Skippaa sisältöön

UrbanApa

Community for culture, art and events

18.01.2021 – 07.02.2021

Feministisen johtamisen alusta

Avoin haku
7.2.2021

Kuvaus

UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, many actions must be at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii mahdollistamaan laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Sen tavoitteena on tuoda taiteilijoita yhteen jakamaan ja keskustelemaan, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministisempään ja inklusiivisempaan työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista.

Meillä kaikilla on jonkinlaista osaamista. Kokoontumalla yhteen, ja tuomalla tietotaitomme mukanamme, luomme feministisen johtamisen alustan yhdessä.

Työpajoja on kerran kuukaudessa (helmi-toukokuu 2021, yksi viikonloppu syksyllä 2021). Jokainen työpaja kestää viisi tuntia (sis. lounastauon), ja ne koostuvat luennosta, alustuksesta tai johdatuksesta aiheeseen, sekä niitä seuraavista harjoituksista ja keskusteluista. Osallistujien tulee myös varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn (artikkeleiden lukeminen ja reflektointi) työpajojen ulkopuolella, itsenäisesti tai muiden osallistujien kanssa. Toivomme, että osallistujat sitoutuvat alustaan.

Alustaa fasilitoivat Sonya Lindfors, Olga Palo ja Aliisa Talja. Lisäksi eri kerroilla on vieraileva asiantuntija, luennoitsija tai fasilitaattori.

Alustavat aiheet

Alustavia teemoja ovat:

 • Mitä on feministinen johtaminen? Kuinka määritellä johtajuutta uudelleen? 
 • Hiertymät ja fiktiot – Kuinka työskennellä feministisemmin hierarkisissa rakenteissa? 
 • Valta ja vastuu – vaikuttaminen ja jaksaminen
 • Konfliktit ja niiden ratkaiseminen
 • Maku ja visio – kenen näkemys ohjaa yhdessä työskentelyä?
 • Fasilitointi – kuinka luoda olosuhteita oppimiselle ja yhteistyölle?
 • Inklusiivisuus ja moninaisuus – turvallisemmat tilat
 • Johtaminen ja unelmointi – millainen voisi olla tulevaisuuden taiteenkenttä
 • Viestintä osana johtamista – mitä voisi olla feministinen viestintäkulttuuri?

Oletko kiinnostunut?

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella, ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Jos hakemuksia tulee valtavasti, pyrimme valinnoissamme painottamaan osallistujien moninaisuutta, moniäänisyyttä sekä priorisoimaan hakijoita, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä vastaaviin sisältöihin.

Lähetä cv + lyhyt motivaatiokirje max puolikas A4, jossa kerrot: 

 1. Millaisten asioiden kanssa työskentelet?
 2. Miksi/miten olet kiinnostunut feministisistä työskentelytavoista?
 3. Millaisia työkaluja tarvitset ja kuinka toivoisit voivasi käyttää alustaa (esim. verkostoitumiseen, tueksi jossakin tietyssä prosessissa, uuden tiedon omaksumiseen…)?
 4. Ovatko työpajojen päivämäärät sinulle mahdolliset? NB! Toivomme, että osallistuja pystyy sitoutumaan viidelle kuudesta työpajakerrasta.

Laita sähköpostin otsikoksi PLATFORM FOR FEMINIST LEADERSHIP II / OPEN CALL  ja tarkista, että kaikissa liitteissäsi on nimesi ja yhteystietosi.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 7.2.2021 mennessä. Ilmoitamme valituille 21.2.2021 mennessä.

Alusta maksaa kokonaisuudessaan 50€ HUOM! yksittäisiä päiviä ei ole mahdollisuutta ottaa!

(Jos alustan hinta tuottaa ongelmia laita meille viestiä! Mietitään ratkaisu yhdessä.)

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen sonya@urbanapa.fi 7.2.2021 mennessä.

Missä ja milloin?

Alusta aloitetaan etätapaamisilla Zoom -alustalla. Pyrimme kuitenkin kokoontumaan fyysisesti heti kun se on mahdollista. Paikka ilmoitetaan myöhemmin (Helsingissä).

Saavutettavuus?

Ensimmäiset kerrat pidetään etänä. Lisätietoa tilojen saavutettavuudesta tulossa heti kun tilat varmistuvat.

Päivämäärät

Vuoden 2021 kevät:

 • Su 28.2.2021 klo 11-16 (orientaatio) | zoom
 • La 20.3.2021 klo 11-16
 • Su 18.4.2021 klo 11-16
 • Ma 17.5.2021 (Stop Hatred Now) ilta, sovitaan erikseen
 • La 22.5.2021 klo 11-16

Vuoden 2021 syksy:

 • Yksi viikonloppu – ajankohta ilmoitetaan kevään aikana

UrbanApa on antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka toimii alustana uusille tekemisen tavoille ja taidediskursseille.

Meille on tärkeää ymmärtää feminismi moniäänisesti. On hyvä huomioida, että tämä voi tarkoittaa sitä, etteivät ihmiset ole aina kaikesta samaa mieltä. Johtamisen alusta on oppimisen tila, ja tämä voi toisinaan aiheuttaa hiertymiä. Keskinäinen kunnioitus on silti aina avainasemassa. Lue alustan eettinen ohjeistus täältä:

https://drive.google.com/file/d/1ZsylFqDarqoV5–k16ZQfgs5YLS-T43d/view?usp=sharing