Skippaa sisältöön

UrbanApa

Community for culture, art and events

Eettiset ohjeistukset

Mikä?

UrbanApa on antirasistinen ja intersektionaalinen feministinen taideyhteisö ja -alusta, jonka tarkoituksena on edistää inklusiivista, moniäänistä ja feminististä taiteen tekemistä. Moniäänisellä feministisellä työskentelyllä tarkoitamme sitä, että me emme pyri konsensukseen. Erilaisille näkemyksille ja kokemuksille tulee olla tilaa, kuitenkin siten että ilmapiiri säilyy mahdollisimman kunnioittavana, turvallisena ja inklusiivisena.

Vapaus ja vastuu

UrbanApa perustuu luottamukselle ja tekemisen vapaudelle mutta myös vastuulle. Nämä eettiset ohjeistukset huomioidaan jokaisen tapahtuman ja alustan yhteydessä ja tuodaan kaikkien työryhmän jäsenten tietoon. UrbanApan tuotantoryhmällä on ristiriitatilanteissa oikeus puuttua sisältöön.

Eri ihmisten taustoista, sukupuolista tai kokemuksista ei tule tehdä oletuksia, eikä niistä myöskään kysellä. Jokainen saa kertoa itsestään sen mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi.

Kaikkia alustalla toimijoita (taiteilijat, tuottajat, tekninen henkilökunta, fasilitaattorit ja muut sisällöntuottajat) kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Syrjintä, häirintä tai seksuaalinen häirintä eivät ole sallittuja. Tämä koskee myös kielenkäyttöä. Emme käytä syrjivää, alistavaa, sortavaa ja loukkaava terminologiaa (erilaiset slurrit ja haukkumasanat) edes esimerkeissä tai kuvailumielessä.

Me emme ole täydellisiä – välillä (tai usein) epäonnistumme. Kannustammekin kaikkia ottamaan vastuun sanomisistaan, teoistaan ja myös epäonnistumisista. Monimutkaisten ja kivuliaiden asioiden käsitteleminen herättää tunteita. Muutamia ohjeita tähän (näihin voi myös ehdottaa lisäyksiä):

 • intersektionaalisen työskentelytavan mukaan on hyvä tiedostaa omat etuisuudet
 • me tulemme erilaisista elämäntilanteista, kokemuksista ja kulttuureista, me olemme eri mieltä asioista
 • tiedostamme, että kieli on epätäydellistä ja meille tulee väärinymmärryksiä: välillä käytämme eri sanoja kuvailemaan samoja asioita, tai toisinpäin, samoja sanoja kuvaamaan eri asioita
 • tunnistamme ja tunnustamme omat näkymättömät pisteemme
 • välillä kivuliaat asiat sanotaan tunteen kautta, eikä tämän ei tulisi vähentää sanoman merkitystä
 • pyrimme kunnioittavaan kanssakäymiseen erimielisyyksistä huolimatta
 • voimme olla eri mieltä asioista, kritisoida rakenteita ja työskentelytapoja, mutta kuitenkin kohdella toisia ihmisiä kunnioittaen
 • välillä on hyvä pitää pieni tauko ja hengittää
 • välillä tarvitaan ulkopuolista apua asioiden selvittämiseen
 • välillä ”anteeksi, toimin loukkaavasti, mietin asiaa ja ensi kerralla toimin toisin” on hyvä aloitus

Mitä on syrjintä?

Yksinkertainen määritelmä syrjinnästä on se, että henkilöä kohdellaan epäsuosiollisesti tai henkilön kunniaa loukataan siten, että toimintaan löytyy yhteys ainakin yhteen seuraavista syrjinnän perusteesta:

 • sukupuoli
 • transsukupuolinen identiteetti tai epänormatiivinen sukupuolen ilmaisu
 • kulttuurinen tai etninen tausta
 • uskonto tai muu vakaumus
 • toimintakyky
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • ikä
 • kansalaisuus
 • alkuperä
 • kieli
 • ulkonäkö

Syrjintä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Riittämätön saavutettavuus, häirintä, seksuaalinen häirintä ja kehotus syrjintään ovat myös syrjinnän muotoja.

Mitä on häirintä/seksuaalinen häirintä?

Toimijoilla on oikeus olla tulematta seksuaalisesti häirityiksi työskentelynsä aikana riippumatta siitä onko häiritsijä fasilitoija, työnantaja, kollega, vieras tai muu sisällöntuottaja. Häirintä on toimintaa, joka loukkaa henkilön kunniaa ja jolla on yhteys yhteen tai useampaan edellä mainituista syrjinnän perusteista.

Häirintä voi olla naurunalaiseksi tekemistä, tai alentavia yleistyksiä, joilla on yhteys syrjintäperusteisiin. Häirintä voi olla luonteeltaan myös seksuaalissävytteistä. Kommenttien ja sanojen lisäksi tämä voi pitää sisällään ei-toivottua koskettelua, merkitseviä katseita, kourintaa, vitsejä, ehdotuksia ja seksuaalisesti vihjaavia kuvia. Se voi pitää sisällään seksuaalisväritteistä kielenkäyttöä. Siinä voi olla myös kyse ei-toivotuista kohteliaisuuksista, kutsuista tai vihjauksista. Seksuaalinen häirintä eroaa tavallisesta flirttailusta siten, että se on ei-toivottua. Häirinnän kohde määrittelee sen, onko käytös hänen mielestään loukkaavaa ja solvaavaa.

Ongelmatilanteessa

Ongelmatilanteessa otathan yhteyttä alustan henkilökuntaan! Me pyrimme auttamaan teitä parhaamme mukaan.

Unelmoinnin tärkeydestä

UrbanApa on syntynyt tarpeesta löytää pehmeitä, hengittäviä, nautinnollisia, lempeitä, rakastavia, leikkisiä, outoja, hauraita, epämääräisiä, harhailevia ja solidaarisia alustoja, joissa voimme työskennellä rinnakkain erilaisina mutta samanarvoisina. Meillä on eri halut ja tarpeet, erilaiset energiat ja kapasiteetit, omat kivut ja hämmennykset, mutta pyrkikäämme silti juhlistamaan, kannustamaan ja tukemaan toisiamme.