Skippaa sisältöön

UrbanApa

Yhteisö kulttuurille, taiteelle ja tapahtumille

UrbanApa on yhteisö, jonka sisällä toimii useita erilaisia alustoja ja konsepteja. Näistä jokainen on syntynyt tietystä tarpeesta mahdollistaa keskustelua, työskentelyä, yhteentulemista ja yhdessä oppimista. #StopHatredNow pyrkii luomaan uutta diskurssia moninaisuudesta, TOOLBOX tarjoaa monitaiteisia työpajakonsepteja, Feministisen johtamisen alusta tarjoaa vertaisoppimisen alustan tulevaisuuden johtajille, LIFT mentoroi nuoria tanssitaiteilijoita ja LAB tarjoaa mahdollisuuden miniresidensseihin.
16.11.2020 – 20.11.2020

TOOLBOX #17

Syksyn toisen TOOLBOX teemaattisena maastona on “leikki”.

15.09.2020 – 19.09.2020

TOOLBOX #16

Syksyn 2020 ensimmäisessä TOOLBOXissa työskennellään teeman “leaks” eli valumien ja vaikutusten parissa.

Water Fail GIF - Find & Share on GIPHY