Skippaa sisältöön

UrbanApa

Community for culture, art and events

19.12.2022 – 11.01.2023

Feministisen Johtamisen Alusta 4

Hae mukaan 11.1.2023 mennessä!
Feminism Girl Power GIF by Sarah Wintner - Find & Share on GIPHY

MIKÄ?

Vuonna 2023 UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaansa.

Suomalainen taidekenttä kärsii eriarvoisuudesta ja syrjivistä rakenteista. Rakennemuutos on hidasta ja vaikeaa. Yksi tapa edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja taiteiden monimuotoisuutta on siirtyä kohti feminististä johtajuutta.

UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa

Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville

Keväällä 2023 UrbanApa toteuttaa jälleen feministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Seitsemästä tapaamisesta koostuva kehys pyrkii mahdollistamaan laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Sen tavoitteena on tuoda taiteilijoita yhteen jakamaan ja keskustelemaan, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministisempään ja inklusiivisempaan työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista. Meillä kaikilla on jonkinlaista osaamista. Kokoontumalla yhteen ja tuomalla tietotaitomme mukanamme, luomme feministisen johtamisen alustan yhdessä.

Työpajoja on kerran kuukaudessa (helmi – kesäkuu 2023, elokuu – lokakuu 2023.

Syksyllä järjestetään kahden päivän liveresidenssi). Jokainen työpaja kestää viisi tuntia (sis. lounastauon), ja ne koostuvat luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista. Luennoitsijat ovat asiantuntijoita taiteen, feminismin ja johtamisen aloilta. Osallistujien tulee myös varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn (artikkeleiden lukemiseen ja reflektointiin) työpajojen ulkopuolella n. 5h / kuukausi, itsenäisesti tai muiden osallistujien kanssa.

Yhteinen työskentelykieli alustalla on englanti.

Toivomme, että osallistujat sitoutuvat alustaan.

Alustaa fasilitoivat Sonya Lindfors ja Olga Palo, sekä joukko vierailevia luennoitsijoita ja fasilitaattoreita.

ALUSTAVAT AIHEET

Alustavia teemoja ovat:

Mitä on feministinen johtaminen? Kuinka määritellä johtajuutta uudelleen?

Hiertymät ja fiktiot – Kuinka työskennellä feministisemmin hierarkkisissa rakenteissa?

Valta ja vastuu – vaikuttaminen ja jaksaminen

Kestävyys – ekologinen, sosiaalinen ja eettinen

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen

Maku, valta ja kuratoinnin politiikka

Fasilitointi – kuinka luoda olosuhteita oppimiselle ja yhteistyölle?

Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat

Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä?

OLETKO KIINNOSTUNUT

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Jos hakemuksia tulee valtavasti, pyrimme valinnoissamme painottamaan osallistujien moninaisuutta, moniäänisyyttä sekä priorisoimaan hakijoita, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä vastaaviin sisältöihin.

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max. puolikas A4, jossa kerrot:

  1. Millaisten asioiden kanssa työskentelet?
  2. Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista?
  3. Millaisia työkaluja tarvitset ja kuinka toivoisit voivasi käyttää alustaa (esim. verkostoitumiseen, tueksi jossakin tietyssä prosessissa, uuden tiedon omaksumiseen…)?
  4. Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset
  5. Huom! Toivomme, että osallistuja pystyy sitoutumaan kuudelle seitsemästä sovitusta työpajakerrasta.

Laita sähköpostin otsikoksi

PLATFORM FOR FEMINIST LEADERSHIP IV / OPEN CALL ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi!

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 11.1.2023 mennessä. 

HUOM! Lähetämme kaikille hakijoille viestin vasta 11.1 eli hakuajan päätyttyä. 

Ilmoitamme valinnoista kaikille 25.1.2023 mennessä.

Intersektionaalisuuden nimissä, kokeilemme alustalla progressiivista osallistumismaksua:

Freeranceleille / työttömille / pienituloisille: alusta maksaa kokonaisuudessaan 70€

Vakitöissä oleville / keskituloisille: alusta maksaa kokonaisuudessaan 250€

Yhteisö / yritys maksaa osallistumisesi: alusta maksaa kokonaisuudessaan 1000€

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

MISSÄ JA MILLOIN?

Alusta aloitetaan mahdollisuuksien mukaan fyysisellä tapaamisella Helsingissä. Myös kaksipäiväinen residenssi toteutetaan livenä, muuten alusta toteutetaan etänä Zoom-alustalla.

Vuoden 2023 aikataulu:

La 18.2.2023 11:00 –16:00 (orientaatio) | Live Helsingissä, paikka TBA

Su 19.3.2023 11:00 –16:00 | zoom

La 22.4.2023 11:00 –16:00 | zoom

Su 13.5.2023 11:00 – 16:00 | zoom

15.-19.5.2023 #StopHatredNow – tapahtumaviikko  | zoom → viikon aikana on mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja työpajoihin. Vapaaehtoinen.

La 10.6.2023 11:00 –16:00 | Live hang out in Helsinki

La 2.9.2023 11:00 –16:00 | zoom

Syksyllä residenssi Helsingissä (syys-lokakuussa), päivät TBA

Su 1.10.2023 11:00 –16:00  | zoom

SAAVUTETTAVUUS

Ensimmäinen tapaaminen pidetään livenä, jonka jälkeen tapaamiset järjestetään Zoomissa. Lisätietoja tapaamispaikan saavutettavuudesta on tulossa pian.

EETTISET OHJEET

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.

Meille on tärkeää ymmärtää feminismi moniäänisesti. On hyvä huomioida, että tämä voi tarkoittaa sitä, etteivät ihmiset ole aina kaikesta samaa mieltä. Johtamisen alusta on oppimisen tila, ja tämä voi toisinaan aiheuttaa hiertymiä. Keskinäinen kunnioitus on silti aina avainasemassa. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä:

Eettinen ohjeistus