Skippaa sisältöön

UrbanApa

Community for culture, art and events

01.03.2022 – 27.03.2022

Feministisen Johtamisen Alusta 3

Open call 27.3.2022!
Feminism Girl Power GIF by Sarah Wintner - Find & Share on GIPHY

MIKÄ?

Vuonna 2022 UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaansa.

Suomalainen taidekenttä kärsii eriarvoisuudesta ja syrjivistä rakenteista. Rakennemuutos on hidasta ja vaikeaa. Yksi tapa edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja taiteiden monimuotoisuutta on siirtyä kohti feminististä johtajuutta.

Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville 

Keväällä 2022 UrbanApa toteuttaa jälleen feministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii mahdollistamaan laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Sen tavoitteena on tuoda taiteilijoita yhteen jakamaan ja keskustelemaan, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministisempään ja inklusiivisempaan työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista. Meillä kaikilla on jonkinlaista osaamista. Kokoontumalla yhteen ja tuomalla tietotaitomme mukanamme, luomme feministisen johtamisen alustan yhdessä.

Työpajoja on kerran kuukaudessa (huhti – kesäkuu 2022, elokuu – lokakuu 2022. Syksyllä pyritään järjestämään yksi työpajaviikonloppu). Jokainen työpaja kestää viisi tuntia (sis. lounastauon), ja ne koostuvat luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista. Luennoitsijat ovat asiantuntijoita taiteen, feminismin ja johtamisen aloilta. Osallistujien tulee myös varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn (artikkeleiden lukemiseen ja reflektointiin) työpajojen ulkopuolella, itsenäisesti tai muiden osallistujien kanssa. Yhteinen työskentelykieli alustalla on englanti. Toivomme, että osallistujat sitoutuvat alustaan.

Alustaa fasilitoivat Sonya Lindfors ja Laura Lehtinen. Alustan tuottajana toimii Lisa Kalkowski.

ALUSTAVAT TEEMAT

Alustavia teemoja ovat:

 • Mitä on feministinen johtaminen? Kuinka määritellä johtajuutta uudelleen?
 • Hiertymät ja fiktiot – Kuinka työskennellä feministisemmin hierarkkisissa rakenteissa?
 • Valta ja vastuu – vaikuttaminen ja jaksaminen
 • Kestävyys – ekologinen, sosiaalinen ja eettinen
 • Konfliktit ja niiden ratkaiseminen
 • Maku ja visio – kenen näkemys ohjaa yhdessä työskentelyä?
 • Fasilitointi – kuinka luoda olosuhteita oppimiselle ja yhteistyölle?
 • Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat
 • Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä

OLETKO KIINNOSTUNUT?

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Jos hakemuksia tulee valtavasti, pyrimme valinnoissamme painottamaan osallistujien moninaisuutta, moniäänisyyttä sekä priorisoimaan hakijoita, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä vastaaviin sisältöihin.

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max puolikas A4, jossa kerrot: 

 1. Millaisten asioiden kanssa työskentelet?
 2. Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista?
 3. Millaisia työkaluja tarvitset ja kuinka toivoisit voivasi käyttää alustaa (esim. verkostoitumiseen, tueksi jossakin tietyssä prosessissa, uuden tiedon omaksumiseen…)?
 4. Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset? Huom! Toivomme, että osallistuja pystyy sitoutumaan neljälle viidestä sovitusta työpajakerrasta.

Laita sähköpostin otsikoksi PLATFORM FOR FEMINIST LEADERSHIP III / OPEN CALL  ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi.

 

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 27.3.2022 mennessä. Ilmoitamme valinnoista kaikille 2.4.2022 mennessä.

Alusta maksaa kokonaisuudessaan 50€ HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

Haku on suljettu!

MISSÄ JA MILLOIN?

Alusta aloitetaan mahdollisuuksien mukaan fyysisellä tapaamisella Helsingissä. Muuten alusta toteutetaan enimmäkseen etänä Zoom-alustalla.

Vuoden 2022 aikataulu:

La 9.4.2022 11:00 –16:00 (orientaatio) | zoom tai live (koronatilanteen mukaan)

Su 15.5.2022 11:00 –16:00 | zoom

16.-20.5.2022 #StopHatredNow – tapahtumaviikko  | zoom → viikon aikana on mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja työpajoihin. Vapaaehtoinen. 

Su 5.6.2022 11:00 –16:00 | zoom

La 10.9.2022  11:00 –16:00  | zoom

La 1.10.22 11:00 –16:00  | live

Vuoden 2022 residenssi:  Yksi viikonloppu elokuussa – ajankohta ilmoitetaan kevään aikana.

SAAVUTETTAVUUS?

Ensimmäinen tapaaminen pidetään livenä, jonka jälkeen tapaamiset järjestetään Zoomissa. Lisätietoja tapaamispaikan saavutettavuudesta on tulossa pian.

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.

Meille on tärkeää ymmärtää feminismi moniäänisesti. On hyvä huomioida, että tämä voi tarkoittaa sitä, etteivät ihmiset ole aina kaikesta samaa mieltä. Johtamisen alusta on oppimisen tila, ja tämä voi toisinaan aiheuttaa hiertymiä. Keskinäinen kunnioitus on silti aina avainasemassa. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä:

https://urbanapa.fi/eettinen-ohjeistus/?lang=fi