heidi Tiainen, Elke Waibel)

Kesto / Duration: 30 min

 

Jackie in the box PROMO 1 (2)

Jackie in the box // 15.00 – 15.45 (Maruska Verona & Katariina Havukainen)
Näyttelytilat, 2.krs / Exhibition spaces, 2nd floor
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from here

Jackie tärisee hampurilaisbaarissa, vaatteissaan, otsikoissa, kadulla, arjessa, taiteessa, maalauksessa, katseessa, seksuaalisuudessa, sukupuolessa, ihmisessä, äänessä, liikkeessä? LIITOKSISTAAN!

Jackie in the Box tutkii ulkopuolelta luotujen fantasioiden, rakenteiden ja tekijöiden omakohtaisten kokemusten kautta rakentunutta konservatiivista ja porvarillista ruumista. Ja sitä, mitä tapahtuu, kun tietyssä kehyksessä (esim. museo) tietyllä tavalla toimimaan oppinut ruumis alkaa huojumaan ja lopulta värisemään. Mikä muu huojuu ja värisee mukana?

Jack in the Box on pikaruokaravintolaketju Yhdysvaltain länsirannikolla ja house-tanssiliike. Jackie Kennedy on tyyli-ikoni, ja oudon mystisen pyhimyksen aseman saanut henkilö. Tai tämä on mielikuva hänestä. Jackie on symboli. Jackie on laatikosta vieterissä ulosponnahtanut first lady. Ei presidentin puoliso, vaan itse presidentti. Eräänlainen vibrator – yhteiskunnallinen klitoriskiihdytin.

Työryhmän ydin rakentui heinäkuussa 2019 näyttelijä-muusikko-esitystaitelija Maruska Veronan aloitteesta fasilitoida ympärilleen eri alojen tekijöitä. Ydintyöryhmän yhdessä Veronan kanssa muodostavat koreografi-tanssitaiteilija Suvi Kemppainen ja näyttelijä-ohjaaja-käsikirjoittaja Katariina Havukainen. Työryhmä laajenee teosvaiheiden edetessä.

/

Jackie shakes in a hamburger bar, in her clothes, in headlines, on the street, in everyday life, in art and paintings, in looks, in sexuality and gender, in humans, in voices, in movement? APART!

Jackie in the Box explores the conservative and bourgeois body as seen through fantasies, structures and the artists’ personal experiences. And what happens when a body that has learned to operate in specific ways begins to sway and, eventually, vibrate in a designated framework, like a museum? What else sways and vibrates along with it?

Jack in the Box is a fast food restaurant chain in the West Coast of the U.S. as well as a house dance move. Jackie Kennedy is both a style icon and someone who has gained the status of a strange, mystical saint. Or at least, this is the mental image we have of her. Jackie is a symbol. Jackie is a First Lady who springs out of a box. Not the president’s spouse, but the president herself. A kind of vibrator – a societal clitoris accelerator.

The core of the work group started in July 2019 when actor, musician and performance artist Maruska Verona began to gather different people from different fields around her. Along with Verona, the main group consists of choreographer and dance artist Suvi Kemppainen and actor, director and scriptwriter Katariina Havukainen. The work group will expand as the piece progresses.

Kesto / Duration: ~30 min, jonka jälkeen toivomme yleisön jäävän keskustelemaan kanssamme esityksestä ja sen tematiikasta / ~30 min, after which we hope the audience will stay to discuss the screening and its themes

 

THE GATHERING -esitysilta // 16.00–18.30
Ateneum -sali / Ateneum Hall
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from  here

Tällä leikkisällä esitysillalla on lämmin tunnelma kun se tuo yhteen taiteilijoita eri konteksteista – nuoria ja vanhoja, klassikoita ja demoja, work in progress -teoksia ja yhdessä jammailua.

/

This playful performance evening has a warm atmosphere and brings together artists from different contexts, young and old, classics and demos, works in progress and mutual jamming.

 

PHOTO-2019-09-22-23-13-07

*Circular / Sensum

Tutkimme ääneen ja muihin aineellisiin värähtelyihin liittyvää kehämäisyyttä kehon tasolla. Olemme halukkaita ja toivomme, että pääsemme transsiin ja annamme värähtelyiden ohjata meitä tässä hullussa maailmassa. Circular ilmaisee materiassa tapahtuvan värähtelyn muodon ja samalla viittaa liikkeeseen. Jatkuva kehämäinen liike, jolla ei ole loppua tai alkua – se saattaa muuttaa kulkuaan, mutta sen ei tulisi ikinä pysähtyä.

Pyrimme esittämään tutkimuksemme alkutaipaleen kaikesta kehämäisyydestä kehoissamme, mielissämme sekä musiikissa.

Sensum on samanhenkisistä tanssijoista muodostunut helsinkiläinen kollektiivi, jonka jäsenillä on vahva rakkaus house-tanssia kohtaan. Kollektiivi on kiinnostunut tutkimaan kyseistä lajia ja haluaa viedä sitä uusille näyttämöille.

Kollektiivi on kutsunut teosprosessiin mukaan Vanessa Virran, joka toimii teoksen yhtenä koreografina ja dramaturgina. Virta on tanssitaiteen kandidaatti, ja on työskennellyt valmistumisensa jälkeen koreografina ja esiintyjänä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

/

We research circularity on the level of the body, in relation to surrounding sound and other material vibrations. We are willing and hoping to get into a trance and let the vibrations guide us in this crazy world. Circular expresses the shape of a vibration in matter and simultaneously refers to being in motion. Constant circular motion that has no end or beginning – it might change its trajectory, but it should never stop.

We aim to present to you the beginning of a research of everything circular with and within our bodies, our minds and the music.

Sensum is a Helsinki-based collective of like-minded dancers who love house dance. The collective is interested in studying the aforementioned genre and wishes to bring it to new stages.

The collective has invited Vanessa Virta along for the process to assist with choreography and dramaturgy. Virta has a Bachelor’s degree in dance and has worked as a choreographer and dancer in Finland, Sweden and Germany.

Esiintyjät / Performers: Ita Puusepp, Tuure Kaukua
Äänisuunnittelija / Sound designer: Linda Ilves
Koreografi, dramaturgi / Choreography, dramaturgy: Vanessa Virta

Kesto / Duration: Ilmoitetaan myöhemmin / TBA

Kuva / Photo: Soili Onn

Kuva / Photo: Soili Onn

*Flourish ish / Minna Karttunen

Flourish ish on tanssija Minna Karttusen ensimmäinen kokonainen sooloteos. Teos käsittelee kukoistuksen teemaa yhdessä sekä esiintyjän kehoon kertyneen tiedon että työryhmän muiden jäsenten erikoisosaamisalueiden kautta. Teoksessa pyritään käyttämään voimistelusta tuttua kehollisuutta, mutta sen tavoitteena ei ole olla paatoksellinen ja näyttää voimistelumaailman julmuutta, vaan esiintyjä pyrkii omaehtoisen valinnanteon ja oman mielenkiinnon ohjauksen kautta asettamaan toisistaan hyvin paljon poikkeavat liikemateriaalit samalle viivalle. Voiko urheilijamainen jäntevyys ja somaattisen pehmeä kehollisuus kuulua samaan teokseen?

Flourish ish on yhä prosessissa oleva teos, josta esitetään demo. Demossa taiteilijat kokeilevat kesän 2019 kahden viikon työskentelyjaksolla esiin tulleista ideoista otteita.

Tanssija Minna Karttunen on toiminut työryhmän koollekutsujana. Työryhmän jäsenet ovat esittävän taiteen kentällä laajasti toimivia freelance-taiteilijoita.

/

Flourish ish is dancer Minna Karttunen’s first complete solo work. The piece approaches the theme of flourishing through the exploration of the performer’s acquired bodily knowledge examined in collaboration with the work group’s various fields of expertise. The piece attempts to use gymnastics-related physicality, but its aim is not to be full of pathos or to showcase the cruelty of gymnastics. Instead, the performer aims to place divergent movements on the same line through voluntary choices and interests. Can athlete-like wiriness and somatically soft physicalness belong in the same work?

As Flourish ish is still a work in progress, the festival will present a demo version of the piece. In the demo, the performers will explore excerpts that were born out of ideas gained during the two-week work process in the summer of 2019.

Dancer Minna Karttunen has called together a work group whose members consist of freelance artists who act widely within the field of performing arts.

Esiintyjä / Performer: Minna Karttunen
Valosuunnittelija / Light design: Luca Sirviö
Äänisuunnittelija / Sound design: Mitja Nylund
Koreografia / Choreography: Katri Liikola
Tuki / Supported by: Taiteen edistämiskeskus, tanssikoulu DCA / Arts Promotion Centre Finland, DCA dance school

Kesto / Duration: ~30 min

20190903_160417

*ExorSisters presents: The great Ghosts of personal Dance History / Sanni Giordani, Elisa Tuovila

ExorSisters presents: the great ghosts of personal dance history manaa esille erilaisia liikkeen ja esiintymisen haamuja kehoissamme, muistissamme ja kuvitelmissamme.

Teos on saanut alkusysäyksensä tanssitaiteilijan identiteettiä koskevasta pohdinnasta. Teosprosessissa vierailemme erilaisissa kehollisuuksissa sekä liikekielissä ja kokeilemme, millaista materiaalia menneiden ja tulevien ”haamujen” kohtaaminen synnyttää tilassa. Koemme mielekkääksi manauksen mahdollistaman väylän kutsua luokseen, ylistää sekä karkottaa pois niitä hahmoisuuksia, joita piileskelee kehojemme eri kerrostumissa. Työskentelyssä otamme inspiraatiota muinaisista suomalaisista kansan loitsuista ja runoista, joiden poljennosta ja rytmistä saamme vaikutteita omiin manauksiimme. UrbanApa x Ateneumissa esittämämme demo on yksi vaihe työskentelyssämme, jota jatkamme eteenpäin tulevaisuudessa.

Sanni Giordani ja Elisa Tuovila ovat helsinkiläisiä nykytanssitaiteilijoita, jotka ovat työskennelleet yhdessä useiden vuosien ajan. Heidän teoksensa LOLita esitettiin UrbanApa x Ateneum tapahtumassa syksyllä 2015. Mikko Makkonen on taiteen moniottelija, joka sukkuloi tanssijan, koreografin ja äänisuunnittelijan töiden välillä. Sofia Palillo on helsinkiläinen valo- ja tilasuunnittelija, joka viimeistelee opintojaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

/

ExorSisters presents: the great ghosts of personal dance history conjures up different ghosts of movement and performance history in our bodies, memories and visions.

The piece began as a meditation on the identity of dance artists. During the process, we visit different versions of physicalness and languages of movement, and we attempt to see what kind of material a meeting of past and future “ghosts” gives birth to. Through incantations, we find it meaningful to call forth, praise and banish the perceptions that hide in the different layers of our bodies. We are inspired by ancient Finnish folk magic and poems whose rhythms influence our own incantations. The demo presented at UrbanApa x Ateneum is one phase of the work we will continue in the future.

Sanni Giordani and Elisa Tuovila are Helsinki-based modern dance artists who have worked together for several years. Their piece LOLita was performed at UrbanApa x Ateneum in 2015. Mikko Makkonen is a versatile artist who shifts from dancer to choreographer to sound designer and back again. Sofia Palillo is a Helsinki-based light and space designer who is finalising their studies at Uniarts Helsinki’s Theatre Academy.

Esiintyjät / Performers: Sanni Giordani, Elisa Tuovila
Valosuunnittelija, lavastaja / Light & set design: Sofia Palillo
Äänisuunnittelija / Sound design: Mikko Makkonen

Kesto / Duration: ~30 min

PROMO2

*”I was trying to install Pixelmon and when I load the world, it loads a bit, then says shutting down internal server, and then it crashes” / Suvi Tuominen, Marlon Moilanen

“I was trying to install pixelmon…’’ on pyrkimys hahmottaa erilaisten toimijaverkostoiden välissä tapahtuvaa värähtelyä, epämääräisyyttä ja vetäytyneisyyttä. Moilanen on esityksessä Pixelmon, joka kohtaa televisioruudulle ilmestyvän mehiläisen. Esitysluento mikroskopoi tähän kohtaamishetkeen. Tuominen pohtii tätä kohtaamisen monimutkaista rakennelmaa mukaillen Moilasen kehollista performanssia. Esityksessä kuitenkin tapahtuu käänne, sillä Marlon ei ole mikään tavallinen Pixelmon. Hän on maapallon esi-äidillisen tiedon säilyttäjä. Marlon tietää, että ruudulle ilmestynyt mehiläinen ei taivu ihmisten metaforien kyllästämään kieleen, siitä voi aiheutua kovalevyn palaminen. Siispä hänellä on salainen ase käytössään: herkistyminen, kuuntelu, kehollisuus, tunnustelu ja meditoiminen. Marlon seisauttaa tilan, kutsuu yleisön hiljentymään ja tarkkailemaan kysymyksiä, joita mehiläinen yrittää meiltä kysyä.

Suvi Tuominen on nykyesitystaiteen parissa työskentelevä taiteilija ja arkeologi. Tuominen opiskelee tällä hetkellä Teatterikorkeakoulun Live Art and Performance Studies maisteriohjelmassa. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019 ja tanssijaksi Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummusta vuonna 2017. Tuominen on kiinnostunut mm. esineiden, digitaalisten maisemien ja eliölajien välisestä värähtelystä.

Marlon Moilanen on helsinkiläinen tanssija. Moilanen on kiinnostunut laaja-alaisesti ruumiillisuudesta, mielikuvituksesta ja ihmisestä. Hän on työskennellyt muun muassa koreografien Katja-Maria Taavitsainen, Liisa Pentti ja Cris af Enehielmin kanssa. Moilanen on koulutukseltaan myös oikeustieteen maisteri, minkä puitteissa hän tutkii julkista vallankäyttöä, oikeutta ja hyvinvointivaltiota. Tuominen ja Moilanen ovat työskennelleet yhdessä jo useiden vuosien ajan ja pysähtyneet keskustelemaan mahdottomuuksista.

/

“I was trying to install pixelmon…’’ is an attempt to understand the vibration, vagueness and withdrawal that takes place between different networks of agents. In the performance, Moilanen is Pixelmon who meets a bee that appears on the TV screen. The performance lecture microscopises this meeting, whose complex structure Tuominen ponders while adapting to Moilanen’s bodily performance. There is a twist, however, because Marlon is not an ordinary Pixelmon, but the keeper of Earth’s matrilineal and ancestral knowledge. Marlon knows that the bee on the screen will not bend against human language saturated with metaphors – it might result in the combustion of a hard drive. As such, Marlon has a secret weapon: sensitisation, listening, physicalness, feeling and meditating. Marlon halts the space, invites the audience to quieten, to observe the questions the bee is trying to ask us.

Suvi Tuominen is an artist and archaeologist working with modern performance arts, and is currently studying at the Theatre Academy’s Master’s degree programme Live Art and Performance Studies. Tuominen graduated with an MA from the University of Helsinki in 2019 and as a dancer from North Karelian vocational college Outokumpu in 2017, and is interested in the vibrations between objects, digital scenes and organisms.

Marlon Moilanen is a Helsinki-based dancer who is interested in physicalness, imagination and human beings. Moilanen has worked with choreographers Katja-Maria Taavitsainen, Liisa Pentti and Cris af Enehielm, among others. With a Master’s degree in law, Moilanen also researches justice, welfare states and public use of power. Tuominen and Moilanen have worked together for several years, pausing to discuss impossibilities.

Esiintyjät / Performers: Suvi Tuominen, Marlon Moilanen
Sound design: Felicia Atkinson ‘’You Have to Have Eyes’’ (The Flower and The Vessel)
Lavastus, pukusuunnittelu / Set & costume design: Suvi Tuominen

Kiitos / Thank you: mehiläiset Toimelan palstapuutarhassa, erityiskiitos mehiläishoitaja Merja-Riitta Laurilalle / bees at Toimela’s allotment, special thanks to beekeeper Merja-Riitta Laurila

Kesto / Duration: 25 min

mnt wekesa

*MNT / MNT Company (Meriam Trabelsi, Caroline Suinner, Aino Tervo, Adasha Moore, Angel / Emmanuel Mugisha, Glen Odhiambo, Sophia Wekesa, VJ Sini Henttu)

MNT Co. tutkii esityksessään mitä hyvää tapahtuu kun lopettaa itsensä pienentämisen, miltä näyttää ihminen, joka uskaltaa julkisesti ihastella itseään ja mitä hänellä on antaa muille omasta energiastaan. Juhlitaan itseä, ystäviä ja elämää pehmeästi ja ylpeästi.

MNT:n nimikkoesitys tuo lavalle klubikulttuurin draamankaaren: dj- ja vj-taiteen, tanssin, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen. Olemme osa historiaa, jota emme voi lukea kirjoista vaan astumalla osaksi tilaa, yhteisöä, lukemalla käyttäytymiskoodeja ja Instagramin meemejä. Esitys risteilee monen kulttuurien ja identiteettien aallokoissa, kaikissa niissä jotka ovat eri tavoin osa esiintyjien omia intersektioita.

Sophia Wekesa on tanssija, dj ja intersektionaalinen feministi. MNT on hänen ensiohjauksensa.

/

MNT Co. explores what good comes out when people stop reducing themselves. How does a person look like when they dare to publicly admire themselves, and what do they have to give to others from this energy? The work celebrates oneself, friends, and life, softly and proudly.

MNT’s performance, named after the company, brings the dramatic arc of club culture to the stage: DJ and VJ art, dance, interaction and encounters. We are part of a history that cannot be read in books but by stepping into the space, as part of the community, by reading behavioural codes and Instagram’s memes. The performance crisscrosses through many cultures and identities, all of which are in their own way a part of the performers’ own intersections.

Sophie Wekesa is a dancer, DJ and intersectional feminist. MNT is their first work as a director.

Esiintyjät / Performers: Sophia Wekesa, Caroline Suinner, Meriam Trabelsi, Glen Odhiambo, Emmanuel Culkin, Adasha Moore, Aino Tervo
Valosuunnittelu / Light design: VJ Sini Henttu
Äänisuunnittelu / Sound design: DJ Wekesa

Kesto / Duration: 20 min

 

Lauantai // Saturday 5.10.

Yumeoeditetpaks

Yumeo (Hanna Heino, Ella Seikkala, Jasu Parviainen)
13.30–13.50 (Ateneumin sisäpiha / Ateneum courtyard) & 14.30–14.50 (2. kerroksen silta / The 2nd floor bridge)
Vapaa pääsy / Free admission

“Se on se tarina, missä ne menee sinne kammioon ja tappaa itsensä.” Näin kuvaili minulle tarinaa Romeosta ja Juliasta 16 vuotias veljenpoikani. Shakespearen klassikko Romeo ja Julia toi meidät rakkaustarinoiden äärelle ja sekä muistojen, jotka vaikuttavat ruumiin liikkeessä, jaetussa tilassa ja tavoissamme koskettaa.

Kun uskollisuus alkuperäisteokselle romuttui kysymykseksi jäi: Mitä välillämme tapahtuu tässä hetkessä ja tilassa? Yumeo syntyi kiinnostuksesta niitä hetkiä kohtaan kun asetumme yhdessä tanssin tuntemattomaan jaettuun tilaan. Mitä jos uskomme siihen, että rakkaus tarinoineen löytää aina reittinsä ihmisessä kuten vesi luonnossa kulkunsa? Tarinaa ei tarvitse muistaa, se on olemassa väreilynä ilmassa, joka on täyttä liikettä.

Kolme tanssijaa, jotka kohtasivat toisensa Outokummussa 2017 ja tutustuivat tanssien. Yumeo -prosessin käynnistäjänä toimi Hanna Heino, joka on Outokummun tanssinkoulutuksesta valmistunut helsinkiläinen tanssintekijä ja jota kiinnostaa eksyminen, tanssi välitiloissa ja kohtaamiset normatiivisuuden ulkopuolella.

/

“It’s that story where they go to the chamber and kill themselves.” This is how my 16-year-old nephew described the story of Romeo and Juliet. Shakespeare’s classic brought us to love stories and memories that influence the body’s movements, in shared spaces and the ways in which we touch one another.

When loyalty to the original work dissolved, one question remained: What happens between us in this space and time? Yumeo was born out of an interest towards the moments where settle into the unknown and shared space of dance. What if we had faith that love and all its stories will always find its way through humans, as water does in nature? One needn’t remember the story, it is a ripple in the air full of movement.

Three dancers who met each other in Outokumpu in 2017 and got to know each other through dance. Yumeo was started by Hanna Heino, a Helsinki-based dancer who graduated from Outokumpu’s dance school and who is interested in getting lost, dancing in limbo, and encounters outside of normativity.

Kesto / Duration: 15-20 min

Kuva / Photo: Timo Kaukolampi

Kuva / Photo: Anssi Solismaa

Dancing with myself: BS/BF & Välimeren ilmasto / mehikasvihuone // 15.30–16.30 (Diina Bukareva, Mira Kautto)
Sali 33, 3. krs / Gallery 33, 3rd floor
6€, liput ostettava etukäteen täältä / 6€, buy your tickets in advance from here

Dancing with myself on Diina Bukarevan ja Mira Kauton yhteistyö, jossa tanssitaiteilijat valmistavat toinen toiselleen sooloesityksen – he toimivat toinen toisilleen koreografeina ja esiintyjinä halunaan jakaa työskentelymetodejaan, vastuuta ja omistautumista. Ateneumissa nähtävä kokonaisuus on projektin ja esitysten ensimmäiset koevedokset.

BS/BF on ensimmäinen vaihe teoksesta, joka toimii portaalina ja talismaanina muihin kuin kullakin hetkellä läsnä oleviin fyysisiin tiloihin.
Koreografia: Mira Kautto
Tanssi: Diina Bukareva

Välimeren ilmasto / mehikasvihuone on syntynyt Turun kasvitieteellisessä puutarhassa tehtyjen visuaalisten muistiinpanojen pohjalta.
Koreografia: Diina Bukareva
Tanssi: Mira Kautto

Mira Kautto ja Diina Bukareva ovat syntyneet vuonna 1986, tutustuneet vuonna 2001, kirjoittaneet taidelukioista vuonna 2005 ja valmistuneet tanssitaiteen maistereiksi lontoolaisista tanssialan oppilaitoksista vuonna 2011. Tähän menneessä he ovat kumpikin tehneet useita sooloja ja esiintyneet toisten taiteilijoiden teoksissa.

/

Dancing with myself is a collaboration between Diina Bukareva and Mira Kautto, where the choreographers create solos for one another to perform. Through this, they wish to share working methods, responsibilities and dedication. The performances in Ateneum are the first draft of the project and the works.

BS/BF is the first stage of a piece that will act as a portal and a talisman to spaces other than those physically present.
Choreography: Mira Kautto
Dance: Diina Bukareva

Välimeren ilmasto / mehikasvihuone (Mediterranean climate / succulents) was born out of visual notes made at the Botanical Garden of Turku.
Choreography: Diina Bukareva
Dance: Mira Kautto

Mira Kautto and Diina Bukareva were born in 1986, met each other in 2001, graduated from high school in 2005 and graduated with MAs from arts institutions in London in 2011. So far they have each made several solos and performed for other artists.

Valaistuksellinen ja visuaalinen neuvonantaja / Lighting and visual advisor: Jenni Pystynen

Kesto / Duration: ~1h

New Stories of Finnish Art_Final_72_dpi (web)

New Stories of Finnish Art // 12.00–14.00 & 14.30–16.30 (Harold Hejazi)
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Aikuisille / For adults
6 €, liput ostettava etukäteen Ateneumin verkkokaupasta / 6 €, Buy your ticket in advance from Ateneum’s webshop

New Stories of Finnish Art on pöytäroolipeli, jossa osallistujat keksivät hahmoja voidakseen luoda ja tulkita uudelleen suomalaisen taidehistorian vallitsevia narratiiveja.

Pelaajat esittävät roolinsa päättämällä ja kuvailemalla hahmojensa tekoja pelin sääntöjen mukaisesti. Osallistujat voivat yhteistyöhön perustuvan kerronnan kautta osallistua luovaan suomalaisen taiteen tuotantoon ja esittämiseen, mikä yleensä on rajoitettu gallerioiden visuaalisten taiteiden näyttelyihin. New Stories of Finnish Art tarjoaa vaihtoehdon taidemuseoiden perinteisille katselun ja kuluttamisen muodoille. Taide ei tässä tapauksessa ole vain jotain, jota ikuistetaan menneisyyden tekona tai joka on olemassa vain kuviteltujen kulttuuristen ryhmien keskiöissä. Tämä peli kutsuu meidät leikin kautta kokemaan taidetta kokonaisvaltaisemmin – nyt se on jotain, jota me tuotamme samalla kun olemme sen kanssa vuorovaikutuksessa.

Peli on tarkoitettu kaikille, ja siihen voi osallistua vaikka ei tuntisi taidehistoria tai ei omaisi aikaisempaa pelikokemusta.

Harold Hejazi on kanadalainen taiteilija, joka tällä hetkellä pelaa ja rakastaa Helsingissä. Hänen työnsä pyrkii tutkimaan rodullistamisen ja marginalisaation teemoja erinäisten pelillisten esitysten muodoissa. Hejazi opiskelee elävän taiteen pelinjohtajaksi Teatterikorkeakoulun Live Art and Performance Studies (LAPS) -maisteriohjelmassa.

/

New Stories of Finnish Art is a tabletop role-playing game in which participants invent characters as a means to reimagine and reinterpret dominant narratives of Finnish art history.

Players perform their role by deciding and describing what actions their chosen character will take within the rules of the game. Through collaborative storytelling, participants get to be involved in the creative production and presentation of Finnish art, which is typically restricted to gallery exhibits of visual art. New Stories of Finnish Art poses an alternative to traditional modes of observation and consumption found in art museums. Art in this instance is no longer something that is simply commemorated as being created in the past or that exists within imagined cultural groupings. Through play, this game invites us to experience art in a more holistic way, as something that we produce through the ways in which we interact with it.

The game is intended for everyone, and you do not require prior knowledge of art history or gaming experience to participate.

Harold Hejazi is a Canadian artist currently playing and loving in Helsinki. His work seeks to explore themes of race and marginalization through various modes of gamified performance. He is a live art game master in training within the Live Art and Performance Studies (LAPS) Master’s Programme at Teatterikorkeakoulu.

Graafinen suunnittelu / Graphic design: Unni Leino

Kesto / Duration: 120 min

Ikäsuositus / Age restriction: Aikuisille / For adults

 

Sunnuntai // Sunday 6.10.

WORKING WITH F(R)ICTIONS – shaking the structures // 14.00–16.30
Ateneum-sali / Ateneum Hall
Vapaa pääsy / Free admission

UrbanApa järjestää loppujuhlaksi alustan yhteiselle värähtelemiselle. Tähän sessioon kuuluu yhteinen ravistelu Sonya Lindforsin johdattelemana, jonka jälkeen Jenna Jauhiainen pitää alustuksen. Koemme myös Tania Nathanin ja Vidha Saumyan tarinallisen esityksen ja pehmeän keskustelun muutoksen mahdollisuuksista.

Tervetuloa!

/

As an ending party, UrbanApa organises a platform for collective vibrating. This session consists of collective shaking lead by Sonya Lindfors, followed with an introduction by Jenna Jauhiainen. We will experience a story-telling performance by Tania Nathan and Vidha Saumya and a soft discussion about the possibilities of change.

Welcome along!

Jenna Jauhiainen, edited using Judy Chicago's image Immolation, from the portfolio "On Fire" (1972)

Jenna Jauhiainen, edited using Judy Chicago’s image Immolation, from the portfolio “On Fire” (1972)

*Alustus / Jenna Jauhiainen

Sisältövaroitus / Content warning: kuolema / death

Mastering the Art of Giving and Taking Space: From Institutional Critique to (Meta-) Self-Immolation

Institutional critique in art institutions was quite juicy as long as it trended. It was highbrow alright, but the tension was sexy; big, powerful institutions accommodating critique as practice, as art. Often it was messy yet morally strangely pure. It was as if we had reached things as they ought to be; transparent and cool inside the white cubicles that had really always been there for us and now were there for us even more. Nice, so nice.

Some say the waves of institutional critique left us with more just, more woke, more progressive art institutions. I don’t know, really. If this is the best we can do, it’s as if we’re dooming ourselves to irrelevancy; being relevant and also becoming revealed only to the institutions themselves. It’s like we’re there just to hold up the mirror.

I also think institutional critique as we’ve practiced it has implicitly been about conserving the (artists’) self. As artists practising institutional critique, we are never hurt by it, really; we never truly disappear under the weight of our message. We are the message. I find this boring, banal almost.

In order to truly give and take space inside art institutions, I suggest borrowing strategies and techniques from self-immolation; using our position of power (be it however limited) to disappear or be destroyed in order to create change. How should we position ourselves to make this happen? What kind of agency should we nurture? This goes especially to all of you who identify as or would like to practice being allies.

This short session is done in respect of Albert Razin who self-immolated on 10th of September, 2019, in the center of Izhevsk as an act of protest against the language policy of the Russian federal government and the russification of the Udmurt people.

*Usha and the Sea of Puris – A Story-telling Performance / Tania Nathan, Vidha Saumya

 USHA and the Sea of Puris_Tania Nathan_Vidha Saumya_URBANAPA_2019

Usha and the Sea of Puris – A Story-telling Performance (Tania Nathan & Vidha Saumya)
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin / Further information TBA

Meidät esitellään tutuille mutta kuitenkin uusille aineistoille ja metodeille omaelämäkerrallisen tarinankerronnan kautta, jota täydentää puri -taikinan alustamisen esitys. Niin taiteilijat kuin yleisökin saavat kertojan äidille kuuluneen USHA puri -puristimen muistojen kautta yhteyden nykyhetkeen, menneisyyteen ja tulevaisuuteen.

Taiteilija Tania Nathan vie meidät tarinankerronnan kautta matkalle, jossa hän rakastavasti auttaa yleisöä tunnistamaan kaavoja, uudelleenarvioimaan merkityksiä ja saamaan selvää siitä maailmasta, jossa hän nyt elää. Samalla taiteilija Vidha Saumya valmistaa puri -leipää. Tarinan päättyessä yleisö kutsutaan todistamaan ja luomaan muistoja. Esitys puhkaisee museon valkoisen tilan ja tuo meidät lähemmäksi välitöntä ja aistimuksellista kokemusta tilan ottamisesta ja sen täyttämisestä tarinoilla. Yleisö osallistuu prosessiin ja vie lähtiessään mukanaan puria, siten välittäen eteenpäin jaettuja muistoja.

Tania Nathan ja Vidha Saumya työskentelevät yhdessä jakaakseen yleisön kanssa yhteiset kiinnostuksenkohteensa ruokaan, tarinankerrontaan, esiintymiseen ja muistojen ja merkitysten luonteeseen.

/

Through an autobiographical story-telling, complemented with an on-stage presentation of kneading dough, pressing puris, we are introduced to familiar yet new materials and methods. Memories of USHA, a puri press that belonged to the storyteller’s mother, link the performers and the audience with the present, the past and the future.

Through her story-telling, artist Tania Nathan takes us on a journey where she lovingly leads the audience to recognize patterns, reevaluate meanings and make sense of the world she now inhabits. At the same time, the process of preparing puris is carried out by artist Vidha Saumya. When the story comes to a close, the audience is invited to partake in the witnessing and the making of memories. The performance ruptures the white space of the museum, bringing us closer to an immediate and sensory experience of taking space and filling it up with stories. The audience participates in the process and takes puris home with them, transmitting forward a shared memory.

Tania Nathan and Vidha Saumya come together to share with an audience their common interests in food, story-telling, performance and the nature of memories and meaning-making.

Kesto / Duration: 20 min

giphy

UrbanApa festival club: V I B E Z
POST-FESTIVAL CLUB
Perjantai // Friday 11.10 @ Kansallisteatterin Lavaklubi
21.30 – 02.00 / k 18 / Free admission before 23.00, after that 5€
Perjantaina UrbanApa rantautuu Kansallisteatterin Lavaklubille! Luvassa huutelua ja hikistä bailausta sekä kaksi kovaa liveä!!
ESITYKSIÄ! LIVEJÄ! HENGAILU! BILEET!!
/
On Friday, October 11th, UrbanApa lands at the Finnish National Theatre’s Club venue! Stay tuned for shouting, sweaty partying and two hard-core live shows!PERFORMANCES! LIVE SHOWS! HANGING OUT! A PARTY!
*Matriarkaatti Wellness LIVE / Matriarkaatti

Matriarkaatti Wellness LIVE on tutkimusmatka olemassaoloon, kaiken hetkellisyyteen ja kiireen ytimeen. Esitys koostuu vääristyneestä meditaatio-opastuksesta, tuottaja Elon tekemistä taustoista sekä Kirsikka Ruohosen ja Nora Hornin rap-osuuksista, joissa pohditaan keinoja pärjätä yhä kiihtyvässä elämäntahdissa.

Matriarkaatti on Kirsikan ja Noran alunperin podcastinä tunnettu alusta, jonka toimintaan kuuluu nais- ja muunsukupuolisia tekijöitä esittelevä Matriarkaatti-klubi, luentoja, live-esiintymisiä ja keskusteluja. Matriarkaatin lisäksi Kirsikka, Nora ja Vera tekevät tahoillaan myös omaa musiikkia.

/

Matriarkaatti Wellness LIVE is an exploration journey to existence, the momentary nature of everything and the core of being busy. The performance consists of a distorted guiding into meditation, producer Elo’s backgrounds and Kirsikka Ruohonen and Nora Horn’s rapping that considers ways in which to cope with an increasingly accelerating pace of life.

Matriarkaatti began as a podcast created by Kirsikka and Nora, and it includes lectures, live shows, discussions and the Matriarkaatti club that introduces female and non-binary artists. In addition to Matriarkaatti, Kirsikka, Nora and Vera produce their own music as well.

Koreografi / Choreographer: Nora Horn, Kirsikka Ruohonen
Esiintyjät / Performers: Nora Horn, Kirsikka Ruohonen, Vera Horn
Äänisuunnittelija / Sound design: Vera Horn

Kesto / Duration: 30 min

Festival

OPEN CALL / FALL 2019

27.06.2019 – 05.08.2019

UrbanApa needs you!

UrbanApa is BACK! Etsimme jälleen joukkoomme taiteilijoita ja tekijöitä, esityksiä, esityskonsepteja, koreografisia käyttöliittymiä, demoja, work in progress – teoksia, sooloja, ryhmäbiisejä ja palopuheita, pientä ja suurta.

Tänä vuonna UrbanApan konseptit keskittyvät tutkimaan vaikutuksia, liukumia ja resonansseja. Syksyn festivaalin kattoteemana on  “VIBRATIONS”.  

Me yritämme herkistyä erilaisille värinöille, tuntemuksille ja aisteille. Värinät voivat olla isoja tai pieniä, selkeitä tai jotain hämärää, epämääräistä ja mystistä.

Millaisia mahdollisuuksia, ulottuvuuksia, tarpeita tai ehdotuksia teema ja museokonteksti voisivat tarjota sinulle/teille? Mistä sinä tai te olette kiiinnostuneet juuri nyt?

 

HALUATKO MUKAAN?

HAKU ON PÄÄTTYNYT! SUURI KIITOS KAIKILLE HAKIJOILLE!

NB! See below for English

OPEN CALL / FALL 2019

UrbanApa tarvitsee sinua!

UrbanApa palaa Ateneumiin lokakuussa 2019. Tulevan festivaalin temaattisena maisemana on “vibrations”. Asetumme kuuntelemaan värinöitä – kokemuksia, tuntemuksia, energioita, sekä näiden kautta taiteen mahdollisuuksia johdattaa jonkun äärelle.

Millaisia värinöitä on ilmassa? Mitä ne herättävät meissä? Miten ravisuttaa olemassa olevia rakenteita? Voiko resonanssi olla leikkisää, nautinnollista, feminististä ja yhteisöllistä? Tai utooppista? Millaisia mahdollisuuksia, ajatuksia, strategioita, metodeja tai estetiikkoja teeman luomat maisemat herättävät? Me emme tiedä, mutta ehkä voimme olla hämmentyneitä yhdessä!

 

Kysymmekin teiltä millaisia mahdollisuuksia/tarpeita/ajatuksia/koreografisia käyttöliittymiä teema ja/tai museokonteksti tarjoaa tai ehdottaa juuri nyt? Mitä UrbanApan pitäisi tuoda Ateneumiin syksyllä 2019?

 

Entä mitä Sinä tarvitset? Mitä haluaisit tehdä? Mistä olet kiinnostunut?

 

ONKO SINULLA TARVE/IDEA/EHDOTUS? HALUATKO MUKAAN?

Ehdota:

A.  Esitystä, esityksellistä ulostuloa, demoa, luentoa, palopuhetta, work in progressia tms /  max 30min

B.  Koreografista suhdetta, installaatiota tai jotain muuta Ateneumin tiloihin/ympäristöön

C.  Jotain muuta! Mitä?

Ehdotuksen ei tarvitse suoraan liittyä syksyn teemaan, mutta sitä voi käyttää alustana, maisemana tai inspiraationa.

 

Tee vapaamuotoinen hakemus (max A4 tai linkki max 3min videoon), jossa kerrot ainakin:

 • Kuka olet / keitä olette
 • Mitä teette / projektisuunnitelma ( mitä, miten, miksi)
 • Tilatarpeet ja/tai muut tarpeet/toiveet
 • Oletko/miten olet vapaa ajalla 2.-6.10.2019 (festivaalin ajankohta)
 • HUOM! Varusta kaikki liitteet nimelläsi ja yhteystiedoillasi!!

 

HAKU ON PÄÄTTYNY! KIITOS KAIKILLE HAKIJOILLE!

 

uhkavaimahdollisuus012 copy

 

 

UrbanApa needs you!

In October 2019 UrbanApa returns to Ateneum museum. This time we will be using the Ateneum hall and also other spaces in the museum.

We are asking what kind of opportunities/needs/thoughts/concepts/ choreographic interfaces arise from the museum context at this time? What kind of art should UrbanApa present in Ateneum in the autumn 2019?

This year, the thematic landscape of the festival is: “vibrations” ( and yes, we do not know either what that is ) and our concepts focus on feeling the vibe. What kind of opportunities, thoughts, strategies, methods or aesthetics does “vibrations” create? What kind of resonances, leakages and energies are in the air?  What moves us? Could we shake existing structures and create new ones? Can it still be about joy, community, solidarity?

 

DO YOU HAVE A NEED/IDEA/PROPOSAL? WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE?

You can propose:

A.   A performance, demo, lecture, speech or work in progress etc / max 30 min

B.  A choreographic relation or installation to any of the Ateneum spaces or surroundings

C.  Something else! What?

 

The proposal does not have to directly relate to this year’s theme but you can use the theme as a platform, landscape or inspiration.

Please send us a free form application (maximum one A4 or a link to a video of max 3 mins) where you state

-       who you are

-       what you want to do / a project plan (what, when, why)

-       your need for space and other requests

-       what days you are available between 2.-6.10.2019 (the time of the festival)

-       NB. add your name and contact details to all the appendices

 

THE OPEN CALL HAS ENDED! THANK YOU FOR YOUR INTEREST! 

Festival

Plantasia

29.05.2019 – 19.06.2019

Tanssitaiteilijat Sara Kauppila, Selma Kauppinen, Katri Miettinen, Elina Lindfors, Katriina Tavi, Tuuli Vahtola ja Anna Virkkunen ottavat haltuunsa Annantalon A-lavan kesäkuussa 2019.

Plantasia on leikkisä tanssiteos, jossa ollaan kasvun ja muutoksen äärellä.

Teos on suunnattu yli neljävuotiaille.

Plantasia

Tanssitaiteilijat Sara Kauppila, Selma Kauppinen, Katri Miettinen, Elina Lindfors, Katriina Tavi, Tuuli Vahtola ja Anna Virkkunen ottavat haltuunsa Annantalon A-lavan kesäkuussa 2019.

Plantasia on leikkisä tanssiteos, jossa ollaan kasvun ja muutoksen äärellä. Miltä näyttävät tulevaisuuden eliöt? Miten ne ääntelevät ja liikkuvat? Teos fantasioi nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisista ja mahdottomista elämänmuodoista. Plantasia kutsuu nuoren katsojan mukaansa mielikuvitusmatkalle. Teos on suunnattu yli neljävuotiaille.

Esityksen jälkeen on luvassa ohjattu piirustustuokio, jossa yhdessä kuvitellaan tulevaisuuden olioita.

Ikäsuositus: yli 4 – vuotiaille, alle kouluikäiset lapset vanhemman seurassa . Soveltuu hyvin myös vanhemmille lapsille ja aikuisille.

Kesto: max 30min esitys, piirustustuokio 20min

Kieli: suomi

HUOM. Esitystä pystyy hyvin seuraamaan vaikka ei puhuisi suomea.

Paikka: Annantalon A – lava

Lisätiedot: Tuuli Vahtola, tuuli.vahtola@gmail.com

Projekti on osa UrbanApa – taideyhteisön mentorointialustaa.

**

TYÖRYHMÄ:

Sara Kauppila, Selma Kauppinen, Katri Miettinen, Elina Lindfors, Katriina Tavi, Tuuli Vahtola ja Anna Virkkunen

**

AIKATAULU

ke 29.5 klo12 – 12:30 (ennakko), piirustustuokio 12:30 – 13:00

ke 5.6 klo11 – 11:30, piirustustuokio klo 11:30 – 12

ma 10.6 klo12 – 12:30, piirustustuokio 12:30 – 13:00

ke 12.6 klo12 – 12:30, piirustustuokio 12:30 – 13:00 / HUOM! paikka Annantalon pihalla

ma 17.6 klo12 – 12:30, piirustustuokio 12:30 – 13:00

ke 19.6 klo12 – 12:30, piirustustuokio 12:30 – 13:00

 

urbanapa_logosiluetti-01

Tuoreimmat tapahtumat:

17.05.2021 Exchange

#StopHatredNow 2021

#StopHatredNow 2021  – Kohti toivon näkymiä Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan 17.–21.5.2021 (Scroll down for English) #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, inklusiivisuudesta, valtarakenteista, toiseudesta, sekä intersektionaalisista feministisistä strategioista. Tapahtuma on suunnattu …

Lue lisää ►
09.02.2021 Exchange

UrbanApa X HIFF: Valta, Toiseus ja representaatiot

Maailma muuttuu ja taiteen kenttä sen myötä. Viimeaikainen keskustelu mm. rasismista, kulttuurisesta omimisesta, #MeToo:sta ja representaatiosta on herättänyt isoja kysymyksiä – uusia ja vanhoja. UrbanApa taideyhteisö ja HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota taidekentälle matalan kynnyksen alusta keskustelulle ja oppimiselle. Ensimmäinen vuonna 2021 toteutettava …

Lue lisää ►
18.01.2021 Exchange

FEMINIST LEADERSHIP 2 / OPEN CALL

Scroll down for Eng_ UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville – working with frictions and fictions Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii …

Lue lisää ►
16.11.2020 Exchange

TOOLBOX #17

  Scroll down for Eng_ UrbanApa TOOLBOX on työpaja/labi , jonka tarkoituksena on saattaa yhteen taiteen eri alojen ammattilaisia. TOOLBOX tarjoaa alustan taiteellisten praktiikoiden jakamiselle, paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja yli genrerajat ylittäville kokeiluille. Syksyn 2020 toisessa TOOLBOXissa työskennellään teeman “leikki” parissa. TOOLBOXin on co-kuratoinut Minna Karttunen.   Jaamme taiteellisia (ja oikean elämän) praktiikoita, …

Lue lisää ►