Skippaa sisältöön

UrbanApa

Community for culture, art and events

MIKÄ?

UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa

Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville

Keväällä 2024 UrbanApa toteuttaa jälleen feministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Seitsemästä tapaamisesta ja miniresidenssistä koostuva kehys pyrkii mahdollistamaan laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Sen tavoitteena on tuoda taiteilijoita yhteen jakamaan ja keskustelemaan, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministisempään ja inklusiivisempaan työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista. Meillä kaikilla on jonkinlaista osaamista. Kokoontumalla yhteen ja tuomalla tietotaitomme mukanamme, luomme feministisen johtamisen alustan yhdessä.

Työpajoja on noin kerran kolmessa viikossa / kuukaudessa (maalis – kesäkuu 2024, elokuu – lokakuu 2024 Syksyllä järjestetään kahden päivän liveresidenssi). Jokainen työpaja kestää viisi tuntia (sis. lounastauon), ja ne koostuvat luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista. Luennoitsijat ovat asiantuntijoita taiteen, feminismin ja johtamisen aloilta. Osallistujien tulee myös varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn (artikkeleiden lukemiseen ja reflektointiin) työpajojen ulkopuolella n. 5h / kuukausi, itsenäisesti tai muiden osallistujien kanssa. Yhteinen työskentelykieli alustalla on englanti. Toivomme, että osallistujat sitoutuvat alustaan.

Alustaa fasilitoivat Sonya Lindfors ja Olga Palo. Alustan tuottajana toimii Lisa Kalkowski.

ALUSTAVAT AIHEET

Alustavia teemoja ovat:

Mitä on feministinen johtaminen? Kuinka määritellä johtajuutta uudelleen?

Hiertymät ja fiktiot – Kuinka työskennellä feministisemmin hierarkkisissa rakenteissa?

Valta ja vastuu – vaikuttaminen ja jaksaminen

Kestävyys – ekologinen, sosiaalinen ja eettinen

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen

Maku, valta ja kuratoinnin politiikka

Fasilitointi – kuinka luoda olosuhteita oppimiselle ja yhteistyölle?

Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat

Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä?

OLETKO KIINNOSTUNUT

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita tai taide- ja kulttuurialan ammattilaisia, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Pääasiallisesti haemme ihmisiä jotka työskentelevät tai asuvat Suomessa, mutta myös muut hakemukset otetaan huomioon. Jos hakemuksia tulee paljon, pyrimme valinnoissamme painottamaan osallistujien moninaisuutta, moniäänisyyttä sekä priorisoimaan hakijoita, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä vastaaviin sisältöihin.

Hakulomake: https://forms.gle/xmzM9mD8xJyQpz9MA 

Mikäli et pysty jättämään hakemusta hakulomakkeen kautta, voit myös lähettää hakemuksen sähköpostitse.

Sähköpostihakemus

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max. puolikas A4, jossa kerrot:

Millaisten asioiden kanssa työskentelet? Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista? Millaisia työkaluja tarvitset ja kuinka toivoisit voivasi käyttää alustaa (esim. verkostoitumiseen, tueksi jossakin tietyssä prosessissa, uuden tiedon omaksumiseen…)? Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset? Ja onko sinulla tällä hetkellä aikaa / voimavaroja / resursseja sitoutua alustaan ja sen vaatimaan työmäärään? Huom! Osallistujien pitää pystyä sitoutumaan kuudelle seitsemästä sovitusta työpajakerrasta. Laita sähköpostin otsikoksi PLATFORM FOR FEMINIST LEADERSHIP V / OPEN CALL ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi

Lähetä hakemuksesi lomakeeen kautta TAI lähetä se sähköpostitse osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 16.1.2024 23:59 Suomen aikaan mennessä. Ilmoitamme valinnoista kaikille 24.1.2024 mennessä.

Intersektionaalisuuden nimissä, kokeilemme alustalla progressiivista osallistumismaksua:

Freeranceleille / työttömille / pienituloisille: alusta maksaa kokonaisuudessaan 70€

Vakitöissä oleville / keskituloisille: alusta maksaa kokonaisuudessaan 250€

Yhteisö / yritys maksaa osallistumisesi: alusta maksaa kokonaisuudessaan 1000€

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

MISSÄ JA MILLOIN?

Missä ja koska?

Alusta aloitetaan fyysisellä tapaamisella Helsingissä. Myös kaksipäiväinen residenssi toteutetaan livenä, muuten alusta toteutetaan etänä Zoom-alustalla.

 

Vuoden 2024 aikataulu:

La 2.3.2024 11:00 –16:00 (orientaatio) | Live Helsingissä, paikka TBA

La 23.3.2024 11:00 –16:00 | zoom

Su 14.4.2024 11:00 –16:00 | zoom

La 4.5..2024 11:00 –16:00 | zoom

13.-17.5.2024 #StopHatredNow – tapahtumaviikko  | zoom → viikon aikana on mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja työpajoihin. Vapaaehtoinen.

La 25.5.2024 11:00 –16:00 | zoom

La 17.8.2024 12:00 → | Live hang out Helsingissä

Syksyllä residenssi Helsingissä (syys-lokakuussa), päivät TBA

Su 6.10.2024 11:00 –16:00  | zoom

SAAVUTETTAVUUS

Ensimmäinen tapaaminen pidetään livenä. Loput alustan tapaamisista pidetään Zoomissa. Ensimmäisen tapaamispaikan saavutettavuudesta tiedotetaan lisää, kun paikka on varmistunut.

EETTISET OHJEET

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.

Meille on tärkeää ymmärtää feminismi moniäänisesti. On hyvä huomioida, että tämä voi tarkoittaa sitä, etteivät ihmiset ole aina kaikesta samaa mieltä. Johtamisen alusta on oppimisen tila, ja tämä voi toisinaan aiheuttaa hiertymiä. Keskinäinen kunnioitus on silti aina avainasemassa. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä:

Eettinen ohjeistus